Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

De werkbalkinvoegtoepassing PDFCreator is mogelijk niet compatibel met Internet Explorer 8

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Symptomen
Wanneer u Internet Explorer 8 start waarin de werkbalkinvoegtoepassing PDFCreator is geïnstalleerd, wordt mogelijk het volgende foutbericht weergegeven:
Internet Explorer 8 is in a special no-add-ons mode so that you can fix a compatibility problem with the PDFCreator toolbar
Vervolgens ziet u dat alle invoegtoepassingen zijn uitgeschakeld. Daardoor kunt u de invoegtoepassingen die eerder waren ingeschakeld, niet gebruiken. Internet Explorer 8 kan ook vastlopen of onverwacht worden beëindigd.

Opmerking De PDFCreator-werkbalk is open source-software. Microsoft biedt geen ondersteuning voor het gebruik van de PDFCreator-werkbalk in Internet Explorer.
Oplossing

De meest recente versie van werkbalkinvoegtoepassing PDFCreator installeren

Ga als volgt te werk om de PDFCreator-werkbalk bij te werken:
  1. Verwijder PDFCreator volledig van uw computer via Programma's en onderdelen in Windows Vista en in Windows 7 of via Software in Windows XP.
  2. Start de computer opnieuw op.
  3. Klik op de volgende knop om naar de PDFCreator-downloadsite te gaan en download vervolgens de nieuwste versie van de werkbalkinvoegtoepassing PDFCreator:
  4. Installeer de recentste versie van de PDFCreator-werkbalk die u hebt gedownload in stap 3.
Workaround

De werkbalkinvoegtoepassing PDFCreator uitschakelen

Als u de werkbalkinvoegtoepassing PDFCreator door ons wilt laten uitschakelen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u er de voorkeur aangeeft om het probleem zelf op te lossen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossen


Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.


Opmerking Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter voor alle taalversies van Windows.

Dit probleem zelf oplossen


Ga als volgt te werk om het probleem zelf op te lossen:
  1. Start Internet Explorer 8, klik op Extra en klik op Invoegtoepassingen beheren.
  2. Selecteer de invoegtoepassing PDFCreator Toolbar en klik op Uitschakelen.
  3. Klik op Sluiten en sluit vervolgens alle vensters van Internet Explorer.


Video: Een invoegtoepassing in Internet Explorer uitschakelen

Meer informatie

Een andere invoegtoepassing om online PDF-bestanden te maken, te beheren en te converteren

De informatie en de oplossing in dit document geven de standpunten van Microsoft Corporation weer aangaande de besproken onderwerpen ten tijde van deze publicatie. Deze oplossing is beschikbaar via Microsoft of derden. Microsoft beveelt geen specifieke derden of oplossingen van derden aan die in dit artikel worden beschreven. Er kunnen ook andere derden of oplossingen van derden zijn die niet in dit artikel ter sprake zijn gekomen. Omdat Microsoft moet reageren op veranderingen in de markt, mag deze informatie niet worden opgevat als een belofte van Microsoft. Microsoft kan de nauwkeurigheid van de informatie of van de oplossingen die door Microsoft of door vermelde derden worden aangedragen, niet garanderen of goedkeuren.

Microsoft biedt geen garanties en wijst alle beweringen, garanties en voorwaarden van de hand, of deze nu uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk zijn. Dit geldt onder andere voor (maar niet beperkt tot) beweringen, garanties of voorwaarden betreffende eigendom, niet inbreuk maken, behoorlijke conditie, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot enige service, oplossing, product of andere materialen of informatie. Microsoft stelt zich in geen geval aansprakelijk voor enige oplossing van een derde die in dit artikel wordt genoemd.
Referenties
Voor meer informatie over de compatibiliteit van Internet Explorer gaat u naar de volgende Microsoft-websites: Voor meer informatie over invoegtoepassingen voor Internet Explorer gaat u naar de volgende Microsoft-websites: Als u het probleem nog steeds niet kunt oplossen, probeert u het gebruik van de volgende bronnen:
PDF creator IE8 IE 8
Eigenschappen

Artikel-id: 968916 - Laatst bijgewerkt: 03/08/2014 20:18:00 - Revisie: 7.0

Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

  • kbmatsfixme kbaddin kbexpertisebeginner kb3rdpartysoftware atdownload kbhowto kbfaq kbsurveynew kbprb kbcip kbvideocontent KB968916
Feedback