Beschrijving van de update voor Microsoft Office 2008 voor Mac 12.2.0

Details van de update
De update voor Microsoft Office 2008 voor Mac 12.2.0 bevat wijzigingen ter verbetering van de stabiliteit, betrouwbaarheid en prestaties.

Deze update bevat tevens een nieuwe toepassing genaamd Microsoft Document Connection. Met deze toepassing kunt u gemakkelijk met bestanden werken die zich op een SharePoint-site of Microsoft Office Live Workspace bevinden.

Verbeteringen die in de update zijn opgenomen

De update voor Office 2008 voor Mac 12.2.0 bevat de volgende verbeteringen.

Verbeteringen voor alle Microsoft Office 2008 voor Mac-toepassingen

 • De stabiliteit is verbeterd.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor Office 2008-toepassingen onverwacht worden afgesloten wanneer u de toepassingen opent of gebruikt.
 • De Setup Assistant toont een bericht wanneer een ongeldige productcode wordt gebruikt.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor de Setup Assistant in een lus terechtkomt wanneer de gebruiker een ongeldige productcode invoert. De Setup Assistant toont nu een bericht waarin de gebruiker wordt gevraagd een geldige productcode in te voeren.
 • De spellingcontrole is verbeterd wanneer de internationale systeemvoorkeuren op Oostenrijkse of Duitse invoermethoden zijn ingesteld.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor de spellingcontrole soms wordt uitgeschakeld voor de Oostenrijkse en Duitse taal.
 • Het tekstvak en de aangepaste tabstops op de liniaal zijn uitgelijnd in een PowerPoint-dia.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor het tekstvak en de tabstops op de liniaal niet goed zijn uitgelijnd.
 • Nieuwe besturingselementen voor het wijzigen van de uitlijning van tekst in grafiekelementen.
  Deze update bevat nieuwe besturingselementen voor het instellen van de verticale positie, afdrukstand en aangepaste hoek van tekst in grafiekelementen. Het bevat ook besturingselementen voor gegevenslabelposities.

Verbeteringen voor Microsoft Word 2008 voor Mac

 • De stabiliteit is verbeterd wanneer u Afdruk samenvoegen met afbeeldingen gebruikt.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor Word vastloopt wanneer u Afdruk samenvoegen gebruikt om een record met afbeeldingen uit een externe gegevensbron in uw hoofddocument in te voegen.
 • De weergave Indeling notitieblok herstelt audionotities nadat Word onverwacht wordt afgesloten.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor gebruikers hun audionotities verliezen wanneer Word onverwacht wordt afgesloten. Wanneer u Word opnieuw opstart, bevat het AutoHerstel-bestand de audionotities niet. Dit probleem is nu opgelost.
 • De prestaties zijn verbeterd.
  Deze update corrigeert prestatieproblemen die in de volgende situaties optreden:
  • Wanneer u de overzichtsweergave gebruikt.
  • Wanneer u Japanse tekens en de functie voor opmaakpaletstijlen gebruikt.
 • De sectie-indicator staat weer op de statusbalk van Word.
  Deze update zet de sectie-indicator weer op de statusbalk. De sectie-indicator toont het sectienummer dat u momenteel in uw document bekijkt.
 • De betrouwbaarheid is verbeterd betreffende problemen met het vernieuwen van de weergave.
  Deze update corrigeert verscheidene problemen met het vernieuwen van de weergave die kunnen optreden wanneer u door een document scrolt dat opsommingstekens en nummering bevat.
 • De compatibiliteit met Word 2007 is verbeterd.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor een Word 2007-document met tabelranden niet juist wordt weergegeven wanneer het document in Word 2008 voor Mac wordt bekeken.
 • De betrouwbaarheid is verbeterd wanneer u een genummerde lijst kopieert.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor de opmaak van een genummerde lijst verloren gaat wanneer de lijst naar een ander document wordt gekopieerd.
 • Verbeterde bewerking wanneer u Koreaanse tekens gebruikt.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor Koreaanse tekens in een document niet juist worden weergegeven wanneer u op de pijltjestoetsen drukt.
 • De compatibiliteit met SpellCatcher X is verbeterd.
  Deze update verbetert de compatibiliteit met SpellCatcher X.

Verbeteringen voor Microsoft Excel 2008 voor Mac

 • De betrouwbaarheid is verbeterd wanneer u een beveiligde werkmap opent.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor een beveiligde werkmap niet kan worden geopend.
 • De prestaties zijn verbeterd.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor de prestaties laag zijn in de volgende situaties:
  • Wanneer u een werkmap opent vanuit een netwerkshare.
  • Wanneer u berekeningen uitvoert.
 • De stabiliteit is verbeterd.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor Excel onverwacht wordt afgesloten in de volgende situaties:
  • Wanneer u argumenten in een bepaalde volgorde invoert voor de XNPV-functie in de Formulebouwer.
  • Wanneer u met de rechtermuisknop op een Grafiekblad klikt en vervolgens op Gegevens selecteren klikt.
 • Wijzigingen van tekstlinks in vormen blijven behouden.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor wijzigingen van tekstlinks in vormen verloren gaan in Excel wanneer de spreadsheet in Excel 2004 of eerder wordt geopend.
 • Aandelenkoersen die worden opgehaald met behulp van webquery's, worden correct weergegeven wanneer ze worden vernieuwd.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor Excel het volgende bericht weergeeft wanneer u aandelenkoersen bijwerkt in een werkblad:
  Er mag slechts één cel worden geselecteerd.
  U kunt een webquery gebruiken om gegevens op te halen die op uw intranet of het internet zijn opgeslagen. Excel toont nu de juiste aandelengegevens zodra deze worden vernieuwd.
 • Aangepaste pagina-instellingsopties worden opgeslagen.
  Deze update corrigeert een compatibiliteitsprobleem met de pagina-instelling tussen Windows en Mac. Excel 2008 voor Mac behoudt de pagina-instellingsopties die voor het laatst zijn opgeslagen op de Windows-computer.
 • Vormen in een grafiek staan op de juiste plek.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor een grafiek op de verkeerde plek wordt weergegeven wanneer u de grafiekgrootte wijzigt en het bestand in XLS-indeling opslaat.
 • Excel Web Services geeft Excel 2008-werkmappen correct weer op het internet.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor Excel 2008-werkmappen niet worden weergegeven op het internet wanneer ze met Excel Web Services worden gebruikt. Excel Web Services is een Office SharePoint-technologie waarmee u gemakkelijk en op een consistente manier in de gehele onderneming Excel-werkmappen (.xslx, .xslb) als interactieve rapporten kunt gebruiken, delen en beheren.
 • Grafieken tonen de juiste internationale datumnotatie.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor grafieken verkeerde datumnotaties weergeven wanneer u de internationale datumnotatie instelt op een niet-Engels geografisch gebied.
 • De betrouwbaarheid is verbeterd wanneer u de waarden van cellen wijzigt.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor Excel vastloopt wanneer u de waarde van een cel wijzigt in bepaalde gevallen, zoals wanneer een formule de MEDIAN-functie bevat.
 • Excel toont een waarschuwing wanneer u een bestand opent dat een XLM-macro in een benoemd bereik heeft.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor Excel zonder waarschuwing een bestand opent dat een XLM-macro in een benoemd bereik heeft. Meestal toont Excel een bericht om gebruikers te laten weten of er enkele XLM-macro's in het bestand zijn.
 • Er wordt geen waarschuwing over onvoldoende geheugen meer weergegeven wanneer u gegevens kopieert met behulp van de vulgreep.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor er een waarschuwing over onvoldoende geheugen wordt weergegeven wanneer u gegevens kopieert met behulp van de vulgreep om uw selectie naar meer dan 256 kolommen en 128 rijen te slepen.
 • Een gekoppelde cel in een werkmap wordt bijgewerkt wanneer de broncel in een andere werkmap wordt bijgewerkt.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor een gekoppelde cel niet wordt bijgewerkt wanneer de broncel op een ander blad wordt bijgewerkt met nieuwe gegevens.
 • De criteria van een gefilterde lijst blijven behouden wanneer u de lijst vanuit Excel naar PowerPoint kopieert.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor een gefilterde lijst wordt gewist wanneer u deze vanuit Excel naar PowerPoint kopieert. Zodra de lijst is gekopieerd, toont PowerPoint alle gegevens, inclusief de verborgen of gefilterde gegevens. Dit probleem is opgelost.
 • Keuzerondjes reageren op muisklikken.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor aangepaste XLM-besturingselementen niet op muisklikken reageren.
 • De prestaties en stabiliteit zijn verbeterd voor draaitabelrapporten.
  Deze update corrigeert de volgende problemen met draaitabellen:
  • De prestaties nemen af wanneer u een draaitabelrapport probeert bij te werken dat lege rijen in de brongegevens heeft.
  • Er wordt een waarschuwing over onvoldoende geheugen weergegeven wanneer u op de Wizard-optie in het menu Draaitabel klikt.
 • De betrouwbaarheid is verbeterd voor WordArt.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor WordArt die in Excel 2004 is gemaakt, niet wordt weergegeven in Excel 2008 voor Mac wanneer u deze op een Mac Power PC opent.
 • De valuta-instelling blijft behouden.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor een niet-Amerikaans valutasymbool automatisch verandert wanneer de landinstelling verandert. Het symbool € in een werkblad verandert bijvoorbeeld naar $ wanneer het wordt bekeken op een computer die Verenigde Staten als landinstelling heeft. U kunt de landinstellingen bepalen met behulp van de internationale systeemvoorkeuren van Mac OS X.
 • De kolombreedte van cellen wordt behouden wanneer u een Excel 2008-werkmap in Windows Excel 2003 opent.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor de kolombreedte in een Excel 2008-werkmap verloren gaat wanneer deze in Excel 2003 wordt geopend.
 • De Help toont informatie voor de bijbehorende functie in de Formulebouwer.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor Help-inhoud in Excel voor Mac Help voor de verkeerde functie in de Formulebouwer wordt weergegeven wanneer u op de link Meer Help over deze functie klikt.
 • De formulebalk is correct geplaatst wanneer u tussen weergaveresoluties schakelt.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor de formulebalk niet correct is geplaatst wanneer u tussen weergaveresoluties schakelt.
 • De veldnamenrij van een grootboekblad wordt correct weergegeven.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor de veldnamenrij van een grootboekblad niet correct wordt weergegeven wanneer een grootboek meer dan één pagina beslaat.
 • Externe koppelingen verwijzen naar correcte documenten.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor externe hyperlinks incorrecte verwijzingen in het doelbestand creëren.

Verbeteringen voor Microsoft PowerPoint 2008 voor Mac

 • U kunt op een dia dubbelklikken om een tekstvak toe te voegen.
  Deze update laat u op een dia dubbelklikken om een tekstvak toe te voegen.
 • Met een padanimatie kan een object een aangepast pad volgen.
  Deze update laat u nu padanimaties toevoegen en bewerken in een PowerPoint-dia. Met een padanimatie (ook wel een bewegingspad genoemd) wordt er een aangepast pad getekend dat het object kan volgen over een dia. In tegenstelling tot het start- of eindeffect kunt u een padanimatie gebruiken om het object in elke gewenste richting over de dia te verplaatsen. U kunt een padanimatie op elk object toepassen, zoals vormen, tekst, tabellen of afbeeldingen.
 • Voorkeur om spiegeling in of uit te schakelen wanneer u naar een andere weergave of toepassing overschakelt.
  Deze update biedt een voorkeur om weergaven te spiegelen wanneer u tijdens een diapresentatie naar een andere weergave of toepassing overschakelt. Stel bijvoorbeeld dat u buiten uw PowerPoint-dia's een video wilt laten zien. U kunt van uw diapresentatie naar de video overschakelen en de weergaven dan spiegelen, zodat u op uw primaire monitor ziet wat het publiek op de digitale projector ziet.
 • Geanimeerde GIF-bestanden kunnen worden afgespeeld in een diavoorstelling.
  Deze update laat u geanimeerde GIF-bestanden aan een presentatie toevoegen en tijdens een diavoorstelling afspelen.
 • Vervang het standaard zwart-op-witthema door een aangepast thema.
  Deze update laat u het standaard zwart-op-witthema vervangen door een aangepast thema dat voor alle presentaties kan worden gebruikt.

  Om het standaardthema te vervangen, slaat u dit als Standaardthema.thmx op in de volgende map:
  /Users/gebruikersnaam/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Themes
 • De stabiliteit is verbeterd.
  Deze update corrigeert de stabiliteitsproblemen waardoor PowerPoint onverwacht wordt afgesloten in de volgende situaties:
  • Wanneer u een presentatie in de presentatorweergave opent op een computer die twee videokaarten heeft.
  • Wanneer u thema's wijzigt nadat u op de tab Office-thema in Diaopmaak hebt geklikt.
  • Wanneer u bepaalde animatieopties wijzigt.
  • Wanneer u een afbeelding onder een bestaande bestandsnaam opslaat.
  • Wanneer u een presentatie opslaat die twee filmpjes in een diaset heeft waarvoor de volgende afspeelmodi zijn ingesteld: Automatisch en Wanneer erop wordt geklikt.
 • Japanse tekens worden correct weergegeven in een dia.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor bepaalde Japanse tekens als spelfouten worden aangemerkt.
 • Verbeterde AutoCorrectie voor niet-Amerikaanse versies van het Engels.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor het AutoCorrectie-hulpprogramma de eerste letter van een verkeerd gespeld woord uitsluit in niet-Amerikaanse versies van het Engels.
 • Sjablonen worden als nieuwe bestanden geopend.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor een sjabloon als presentatie wordt geopend en wordt overschreven wanneer deze wordt opgeslagen. Sjablonen worden nu als nieuwe bestanden geopend. Dus wanneer u het bestand opslaat, wordt het dialoogvenster Opslaan als geopend in plaats van dat de bestaande sjabloon wordt overschreven.
 • Het gedrag van de aanwijzer in de modus Diavoorstelling is verbeterd.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor de aanwijzer in de modus Diavoorstelling op een object blijft staan tot u naar een andere dia gaat. Het gedrag van de aanwijzer is nu gecorrigeerd zodat deze na enkele seconden verdwijnt in de modus Diavoorstelling.
 • Verbeterde ondersteuning van de tekenafstand wanneer een presentatie als een PPT-bestand wordt opgeslagen.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor een opgemaakte tekenafstand in de tekst automatisch naar de standaardinstelling verandert wanneer de presentatie als een PPT-bestand wordt opgeslagen.
 • De optie Uitlijnen op raster is standaard uitgeschakeld.
  Deze update schakelt de optie Uitlijnen op raster standaard uit.
 • De lettertypen blijven behouden wanneer u een PowerPoint-dia vanuit een andere presentatie invoegt.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor de lettertypen van Arial naar Calibri veranderen wanneer u een dia vanuit een andere presentatie invoegt.
 • De opmaakinstellingen blijven behouden.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor de opmaak die in een eerdere versie van PowerPoint is ingesteld, op AutoVorm-standaardinstellingen wordt teruggezet wanneer u dia's in de nieuwe versie van een PowerPoint-presentatie plakt.
 • De tekstvakgroepering is verbeterd.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor de tekst in een gegroepeerd tekstvak een lege ruimte achterlaat wanneer het groepsvak wordt verbreed, of waardoor de tekst buiten het groepsvak komt te staan wanneer het wordt versmald.
 • De tekst wordt correct gecentreerd wanneer deze in een tekstvak wordt getypt.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor de tekst in een tekstvak naar links verschuift in plaats van naar het midden.
 • Titeltekst in een presentatie wordt correct weergegeven wanneer deze in een eerdere versie van PowerPoint wordt geopend.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor titeltekst dubbel wordt weergegeven wanneer de presentatie in een eerdere versie van PowerPoint wordt geopend.
 • De omzetting van grafieken met hyperlinks is verbeterd.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor de hyperlinks in grafieken worden uitgeschakeld wanneer u de grafieken vanuit oudere versies van PowerPoint omzet.
 • De prestaties van de spellingcontrole zijn verbeterd.
  Deze update corrigeert de volgende problemen:
  • De spellingcontrole wordt soms uitgeschakeld in PowerPoint-presentaties.
  • De spellingcontrole loopt vast wanneer er een spelfout wordt gevonden in de voettekst van het diamodel.
  • De spellingcontrole herkent spelfouten in titels niet.

Verbeteringen voor Microsoft Entourage 2008 voor Mac

 • Ondersteuning voor PAC-bestanden (Proxy Auto-Config).
  Deze update voegt ondersteuning toe voor automatisch geconfigureerde Mac OS X-proxyinstellingen voor netwerken.
 • MobileMe-accounts worden automatisch geconfigureerd in Entourage.
  Deze update voegt ondersteuning toe voor het automatisch configureren van MobileMe-accounts in Entourage.
 • Het definitiebestand voor het filteren van ongewenste e-mail is bijgewerkt.
  Deze update bevat een bijgewerkt definitiebestand voor het filteren van ongewenste e-mail.
 • Ondersteuning voor het configureren van POP-toegang voor nieuwe Outlook.com-accounts.
  Deze update voegt ondersteuning toe voor het automatisch configureren van POP-toegang voor nieuwe Outlook.com-accounts in Entourage.
 • Verbeterde betrouwbaarheid bij het verzenden van gecodeerde of digitaal ondertekende berichten naar ontvangers in verschillende organisaties.
  Deze update corrigeert een probleem waardoor sommige gecodeerde of digitaal ondertekende berichten worden weggegooid door de ontvangende server zonder de afzender een melding te sturen dat het bericht niet kan worden bezorgd.

Eerder uitgebrachte verbeteringen die deel uitmaken van deze update

Deze update bevat alle verbeteringen die in alle eerdere updates voor Office 2008 waren opgenomen. Klik op de volgende artikelnummers, zodat de desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden weergegeven voor meer informatie over de verbeteringen in eerdere updates:
953822 Beschrijving van de update voor Microsoft Office 2008 voor Mac 12.1.1
956344 Beschrijving van de update voor Microsoft Office 2008 voor Mac 12.1.2
958267 Beschrijving van de update voor Microsoft Office 2008 voor Mac 12.1.3
960401 Beschrijving van de update voor Microsoft Office 2008 voor Mac 12.1.5
968694 Beschrijving van de update voor Microsoft Office 2008 voor Mac 12.1.7
971822 Beschrijving van de update voor Microsoft Office 2008 voor Mac 12.1.9
Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de verbeteringen in de update voor Microsoft Office 2008 voor Mac 12.1.4:

Vereisten

Controleer voordat u de update voor Office 2008 12.2.0 installeert of Mac OS X 10.4.9 (Tiger) of een latere versie van het Mac OS X-besturingssysteem op uw computer is geïnstalleerd.

Als u wilt controleren of uw computer aan deze vereiste voldoet, klikt u op Over deze Macintosh in het menu Apple.

Daarnaast moet de update voor Microsoft Office 2008 voor Mac 12.1.0 of een latere versie op de computer zijn geïnstalleerd voordat u de update voor Office 2008 voor Mac 12.2.0 installeert.

U kunt als volgt controleren welke update op uw computer is geïnstalleerd:
 1. Open het menu Ga en klik op Applicaties.
 2. Open de map Microsoft Office 2008 en open vervolgens een willekeurige toepassing van Office. Open bijvoorbeeld Word.
 3. Klik in het menu Word op Over Word.
 4. Controleer in het dialoogvenster Over Word het versienummer naast Laatst geïnstalleerde update.

De update verkrijgen

U kunt het volgende bestand downloaden via het Microsoft Downloadcentrum:

DownloadenHet updatepakket Microsoft Office 2008 voor Mac 12.2.0 nu downloaden.

Releasedatum: 20 juli 2009

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op extra beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.

Bijgewerkte bestanden

Voor een volledige lijst met de bestanden die door deze update worden toegevoegd of gewijzigd, dubbelklikt u op het installatieprogramma voor de update en klikt u op Bestanden weergeven in het menu Bestand.

Notities
 • De update voor Office 2008 12.2.0 is ook beschikbaar via Microsoft AutoUpdate. AutoUpdate is een programma waarmee Microsoft-software automatisch up-to-date blijft.

  Als u AutoUpdate wilt gebruiken, start u een programma van Microsoft Office. Open vervolgens het menu Help en klik op Controleren op updates.

  Meer informatie over bronnen voor Office 2008 voor Mac kunt u vinden op de volgende website van Microsoft:
macoff2008 macoff12 macoff macoffice2008 macoffice12 macoffice update Mactopia Microsoft mac macintosh formac download office 2008 stability patch
Eigenschappen

Artikel-id: 973254 - Laatst bijgewerkt: 09/30/2013 09:48:00 - Revisie: 4.0

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • kbsurveynew kbfix kbbug kbqfe kbexpertiseinter KB973254
Feedback