Uw computer reageert niet meer of wordt opnieuw opgestart met een zwart scherm en een 0xc0000034-foutbericht nadat u Windows 7 Service Pack 1 of een Windows Vista-servicepack hebt geïnstalleerd

Symptomen
Neem het volgende scenario. U installeert Windows 7 Service Pack 1 (SP1) of een Windows Vista-servicepack op uw computer. Nadat het servicepack is geïnstalleerd, reageert de computer niet meer of wordt de computer opnieuw opgestart. Als de computer opnieuw wordt opgestart, wordt op een zwart scherm een foutbericht weergegeven dat lijkt op het volgende:
 
!! 0xc0000034 !! 142/53007 (_0000000000000000.cdf-ms)

Opmerking Als u de computer zelf opnieuw opstart, wordt dit foutbericht ook weergegeven.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen via een van de volgende methoden, afhankelijk van uw Windows-versie.

Stappen om het probleem op te lossen in Windows 7

U kunt dit probleem oplossen door de stappen in methode 1 te volgen. Als uw probleem met methode 1 niet wordt opgelost of als u geen ervaren gebruiker bent, raden we aan methode 2 te gebruiken.

Methode 1: De POQ-vermeldingen uit Pending.xml verwijderen

Via deze methode probeert u het probleem op te lossen door een VBS-script te maken en uit te voeren. Nadat u het VBS-script hebt gemaakt en uitgevoerd, zou Windows 7 Service Pack 1 zonder problemen moeten kunnen worden geïnstalleerd.

Opmerkingen

 • Dit VBS-script is alleen van toepassing op foutbericht 0xc0000034. Gebruik dit script dus niet bij andere fouten dan 0xc0000034.
 • We bevelen deze methode alleen aan als u een ervaren gebruiker bent.
 • Bij gebruik van deze methode is het raadzaam een tweede computer en een verwisselbaar medium te gebruiken, bijvoorbeeld een USB-stick.
Voordat u begint

Zoek het volgende voordat u begint:
 • Zoek een tweede computer met toegang tot internet. Op deze tweede computer gaat u een scriptbestand (.VBS) maken. U maakt dit scriptbestand (.VBS) door de tekst voor het script uit dit Knowledge Base-artikel te kopiëren.
 • Zoek een verwisselbaar medium, bijvoorbeeld een USB-stick. U gaat het scriptbestand (.VBS) dat u maakt, naar het verwisselbare medium kopiëren. Vervolgens gaat u het scriptbestand (.VBS) overbrengen naar de computer waarop het probleem optreedt.
Opmerking Als u niet over een tweede computer en een verwisselbaar medium beschikt, kunt u het scriptbestand (.VBS) maken op de computer waarop het probleem optreedt. Ga hiertoe naar Opties voor systeemherstel, open een opdrachtprompt en start Kladblok vanaf de opdrachtprompt. Vervolgens maakt u het scriptbestand (.VBS) handmatig door de scripttekst vanuit dit Knowledge Base-artikel over te typen. U slaat het scriptbestand (.VBS) op uw lokale vaste schijf op. Ten slotte voert u het script uit om de stappen te voltooien.

Deel 1: maak het scriptbestand (.VBS)

Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Zoek een tweede computer met toegang tot internet.
 2. Open Kladblok.
 3. Kopieer de volgende tekst en plak deze in Kladblok.

  Dim xmlDoc, node, nodeList, fileName, backupFileName, numberOfPOQNodes

  Set xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")

  If Wscript.Arguments.Count = 0 Then

      WScript.echo("Fout! Geen XML-bestand opgegeven.")

      Wscript.quit

  End If

  fileName = WScript.Arguments(0)

  backupFileName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1) & "_backup.xml"

  If Not xmlDoc.load(fileName) Then

      WScript.echo("XML-bestand " & fileName & " niet geladen.")

      Wscript.quit

  End If

  xmlDoc.save(backupFileName)

  Set nodeList = xmlDoc.documentElement.selectNodes("POQ")

  numberOfPOQNodes = nodeList.Length

  For Each node in nodeList

      xmlDoc.documentElement.removeChild(node)

  Next

  xmlDoc.save(fileName)

  Set xmlDoc = Nothing

  WScript.echo(numberOfPOQNodes & " POQ-knooppunten verwijderd. Script voltooid.")
 4. Klik op Bestand en vervolgens op Opslaan als.
 5. Geef het bestand de naam Script.vbs en sla het op een verwisselbaar medium op, bijvoorbeeld een USB-stick.

Deel 2: voer het scriptbestand (.VBS) uit

Opmerking In de volgende stappen wordt aangenomen dat u het scriptbestand (.VBS) op een USB-stick hebt gekopieerd. Als u een ander verwisselbaar medium hebt gebruikt, kunnen de stappen enigszins verschillen.

Volg hiertoe de volgende stappen:

 1. Start de computer opnieuw op en druk tijdens het opstarten op F8 op uw toetsenbord. U moet op F8 drukken voordat het Windows-logo wordt weergegeven. Als het Windows-logo wordt weergegeven, moet u het opnieuw proberen door te wachten tot de Windows-aanmeldingsprompt wordt weergegeven, de computer af te sluiten en opnieuw op te starten.
  Opmerking: Op een computer met een opstartconfiguratie voor meerdere besturingssystemen drukt u op F8 zodra het opstartmenu wordt weergegeven.
 2. Gebruik de pijltoetsen om Uw computer herstellen te selecteren in het gebied Geavanceerde opstartopties en druk op Enter. Selecteer desgevraagd Windows 7 als de te herstellen installatie en klik op Volgende.
 3. Selecteer de taal en een toetsenbordinvoermethode en klik op Volgende.
 4. Selecteer een gebruikersnaam, typ uw wachtwoord en klik op OK.
 5. Noteer de letter van het Windows 7-station dat onder Opties voor systeemherstel wordt weergegeven onder de regel Selecteer een hulpprogramma voor herstel.

  U ziet bijvoorbeeld een tekst die lijkt op de volgende:

  Besturingssysteem: Windows 7 op (C:) <Volumenaam>

  Opmerking In dit voorbeeld is C de stationsletter voor Windows 7.
 6. Klik onder Opties voor systeemherstel op Opdrachtprompt.
 7. Sluit het verwisselbare medium met het door u gemaakte scriptbestand (.VBS) aan op de computer.
 8. Ga bij de opdrachtprompt naar het station en de map waarin zich het door u gemaakte scriptbestand (.VBS) bevindt.

  Als u het door u gemaakte bestand script.vbs bijvoorbeeld hebt opgeslagen op de hoofdmap van een USB-stick en de stationsletter van die USB-stick E is, typt u bij de opdrachtprompt alleen het volgende en drukt u vervolgens op Enter.

  E:

  Opmerking Als u niet zeker weet welk station bij het wisselbare medium hoort, kunt u via Diskpart een lijst met stations weergeven. Ga als volgt te werk om Diskpart uit te voeren:
  1. Typ Diskpart en druk op Enter.
  2. Typ List volume en druk op Enter.
  3. Noteer het station waarop het verwisselbare medium met het door u gemaakte scriptbestand (.VBS) is aangesloten. Als u een USB-stick hebt gebruikt, wordt het stationstype weergegeven als Verwisselbaar.
  4. Sluit Diskpart af door Exit te typen en op Enter te drukken.

 9. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt en druk vervolgens op Enter:

  Cscript Script.vbs <Windows _7_stationsletter>:\Windows\winsxs\pending.xml.

  Daarbij wordt <Windows _7_stationsletter> de letter van het station waarop het besturingssysteem Windows 7 is geïnstalleerd.

  Door deze opdracht wordt het script in het bestand Script.vbs uitgevoerd. Als het script is voltooid, wordt een bericht van de volgende strekking weergegeven:

  2 POQ-knooppunten verwijderd. Script voltooid
 10. Typ Exit en druk op Enter om de opdrachtprompt af te sluiten.
 11. Start de computer opnieuw op. Service Pack 1 zou nu zonder problemen moeten kunnen worden geïnstalleerd.

Methode 2: De computer via Systeemherstel terugzetten naar de toestand van een eerder tijdstip


Deze methode is bedoeld om uw computer terug te brengen in een staat waarin u weer kunt opstarten, zonder dat het servicepack is geïnstalleerd. Als uw computer is teruggebracht in een staat waarin u weer kunt opstarten, kunt u proberen het servicepack opnieuw te installeren.

Via Systeemherstel wordt uw computer teruggebracht naar een staat voordat dit probleem optrad en wordt uw computer vervolgens opnieuw opgestart. Ga als volgt te werk om uw systeem te herstellen:
 1. Start de computer opnieuw op en druk tijdens het opstarten op F8 op uw toetsenbord. U moet op F8 drukken voordat het Windows-logo wordt weergegeven. Als het Windows-logo wordt weergegeven, moet u het opnieuw proberen door te wachten tot de Windows-aanmeldingsprompt wordt weergegeven, de computer af te sluiten en opnieuw op te starten.

  Opmerking Op een computer met een opstartconfiguratie voor meerdere besturingssystemen drukt u op F8 zodra het opstartmenu wordt weergegeven.
 2. Gebruik de pijltoetsen om Uw computer herstellen te selecteren in het gebied Geavanceerde opstartopties en druk op Enter.
  Selecteer desgevraagd Windows 7 als de te herstellen installatie en klik op Volgende.
 3. Selecteer de taal en een toetsenbordinvoermethode en klik op Volgende.
 4. Selecteer een gebruikersnaam, typ uw wachtwoord en klik op OK.
 5. Klik onder Opties voor systeemherstel op Systeemherstel.
 6. Klik in het venster Systeemherstel op Volgende.
 7. Selecteer het herstelpunt voor Windows 7 Service Pack 1 als dit beschikbaar is. Als dit herstelpunt niet beschikbaar is, selecteert u een herstelpunt waarvan u denkt dat het is gemaakt voordat het probleem optrad, en klikt u op Volgende.

  Opmerking Als u geen herstelpunten ziet, schakelt u het selectievakje Meer herstelpunten weergeven in.
 8. Klik in het venster Herstelpunt bevestigen op Voltooien en klik op Ja wanneer om bevestiging wordt gevraagd.
 9. Wanneer wordt gemeld dat het systeem is hersteld, klikt u op Opnieuw opstarten.

  Opmerking Als u een zwart scherm ziet en hetzelfde of een gelijksoortig foutbericht wordt weergegeven als eerst, moet u deze stappen misschien herhalen en uw computer terugzetten naar een eerdere datum.

Stappen om het probleem op te lossen in Windows Vista

U kunt het probleem via deze methoden oplossen, te beginnen met methode 1. Als het probleem via methode 1 niet wordt opgelost, gaat u naar methode 2. Het is raadzaam methode 3 alleen te proberen als u een ervaren gebruiker bent.

Deze methoden zijn bedoeld om uw computer terug te brengen in een staat waarin u weer kunt opstarten, zonder dat het servicepack is geïnstalleerd. Als uw computer is teruggebracht in een staat waarin u weer kunt opstarten, kunt u proberen het servicepack opnieuw te installeren.

OpmerkingVoor de volgende methoden hebt u de Windows Vista-dvd nodig. Als uw computerfabrikant u niet van een Windows Vista-dvd heeft voorzien, kunt u misschien opstarten en naar het reparatieprogramma gaan. Volg hiertoe de volgende stappen:
 1. Start de computer opnieuw op en druk tijdens het opstarten op F8 om het menu Geavanceerde opstartopties te openen. Of wacht op de optie Geavanceerde opties en selecteer deze optie.
 2. Selecteer in het menu de optie voor het herstellen van uw computer.
 3. Selecteer Administrator en druk op Enter.
 4. Ga naar stap 4 in methode 1 of 2.

Methode 1: Uw computer via Systeemherstel terugzetten naar de toestand van een eerder tijdstip

Via Systeemherstel wordt uw computer teruggezet naar een toestand waarin dit probleem nog niet optrad en wordt uw computer vervolgens opnieuw opgestart. Ga als volgt te werk om uw systeem te herstellen:
 1. Plaats de Windows Vista-dvd in het dvd-station en start de computer opnieuw op vanaf de dvd.

  Opmerking Wanneer het bericht Druk op een willekeurige toets om vanaf de cd op te starten wordt weergegeven, drukt u op een willekeurige toets op het toetsenbord om uw computer opnieuw op te starten via de Windows Vista-dvd.
 2. Selecteer uw taalinstelling en klik op Volgende.
 3. Selecteer Uw computer herstellen.
 4. Selecteer Windows Vista als de te herstellen installatie en klik op Volgende.
 5. Selecteer onder Opties voor systeemherstel de optie Systeemherstel en druk op Enter.

  Opmerking Als tijdens het herstelproces een probleem met het opstarten van Windows Vista wordt gedetecteerd, wordt Opstartherstel uitgevoerd om het probleem automatisch op te lossen. Als dit gebeurt, klikt u op Annuleren en vervolgens op Geavanceerde opties weergeven voor systeemherstel en ondersteuning.
 6. In de wizard Systeemherstel klikt u op Volgende.
 7. Selecteer het herstelpunt met een datum voordat de foutmelding werd weergegeven en klik op Volgende.

  Opmerking In de meeste gevallen is dit het recentste herstelpunt in de lijst.
 8. Klik op Volgende.
 9. Klik op Voltooien. Systeemherstel wordt voltooid en de computer wordt opnieuw opgestart.  
Opmerking Als u een zwart scherm ziet en hetzelfde of een gelijksoortig foutbericht wordt weergegeven als eerst, moet u deze stappen misschien herhalen en uw computer terugzetten naar een eerdere datum.

Methode 2: Opstartproblemen herstellen via Opstartherstel

Voer de volgende stappen uit om Windows op te starten vanaf de Windows Vista-dvd en gebruik te maken van Opties voor systeemherstel:

 1. Plaats de Windows Vista-dvd in het dvd-station en start de computer opnieuw op vanaf de dvd.

  Opmerking Wanneer het bericht Druk op een willekeurige toets om vanaf de cd op te starten wordt weergegeven, drukt u op een willekeurige toets op het toetsenbord om uw computer opnieuw op te starten via de Windows Vista-dvd.
 2. Selecteer uw taalinstelling en klik op Volgende.
 3. Selecteer Uw computer herstellen.
 4. Selecteer Windows Vista als de te herstellen installatie en klik op Volgende.
 5. Selecteer onder Opties voor systeemherstel de optie Opstartherstel en druk op Enter.

  Opmerking Als tijdens het herstelproces een probleem met het opstarten van Windows Vista wordt gedetecteerd, wordt Opstartherstel uitgevoerd om het probleem automatisch op te lossen. Als dit gebeurt, klikt u op Annuleren en vervolgens op Geavanceerde opties weergeven voor systeemherstel en ondersteuning.
 6. Als Opstartherstel is voltooid, klikt u op Voltooien.
 7. Klik onder Opties voor systeemherstel op Opnieuw opstarten.
Opmerking Als u een zwart scherm met hetzelfde foutbericht als eerst, probeert u methode 3.

Methode 3: De poqexec-vermelding verwijderen uit de SetupExecute-waarde (uitsluitend voor ervaren gebruikers)

Opmerking Het is aan te raden methode 3 alleen uit te voeren als u een ervaren gebruiker bent.

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven: 322756 Een back-up van het register maken en het register terugzetten in Windows

U kunt de poqexec-vermelding verwijderen uit de SetupExecute-waarde (REG_MULTI_SZ) door de waarde te wissen. Volg hiertoe de volgende stappen:
 1. Plaats de Windows Vista-dvd in het dvd-station en start de computer opnieuw op vanaf de dvd.

  Opmerking Wanneer het bericht Druk op een willekeurige toets om vanaf de cd op te starten wordt weergegeven, drukt u op een willekeurige toets op het toetsenbord om uw computer opnieuw op te starten via de Windows Vista-dvd.
 2. Selecteer uw taalinstelling en klik op Volgende.
 3. Selecteer Uw computer herstellen.

  Opmerking Als u wordt gevraagd of u Systeemherstel wilt uitvoeren, selecteert u Nee en drukt u op Enter.
 4. Selecteer onder Opties voor systeemherstel de optie Opstartherstel en druk op Enter.

  Opmerking Als tijdens het herstelproces een probleem met het opstarten van Windows Vista wordt gedetecteerd, wordt Opstartherstel uitgevoerd om het probleem automatisch op te lossen. Als dit gebeurt, klikt u op Annuleren en vervolgens op Geavanceerde opties weergeven voor systeemherstel en ondersteuning.
 5. Klik onder Opties voor systeemherstel op Opdrachtprompt en druk op Enter.
 6. Typ de volgende opdrachten bij de opdrachtprompt. Druk na elke opdracht op Enter

  Reg load HKLM\BaseSystem C:\Windows\System32\config\SYSTEM

  Reg Delete "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute

  Reg add "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute /t REG_MULTI_SZ

  Reg unload HKLM\BaseSystem

 7. Typ exit bij de opdrachtprompt en druk op Enter.
 8. Start de computer opnieuw op.
0xc0000034 opstarten opnieuw opstarten
Właściwości

Identyfikator artykułu: 975484 — ostatni przegląd: 09/26/2011 18:38:00 — zmiana: 4.0

Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbupdateissue kbtshoot kberrmsg kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbprb KB975484
Opinia