Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Cumulatieve updatepakket 6 voor SQL Server 2008 Service Pack 1

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:977443
INLEIDING
Cumulatieve Update 6 voor SQL Server 2008 Service Pack 1 bevat hotfixes voor Microsoft SQL Server 2008 problemen die sinds de release van SQL Server 2008 Service Pack 1 verholpen zijn.

OpmerkingDeze build van het cumulatieve updatepakket is ook bekend als 10.00.2757 te bouwen.

Het is raadzaam om hotfixes te testen voordat u ze in een productieomgeving implementeert. Omdat de builds cumulatief zijn, elke nieuwe release correctie bevat alle hotfixes en de beveiligingscorrecties die opgenomen in de vorige SQL Server 2008 zijn release opgelost. Wij raden de meest recente fix release waarin deze hotfix toepast.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
970365SQL Server 2008 bouwt die zijn uitgebracht na Service Pack 1 voor SQL Server 2008 is uitgebracht

Belangrijke opmerkingen over het cumulatieve updatepakket

  • SQL Server 2008 hotfixes zijn nu meertalige. Daarom is er slechts één cumulatieve hotfixpakket voor alle talen.
  • Een cumulatieve hotfix-pakket bevat alle onderdeelpakketten. Het cumulatieve updatepakket updates alleen onderdelen die op het systeem zijn geïnstalleerd.
Meer informatie

6 Cumulatieve Update voor SQL Server 2008 Service Pack 1 ophalen

Ondersteunde cumulatieve updatepakket is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter bedoeld om alleen de problemen die in dit artikel worden beschreven. Gelden alleen voor systemen waarop deze specifieke problemen. Dit cumulatieve pakket wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen met een van deze problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor SQL Server 2008 met de hotfixes in dit pakket cumulatieve update.

Als u de cumulatieve update is gedownload, is er een sectie 'Hotfix downloaden beschikbaar' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Neem contact op met Microsoft Customer Service and Support het cumulatieve updatepakket verkrijgen als deze sectie niet wordt weergegeven.

OpmerkingAls er nog andere problemen optreden of er oplossingen zijn vereist, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De gebruikelijke ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor deze specifieke cumulatieve updatepakket komen. Bezoek de volgende Microsoft-website voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken:

SQL Server 2008 hotfixes die zijn opgenomen in 6 cumulatieve Update voor SQL Server 2008 Service Pack 1.

Microsoft Knowledge Base-artikelen waarin deze hotfixes besproken wordt vrijgegeven zodra deze beschikbaar.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de SQL Server-fouten:
Foutnummer VSTSKB-artikelnummerBeschrijving
380034977190De service SSIS 2008 loopt vast wanneer u het pakket SSIS 2008 onder een lage geheugen voorwaarde
382371978296FIX: Een SUBKUBUS maken-instructie-sessie vastloopt in SSAS 2008
366918976899FIX: Installatie van SQL Server 2008 tussenpozen mislukt
362021976379FIX: Prestatieproblemen treedt op wanneer u een samenvoegbewerking partitie verplaatsen van gegevens tussen partities in SQL Server 2008
376208973357FIX: Installatie van SQL Server 2008 mislukt wanneer setup binaire bestanden bevinden zich in een map waarvan het pad met de 8.3-compatibel is
385139973785FIX: Worden lidmaatschap is geen script in de vooraf gedefinieerde databaserollen nadat u een database script en schakel de optie 'Script object machtigingen' in SQL Server 2005 of SQL Server 2008
385160974749FIX: Het laatste teken van een char-kolom of een kolom nchar onjuist vervangen door een spatie (char(32)) nadat een conflict is opgelost door een aangepaste conflictoplosser in SQL Server 2005 of SQL Server 2008
349299975058FIX: SAP Connector storing treedt op wanneer een parallelle gegevens laden in één pakket SSIS 2008
385141975825FIX: Een rij niet verwijderd een abonnee verwijderen rij op de publicatieserver en synchronisatie vervolgens uitvoeren in een samenvoegreplicatie van SQL Server 2005 of SQL Server 2008
385143975950FIX: Foutbericht tijdens het uitvoeren van SSIS 2005 of 2008 SSIS-pakket die gebruikt IBM DB2 OLE DB-provider gegevens exporteren naar een IBM DB2 server: 'het aantal rijen niet overschrijdt de opgegeven. Geheugen"
357675975991FIX: DBCC CHECKFILEGROUP-instructie wordt niet gecontroleerd gepartitioneerde object als een van de partities niet wordt weergegeven in de bestandsgroep worden gecontroleerd in SQL Server 2008
361508976316FIX: Foutbericht wanneer u een instructie samenvoegen in SQL Server 2008 uitvoert 8672
385150976410FIX: Prestatieproblemen optreden wanneer het predikaat join in de query kolommen outer verwijzing in SQL Server 2005 of SQL Server 2008
385154976565FIX: Een query wordt een cursor geopend in een weergave of een in line tabelwaardefunctie een onjuist resultaat in SQL Server 2005 of SQL Server 2008
385164976974FIX: U voortdurend naar referenties gevraagd wanneer u een rapport van Reporting Services van SQL Server 2005 of SQL Server 2008 Reporting Services implementeren Business Intelligence Development Studio
367934976991FIX: De agent voor logboekweergave onverwacht verbruikt alle CPU-bronnen worden verwerkt in een transactionele replicatie SQL Server 2008 verbinding mislukt
368498977066FIX: Rijkoppen niet worden weergegeven op sommige pagina's van een rapport SSRS 2008 wanneer u klikt op 'Afdrukweergave' afdrukvoorbeeld of wanneer u het rapport exporteren
368961977076FIX: Foutbericht wanneer u een instructie ALTER INDEX op een tabel die is ingeschakeld in SQL Server 2008 BIJV: ' Msg 22983: unieke index <index name=""> op de brontabel<table name="">wordt gebruikt door opname wijzigen"</table></index>
369492977097FIX: Foutbericht wanneer u een DDL identiteitskolom wijzigen en de wijziging van de abonnee in SQL Server 2008 synchroniseren: ' onjuiste syntaxis bij het trefwoord 'Identiteit' (bron: MSSQLServer, foutnummer: 156) "
376209977109FIX: Nadat u de samenvoegagent tijdens de initialisatie van het abonnement in SQL Server 2008 uitvoert, de functie ident_current() retourneert een waarde die groter is dan verwacht
385184977151FIX: Foutbericht wanneer u een abonnement toevoegen aan een herpublicatieserver in een samenvoegpublicatie in SQL Server 2005 of SQL Server 2008: "Kan niet het abonnement maken omdat het abonnement al in de abonnementdatabase bestaat"
385162977309FIX: Een SSAS 2005 of SSAS 2008 server loopt vast wanneer u een query multidimensionale expressies die de functie CDBL in een berekend lid gebruikt
385182977450FIX: Foutbericht wanneer u een query die uitvoert gebruikmaakt van een algemene tabelexpressie vernietigen XML-gegevens in SQL Server 2005 of SQL Server 2008: ' Interne fout in queryprocessor: de queryprocessor kan geen queryplan produceren. "
385186977842FIX: Er treedt een toegangsfout op wanneer u de instructie SET FMTONLY de waarde van de optie FMTONLY on uitvoert en een server met SQL Server 2005 of SQL Server 2008 geheugenbelasting is
377196977889FIX: Foutbericht wanneer u probeert 2008 SSIS-pakket een plat bestand bron bevat uitvoeren en een tekstscheidingsteken gebruikt enkele speciale tekens worden niet ondersteund door de specificatie W3C XML-taal: 'ongeldig teken is gevonden in de tekst'
378973978020FIX: Alleen eerste 2000 tekens worden geretourneerd door de functie fn_get_audit_file() wanneer u een controlebestand in SQL Server 2008 informatie
379712978070FIX: De maatregelen.<x>.Dim map onverwacht wordt gemaakt wanneer u een kubus in SQL Server 2008 Analysis Services Bladeren met een gebruikersaccount niet admin</x>
372151978108FIX: Sommige nTEXT, NTEXT of IMAGE gegevens kan niet correct in een transactionele replicatie worden gerepliceerd nadat u SQL Server 2000 naar SQL Server 2008 bijwerkt
369495978154FIX: De opdracht SET neerzetten mislukt nadat sommige verbindingen met sommige lokale kubussen zijn gesloten in SSAS 2008
381481978190FIX: Foutbericht wanneer u een query uitvoeren op een server met SQL Server 2008 geheugenbelasting 8630
381922978250FIX: Deadlocks optreden wanneer u tegelijkertijd mutiple taken opnieuw opbouwen van indexen offline in SQL Server 2008
382377978301FIX: Alle CPU-bronnen worden gebruikt wanneer u Connector voor SAP BI in 2008 SSIS-pakket
384735978504FIX: Een insert-bewerking mislukt wanneer u gegevens uit een database in een andere database invoegen wanneer de database een gebruiker gedefinieerd gegevenstype in SQL Server 2008 bevat
386058978629FIX: Foutbericht wanneer u de sessie system_health gebeurtenis uitgebreid vastleggen van een grafiek deadlock in SQL Server 2008: ' Msg 9436: XML-ontleding: regel 54 teken 12, eindcode komt niet overeen met begincode "
386136978636FIX: Foutbericht bij het genereren van een rapport SSRS 2008 die is een matrix in een lijst: 'Index was buiten de grenzen van de matrix'
385192978851FIX: De parameter -R genegeerd wanneer u het hulpprogramma BCP.exe met de parameter -R en de parameter -F in SQL Server 2005 of SQL Server 2008
389737978904FIX: Een MDX-query een onjuist resultaat bij gebruik van meerdere geneste berekeningen en aangepaste updatepakketten in SQL Server 2008 Analysis Services

Cumulatieve update pakket informatie

Opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze cumulatieve update.

Registergegevens

Gebruik een van de hotfixes in dit pakket, hoeft u geen wijzigingen in het register.

Bestandsgegevens

Dit cumulatieve pakket mogelijk niet alle bestanden die u hebt nodig om een product volledig bijwerken naar de laatste build. Dit cumulatieve pakket bevat alleen de bestanden die u hebt nodig om de problemen verhelpen die in dit artikel worden vermeld.

De Engelse versie van dit cumulatieve updatepakket heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Het verschil tussen UTC en lokale tijd, gebruikt u deTijdzonetabblad in deDatum en tijditem in het Configuratiescherm.

32-bits versie

SQL Server 2008 databaseservices Core gedeelde
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
BCP.exe2007.100.2757.088,42409-Jan-201010: 10x 86
Commanddest.dll2007.100.2757.0164,71209-Jan-201010: 11x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2757.069,48009-Jan-201010: 13x 86
Distrib.exe2007.100.2757.075,11209-Jan-201010: 21x 86
DTS.dll2007.100.2757.01,429,86409-Jan-201010: 21x 86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209-Jan-201010: 21x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009-Jan-201010: 21x 86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209-Jan-201010: 21x 86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609-Jan-201010: 30x 86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409-Jan-201010: 30x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809-Jan-201010: 31x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809-Jan-201010: 31x 86
Iftsph.dll2007.100.2757.038,24809-Jan-201010: 39x 86
LogRead.exe2007.100.2757.0423,27209-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2757.0296,80809-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.0.2757.0403,30409-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809-Jan-201011: 05x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2757.02,860,90409-Jan-201011: 05x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2757.0182,12009-Jan-201011: 05x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2757.01,083,24009-Jan-201011: 05x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009-Jan-201011: 05x 86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809-Jan-201011: 10x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809-Jan-201011: 10x 86
Rdistcom.dll2007.100.2757.0651,11209-Jan-201011: 20x 86
Repldp.dll2007.100.2757.0191,33609-Jan-201011: 20x 86
Replmerg.exe2007.100.2757.0341,35209-Jan-201011: 20x 86
Replsync.dll2007.100.2757.099,68809-Jan-201011: 20x 86
Snapshot.exe10.0.2757.013,16009-Jan-201011: 56x 86
Spresolv.dll2007.100.2757.0179,04809-Jan-201011: 56x 86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209-Jan-201010: 53x 86
Sqllogship.exe10.0.2757.096,10409-Jan-201011: 57x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2757.0192,87209-Jan-201011: 57x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209-Jan-201011: 57x 86
Sqlwep100.dll2007.100.2757.089,44809-Jan-201011: 57x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609-Jan-201012: 00x 86
Exemplaar van SQL Server 2008 databaseservices Core
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Databasemailengine.dll10.0.2757.075,62409-Jan-201010: 13x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2757.042,85609-Jan-201010: 13x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209-Jan-201010: 53x 86
Sqlaccess.dll2007.100.2757.0405,35209-Jan-201011: 56x 86
SQLAgent.exe2007.100.2757.0367,46409-Jan-201011: 56x 86
Sqlctr100.dll2007.100.2757.072,55209-Jan-201011: 56x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2757.014,69609-Jan-201011: 57x 86
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2757.03,379,04809-Jan-201011: 57x 86
Sqlservr.exe2007.100.2757.042,745,70409-Jan-201011: 57x 86
Sqsrvres.dll2007.100.2757.089,96009-Jan-201011: 57x 86
Xpstar.dll2007.100.2757.0300,90409-Jan-201012: 00x 86
SQL Server 2008 databaseservices Common Core
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2757.0546,66409-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.0.2757.0227,17609-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.0.2757.0403,30409-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2757.02,860,90409-Jan-201011: 05x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2757.0182,12009-Jan-201011: 05x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2757.01,083,24009-Jan-201011: 05x 86
Msgprox.dll2007.100.2757.0202,60009-Jan-201011: 07x 86
Replisapi.dll2007.100.2757.0272,23209-Jan-201011: 20x 86
Replprov.dll2007.100.2757.0575,84809-Jan-201011: 20x 86
Replrec.dll2007.100.2757.0789,86409-Jan-201011: 20x 86
Replsub.dll2007.100.2757.0410,98409-Jan-201011: 20x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209-Jan-201010: 53x 86
Xmlsub.dll2007.100.2757.0192,36009-Jan-201012: 00x 86
SQL Server 2008 Business Intelligence Development Studio
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Commanddest.dll2007.100.2757.0164,71209-Jan-201010: 11x 86
Ddsshapeslib.dll2007.100.2757.046,95209-Jan-201010: 13x 86
DTS.dll2007.100.2757.01,429,86409-Jan-201010: 21x 86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209-Jan-201010: 21x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009-Jan-201010: 21x 86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209-Jan-201010: 21x 86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609-Jan-201010: 30x 86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409-Jan-201010: 30x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809-Jan-201010: 31x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809-Jan-201010: 31x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2757.03,233,64009-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2757.04,233,06409-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2757.0333,67209-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2757.02,828,13609-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2757.03,827,56009-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2757.0563,04809-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2757.083,81609-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2757.012,433,25609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.0.2757.0661,35209-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2757.0903,01609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.2757.0251,75209-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2757.0284,52009-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2757.0198,50409-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2757.0145,25609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2757.04,339,56009-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2757.0567,14409-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2757.0104,29609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2757.0247,65609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2757.0227,17609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2757.0280,42409-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2757.0759,65609-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809-Jan-201011: 05x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009-Jan-201011: 05x 86
Msmdlocal.dll10.0.2757.023,483,24009-Jan-201011: 07x 86
Msmdpp.dll10.0.2757.06,131,56009-Jan-201011: 07x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609-Jan-201011: 07x 86
Msolap100.dll10.0.2757.06,536,04009-Jan-201011: 07x 86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809-Jan-201011: 10x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809-Jan-201011: 10x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2757.01,324,90409-Jan-201011: 20x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209-Jan-201010: 53x 86
Sqldest.dll2007.100.2757.0180,07209-Jan-201011: 56x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2757.07,563,11209-Jan-201011: 57x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209-Jan-201011: 57x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609-Jan-201012: 00x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2757.0258,40809-Jan-201012: 00x 86
SQL Server 2008 Analysis Services
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809-Jan-201011: 01x 86
Msmdlocal.dll10.0.2757.023,483,24009-Jan-201011: 07x 86
Msmdpump.dll10.0.2757.06,183,78409-Jan-201011: 07x 86
Msmdredir.dll10.0.2757.06,210,92009-Jan-201011: 07x 86
Msmdspdm.dll10.0.2757.0178,02409-Jan-201011: 07x 86
Msmdsrv.exe10.0.2757.021,975,40009-Jan-201011: 07x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609-Jan-201011: 07x 86
Msolap100.dll10.0.2757.06,536,04009-Jan-201011: 07x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209-Jan-201010: 53x 86
SQL Server 2008 Integration Services
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Commanddest.dll2007.100.2757.0164,71209-Jan-201010: 11x 86
DTS.dll2007.100.2757.01,429,86409-Jan-201010: 21x 86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209-Jan-201010: 21x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009-Jan-201010: 21x 86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209-Jan-201010: 21x 86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609-Jan-201010: 30x 86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409-Jan-201010: 30x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809-Jan-201010: 31x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809-Jan-201010: 31x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2757.0280,42409-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809-Jan-201011: 05x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009-Jan-201011: 05x 86
Msmdpp.dll10.0.2757.06,131,56009-Jan-201011: 07x 86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809-Jan-201011: 10x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809-Jan-201011: 10x 86
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209-Jan-201010: 53x 86
Sqldest.dll2007.100.2757.0180,07209-Jan-201011: 56x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209-Jan-201011: 57x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609-Jan-201012: 00x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2757.0258,40809-Jan-201012: 00x 86
SQL Server 2008 Reporting Services
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2757.0546,66409-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2757.03,233,64009-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2757.02,828,13609-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2757.03,827,56009-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2757.0563,04809-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2757.083,81609-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2757.012,433,25609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2757.0903,01609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.2757.0251,75209-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2757.0284,52009-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2757.0198,50409-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2757.0145,25609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2757.04,339,56009-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2757.0567,14409-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2757.0104,29609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2757.0247,65609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2757.0227,17609-Jan-201011: 03x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609-Jan-201011: 07x 86
Msreportbuilder.exe10.0.2757.01,173,35209-Jan-201011: 07x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2757.01,324,90409-Jan-201011: 20x 86
Reportingservicesservice.exe2007.100.2757.01,114,98409-Jan-201011: 20x 86
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2757.01,906,53609-Jan-201011: 20x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209-Jan-201010: 53x 86
SQL Server 2008 Management Studio
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
BCP.exe2007.100.2757.088,42409-Jan-201010: 10x 86
Commanddest.dll2007.100.2757.0164,71209-Jan-201010: 11x 86
Databasemailwizard.exe10.0.2757.0595,81609-Jan-201010: 13x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2757.069,48009-Jan-201010: 13x 86
DTS.dll2007.100.2757.01,429,86409-Jan-201010: 21x 86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209-Jan-201010: 21x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009-Jan-201010: 21x 86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209-Jan-201010: 21x 86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609-Jan-201010: 30x 86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409-Jan-201010: 30x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809-Jan-201010: 31x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809-Jan-201010: 31x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2757.04,233,06409-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2757.0333,67209-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2757.0903,01609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2757.0280,42409-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2757.0296,80809-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2757.0759,65609-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.2757.03,290,98409-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2757.08,968,04009-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809-Jan-201011: 05x 86
Microsoft.SQLServer.SQLTools.vsintegration.dll10.0.2757.0280,42409-Jan-201011: 05x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009-Jan-201011: 05x 86
Objectexplorer.dll10.0.2757.03,237,73609-Jan-201011: 10x 86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809-Jan-201011: 10x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809-Jan-201011: 10x 86
Pfclnt.dll2007.100.2757.01,098,08809-Jan-201011: 10x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209-Jan-201010: 53x 86
Sqldest.dll2007.100.2757.0180,07209-Jan-201011: 56x 86
Sqleditors.dll10.0.2757.01,226,60009-Jan-201011: 57x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2757.07,563,11209-Jan-201011: 57x 86
Sqlresolver.dll10.0.2757.038,76009-Jan-201011: 57x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209-Jan-201011: 57x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609-Jan-201012: 00x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2757.0258,40809-Jan-201012: 00x 86
SQL Server 2008 's en Werkstationonderdelen van
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Ddsshapeslib.dll2007.100.2757.046,95209-Jan-201010: 13x 86
DTS.dll2007.100.2757.01,429,86409-Jan-201010: 21x 86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209-Jan-201010: 21x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009-Jan-201010: 21x 86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209-Jan-201010: 21x 86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609-Jan-201010: 30x 86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409-Jan-201010: 30x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809-Jan-201010: 31x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809-Jan-201010: 31x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2757.03,233,64009-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.0.2757.0235,36809-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809-Jan-201011: 05x 86
Msmdlocal.dll10.0.2757.023,483,24009-Jan-201011: 07x 86
Msmdpp.dll10.0.2757.06,131,56009-Jan-201011: 07x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609-Jan-201011: 07x 86
Msolap100.dll10.0.2757.06,536,04009-Jan-201011: 07x 86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809-Jan-201011: 10x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809-Jan-201011: 10x 86
Spresolv.dll2007.100.2757.0179,04809-Jan-201011: 56x 86
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209-Jan-201010: 53x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209-Jan-201011: 57x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609-Jan-201012: 00x 86
SQL Server 2008 Full-Text Engine
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,681,25609-Jan-201010: 11x 86
Chtbrkr.dll12.0.9730.06,109,03209-Jan-201010: 11x 86
Iftsph.dll2007.100.2757.038,24809-Jan-201010: 39x 86
Infosoft.dll12.0.9730.0464,74409-Jan-201010: 39x 86
Korwbrkr.dll12.0.9730.067,43209-Jan-201011: 01x 86
Msfte.dll12.0.9732.02,430,82409-Jan-201011: 07x 86
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2757.013,67209-Jan-201010: 53x 86
Xmlfilt.dll12.0.9730.0194,40809-Jan-201012: 00x 86

x 64 versie

SQL Server 2008 databaseservices Core gedeelde
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
BCP.exe2007.100.2757.0103,78409-Jan-201011: 34x 64
Commanddest.dll2007.100.2757.0247,14409-Jan-201011: 34x 64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2757.093,54409-Jan-201011: 35x 64
Distrib.exe2007.100.2757.086,88809-Jan-201011: 38x 64
DTS.dll2007.100.2757.02,203,49609-Jan-201011: 38x 64
Dtsconn.dll2007.100.2757.0448,36009-Jan-201011: 38x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2757.01,086,82409-Jan-201011: 38x 64
Dtswizard.exe2007.100.2757.0800,61609-Jan-201011: 38x 64
Exceldest.dll2007.100.2757.0260,45609-Jan-201011: 42x 64
Excelsrc.dll2007.100.2757.0279,91209-Jan-201011: 42x 64
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0414,56809-Jan-201011: 44x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0424,80809-Jan-201011: 44x 64
Iftsph.dll2007.100.2757.054,63209-Jan-201011: 48x 64
LogRead.exe2007.100.2757.0510,82409-Jan-201011: 58x 64
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2757.0296,80809-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.0.2757.0403,30409-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809-Jan-201012: 00x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2757.02,860,90409-Jan-201011: 05x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2757.0182,12009-Jan-201011: 05x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2757.01,083,24009-Jan-201011: 05x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009-Jan-201011: 05x 86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0259,94409-Jan-201012: 05x 64
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0286,05609-Jan-201012: 05x 64
Rdistcom.dll2007.100.2757.0789,86409-Jan-201012: 10x 64
Repldp.dll2007.100.2757.0191,33609-Jan-201011: 20x 86
Repldp.dll2007.100.2757.0229,73609-Jan-201012: 10x 64
Replmerg.exe2007.100.2757.0408,42409-Jan-201012: 10x 64
Replsync.dll2007.100.2757.0125,28809-Jan-201012: 10x 64
Snapshot.exe10.0.2757.013,16009-Jan-201011: 56x 86
Spresolv.dll2007.100.2757.0215,91209-Jan-201012: 34x 64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409-Jan-201011: 54x 64
Sqllogship.exe10.0.2757.096,10409-Jan-201012: 34x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2757.0229,22409-Jan-201012: 34x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0161,12809-Jan-201012: 36x 64
Sqlwep100.dll2007.100.2757.0119,65609-Jan-201012: 36x 64
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0306,02409-Jan-201012: 37x 64
Exemplaar van SQL Server 2008 databaseservices Core
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Databasemailengine.dll10.0.2757.075,62409-Jan-201011: 35x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2757.042,85609-Jan-201011: 35x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409-Jan-201011: 54x 64
Sqlaccess.dll2007.100.2757.0412,00809-Jan-201012: 34x 86
SQLAgent.exe2007.100.2757.0427,88009-Jan-201012: 34x 64
Sqlctr100.dll2007.100.2757.0108,39209-Jan-201012: 34x 64
Sqlctr100.dll2007.100.2757.072,55209-Jan-201011: 56x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2757.015,72009-Jan-201012: 36x 64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2757.03,378,53609-Jan-201012: 36x 64
Sqlservr.exe2007.100.2757.057,974,12009-Jan-201012: 36x 64
Sqsrvres.dll2007.100.2757.0105,83209-Jan-201012: 36x 64
Xpstar.dll2007.100.2757.0546,66409-Jan-201012: 37x 64
SQL Server 2008 databaseservices Common Core
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2757.0546,66409-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.0.2757.0227,17609-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.0.2757.0403,30409-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2757.02,860,90409-Jan-201011: 05x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2757.0182,12009-Jan-201011: 05x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2757.01,083,24009-Jan-201011: 05x 86
Msgprox.dll2007.100.2757.0202,60009-Jan-201011: 07x 86
Msgprox.dll2007.100.2757.0246,12009-Jan-201012: 01x 64
Replisapi.dll2007.100.2757.0272,23209-Jan-201011: 20x 86
Replisapi.dll2007.100.2757.0377,70409-Jan-201012: 10x 64
Replprov.dll2007.100.2757.0575,84809-Jan-201011: 20x 86
Replprov.dll2007.100.2757.0728,42409-Jan-201012: 10x 64
Replrec.dll2007.100.2757.0789,86409-Jan-201011: 20x 86
Replrec.dll2007.100.2757.0977,25609-Jan-201012: 10x 64
Replsub.dll2007.100.2757.0410,98409-Jan-201011: 20x 86
Replsub.dll2007.100.2757.0492,39209-Jan-201012: 10x 64
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409-Jan-201011: 54x 64
Xmlsub.dll2007.100.2757.0192,36009-Jan-201012: 00x 86
Xmlsub.dll2007.100.2757.0308,07209-Jan-201012: 37x 64
SQL Server 2008 Business Intelligence Development Studio
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Commanddest.dll2007.100.2757.0164,71209-Jan-201010: 11x 86
Ddsshapeslib.dll2007.100.2757.046,95209-Jan-201010: 13x 86
DTS.dll2007.100.2757.01,429,86409-Jan-201010: 21x 86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209-Jan-201010: 21x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009-Jan-201010: 21x 86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209-Jan-201010: 21x 86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609-Jan-201010: 30x 86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409-Jan-201010: 30x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809-Jan-201010: 31x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809-Jan-201010: 31x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2757.03,233,64009-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2757.04,233,06409-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2757.0333,67209-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2757.02,828,13609-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2757.03,827,56009-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2757.0563,04809-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2757.083,81609-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2757.012,433,25609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.0.2757.0661,35209-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2757.0903,01609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.2757.0251,75209-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2757.0284,52009-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2757.0198,50409-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2757.0145,25609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2757.04,339,56009-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2757.0567,14409-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2757.0104,29609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2757.0247,65609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2757.0227,17609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2757.0280,42409-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2757.0759,65609-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809-Jan-201011: 05x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009-Jan-201011: 05x 86
Msmdlocal.dll10.0.2757.023,483,24009-Jan-201011: 07x 86
Msmdlocal.dll10.0.2757.044,446,56809-Jan-201012: 01x 64
Msmdpp.dll10.0.2757.06,131,56009-Jan-201011: 07x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.012,338,53609-Jan-201012: 01x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609-Jan-201011: 07x 86
Msolap100.dll10.0.2757.06,536,04009-Jan-201011: 07x 86
Msolap100.dll10.0.2757.08,154,98409-Jan-201012: 01x 64
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809-Jan-201011: 10x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809-Jan-201011: 10x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2757.01,324,90409-Jan-201011: 20x 86
Sql_bids_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409-Jan-201011: 54x 64
Sqldest.dll2007.100.2757.0180,07209-Jan-201011: 56x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2757.07,563,11209-Jan-201011: 57x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209-Jan-201011: 57x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609-Jan-201012: 00x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2757.0258,40809-Jan-201012: 00x 86
SQL Server 2008 Analysis Services
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809-Jan-201011: 01x 86
Msmdlocal.dll10.0.2757.023,483,24009-Jan-201011: 07x 86
Msmdlocal.dll10.0.2757.044,446,56809-Jan-201012: 01x 64
Msmdpump.dll10.0.2757.07,431,52809-Jan-201012: 01x 64
Msmdredir.dll10.0.2757.06,210,92009-Jan-201011: 07x 86
Msmdspdm.dll10.0.2757.0178,02409-Jan-201012: 01x 86
Msmdsrv.exe10.0.2757.043,720,55209-Jan-201012: 01x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2757.012,338,53609-Jan-201012: 01x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609-Jan-201011: 07x 86
Msolap100.dll10.0.2757.06,536,04009-Jan-201011: 07x 86
Msolap100.dll10.0.2757.08,154,98409-Jan-201012: 01x 64
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409-Jan-201011: 54x 64
SQL Server 2008 Integration Services
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Commanddest.dll2007.100.2757.0247,14409-Jan-201011: 34x 64
DTS.dll2007.100.2757.02,203,49609-Jan-201011: 38x 64
Dtsconn.dll2007.100.2757.0448,36009-Jan-201011: 38x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2757.01,086,82409-Jan-201011: 38x 64
Dtswizard.exe2007.100.2757.0800,61609-Jan-201011: 38x 64
Exceldest.dll2007.100.2757.0260,45609-Jan-201011: 42x 64
Excelsrc.dll2007.100.2757.0279,91209-Jan-201011: 42x 64
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0414,56809-Jan-201011: 44x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0424,80809-Jan-201011: 44x 64
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2757.0280,42409-Jan-201012: 00x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809-Jan-201012: 00x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009-Jan-201011: 05x 86
Msmdpp.dll10.0.2757.07,364,96809-Jan-201012: 01x 64
Oledbdest.dll2007.100.2757.0259,94409-Jan-201012: 05x 64
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0286,05609-Jan-201012: 05x 64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409-Jan-201011: 54x 64
Sqldest.dll2007.100.2757.0264,55209-Jan-201012: 34x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0161,12809-Jan-201012: 36x 64
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0306,02409-Jan-201012: 37x 64
Txgroupdups.dll2007.100.2757.0478,05609-Jan-201012: 37x 64
SQL Server 2008 Reporting Services
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2757.0546,66409-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2757.03,233,64009-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2757.02,828,13609-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2757.03,827,56009-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2757.0563,04809-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2757.083,81609-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2757.012,433,25609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2757.0903,01609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.2757.0251,75209-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2757.0284,52009-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2757.0198,50409-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2757.0145,25609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2757.04,339,56009-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2757.0567,14409-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2757.0104,29609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2757.0247,65609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2757.0227,17609-Jan-201011: 03x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.012,338,53609-Jan-201012: 01x 64
Msreportbuilder.exe10.0.2757.01,173,35209-Jan-201011: 07x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2757.01,324,90409-Jan-201011: 20x 86
Reportingservicesservice.exe2007.100.2757.02,077,54409-Jan-201012: 10x 64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2757.01,906,53609-Jan-201012: 10x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409-Jan-201011: 54x 64
SQL Server 2008 Management Studio
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
BCP.exe2007.100.2757.0103,78409-Jan-201011: 34x 64
Commanddest.dll2007.100.2757.0164,71209-Jan-201010: 11x 86
Databasemailwizard.exe10.0.2757.0595,81609-Jan-201010: 13x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2757.069,48009-Jan-201010: 13x 86
DTS.dll2007.100.2757.01,429,86409-Jan-201010: 21x 86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209-Jan-201010: 21x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009-Jan-201010: 21x 86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209-Jan-201010: 21x 86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609-Jan-201010: 30x 86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409-Jan-201010: 30x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809-Jan-201010: 31x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809-Jan-201010: 31x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2757.04,233,06409-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2757.0333,67209-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2757.0903,01609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2757.0280,42409-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2757.0296,80809-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2757.0759,65609-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.2757.03,290,98409-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2757.08,968,04009-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809-Jan-201011: 05x 86
Microsoft.SQLServer.SQLTools.vsintegration.dll10.0.2757.0280,42409-Jan-201011: 05x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009-Jan-201011: 05x 86
Objectexplorer.dll10.0.2757.03,237,73609-Jan-201011: 10x 86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809-Jan-201011: 10x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809-Jan-201011: 10x 86
Pfclnt.dll2007.100.2757.01,098,08809-Jan-201011: 10x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409-Jan-201011: 54x 64
Sqldest.dll2007.100.2757.0180,07209-Jan-201011: 56x 86
Sqleditors.dll10.0.2757.01,226,60009-Jan-201011: 57x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2757.07,563,11209-Jan-201011: 57x 86
Sqlresolver.dll10.0.2757.038,76009-Jan-201011: 57x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209-Jan-201011: 57x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609-Jan-201012: 00x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2757.0258,40809-Jan-201012: 00x 86
SQL Server 2008 's en Werkstationonderdelen van
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Ddsshapeslib.dll2007.100.2757.046,95209-Jan-201010: 13x 86
DTS.dll2007.100.2757.01,429,86409-Jan-201010: 21x 86
DTS.dll2007.100.2757.02,203,49609-Jan-201011: 38x 64
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209-Jan-201010: 21x 86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0448,36009-Jan-201011: 38x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2757.01,086,82409-Jan-201011: 38x 64
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009-Jan-201010: 21x 86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0800,61609-Jan-201011: 38x 64
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209-Jan-201010: 21x 86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609-Jan-201010: 30x 86
Exceldest.dll2007.100.2757.0260,45609-Jan-201011: 42x 64
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409-Jan-201010: 30x 86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0279,91209-Jan-201011: 42x 64
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809-Jan-201010: 31x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0414,56809-Jan-201011: 44x 64
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809-Jan-201010: 31x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0424,80809-Jan-201011: 44x 64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2757.03,233,64009-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.0.2757.0235,36809-Jan-201011: 58x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809-Jan-201011: 05x 86
Msmdlocal.dll10.0.2757.023,483,24009-Jan-201011: 07x 86
Msmdlocal.dll10.0.2757.044,446,56809-Jan-201012: 01x 64
Msmdpp.dll10.0.2757.06,131,56009-Jan-201011: 07x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.012,338,53609-Jan-201012: 01x 64
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609-Jan-201011: 07x 86
Msolap100.dll10.0.2757.06,536,04009-Jan-201011: 07x 86
Msolap100.dll10.0.2757.08,154,98409-Jan-201012: 01x 64
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809-Jan-201011: 10x 86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0259,94409-Jan-201012: 05x 64
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809-Jan-201011: 10x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0286,05609-Jan-201012: 05x 64
Spresolv.dll2007.100.2757.0179,04809-Jan-201011: 56x 86
Spresolv.dll2007.100.2757.0215,91209-Jan-201012: 34x 64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409-Jan-201011: 54x 64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209-Jan-201011: 57x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0161,12809-Jan-201012: 36x 64
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609-Jan-201012: 00x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0306,02409-Jan-201012: 37x 64
SQL Server 2008 Full-Text Engine
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,690,47209-Jan-201011: 34x 64
Chtbrkr.dll12.0.9730.06,106,47209-Jan-201011: 34x 64
Iftsph.dll2007.100.2757.054,63209-Jan-201011: 48x 64
Infosoft.dll12.0.9730.0617,83209-Jan-201011: 48x 64
Korwbrkr.dll12.0.9730.098,15209-Jan-201011: 58x 64
Msfte.dll12.0.9732.03,812,71209-Jan-201012: 01x 64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2757.014,18409-Jan-201011: 54x 64
Xmlfilt.dll12.0.9730.0265,57609-Jan-201012: 37x 64

Versie voor Itanium-architectuur

SQL Server 2008 databaseservices Core gedeelde
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
BCP.exe2007.100.2757.0177,00009-Jan-201014: 51IA-64
Commanddest.dll2007.100.2757.0557,92809-Jan-201014: 51IA-64
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2757.0190,31209-Jan-201014: 52IA-64
Distrib.exe2007.100.2757.0205,67209-Jan-201014: 55IA-64
DTS.dll2007.100.2757.04,250,98409-Jan-201014: 55IA-64
Dtsconn.dll2007.100.2757.0798,05609-Jan-201014: 55IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2757.02,021,22409-Jan-201014: 55IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2757.0800,61609-Jan-201014: 55IA-64
Exceldest.dll2007.100.2757.0584,55209-Jan-201014: 59IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2757.0641,89609-Jan-201014: 59IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0951,14409-Jan-201015: 00IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0975,20809-Jan-201015: 00IA-64
Iftsph.dll2007.100.2757.088,42409-Jan-201015: 04IA-64
LogRead.exe2007.100.2757.01,124,71209-Jan-201015: 15IA-64
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2757.0296,80809-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.0.2757.0403,30409-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809-Jan-201015: 17x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2757.02,860,90409-Jan-201011: 05x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2757.0182,12009-Jan-201011: 05x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2757.01,083,24009-Jan-201011: 05x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009-Jan-201011: 05x 86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0586,60009-Jan-201015: 22IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0653,67209-Jan-201015: 22IA-64
Rdistcom.dll2007.100.2757.01,835,36809-Jan-201015: 27IA-64
Repldp.dll2007.100.2757.0191,33609-Jan-201011: 20x 86
Repldp.dll2007.100.2757.0522,60009-Jan-201015: 27IA-64
Replmerg.exe2007.100.2757.0969,57609-Jan-201015: 27IA-64
Replsync.dll2007.100.2757.0272,74409-Jan-201015: 27IA-64
Snapshot.exe10.0.2757.013,16009-Jan-201011: 56x 86
Spresolv.dll2007.100.2757.0504,68009-Jan-201015: 51IA-64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409-Jan-201015: 11IA-64
Sqllogship.exe10.0.2757.096,10409-Jan-201015: 51x 86
Sqlmergx.dll2007.100.2757.0428,39209-Jan-201015: 51IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0335,72009-Jan-201015: 53IA-64
Sqlwep100.dll2007.100.2757.0216,42409-Jan-201015: 53IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0674,66409-Jan-201015: 54IA-64
Exemplaar van SQL Server 2008 databaseservices Core
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Databasemailengine.dll10.0.2757.075,62409-Jan-201014: 52x 86
Databasemailprotocols.dll10.0.2757.042,85609-Jan-201014: 52x 86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409-Jan-201015: 11IA-64
Sqlaccess.dll2007.100.2757.0398,69609-Jan-201015: 51x 86
SQLAgent.exe2007.100.2757.01,202,53609-Jan-201015: 51IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.2757.0135,01609-Jan-201015: 51IA-64
Sqlctr100.dll2007.100.2757.072,55209-Jan-201011: 56x 86
Sqlscriptdowngrade.dll2007.100.2757.020,84009-Jan-201015: 53IA-64
Sqlscriptupgrade.dll2007.100.2757.03,384,68009-Jan-201015: 53IA-64
Sqlservr.exe2007.100.2757.0111,047,52809-Jan-201015: 53IA-64
Sqsrvres.dll2007.100.2757.0187,75209-Jan-201015: 53IA-64
Xpstar.dll2007.100.2757.0936,80809-Jan-201015: 54IA-64
SQL Server 2008 databaseservices Common Core
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2757.0546,66409-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.analysisservices.XMLA.dll10.0.2757.0227,17609-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.0.2757.0403,30409-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.SMO.dll10.0.2757.02,860,90409-Jan-201011: 05x 86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.0.2757.0182,12009-Jan-201011: 05x 86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.0.2757.01,083,24009-Jan-201011: 05x 86
Msgprox.dll2007.100.2757.0202,60009-Jan-201011: 07x 86
Msgprox.dll2007.100.2757.0534,37609-Jan-201015: 19IA-64
Replisapi.dll2007.100.2757.0272,23209-Jan-201011: 20x 86
Replisapi.dll2007.100.2757.0761,70409-Jan-201015: 27IA-64
Replprov.dll2007.100.2757.01,642,85609-Jan-201015: 27IA-64
Replprov.dll2007.100.2757.0575,84809-Jan-201011: 20x 86
Replrec.dll2007.100.2757.02,125,67209-Jan-201015: 27IA-64
Replrec.dll2007.100.2757.0789,86409-Jan-201011: 20x 86
Replsub.dll2007.100.2757.01,111,91209-Jan-201015: 27IA-64
Replsub.dll2007.100.2757.0410,98409-Jan-201011: 20x 86
Sql_common_core_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409-Jan-201015: 11IA-64
Xmlsub.dll2007.100.2757.0192,36009-Jan-201012: 00x 86
Xmlsub.dll2007.100.2757.0559,46409-Jan-201015: 54IA-64
SQL Server 2008 Analysis Services
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809-Jan-201011: 01x 86
Msmdlocal.dll10.0.2757.023,483,24009-Jan-201011: 07x 86
Msmdlocal.dll10.0.2757.057,562,47209-Jan-201015: 19IA-64
Msmdpump.dll10.0.2757.08,946,53609-Jan-201015: 19IA-64
Msmdredir.dll10.0.2757.08,508,26409-Jan-201015: 19IA-64
Msmdspdm.dll10.0.2757.0178,02409-Jan-201015: 19x 86
Msmdsrv.exe10.0.2757.058,912,10409-Jan-201015: 19IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2757.015,499,11209-Jan-201015: 19IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609-Jan-201011: 07x 86
Msolap100.dll10.0.2757.010,068,84009-Jan-201015: 19IA-64
Msolap100.dll10.0.2757.06,536,04009-Jan-201011: 07x 86
Sql_as_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409-Jan-201015: 11IA-64
SQL Server 2008 Integration Services
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Commanddest.dll2007.100.2757.0557,92809-Jan-201014: 51IA-64
DTS.dll2007.100.2757.04,250,98409-Jan-201014: 55IA-64
Dtsconn.dll2007.100.2757.0798,05609-Jan-201014: 55IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2757.02,021,22409-Jan-201014: 55IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2757.0800,61609-Jan-201014: 55IA-64
Exceldest.dll2007.100.2757.0584,55209-Jan-201014: 59IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2757.0641,89609-Jan-201014: 59IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0951,14409-Jan-201015: 00IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0975,20809-Jan-201015: 00IA-64
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2757.0280,42409-Jan-201015: 17x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809-Jan-201015: 17x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009-Jan-201011: 05x 86
Msmdpp.dll10.0.2757.08,883,04809-Jan-201015: 19IA-64
Oledbdest.dll2007.100.2757.0586,60009-Jan-201015: 22IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0653,67209-Jan-201015: 22IA-64
Sql_is_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409-Jan-201015: 11IA-64
Sqldest.dll2007.100.2757.0602,98409-Jan-201015: 51IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0335,72009-Jan-201015: 53IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0674,66409-Jan-201015: 54IA-64
Txgroupdups.dll2007.100.2757.0941,92809-Jan-201015: 54IA-64
SQL Server 2008 Reporting Services
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll10.0.2757.0546,66409-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2757.03,233,64009-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.0.2757.02,828,13609-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.0.2757.03,827,56009-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.0.2757.0563,04809-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.0.2757.083,81609-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.0.2757.012,433,25609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2757.0903,01609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.0.2757.0251,75209-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.0.2757.0284,52009-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.0.2757.0198,50409-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.0.2757.0145,25609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.0.2757.04,339,56009-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.0.2757.0567,14409-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.0.2757.0104,29609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.0.2757.0247,65609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.0.2757.0227,17609-Jan-201011: 03x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.015,499,11209-Jan-201015: 19IA-64
Msreportbuilder.exe10.0.2757.01,173,35209-Jan-201011: 07x 86
Reportingserviceslibrary.dll10.0.2757.01,324,90409-Jan-201011: 20x 86
Reportingservicesservice.exe2007.100.2757.03,402,08809-Jan-201015: 27IA-64
Reportingserviceswebserver.dll10.0.2757.01,906,53609-Jan-201015: 27x 86
Sql_rs_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409-Jan-201015: 11IA-64
SQL Server 2008 Management Studio
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
BCP.exe2007.100.2757.0177,00009-Jan-201014: 51IA-64
Commanddest.dll2007.100.2757.0164,71209-Jan-201010: 11x 86
Databasemailwizard.exe10.0.2757.0595,81609-Jan-201010: 13x 86
Datacollectorenumerators.dll2007.100.2757.069,48009-Jan-201010: 13x 86
DTS.dll2007.100.2757.01,429,86409-Jan-201010: 21x 86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209-Jan-201010: 21x 86
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009-Jan-201010: 21x 86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209-Jan-201010: 21x 86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609-Jan-201010: 30x 86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409-Jan-201010: 30x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809-Jan-201010: 31x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809-Jan-201010: 31x 86
Microsoft.datatransformationservices.design.dll10.0.2757.04,233,06409-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.0.2757.0333,67209-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.0.2757.0903,01609-Jan-201011: 03x 86
Microsoft.SQLServer.dataprofiler.dll10.0.2757.0280,42409-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.0.2757.0296,80809-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasksui.dll10.0.2757.0759,65609-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.0.2757.03,290,98409-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.Management.Reports.dll10.0.2757.08,968,04009-Jan-201011: 04x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809-Jan-201011: 05x 86
Microsoft.SQLServer.SQLTools.vsintegration.dll10.0.2757.0280,42409-Jan-201011: 05x 86
Microsoft.SQLServer.transferobjectstask.dll10.0.2757.0141,16009-Jan-201011: 05x 86
Objectexplorer.dll10.0.2757.03,237,73609-Jan-201011: 10x 86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809-Jan-201011: 10x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809-Jan-201011: 10x 86
Pfclnt.dll2007.100.2757.01,098,08809-Jan-201011: 10x 86
Sql_ssms_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409-Jan-201015: 11IA-64
Sqldest.dll2007.100.2757.0180,07209-Jan-201011: 56x 86
Sqleditors.dll10.0.2757.01,226,60009-Jan-201011: 57x 86
Sqlmanagerui.dll10.0.2757.07,563,11209-Jan-201011: 57x 86
Sqlresolver.dll10.0.2757.038,76009-Jan-201011: 57x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209-Jan-201011: 57x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609-Jan-201012: 00x 86
Txgroupdups.dll2007.100.2757.0258,40809-Jan-201012: 00x 86
SQL Server 2008 's en Werkstationonderdelen van
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Ddsshapeslib.dll2007.100.2757.046,95209-Jan-201010: 13x 86
DTS.dll2007.100.2757.01,429,86409-Jan-201010: 21x 86
DTS.dll2007.100.2757.04,250,98409-Jan-201014: 55IA-64
Dtsconn.dll2007.100.2757.0285,03209-Jan-201010: 21x 86
Dtsconn.dll2007.100.2757.0798,05609-Jan-201014: 55IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2757.02,021,22409-Jan-201014: 55IA-64
Dtspipeline.dll2007.100.2757.0694,12009-Jan-201010: 21x 86
Dtswizard.exe2007.100.2757.0800,61609-Jan-201014: 55IA-64
Dtswizard.exe2007.100.2757.0804,71209-Jan-201010: 21x 86
Exceldest.dll2007.100.2757.0173,41609-Jan-201010: 30x 86
Exceldest.dll2007.100.2757.0584,55209-Jan-201014: 59IA-64
Excelsrc.dll2007.100.2757.0183,14409-Jan-201010: 30x 86
Excelsrc.dll2007.100.2757.0641,89609-Jan-201014: 59IA-64
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0276,32809-Jan-201010: 31x 86
Flatfiledest.dll2007.100.2757.0951,14409-Jan-201015: 00IA-64
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0284,00809-Jan-201010: 31x 86
Flatfilesrc.dll2007.100.2757.0975,20809-Jan-201015: 00IA-64
Microsoft.analysisservices.Controls.dll10.0.2757.03,233,64009-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.analysisservices.dll10.0.2757.01,320,80809-Jan-201011: 01x 86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.0.2757.0235,36809-Jan-201015: 15x 86
Microsoft.SQLServer.pipelinehost.dll10.0.2757.071,52809-Jan-201011: 05x 86
Msmdlocal.dll10.0.2757.023,483,24009-Jan-201011: 07x 86
Msmdlocal.dll10.0.2757.057,562,47209-Jan-201015: 19IA-64
Msmdpp.dll10.0.2757.06,131,56009-Jan-201011: 07x 86
Msmgdsrv.dll10.0.2757.015,499,11209-Jan-201015: 19IA-64
Msmgdsrv.dll10.0.2757.08,567,65609-Jan-201011: 07x 86
Msolap100.dll10.0.2757.010,068,84009-Jan-201015: 19IA-64
Msolap100.dll10.0.2757.06,536,04009-Jan-201011: 07x 86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0173,92809-Jan-201011: 10x 86
Oledbdest.dll2007.100.2757.0586,60009-Jan-201015: 22IA-64
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0186,72809-Jan-201011: 10x 86
Oledbsrc.dll2007.100.2757.0653,67209-Jan-201015: 22IA-64
Spresolv.dll2007.100.2757.0179,04809-Jan-201011: 56x 86
Spresolv.dll2007.100.2757.0504,68009-Jan-201015: 51IA-64
Sql_tools_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409-Jan-201015: 11IA-64
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0113,51209-Jan-201011: 57x 86
Sqltaskconnections.dll2007.100.2757.0335,72009-Jan-201015: 53IA-64
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0206,69609-Jan-201012: 00x 86
Txdataconvert.dll2007.100.2757.0674,66409-Jan-201015: 54IA-64
SQL Server 2008 Full-Text Engine
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatform
Chsbrkr.dll12.0.9730.01,879,91209-Jan-201014: 51IA-64
Chtbrkr.dll12.0.9730.06,151,52809-Jan-201014: 51IA-64
Iftsph.dll2007.100.2757.088,42409-Jan-201015: 04IA-64
Infosoft.dll12.0.9730.01,911,65609-Jan-201015: 04IA-64
Korwbrkr.dll12.0.9730.0179,04809-Jan-201015: 15IA-64
Msfte.dll12.0.9732.07,080,80809-Jan-201015: 19IA-64
Sql_fulltext_keyfile.dll2007.100.2757.019,30409-Jan-201015: 11IA-64
Xmlfilt.dll12.0.9730.0438,63209-Jan-201015: 54IA-64

Het cumulatieve updatepakket verwijderen

Het cumulatieve updatepakket verwijderen, als volgt:
  1. Open in het Configuratiescherm deSoftwareitem.
  2. Klik opProgramma's verwijderen of wijzigen.
  3. Overzicht van alle updates voor de installatie van SQL Server 2008, klik op deUpdates weergevenselectievakje.
  4. Het cumulatieve hotfixpakket verwijderen.
Referenties
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de incrementele Servicing-Model voor SQL Server:
935897Een incrementele Servicing-Model is beschikbaar vanaf de SQL Server-team leveren hotfixes voor gemelde problemen
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het naamgevingsschema voor SQL Server-updates:
822499Nieuw naamgevingsschema voor software-updatepakketten voor Microsoft SQL Server
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over terminologie voor software-update:
824684Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 977443 - Laatst bijgewerkt: 03/19/2011 18:49:00 - Revisie: 2.0

Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition for Small Business, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Express with Advanced Services, Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services

  • kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixrollup kbhotfixserver kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB977443 KbMtnl
Feedback