Over de service DFS-naamruimten en configuratiegegevens op een computer waarop Windows Server 2003 of Windows Server 2008 wordt uitgevoerd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 977511
Samenvatting
De service Distributed File System (DFS)-naamruimten worden configuratiegegevens opgeslagen op verschillende locaties. Als een deel van deze gegevens ontbreekt of niet toegankelijk is, kunt u er fouten optreden en niet een naamruimte te maken.
INLEIDING
In dit artikel komen de volgende onderwerpen voor hulp bij het maken van een naamruimte:
 • Opslaglocaties voor gegevens.
 • Voorbeelden van hoe de gegevens inconsistent wordt.
 • Methoden die u gebruiken kunt voor het verwijderen van zwevende configuratiegegevens.
 • Symptomen en foutberichten die kunnen worden weergegeven.
Meer informatie

Opslaglocaties voor DFS-naamruimten configuratie

De volgende locaties opslaan verschillende configuratiegegevens voor de Distributed File System (DFS)-naamruimten:
 • Active Directory Domain Services (AD DS) slaat op domein gebaseerde naamruimte-configuratiegegevens in een of meer objecten die naamruimte servernamen mapdoelen en verschillende andere configuratiegegevens bevatten.
 • De naamruimteservers onderhouden aandelen voor elke naamruimte die wordt gehost.
 • De registersleutels op domein gebaseerde naamruimteservers naamruimte lidmaatschappen worden opgeslagen.

  Opmerking Registersleutels opgeslagen op de servers zelfstandige naamruimte alle configuratiegegevens van de naamruimte.
Als een subset van de configuratiegegevens ontbreekt of ongeldig is, is het wellicht niet mogelijk om de naamruimte te beheren. Bovendien verschijnt verschillende foutberichten worden weergegeven wanneer u DFS-naamruimten beheren via de module DFS-naamruimten Microsoft Management Console (MMC), het hulpprogramma Dfsutil.exe of het hulpprogramma Dfscmd.exe, of wanneer een client toegang krijgt de naamruimte tot. Zie de "Symptomen en foutberichten"sectie voor een lijst van mogelijke foutberichten weergegeven.

Voorbeelden van hoe configuratiegegevens voor DFS-naamruimten inconsistent kan worden

 • De opdracht dfsutil/clean wordt op een domein gebaseerde naamruimte-server uitgevoerd. Met deze opdracht verwijdert u de registergegevens van de naamruimte. De configuratiegegevens die zijn opgeslagen in AD DS blijft en wordt geïnventariseerd door de module MMC van DFS-naamruimten.
 • Een bindend terugzetten van AD DS wordt uitgevoerd om te herstellen van een DFS-naamruimte die is verwijderd met behulp van een hulpprogramma voor DFS-beheer bijvoorbeeld de module MMC van DFS-naamruimten of het hulpprogramma Dfsutil.exe. Hoewel het terugzetten van AD DS lukken kan, is de naamruimte niet operationeel tenzij ook andere gegevens van de configuratie van DFS-naamruimten is hersteld of hersteld.
 • Het herstellen van de systeemstatus voor een naamruimteserver met behulp van een back-up is gemaakt voordat de server een naamruimteserver is geworden.
 • Active Directory-replicatie oplossen dat naamruimteservers zoeken van de gegevens van de configuratie van DFS-naamruimten.
 • Een verkeerde wijziging of onjuiste verwijdering van de share voor de naamruimte op een naamruimteserver.
 • Handmatig bewerken van het register of de configuratiegegevens van het AD DS-naamruimte.

DFS-naamruimten configuratie opruimen en verwijderen

Configuratiegegevens voor DFS-naamruimten wordt beheerd en onderhouden door de beheerprogramma's die gebruikmaken van DFS-API's. De API's voor DFS-Active Directory-domeincontrollers en servers over configuratiewijzigingen van DFS-naamruimten in kennis. Dit probleem wordt voorkomen dat de configuratiegegevens zwevend geworden en garandeert de consistentie in de configuratiegegevens. Als het meldingsproces wordt geremd, of als de gegevens zijn verwijderd of verloren, de stappen opruimen die hier worden vermeld om de van configuratiegegevens te verwijderen. Deze wijzigingen zijn niet terug te vorderen, tenzij u een back-up van de systeemstatus voor de domeincontroller of de naamruimteserver maakt.

Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over hoe u back-up van de systeemstatus van een server waarop Windows Server 2003 wordt uitgevoerd:Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over hoe u back-up van de systeemstatus van een server waarop Windows Server 2008 wordt uitgevoerd:Opmerking De volgende stappen mag alleen worden gebruikt als het herstel van de configuratiegegevens is niet mogelijk of niet wenselijk is.

Voor meer informatie over het herstelproces voor een DFS-naamruimte, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
969382Het herstelproces van een DFS-naamruimte in Windows 2003 en 2008 Server
 1. Controleer of het verwijderen van de configuratiegegevens van het AD DS-naamruimte voor een domein gebaseerd DFS-naamruimte. Voordat het verwijderingsproces moet u het object dat is gekoppeld aan de naamruimte niet goed functioneert of inconsistente nauwkeurig vaststellen. U verwijdert de configuratiegegevens van het AD DS-naamruimte door de volgende stappen uit:
  1. Open het hulpprogramma Adsiedit.msc. Dit hulpprogramma is opgenomen in Windows Server 2008 en moet de rol AD DS-hulpprogramma's of geïnstalleerd. Dit hulpprogramma is beschikbaar in de ondersteuningsprogramma's van Windows Server 2003.

   Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het hulpprogramma Adsiedit.msc:
  2. Ga naar de domeinpartitie van het domein het domein gebaseerde naamruimte te hosten. Verplaatsen naar de volgende locatie:
   CN = Dfs-Configuration, CN = System, DC =<domain dn=""></domain>
   Opmerking De <domain dn=""></domain> tijdelijke aanduiding voor is de DN-naam van het domein.

   DFS-naamruimten opslaan de configuratieobjecten in deze locatie. Naamruimten 'Modus Windows 2000 Server' hebben een "fTDfs" klasse-object met de naam identiek aan de naamruimte. Naamruimten 'modus Windows Server 2008 ' hebben een "msDFS NamespaceAnchor" klasse-object dat is dezelfde naam hebben als de bijbehorende naamruimte en die extra onderliggende objecten voor alle geconfigureerde mappen kunnen bevatten.
  3. Selecteer het juiste object, zoals de "fTDfs" of "msDFS NamespaceAnchor"-object en alle onderliggende objecten verwijderen.

   Opmerking Active Directory-replicatielatentie kunnen deze wijzigingsbewerking die worden doorgegeven aan de externe domeincontrollers vertragen.
 2. Op alle naamruimteservers waarop de naamruimte, controleert u of de verwijdering van de DFS-naamruimte registergegevens configuratie. Als andere werkende naamruimten worden gehost op de server, ervoor zorgen dat de registersleutel van alleen de inconsistente naamruimte is verwijderd. Als u wilt dat de DFS-naamruimte register-configuratiegegevens, de volgende stappen uit:
  1. Register-Editor en zoek de registersleutel voor de configuratie van de naamruimte op het juiste pad met behulp van een van de volgende paden:

   DFSN op basis van een domein in 'Modus Windows Server 2008 '
   HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Dfs\Roots\domainV2
   Zelfstandige DFSN
   HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Dfs\Roots\Standalone
   DFSN op basis van een domein in 'Modus Windows 2000 Server'
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Dfs\Roots\Domain
   Voor meer informatie over de Windows 2000 Server registerlocaties, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
   224384Procedure: DFS-configuratiegegevens verwijderen forceren
  2. Als een registersleutel met de naam identiek aan de naamruimte inconsistent wordt gevonden, gebruikt u het hulpprogramma Dfsutil.exe te verwijderen van de registersleutel. Bijvoorbeeld de volgende opdracht uitvoeren:
   Dfsutil / schoon/server:servernaam / share:sharenaam / verbose

   Opmerking De servernaam tijdelijke aanduiding voor de naam van de server die als host optreedt voor de naamruimte is en de sharenaam tijdelijke aanduiding voor is de naam van het toegangspunt.
   Of de sleutel handmatig verwijderen.
  3. Start opnieuw de DFS-service in Windows Server 2003 of de service voor DFS-naamruimten in Windows Server 2008 de wijziging van de service te registreren op de naamruimteserver.
 3. Verwijder de bestandsshare die gekoppeld aan de naamruimte van de naamruimteservers is. Deze stap niet mogelijk de recreatie van de naamruimte mislukt omdat DFS-naamruimten de naamruimte maken mogelijk geblokkeerd.

  Windows Server 2003
  1. Open de module MMC van Computer Management. Hiertoe voert u het hulpprogramma Compmgmt.msc.
  2. Vouw Systeemwerkset, vouw Gedeelde mappen, en klik vervolgens op Aandelen.
  3. Klik met de rechtermuisknop op de gedeelde DFS-naamruimte en klik vervolgens op Delen beëindigen. Als u het volgende foutbericht weergegeven wordt, moet u de server opnieuw opstarten en vervolgens opnieuw naar de share verwijderen met behulp van Computer MMC-module:
   Het systeem kan niet delen beëindigen' <\\server\share></\\server\share> omdat de gedeelde map is een naamruimtehoofdmap Distributed File System (DFS)"
  Windows Server 2008
  1. Open de module MMC "Share and Storage Management". Hiertoe voert u het hulpprogramma StorageMgmt.msc.
  2. Klik met de rechtermuisknop op het aandeel van de naamruimte en klik vervolgens op Delen beëindigen. Als u het volgende foutbericht weergegeven wordt, moet u de server opnieuw opstarten en vervolgens de share verwijderen met behulp van Computer MMC-module:
   Het systeem kan niet stoppen met delen <\\server\share></\\server\share> omdat de gedeelde map een naamruimtehoofdmap Distributed File System (DFS)
De configuratiegegevens van de DFS-naamruimte wijzigen worden alleen overwogen na de evaluatie van alle andere opties voor Systeemherstel. Het is raadzaam om regelmatig back-ups van de systeemstatus voor de DFS-naamruimte-servers en voor de domeincontrollers van het domein gebaseerd DFS-naamruimten te verkrijgen. Deze back-ups kunnen worden gebruikt voor het herstellen van de configuratie van de naamruimte voor volledige werking zonder het risico dat inconsistent DFS-configuratiegegevens in de naamruimte.

Symptomen en foutberichten

DFS-beheer MMC (Dfsmgmt.msc)

In het hulpprogramma Dfsmgmt.msc mogelijk de volgende foutberichten weergegeven:
 • \\domain.com\namespace: de naamruimte kan niet worden opgevraagd. Element niet vinden.
 • De al opgegeven server fungeert als host voor een naamruimte met deze naam. Selecteer een andere naamruimtenaam of een andere server als host voor de naamruimte.
 • Er bestaat al een gedeelde map de naam 'namespace' op de server <servername></servername>. Als de bestaande gedeelde map wordt gebruikt, wordt de beveiligingsinstelling die is opgegeven in het dialoogvenster Instellingen bewerken niet van toepassing. Als u een gedeelde map gemaakt met deze instellingen, moet u eerst de bestaande gedeelde map verwijderen.
 • De naamruimte is niet uniek in het domein waarin de naamruimteserver is gemaakt. U moet teruggaan naar een nieuwe naamruimtenaam kiezen of wijzig het naamruimtetype zelfstandig.
 • \\domein.com\namespace1: De naamruimteserver \\servernaam\namespace1 kan niet worden toegevoegd. Kan een bestand maken dat al bestaat.
 • \\domain.com\namespace: de naamruimte kan niet worden opgevraagd. Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
 • \\domain.com\namespace: de naamruimte kan niet worden opgevraagd. Het apparaat is niet gereed voor gebruik.
 • Er is een fout opgetreden tijdens het verwijderen van de share <namespacefolder></namespacefolder>. De share moet worden verwijderd uit de Distributed File System, voordat deze worden verwijderd.

Distributed File System MMC (Dfsgui.msc)

In het hulpprogramma Dfsgui.msc wordt de volgende foutberichten weergegeven:
 • De opgegeven DFS-toegangspunt bestaat niet.
 • Er bestaat reeds een DFS-hoofdmap 'namespace1'. Geef een andere naam voor de nieuwe DFS-toegangspunt.
 • De volgende fout is opgetreden tijdens het maken van DFS-toegangspunt op server servernaam: kan geen bestand maken dat al bestaat.
 • De opgegeven DFS-toegangspunt bestaat niet.
 • Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

Dfsutil.exe

In het hulpprogramma Dfsutil.exe verschijnt het volgende foutbericht weergegeven:
 • 1168 Systeemfout. Element niet vinden.

Dfscmd.exe

In het hulpprogramma Dfscmd.exe wordt de volgende foutberichten weergegeven:
 • 1168 Systeemfout. Element niet vinden.
 • 80 Systeemfout. Het bestand bestaat.
 • Systeemfout 2 is opgetreden. Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.

DFS-clients

Op een computer waarop de DFS-client wordt uitgevoerd, wordt de volgende foutberichten weergegeven:
 • '\\Domain.com\namespace\folder' vinden niet. Zorg ervoor dat u de naam correct hebt getypt en probeer het opnieuw.
 • Bestand niet gevonden.
 • Windows kan geen toegang krijgen tot '\\domain.com\namespace\folder'. Controleer de spelling van de naam. Anders wordt er mogelijk een probleem met het netwerk.
  Aanvullende informatie:
  Foutcode: 0x80070002 het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
 • Windows kan geen toegang krijgen tot \\domain.com\namespace1. Foutcode 0x80070035 die het netwerkpad niet vinden.
 • \\domain.com\namespace\folder is niet toegankelijk. U bent mogelijk niet gemachtigd om deze netwerkbron te gebruiken. . Het netwerkpad is niet gevonden.
 • Configuratie-informatie kan niet worden gelezen van de domeincontroller, hetzij omdat de computer niet beschikbaar is of toegang is geweigerd.
 • Windows kan geen toegang krijgen tot \\domain.com\namespace. Controleer de spelling van de naam. Anders wordt er mogelijk een probleem met het netwerk.
  Aanvullende informatie:
  Foutcode: 0x80070035 het netwerkpad niet vinden.
 • Het systeem kan het opgegeven pad niet vinden.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 977511 - Laatst bijgewerkt: 04/21/2013 02:35:00 - Revisie: 4.0

Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • kberrmsg kbhowto kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo kbmt KB977511 KbMtnl
Feedback