Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Er is een update beschikbaar om de compatibiliteit van Windows 7 en Windows Server 2008 R2 met Advanced Format-schijven te verbeteren

Samenvatting
In dit artikel wordt een update beschreven waarmee de compatibiliteit van Windows 7 en Windows Server 2008 R2 met Advanced Format-schijven met een fysieke sectorgrootte van 4 kB wordt verbeterd. Deze hotfix is uitsluitend van toepassing op Advanced Format-schijven die een fysieke sectorgrootte van 4 kB rapporteren en een logische adresinterface van 512 bytes emuleren.

Opmerking Advanced Format-schijven hebben een grotere fysieke sector (4 kB). Deze schijven houden echter een logische adresinterface van 512 bytes aan om de eerste versies van deze schijven beter compatibel te maken met de huidige computersystemen. Om die reden staan ze bekend als schijven met een emulatie van 512 bytes, kortweg 512e. Ga voor meer informatie over Advanced Format-schijven naar de website van International Disk Drive Equipment and Materials Association (IDEMA), die aan het eind van dit artikel wordt vermeld.
Inleiding
Vaste schijven zijn traditioneel ingedeeld in sectoren van 512 bytes, en alle toegang tot de fysieke media was op deze eenheid gebaseerd. Recentelijk beginnen leveranciers van vaste schijven over te gaan op nieuwe schijven met een sectorgrootte van 4096 bytes (4 kB). Deze zijn algemeen bekend als Advanced Format-schijven. Omdat schijven alleen fysieke mediaupdates kunnen verwerken in de granulatie van de fysieke sector (in dit geval 4 kB), vereisen schrijfacties van 512 bytes op de schijf wat extra werk. Dit werk gaat ten koste van de prestaties en betrouwbaarheid. Hoeveel dat precies is, hangt af van de hoeveelheid werk en van de hardware-implementatie. Dit extra werk kan worden voorkomen door toepassingen bij te werken, zodat deze standaard schrijfacties ondersteunen die zijn gebaseerd op de sectorgranulatie van 4 kB.

Met de hotfix in dit KB-artikel wordt een nieuwe opslaginfrastructuur toegevoegd om het opvragen van de fysieke sectorgrootte van het opslagapparaat te ondersteunen. Daarnaast wordt met de hotfix in dit KB-artikel aan belangrijke systeemonderdelen ondersteuning voor dit soort schijven toegevoegd om de prestaties, betrouwbaarheid en algemene compatibiliteit te verbeteren.

Een gedetailleerdere technische uiteenzetting over de speciale overwegingen die ontwikkelaars bij dit soort schijven moeten maken, liggen buiten het bereik van dit KB-artikel en worden beschreven in een aanvullend MSDN-document.

Problemen die met dit hotfixcombinatiepakket worden opgelost

Met dit hotfixcombinatiepakket worden de volgende problemen opgelost die niet eerder in een Microsoft Knowledge Base-artikel zijn gedocumenteerd. Deze problemen kunnen zich voordoen wanneer u een Advanced Format-schijf gebruikt.

Probleem 1 Er wordt een foutbericht weergegeven wanneer u op de Windows Update-site op de knop Naar updates zoeken klikt

Klik hier als u gedetailleerde informatie wilt weergeven/verbergen

De ESENT-API (Extensible Storage Engine) is een desktopdatabase-engine met hoge prestaties die door veel toepassingen wordt gebruikt, waaronder Windows Update. Bepaalde opslagstuurprogramma's hebben verschillende soorten ondersteuning voor het opvragen van de fysieke sectorgrootte van de vaste schijf en wanneer zo'n stuurprogramma wordt bijgewerkt, kan de gerapporteerde fysieke sectorgrootte van de vaste schijf veranderen. Vanwege de logboekregistratiestructuur van ESENT wordt in op ESENT gebaseerde toepassingen een foutbericht weergegeven en reageren deze niet meer wanneer de gerapporteerde fysieke sectorgrootte in verschillende sessies van het besturingssysteem verandert.

Opmerking Op ESENT gebaseerde toepassingen zijn onder meer Windows Update, Active Directory, Windows Desktop Search, Certification Authority (CA), WINS, DHCP en Windows Live Mail.

Het volgende foutbericht wordt weergegeven wanneer u op de Windows Update-site op de knop Naar updates zoeken klikt:
Er kan momenteel niet naar updates worden gezocht, omdat de Windows Update-service niet actief is. U moet uw computer mogelijk opnieuw opstarten.


Daarnaast wordt de volgende fout vastgelegd in het toepassingslogboek:

Logboeknaam: Toepassing
Bron: ESENT
Datum: <Datum en tijd>
Gebeurtenis-id: 412
Taakcategorie: Registratie/herstel
Niveau: Fout
Trefwoorden: Klassiek
Beschrijving:
wuaueng.dll (936) SUS20ClientDataStore: Kan niet lezen van de koptekst van het logboekbestand C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log. Fout -546.


In deze hotfix is een bijgewerkt binair bestand Esent.sys opgenomen om de gevolgen van wijzigingen in de gerapporteerde sectorgrootte te beperken.

Opmerking Esent.sys ondersteunt geen andere fysieke sectorgrootten dan 512 bytes en 4 kB.
Database herstellen
Volg de volgende stappen om de database te herstellen:
 1. Typ de volgende opdrachten bij een opdrachtprompt. Druk na elke opdracht op ENTER.
  • net stop "windows update"
  • cd /d %windir%\SoftwareDistribution\DataStore\Logs
  • Esentutl /mh.\DataStore.edb | findstr /i/c: "staat:"
  Opmerking Als "staat: Afgesloten' wordt weergegeven in de opdrachtregel, gaat u naar stap 5.
 2. Maak een tijdelijke map (bijvoorbeeld een map maken met de naam "Fixedfiles" met behulp van de mkdir c:\fixedfiles opdracht).

  Opmerking vervangen door 'c:\fixedfiles' tijdens de volgende stappen. met de map die u in deze stap hebt gemaakt.
 3. Haal een kopie van het bestand %windir%\system32\esent.dll op van een computer waarop deze hotfix is geïnstalleerd en kopieer het bestand naar c:\fixedfiles.
 4. Typ de volgende opdrachten bij een opdrachtprompt. Druk na elke opdracht op ENTER.
  • Copy %windir%\system32\esentutl.exe c:\fixedfiles\
  • c:\fixedfiles\esentutl.exe /r edb
  • Esentutl /mh.\datastore.edb | findstr /i/c: "staat:"
  Opmerkingen
  • Als "staat: Afgesloten' wordt weergegeven in de opdrachtregel, gaat u naar stap 5.
  • Als deze stap is mislukt of als "staat: Afgesloten' wordt niet weergegeven in de opdrachtregel, Zie "destructieve methode" sectie van dit artikel.
 5. Maak een tijdelijke map (bijvoorbeeld een map maken met de naam "Backuplogs" met behulp van de mkdir c:\backuplogs opdracht).

  Opmerking vervangen door 'c:\backuplogs' tijdens de volgende stappen. met de map die u in deze stap hebt gemaakt.
 6. Typ de volgende opdrachten bij een opdrachtprompt. Druk na elke opdracht op ENTER.
  • verplaatsen * c:\backuplogs
  • net start 'windows update'
 7. Windows Update uitvoeren.
Destructieve methode
belangrijk als u deze methode gebruikt, verliest u de geschiedenis van Windows Update. Daarom raadzaam niet deze methode te gebruiken, tenzij u de database niet herstellen. Als u de destructieve herstelmethode wilt toepassen, gaat u als volgt te werk:
 1. Typ de volgende opdrachten bij een opdrachtprompt. Druk na elke opdracht op ENTER.
  • net stop "windows update"
  • cd /d windir%\SoftwareDistribution\DataStore
  • rmdir s/q-Logboeken
  • DEL DataStore.mdb
  • net start 'windows update'
 2. Windows Update uitvoeren.

Probleem 2 een probleem wanneer veel kleine schrijfbewerkingen worden uitgevoerd.

Klik hier als u gedetailleerde informatie wilt weergeven/verbergen

Voordat er Advanced Format-schijven op de markt waren, werd door NTFS aangenomen dat de logische sectorgrootte die door de schijfinterface werd weergegeven, gelijk was aan de fysieke sectorgrootte van de schijf. Hoewel NTFS in theorie grotere sectorgrootten zou moet kunnen ondersteunen, werd aangenomen dat deze twee sectorgrootten gelijk waren. Wanneer door NTFS gebufferde schrijfacties worden uitgevoerd aan het eind van een bestand in Windows 7 en in Windows Server 2008 R2, wordt de schrijfbewerking aangevuld tot het eind van de door de schijfinterface weergegeven sectorgrootte (de logische sectorgrootte). Dit garandeert sectoruitlijning. Omdat de logische sectorgrootte van een 512e-schijf 512 bytes is, wordt bij de gebufferde schrijfactie echter niet uitgelijnd tot de fysieke sectorgrootte van de vaste schijf. Hierdoor wordt de logische sector van 512 bytes door de Advanced Format-schijf intern bijgewerkt binnen de fysieke sector van 4 kB, wat kan leiden tot prestatie- en betrouwbaarheidsproblemen.

Met de hotfix wordt NTFS aangepast, waardoor gebufferde schrijfacties aan het eind van het bestand worden aangevuld tot de gerapporteerde fysieke sectorgrootte van de schijf.

Dit probleem kan zich voordoen bij dagelijkse toepassingen op een Advanced Format-schijf. Het probleem doet zich echter het meest voor wanneer u veel kleine schrijfacties uitvoert, zoals wanneer u het opdrachtregelprogramma ImageX in Windows 7 of in Windows Server 2008 R2 gebruikt om een WIM-bestand (Microsoft Windows Image) op een Advanced Format-schijf toe te passen. Zonder de hotfix duurt het aanzienlijk langer voordat de ImageX-bewerking is voltooid dan wanneer u dezelfde bewerking op een traditionele vaste schijf zou uitvoeren.

Opmerking Voor deze fix moet de juiste fysieke sectorgrootte worden gerapporteerd, zowel door het opslagstuurprogramma als door de schijf. NTFS ondersteunt geen schijven met een gerapporteerde fysieke sectorgrootte anders dan 512 bytes of 4 kB, of met een logische sectorgrootte anders dan 512 bytes.

probleem 3 toepassingen kan de fysieke sectorgrootte van een extern opslagapparaat niet opvragen.

Klik hier als u gedetailleerde informatie wilt weergeven/verbergen

USBStor is het stuurprogramma van de Microsoft USB-opslagpoort dat automatisch wordt geladen voor een apparaat dat voldoet aan de USB-massaopslagklasse. Het ingebouwde USBStor-stuurprogramma in Windows 7 biedt geen ondersteuning voor het IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-verzoek met de STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR-structuur om de uitlijngegevens op te halen voor een aangesloten schijf. Deze structuur bevat informatie over de fysieke en logische sectorgrootte, en zonder deze informatie kunnen door NTFS en andere toepassingen geen uitgelijnde schrijfacties worden uitgevoerd op het USB-opslagapparaat, wat een ongunstig effect kan hebben op de prestaties en betrouwbaarheid.

Zonder deze hotfix kan de fysieke sectorgrootte van het apparaat voor externe opslag niet worden opgevraagd door toepassingen.

Deze hotfix bevat een bijgewerkt USBStor-stuurprogramma (Usbstor.sys) dat het IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-verzoek ondersteunt, samen met de STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR-structuur.

Opmerking Het IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-verzoek resulteert in een omzetting naar de SCSI-SBC3 READ_CAPACITY(16)-opdracht. Het aangesloten USB-apparaat moet de sectorgrootte correct rapporteren via de opdracht SBC3 READ_CAPACITY(16). Het aangesloten USB-apparaat moet ook garanderen dat als antwoord op de eerste INQUIRY-opdracht 0x04C0 (SBC3 No Specified Version) wordt geretourneerd als de versiedescriptor.

Ga voor meer informatie over de IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-besturingscode naar de volgende Microsoft-website: Ga voor meer informatie over de STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR-structuur naar de volgende Microsoft-website:

Probleem 4 Toepassingen kan de fysieke sectorgrootte van een opslagapparaat niet opvragen

Klik hier als u gedetailleerde informatie wilt weergeven/verbergen

Storport is een model voor opslagstuurprogramma's dat door veel fabrikanten van opslagcontrollers wordt gebruikt. Het is opgenomen in Windows 7 en Windows Server 2008 R2. Storport biedt geen ondersteuning voor het IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-verzoek met de STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR-structuur om de uitlijngegevens op te halen voor een aangesloten schijf. Deze structuur bevat informatie over de fysieke en logische sectorgrootte. Zonder deze informatie kunnen door NTFS en andere toepassingen geen uitgelijnde schrijfacties worden uitgevoerd op de schijf. Dit kan invloed hebben op prestaties en de betrouwbaarheid.

Zonder deze hotfix kan de fysieke sectorgrootte van het opslagapparaat niet worden opgevraagd door toepassingen.

Deze hotfix bevat een bijgewerkt Storport-stuurprogramma (Storport.sys) dat het IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-verzoek ondersteunt, samen met de STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR-structuur.

Opmerking Het IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-verzoek resulteert in een omzetting naar de SCSI-SBC3 READ_CAPACITY(16)-opdracht. Het minipoortstuurprogramma dat wordt aangesloten op het Storport-stuurprogrammamodel moet de opdracht SBC3 READ_CAPACITY(16) ondersteunen. Bovendien moet de schijf de sectorgrootte-informatie correct rapporteren via de opdracht SBC3 READ_CAPACITY(16).

Ga voor meer informatie over de IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-besturingscode naar de volgende Microsoft-website: Ga voor meer informatie over de STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR-structuur naar de volgende Microsoft-website:

Probleem 5 opslagstuurprogramma's ondersteunen geen rapportage van de juiste sectorgrootte voor Advanced Format-schijven

Klik hier als u gedetailleerde informatie wilt weergeven/verbergen

Veel opslagstuurprogramma's ondersteunen geen rapportage van de juiste sectorgrootte voor Advanced Format-schijven. Deze hotfix bevat updates voor de volgende stuurprogramma's:
 • IaStorV.sys
 • Amdsata.sys
 • Nvraid.sys
 • Nvsata.sys
Opmerking Andere opslagstuurprogramma's van derden worden mogelijk niet bijgewerkt voor ondersteuning van deze nieuwe SBC3-opdrachten. Neem voor meer informatie contact op met de leverancier van uw opslagcontroller.

Dit hotfixcombinatiepakket bevat tevens correcties die worden beschreven in de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen:
981208 Trage prestaties op een computer met Windows 7 of Windows Server 2008 R2 wanneer u veel kleine bestanden overbrengt

Probleem 6 probleem met het hulpprogramma Fsutil.exe

Klik hier als u gedetailleerde informatie wilt weergeven/verbergen

Via deze update wordt ook het hulpprogramma Fsutil.exe bijgewerkt. Door het bijgewerkte hulpprogramma wordt een nieuw tekst 'Bytes per fysieke sector' in de uitvoer gegenereerd. Wanneer u bijvoorbeeld de opdracht fsutil fsinfo ntfsinfo C: uitvoert om informatie over de C-schijf op te halen, ontvangt u output die lijkt op de volgende:
NTFS-volumenummer:    0xfe6e5dcc6e5d7e79 Versie:             3.1 Aantal sectoren:         0x000000001d1927ff Totaal clusters:         0x0000000003a324ff Vrije clusters:         0x0000000001f8bae8 Totaal gereserveerd:         0x00000000000007f0 Bytes per sector:        512 Bytes per fysieke sector:    4096 Bytes per cluster:        4096 Bytes per bestandsrecordsegment: 1024 clusters per bestandsrecordsegm.: 0 Lengte geldige gegevens MFT:      0x0000000020980000 MFT begin Lcn:         0x00000000000c0000 MFT2 begin Lcn:         0x0000000000000002 MFT-zone begin:         0x000000000109c060 Mft-zone einde:         0x00000000010a8880 RM-id:          974AD058-3B3D-11DE-9300-000FFEE93BEF
Opmerkingen 'Bytes per fysieke sector' kan een van de volgende waarden hebben:
 • 512 – voor Legacy 512 Native-schijven
 • 4096 – voor Advanced Format-schijven
 • <Niet ondersteund> - als de hardware of het stuurprogramma de IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY-besturingscode niet ondersteunt
Oplossing

Informatie over de update

Deze update verkrijgen

Volg de volgende stappen als u niet zeker weet welke versie van Windows u gebruikt:
Klik hier als u stapsgewijze instructies met foto's wilt weergeven/verbergen
 1. Klik op Start, typ msinfo32 in het vak Zoekopdracht starten of Programma's en bestanden zoeken en druk vervolgens op Enter.
 2. Zoek uw besturingssysteem naast de regel Naam van besturingssysteem en uw architectuurtype naast de regel Systeemtype.


U kunt de volgende bestanden downloaden via het Microsoft Downloadcentrum:
BesturingssysteemUpdate
Alle ondersteunde x86-versies van Windows 7DownloadenHet updatepakket nu downloaden.
Alle ondersteunde x64-versies van Windows 7DownloadenHet updatepakket nu downloaden.
Alle ondersteunde x64-versies van Windows Server 2008 R2DownloadenHet updatepakket nu downloaden.
Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over hoe u Microsoft-ondersteuningsbestanden kunt downloaden:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.

Speciale vereisten

Als u deze hotfix wilt toepassen, moet op uw computer een van de volgende besturingssystemen geïnstalleerd zijn:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Als u meer informatie wilt over het verkrijgen van een servicepack voor Windows 7 of voor Windows Server 2008 R2, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
976932 Informatie over Service Pack 1 voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2

Computer opnieuw opstarten

Nadat u deze hotfix hebt toegepast, moet u de computer opnieuw opstarten.

Informatie over vervanging van updates

Deze update vervangt geen eerder uitgebrachte update.

Bestandsgegevens

Klik hier als u gedetailleerde informatie wilt weergeven/verbergen
Met de Engelse (VS) versie van dit updatepakket worden de bestanden geïnstalleerd met de kenmerken die in de volgende tabellen worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). De datums en tijden voor deze bestanden worden op uw lokale computer weergegeven in uw lokale tijd, waarbij rekening wordt gehouden met zomer- en wintertijd. Verder veranderen de datums en tijden mogelijk wanneer u bepaalde bewerkingen op de bestanden uitvoert.
Opmerkingen over bestandsinformatie in Windows 7 en Windows Server 2008 R2
Belangrijk Hotfixes voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2 zijn opgenomen in dezelfde pakketten. Op de pagina waar hotfixes kunnen worden aangevraagd, staan deze echter bij beide besturingssystemen vermeld. Als u het hotfixpakket wilt aanvragen dat op een of beide besturingssystemen van toepassing is, selecteert u de hotfix die is op de pagina wordt vermeld onder Windows 7/Windows Server 2008 R2. Raadpleeg in artikelen altijd de sectie 'Van toepassing op' om te controleren op welk besturingssysteem elke hotfix van toepassing is.
Voor alle ondersteunde x86-versies van Windows 7
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:43x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:43x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:52x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:52x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:38x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:38x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:27x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:27x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:43x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:52x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:38x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:28x86
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Ntfs.sys6.1.7600.167781,210,24011-Mar-201105:44x86
Ntfs.sys6.1.7600.209211,210,75211-Mar-201105:52x86
Ntfs.sys6.1.7601.175771,211,26411-Mar-201105:39x86
Ntfs.sys6.1.7601.216801,211,26411-Mar-201105:28x86
Storport.sys6.1.7600.16778146,30411-Mar-201105:44x86
Storport.sys6.1.7600.20921148,86411-Mar-201105:52x86
Storport.sys6.1.7601.17577148,86411-Mar-201105:39x86
Storport.sys6.1.7601.21680148,86411-Mar-201105:28x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:44x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:44x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:52x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:52x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:39x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:39x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:28x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:28x86
Usbstor.sys6.1.7600.1677875,77611-Mar-201104:08x86
Usbstor.sys6.1.7600.2092175,77611-Mar-201104:14x86
Usbstor.sys6.1.7601.1757776,28811-Mar-201104:01x86
Usbstor.sys6.1.7601.2168076,28811-Mar-201103:48x86
Voor alle ondersteunde x64-versies van Windows 7 en Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:22x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:22x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:25x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:25x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:41x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:41x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:18x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:18x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:23x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:25x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:41x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:19x64
Esent.dll6.1.7600.167782,566,14411-Mar-201106:18x64
Esent.dll6.1.7600.209212,566,14411-Mar-201106:17x64
Esent.dll6.1.7601.175772,565,63211-Mar-201106:33x64
Esent.dll6.1.7601.216802,565,63211-Mar-201106:10x64
Fsutil.exe6.1.7600.1677896,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7600.2092196,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7601.1757796,76811-Mar-201106:30x64
Fsutil.exe6.1.7601.2168096,76811-Mar-201106:07x64
Ntfs.sys6.1.7600.167781,657,21611-Mar-201106:23x64
Ntfs.sys6.1.7600.209211,685,88811-Mar-201106:25x64
Ntfs.sys6.1.7601.175771,659,77611-Mar-201106:41x64
Ntfs.sys6.1.7601.216801,659,77611-Mar-201106:19x64
Storport.sys6.1.7600.16778187,26411-Mar-201106:23x64
Storport.sys6.1.7600.20921187,77611-Mar-201106:25x64
Storport.sys6.1.7601.17577189,82411-Mar-201106:41x64
Storport.sys6.1.7601.21680189,82411-Mar-201106:19x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:23x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:23x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:25x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:25x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:41x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:41x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:19x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:19x64
Usbstor.sys6.1.7600.1677891,13611-Mar-201104:31x64
Usbstor.sys6.1.7600.2092191,13611-Mar-201104:29x64
Usbstor.sys6.1.7601.1757791,64811-Mar-201104:37x64
Usbstor.sys6.1.7601.2168091,64811-Mar-201104:21x64
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.
Meer informatie
Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over terminologie met betrekking tot software-updates:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates van Microsoft te beschrijven
Microsoft heeft voorbeeldcode aan de WDK toegevoegd, met informatie over hoe ontwikkelaars de gerapporteerde uitlijngegevens kunnen ophalen uit de STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR-structuur bij het aanroepen van besturingscode IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY: http://msdn.microsoft.com/nl-nl/library/ff800831(v=VS.85).aspx

Hoewel Microsoft stappen heeft ondernomen om de ondersteuning voor Advanced Format-schijven in Windows 7 and Windows Server 2008 R2 te verbeteren, is het aan de ontwikkelaars om hun toepassingen bij te werken. Het lijkt de komende jaren een algemene trend te worden in de opslagindustrie om over te gaan op grotere sectorgrootten, en toepassingen moeten daarop worden voorbereid. Microsoft ontwikkelt aanvullende MSDN- en TechNet-documentatie om ontwikkelaars en IT-professionals te informeren over de speciale overwegingen die moeten worden gemaakt voor de ondersteuning van Advanced Format-schijven. In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de Microsoft-ondersteuning voor verschillende soorten vaste schijven.

Ondersteuning voor vaste schijven op basis van besturingssysteem
Algemene namenFysieke sectorgrootteLogische sectorgrootteWindows-versie met ondersteuning
Legacy 512 Native, 512 Native, Legacy 512 bytes512 bytesAlle Windowsversies
Advanced Format, 512-byte-emulatie, 512e, 4k/512e4 kB512 bytesWindows 7 met MS KB 982018
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 R2 met MS KB 982018
Windows Server 2008 R2 SP1
4K Native, 4k/4k4 kB4 kBNiet ondersteund vanaf Windows 7 SP1 of Windows Server 2008 R2 SP1. Microsoft onderzoekt de mogelijkheid om dit soort schijven in de toekomst te ondersteunen en zal indien van toepassing KB-artikelen uitbrengen.
OverigeNiet 4 kB of 512 bytes.Niet 4 kB of 512 bytes.Niet ondersteund
Opmerking Bij de ondersteuning voor Advanced Format-schijven wordt ervan uitgegaan dat de schijf een fysieke sectorgrootte van 4 kB rapporteert en dat de fysieke sectorgrootte door het opslagstuurprogramma wordt gerapporteerd.

Ga voor meer informatie naar de volgende websites: Ga voor meer informatie over Advanced Format-schijven naar de volgende IDEMA website: Microsoft geeft u de contactgegevens van derden waarmee u technische ondersteuning kunt vinden. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
Eigenschappen

Artikel-id: 982018 - Laatst bijgewerkt: 07/03/2012 08:47:00 - Revisie: 8.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

 • kbsurveynew kbhotfixserver kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbcip KB982018
Feedback