Aanpassen hoe Excel wordt gestart

Excel voor Microsoft 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Voordat u Microsoft Office Excel start, kunt u ervoor zorgen dat een specifieke werkmap of een werkmapsjabloon of werkblad sjabloon met aangepaste instellingen automatisch wordt geopend wanneer u Excel start. Als u een bepaalde werkmap niet meer hoeft te openen, kunt u de werkmap niet meer openen wanneer u Excel start.

Als een werkmap die wordt geopend tijdens het starten van Excel, automatisch macro's bevat, zoals Auto_Open, worden deze macro's uitgevoerd wanneer de werkmap wordt geopend. Zo nodig kunt u voorkomen dat deze automatisch wordt uitgevoerd wanneer u Excel start.

Tips: 

Excel automatisch starten met een lege werkmap

In Excel 2013 en hoger wordt standaard het Start scherm weergegeven met recente werkmappen, locaties en sjablonen voordat u begint. U kunt deze instelling wijzigen in plaats van dit scherm overslaan en een lege werkmap maken. U gaat hiervoor als volgt te werk:

 1. Klik op bestands > Opties.

 2. Ga onder Algemeennaar opties en schakel onder check Opties voor opstartenhet selectievakje naast het startscherm weergeven wanneer deze toepassing wordt gestartuit.

 3. Klik op OK.

Een bepaalde werkmap automatisch openen wanneer u Excel start

Als u een bepaalde werkmap automatisch wilt openen wanneer u Excel start, kunt u deze werkmap in de map XLStart plaatsen of kunt u ook een andere opstartmap gebruiken naast de map XLStart.

Ga naar de map XLStart.

Een willekeurige werkmap, sjabloon of werkruimtebestand die u in de map XLStart plaatst, wordt automatisch geopend wanneer u Excel start. Als u het pad naar de map XLStart wilt achterhalen, controleert u de instellingen voor het Vertrouwenscentrum. U gaat hiervoor als volgt te werk:

 1. Klik op Bestand > Opties.

 2. Klik op Vertrouwenscentrumen klik onder Microsoft Office Excel-Vertrouwenscentrumop instellingen voor het vertrouwenscentrum.

 3. Klik op vertrouwde locatiesen controleer het pad naar de map XLStart in de lijst met vertrouwde locaties.

Een andere opstartmap gebruiken

 1. Klik op Bestand > Opties > Geavanceerd.

 2. Ga onder Algemeennaar alle bestanden bij opstarten openen in en typ het volledige pad naar de map die u wilt gebruiken als de alternatieve opstartmap.

  Aangezien in Excel wel een bestand wordt geopend in de alternatieve opstartmap, moet u ervoor zorgen dat u een map opgeeft die alleen bestanden bevat die in Excel kunnen worden geopend.

Opmerking: Als een werkmap met dezelfde naam zich in de map XLStart en de alternatieve opstartmap bevindt, wordt het bestand in de map XLStart geopend.

Een bepaalde werkmap niet meer automatisch openen tijdens het starten van Excel

Afhankelijk van de locatie van de werkmap die automatisch wordt geopend wanneer u Excel start, voert u een van de volgende handelingen uit om ervoor te zorgen dat de werkmap niet meer wordt geopend bij het opstarten.

 • Als de werkmap is opgeslagen in de map XLStart, verwijdert u deze uit die map.

 • Ga als volgt te werk om de werkmap op te slaan in de alternatieve opstartmap:

  Opmerking: Zie de map XLStart zoekenvoor meer informatie over het vinden van de opstartmap.

  1. Klik op Bestand > Opties > Geavanceerd.

  2. Schakel onder Algemeenhet selectievakje alle bestanden bij opstarten openen in en klik vervolgens op OK.

  3. In Windows Verkenner verwijdert u elk pictogram dat Excel start en opent u de werkmap automatisch vanuit de alternatieve opstartmap.

   Tip: U kunt ook met de rechtermuisknop op het pictogram klikken, Eigenschappenklikken en de verwijzingen naar de werkmap op het tabblad snelkoppeling verwijderen.

Automatisch een werkmapsjabloon of werkbladsjabloon openen wanneer u een nieuwe werkmap of werkblad maakt

U kunt Werkmapinstellingen opslaan die u regelmatig gebruikt in een werkmapsjabloon en deze werkmapsjabloon vervolgens automatisch openen telkens wanneer u een nieuwe werkmap maakt.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een werkmapsjabloon wilt gebruiken, maakt u een werkmap met de bladen, standaardtekst (zoals paginakoppen en kolom-en rijlabels), formules, macro's, stijlen en andere opmaak die u wilt gebruiken in nieuwe werkmappen die op basis van de werkmapsjabloon worden gemaakt.

  • Als u een werkbladsjabloon wilt gebruiken, maakt u een werkmap die één werkblad bevat. Neem in het werkblad de opmaak, stijlen, tekst en andere informatie op die u wilt weergeven op alle nieuwe werkbladen die op de werkbladsjabloon worden gebaseerd.

   Instellingen die u kunt opslaan in een werkmap-of werkbladsjabloon

   • Opmaak van cellen en bladen.

   • Paginaopmaak en afdrukbereik instellingen voor elk werkblad.

   • Celstijlen.

   • Het aantal en het type van de bladen in een werkmap.

   • Beveiligde en verborgen gebieden van de werkmap. U kunt bladen, rijen en kolommen verbergen, en voorkomen dat werkbladcellen worden gewijzigd.

   • Tekst die u wilt herhalen, zoals paginakopteksten en rij-en kolomlabels.

   • Gegevens, afbeeldingen, formules, grafieken en andere informatie.

   • Instellingen voor gegevensvalidatie.

   • Macro's, hyperlinks en ActiveX-besturingselementen in formulieren.

   • Opties voor het berekenen van werkmappen en vensterweergaveopties.

 2. Klik op Bestand > Opslaan als.

 3. Klik in het vak Opslaan als type op sjabloon.

 4. Selecteer in het vak opslaan in de map waarin u de sjabloon wilt opslaan.

  • Als u de standaardwerkmapsjabloon of standaardwerkbladsjabloon wilt maken, selecteert u de map XLStart of de alternatieve opstartmap. Als u wilt weten wat het pad is van de opstartmap, raadpleegt u de map XLStart vinden.

  • Als u een aangepaste werkmap-of werkbladsjabloon wilt maken, controleert u of de map Sjablonen is geselecteerd.

   Het pad is gewoonlijk: C:\gebruikers\ <gebruikersnaam> \Appdata\roaming\microsoft\sjablonen

 5. Voer in het vak bestandsnaam een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een standaardwerkmapsjabloon wilt maken, typt u Book.

  • Als u een standaardwerkmapsjabloon wilt maken, typt u blad.

  • Als u een aangepaste werkmap-of werkbladsjabloon wilt maken, typt u de naam die u wilt gebruiken.

 6. Klik op Opslaan.

 7. Klik op bestand > sluiten.

Voorkomen dat automatische macro's worden uitgevoerd wanneer u Excel start

Automatische macro's (zoals Auto_Open) die zijn opgenomen in een werkmap die wordt geopend tijdens het starten van Excel, worden automatisch uitgevoerd zodra de werkmap wordt geopend.

 • Als u wilt voorkomen dat macro's automatisch worden uitgevoerd, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u Excel start.

Tip: Zie een macro uitvoerenvoor meer informatie over automatische macro's.

Een bepaalde werkmap automatisch openen wanneer u Excel start

Als u een bepaalde werkmap automatisch wilt openen wanneer u Excel start, kunt u deze werkmap in de map XLStart plaatsen of kunt u ook een andere opstartmap gebruiken naast de map XLStart.

Een werkmap opslaan in de map XLStart

Een willekeurige werkmap, sjabloon of werkruimtebestand die u in de map XLStart plaatst, wordt automatisch geopend wanneer u Excel start. Deze map XLStart werd gemaakt toen u Excel werd geïnstalleerd en bevindt zich meestal op een van de volgende locaties.

 • In Windows Vista is het pad naar de map XLStart meestal:

  Gebruikt name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

 • In Microsoft Windows XP is het pad naar de map XLStart meestal:

  C:\Documents and and Settings\gebruikersnaam\application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

  Tip: U kunt het pad naar de map XLStart zoeken in het Vertrouwenscentrum.

  De map XLStart vinden

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

  2. Klik op Vertrouwenscentrumen klik onder Microsoft Office Excel-Vertrouwenscentrumop instellingen voor het vertrouwenscentrum.

  3. Klik op vertrouwde locatiesen controleer het pad naar de map XLStart in de lijst met vertrouwde locaties.

Een andere opstartmap gebruiken

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klik op Opties voor Excelen klik vervolgens op de categorie Geavanceerd .

 2. Ga onder Algemeennaar alle bestanden bij opstarten openen in en typ het volledige pad naar de map die u wilt gebruiken als de alternatieve opstartmap.

  Aangezien in Excel wel een bestand wordt geopend in de alternatieve opstartmap, moet u ervoor zorgen dat u een map opgeeft die alleen bestanden bevat die in Excel kunnen worden geopend.

Opmerking: Als een werkmap met dezelfde naam zich in de map XLStart en de alternatieve opstartmap bevindt, wordt het bestand in de map XLStart geopend.

Een bepaalde werkmap niet meer automatisch openen tijdens het starten van Excel

Afhankelijk van de locatie van de werkmap die automatisch wordt geopend wanneer u Excel start, voert u een van de volgende handelingen uit om ervoor te zorgen dat de werkmap niet meer wordt geopend bij het opstarten.

 • Als de werkmap is opgeslagen in de map XLStart, verwijdert u deze uit die map.

  • In Windows Vista is het pad naar de map XLStart meestal:

   Gebruikt name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • In Microsoft Windows XP is het pad naar de map XLStart meestal:

   C:\Documents and and Settings\gebruikersnaam\application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

 • Ga als volgt te werk om de werkmap op te slaan in de alternatieve opstartmap:

  1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop , klik op Opties voor Excelen klik vervolgens op de categorie Geavanceerd .

  2. Schakel onder Algemeenhet selectievakje alle bestanden bij opstarten openen in en klik vervolgens op OK.

  3. In Windows Verkenner verwijdert u elk pictogram dat Excel start en opent u de werkmap automatisch vanuit de alternatieve opstartmap.

   Tip: U kunt ook met de rechtermuisknop op het pictogram klikken, Eigenschappenklikken en de verwijzingen naar de werkmap op het tabblad snelkoppeling verwijderen.

Automatisch een werkmapsjabloon of werkbladsjabloon openen wanneer u een nieuwe werkmap of werkblad maakt

U kunt Werkmapinstellingen opslaan die u regelmatig gebruikt in een werkmapsjabloon en deze werkmapsjabloon vervolgens automatisch openen telkens wanneer u een nieuwe werkmap maakt.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een werkmapsjabloon wilt gebruiken, maakt u een werkmap met de bladen, standaardtekst (zoals paginakoppen en kolom-en rijlabels), formules, macro's, stijlen en andere opmaak die u wilt gebruiken in nieuwe werkmappen die op basis van de werkmapsjabloon worden gemaakt.

  • Als u een werkbladsjabloon wilt gebruiken, maakt u een werkmap die één werkblad bevat. Neem in het werkblad de opmaak, stijlen, tekst en andere informatie op die u wilt weergeven op alle nieuwe werkbladen die op de werkbladsjabloon worden gebaseerd.

   Instellingen die u kunt opslaan in een werkmap-of werkbladsjabloon

   • Opmaak van cellen en bladen.

   • Paginaopmaak en afdrukbereik instellingen voor elk werkblad.

   • Celstijlen.

   • Het aantal en het type van de bladen in een werkmap.

   • Beveiligde en verborgen gebieden van de werkmap. U kunt bladen, rijen en kolommen verbergen, en voorkomen dat werkbladcellen worden gewijzigd.

   • Tekst die u wilt herhalen, zoals paginakopteksten en rij-en kolomlabels.

   • Gegevens, afbeeldingen, formules, grafieken en andere informatie.

   • Instellingen voor gegevensvalidatie.

   • Macro's, hyperlinks en ActiveX-besturingselementen in formulieren.

   • Opties voor het berekenen van werkmappen en vensterweergaveopties.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opslaan als.

 3. Klik in het vak Opslaan als type op sjabloon.

 4. Selecteer in het vak opslaan in de map waarin u de sjabloon wilt opslaan.

  • Als u de standaardwerkmapsjabloon of standaardwerkbladsjabloon wilt maken, selecteert u de map XLStart of de alternatieve opstartmap.

   • In Windows Vista is het pad naar de map XLStart meestal:

    Gebruikt name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • In Microsoft Windows XP is het pad naar de map XLStart meestal:

   C:\Documents and and Settings\gebruikersnaam\application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

  • Als u een aangepaste werkmap-of werkbladsjabloon wilt maken, controleert u of de map Sjablonen is geselecteerd.

   • In Windows Vista, is de map Sjablonen meestal:

    C:\gebruikers\ <gebruikersnaam> \AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

   • In Microsoft Windows XP is de map Sjablonen meestal:

    C:\Documents and Settings \ <gebruikersnaam> \Application Data\Microsoft\Templates.

 5. Voer in het vak bestandsnaam een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een standaardwerkmapsjabloon wilt maken, typt u Book.

  • Als u een standaardwerkmapsjabloon wilt maken, typt u blad.

  • Als u een aangepaste werkmap-of werkbladsjabloon wilt maken, typt u de naam die u wilt gebruiken.

 6. Klik op Opslaan.

 7. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op sluiten.

Voorkomen dat automatische macro's worden uitgevoerd wanneer u Excel start

Automatische macro's (zoals Auto_Open) die zijn opgenomen in een werkmap die wordt geopend tijdens het starten van Excel, worden automatisch uitgevoerd zodra de werkmap wordt geopend.

 • Als u wilt voorkomen dat macro's automatisch worden uitgevoerd, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u Excel start.

Tip: Zie een macro uitvoerenvoor meer informatie over automatische macro's.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×