Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Lync 2010

Ondersteuning voor Office 2010 is beëindigd op 13 oktober 2020

Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om vanaf elk apparaat te werken en blijf ondersteuning ontvangen.

Nu upgraden

Laatst bijgewerkt: oktober 2010

Inhoud

Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Lync 2010

Deze pagina is een aanvulling op de Privacyverklaring voor Microsoft Lync-producten. Voor een volledig begrip van de manier waarop gegevens worden verzameld en gebruikt voor een Microsoft Lync-product of -service, moet u zowel de Privacyverklaring voor Microsoft Lync-producten als deze aanvulling lezen.

Deze aanvulling op de privacyverklaring heeft betrekking op de implementatie en het gebruik van Microsoft Lync 2010-communicatiesoftware die is geïmplementeerd in het netwerk van uw bedrijf. Wanneer u Microsoft Lync Server 2010 als service gebruikt (met andere woorden: als een derde partij [bijvoorbeeld Microsoft] de servers host waarop de software wordt uitgevoerd), worden er gegevens naar deze derde partij verzonden. Raadpleeg uw systeembeheerder of serviceprovider voor meer informatie over het gebruik van de gegevens die naar deze derde partij worden verzonden.

Archivering

Wat deze functie doet: met behulp van deze functie kan uw beheerder chatgesprekken, vergaderingsactiviteiten en -inhoud en gebruikskenmerken zoals gebruikersaanmeldingen, het begin van gesprekken en gecombineerde gesprekken archiveren.

Verzamelde, verwerkte of overgedragen informatie: met Archivering wordt de inhoud van chatgesprekken en informatie over uw gebruik van chatberichten, vergaderingsinhoud en vergaderingsgegevens op een server opgeslagen die uw beheerder configureert. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van informatie: met deze gegevens kan uw beheerder het gebruik van Lync 2010 in uw onderneming beheren.

Keuze/beheer: Archivering is standaard uitgeschakeld en moet door een systeembeheerder worden ingeschakeld. Raadpleeg uw bedrijfsbeleid over gegevensverbruik en -beheer als u wilt weten of archivering kan worden ingeschakeld.

Activiteitsfeed

Wat deze functie doet: met Activiteitsfeed kunt u 'sociale updates' van uw contactpersonen in uw lijst met contactpersonen bekijken. U kunt aan anderen uw meest recente persoonlijke notities, wijzigingen in uw afbeelding en wijzigingen in uw titel of kantoorlocatie weergeven.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: u publiceert de volgende gegevens in Lync via uw aanwezigheidsgegevens:

 • Het tijdstip waarop uw bedrijfsfoto is bijgewerkt (vanuit de adressenlijst van uw onderneming, zoals Active Directory Domain Services)

 • Een webfoto (die u uploadt en wilt weergeven aan anderen) met het tijdstip waarop u deze hebt bijgewerkt

 • Het tijdstip waarop uw functietitel is gewijzigd

 • Het tijdstip waarop uw kantoorlocatie is gewijzigd

 • Een overzicht van de verschillende persoonlijke notities die u het meest recent hebt gepubliceerd

 • Uw afwezigheidsbericht van Microsoft Exchange Server

Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: deze gegevens worden gedeeld met contactpersonen die uw activiteitsfeed bekijken en de privacyrelatie Familie en vrienden, Werkgroep, Collega's of Externe contactpersonen hebben.

Keuze/beheer:

U kunt als volgt regelen wanneer de bovenstaande gegevens worden gedeeld:

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Schakel op het tabblad Persoonlijk onder Activiteitsfeed het delen van deze updates in of uit. Uw huidige persoonlijke notitie en huidige afwezigheidsbericht worden weergegeven in de activiteitsfeed als ze zijn ingesteld. Als u geen gegevens wilt weergeven in uw persoonlijke notitie, kunt u het notitieveld gewoon leeg laten.

 3. Klik op OK.

Service voor audiotests

Wat deze functie doet: met de knop Gesprekskwaliteit controleren kunt u een testgesprek via Lync starten zodat u de gesprekskwaliteit kunt controleren. U kunt beluisteren hoe u klinkt tijdens een echt gesprek. Wanneer u een testgesprek start, wordt u via de service voor audiotests gevraagd om na de pieptoon een voorbeeld in te spreken. Uw ingesproken voorbeeld wordt opgenomen gedurende een vooraf gedefinieerde tijdsperiode (bijvoorbeeld vijf seconden) en vervolgens aan u afgespeeld. Als het netwerk niet helemaal optimaal is of als uw apparaat niet goed is ingesteld, ontdekt u dit wanneer de opname wordt afgespeeld.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als u een testgesprek start, wordt uw ingesproken voorbeeld opgenomen nadat dit is gevraagd. De ingesproken voorbeelden worden verwijderd nadat u het gesprek beëindigt. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: het ingesproken voorbeeld is voor uw eigen gebruik zodat u kunt controleren hoe u tijdens een echt gesprek klinkt en of uw apparaat goed is ingesteld en is voorbereid op een gesprek. U kunt dit ingesproken voorbeeld beluisteren om te controleren of uw apparaat correct werkt en geluid goed wordt weergegeven, zodat u zeker weet dat u bent voorbereid op een echt gesprek.

Keuze/beheer: als u geen ingesproken voorbeeld wilt opnemen, kunt u ervoor kiezen om geen testgesprek uit te voeren. U kunt als volgt een tekstgesprek uitvoeren:

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Klik op het tabblad Audioapparaat op de knop Gesprekskwaliteit controleren en volg de aanwijzingen.

 3. Klik op OK.

Gesprekslogboeken

Wat deze functie doet: met gesprekslogboeken kunt u een record van uw Lync-spraakoproepen opslaan in een Microsoft Outlook-map.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: gegevens over uw telefoongesprekken, zoals begin- en eindtijd, duur en deelnemers, worden opgeslagen in de map Gespreksgeschiedenis van Outlook. Het onderwerp en de locatie van bijeenkomsten kunnen ook door u of een systeembeheerder worden geregistreerd door Outlook als Personal Information Manager in te stellen op het tabblad Persoonlijk van het dialoogvenster Opties. Met gesprekslogboeken wordt de inhoud van uw gesprekken niet opgeslagen. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: u kunt deze gegevens gebruiken om de telefoongespreksgeschiedenis te bekijken.

Keuze/beheer: de functie Gesprekslogboeken is standaard ingeschakeld. Als uw beheerder de mogelijkheid om gesprekslogboeken te beheren niet heeft uitgeschakeld, kunt u uw instellingen als volgt wijzigen:

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Schakel op het tabblad Persoonlijk het selectievakje Mijn gesprekslogboeken opslaan in de Outlook-map Gespreksgeschiedenis uit.

 3. Klik op OK.

Oproepen doorschakelen

Wat deze functie doet: met de functie Oproepen doorschakelen kunt u een of meer gemachtigden aanwijzen die namens u uitgaande of binnenkomende oproepen kunnen afhandelen en onlinevergaderingen kunnen organiseren en bijwonen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als een gemachtigde namens u een oproep beantwoordt, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: u kunt deze functie gebruiken om samen met de gemachtigde(n) uw planning en vergaderingen te beheren en/of om met gemachtigden uitgaande of binnenkomende oproepen op te volgen die ze voor (of namens) u hebben afgehandeld.

Keuze/beheer: Oproepen doorschakelen is standaard uitgeschakeld, maar kan worden in- of uitgeschakeld door uw systeembeheerder. Als de functie is ingeschakeld, kunt u als volgt gemachtigden instellen:

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Klik op het gesprek Doorschakelen op Tegelijkertijd bellen of Mijn oproepen doorverbinden naar en klik in de vervolgkeuzelijst op Mijn gemachtigden.

 3. Als u geen gemachtigden hebt geconfigureerd, klikt u op Toevoegen en selecteert u de personen die u als gemachtigde wilt instellen.

 4. Klik in het dialoogvenster Gemachtigden op OK.

 5. Klik in het dialoogvenster Doorschakelen op OK.

  Notities: 

  • Gebruikers die zijn ingesteld als uw gemachtigden, zien een melding dat ze als zodanig zijn ingesteld in Lync.

  • Beheerders van bedrijven kunnen gemachtigden van Exchange-agenda's synchroniseren met Lync Server 2010. Wanneer deze functie is ingeschakeld, worden gemachtigden van Exchange-agenda's met de juiste machtigingen (gelijk aan of hoger dan machtigingen voor Niet-bewerkende auteur) automatisch als zodanig toegevoegd in Lync. Hiermee worden uw instellingen voor doorschakelen echter niet gewijzigd.

Oproepen doorverbinden

Wat deze functie doet: met Oproepen doorverbinden kunt u een andere persoon of een ander nummer opgeven waarnaar uw oproepen worden doorverbonden wanneer u niet beschikbaar bent of niet achter uw bureau zit.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: u kunt deze functie gebruiken om uw gesprekken door te verbinden naar een andere persoon of een ander nummer wanneer u niet beschikbaar bent of niet op uw hoofdlocatie bent.

Keuze/beheer: opties voor doorverbinden zijn alleen beschikbaar als uw systeembeheerder deze heeft ingeschakeld voor uw organisatie. Als uw systeembeheerder de functie heeft ingeschakeld voor uw organisatie, is deze standaard uitgeschakeld op uw Lync-desktopclient. Configureer Oproepen doorverbinden als volgt:

 1. Klik in het menu Extra op Instellingen voor het doorverbinden van gesprekken of klik achtereenvolgens op Opties en Doorverbinden.

 2. Klik onder Doorverbinden op Mijn gesprekken doorverbinden naar en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Voicemail en klik op OK.

  • Selecteer Nieuw nummer of nieuwe contactpersoon. Klik in het dialoogvenster Een contactpersoon of telefoonnummer selecteren op een contactpersoon, zoek naar een contactpersoon of voer een nieuw telefoonnummer in waarnaar u oproepen wilt doorverbinden, en klik op OK. Klik nogmaals op OK.

  • Selecteer Mijn gemachtigden. Configureer in het dialoogvenster Gesprekken doorschakelen - Gemachtigden gemachtigden overeenkomstig de aanwijzingen in de sectie Oproepen doorschakelen van dit document en klik op OK. Klik nogmaals op OK.

Belangrijk:  Wanneer u Oproepen doorverbinden configureert in Lync 2010, worden binnenkomende oproepen doorverbonden naar het ingestelde nummer. Wanneer de verbinding tot stand komt, wordt het nummer waarnaar u uw oproepen doorverbindt, weergegeven aan de beller. Dit gebeurt echter alleen bij gesprekken van Lync naar Lync.

Nummerweergave in het vergaderschema

Wat deze functie doet: de lijst met deelnemers (schema) bevat een overzicht van alle deelnemers aan een vergadering.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: wanneer u inbelt naar een telefonische vergadering, wordt het telefoonnummer vanaf waar u belt, weergegeven voor alle deelnemers (nummerweergave). Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: personen in de vergadering kunnen deze gegevens gebruiken om onderscheid te maken tussen verschillende telefonische deelnemers aan de vergadering.

Keuze/beheer:

Nummerweergave is standaard ingeschakeld, waarbij het nummer wordt opgehaald bij de telefoonmaatschappij. U kunt ervoor kiezen om uw telefoonnummer niet te delen door nummerweergave te blokkeren wanneer u belt.

 • Neem contact op met uw telefoonmaatschappij als u nummerweergave permanent wilt blokkeren.

 • Als de functionaliteit beschikbaar is in uw regio, kunt u een speciale code typen voordat u het telefoonnummer kiest zodat nummerweergave tijdens één gesprek wordt geblokkeerd. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij voor instructies.

Logboekregistratie aan clientzijde

Wat deze functie doet: met de functie Logboekregistratie aan clientzijde kunt u gegevens over het gebruik van Lync op uw computer in uw gebruikersprofiel registreren. U kunt deze gegevens gebruiken om eventuele problemen met Lync op te lossen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als Logboekregistratie aan clientzijde is ingeschakeld door u of uw beheerder, worden bijvoorbeeld de volgende gegevens opgeslagen op uw computer: het onderwerp van de vergadering, de locatie, SIP-berichten (Session Initiation Protocol), antwoorden aan uw Lync-genodigden, informatie over de afzender en ontvanger van elk Lync-bericht, de route die het bericht heeft gevolgd, uw lijst met contactpersonen, uw aanwezigheidsgegevens, namen van programma's die u deelt, namen van bijlagen die u deelt, namen van Microsoft PowerPoint-bestanden die u deelt, namen van whiteboards die u deelt, namen van polls die u deelt, poll-vragen die zijn gedeeld en een index van de optie waarover u hebt gestemd. De inhoud van uw Lync 2010-gesprekken wordt echter niet opgeslagen. Er worden geen gegevens automatisch verzonden naar Microsoft, maar u kunt deze wel handmatig verzenden.

Gebruik van gegevens: logboeken aan de clientzijde kunnen worden gebruikt om problemen met Lync op te lossen.

Keuze/beheer: de functie Logboekregistratie aan clientzijde is standaard uitgeschakeld en moet door een systeembeheerder worden ingeschakeld. Als uw beheerder de mogelijkheid om registratie te beheren niet heeft uitgeschakeld, kunt u uw instellingen als volgt wijzigen:

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Klik op het tabblad Algemeen op Logboekregistratie in Lync inschakelen en Windows-logboekregistratie inschakelen voor Lync.

 3. Klik op OK.

Logboeken verzamelen

Wat deze functie doet: met Logboeken verzamelen kunt u Lync-logboeken verzamelen zodat Microsoft mogelijke audio-, video- of connectiviteitsproblemen kan onderzoeken.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als u op Logboeken verzamelen klikt, worden de volgende gegevens verzameld:

 • Lync-logboeken met uw lijst met contactpersonen en gegevens over uw eerdere gesprekssessies. Lync-logboeken bevatten geen inhoud van uw chatgesprekken.

 • Audioparameters, zoals signaalniveau voor spraak en ruisniveau

 • Netwerkcondities

 • Apparaatinstelling

 • Versie en gegevens van besturingssysteem

 • Programma's die op uw computer worden uitgevoerd, zoals Outlook en Windows Internet Explorer

Als u hiervoor kiest, worden ook de volgende gegevens verzameld:

 • Een opname van 30 seconden van uw meest recente gesprek

 • Een schermopname van uw bureaublad

U moet de logboeken handmatig uploaden overeenkomstig de aanwijzingen van uw systeembeheerder. De systeembeheerder stuurt deze naar Microsoft zodat problemen kunnen worden opgelost.

Gebruik van gegevens: de gegevens die zijn verzameld op uw computer, worden gebruikt om uw probleem op te lossen en Lync te verbeteren.

Keuze/beheer: in Lync worden logboeken van uw computer standaard niet verzameld. In plaats hiervan worden alleen logboeken verzameld wanneer u op de knop Logboeken verzamelen klikt. De logboeken worden lokaal verzameld op uw computer (onder %USERPROFILE%\tracing\). U moet de logboeken handmatig uploaden volgens de aanwijzingen van uw systeembeheerder. Als u op Logboeken verzamelen klikt, worden uw logboeken niet automatisch overgebracht naar een externe server.

Visitekaartje

Wat deze functie doet: met het visitekaartje worden statische en dynamische gegevens over andere personen in uw onderneming verzameld en weergegeven in Lync en voor contactpersonen in recente versies van Outlook. Vanaf het visitekaartje kunt u onder andere met één muisklik e-mail verzenden, bellen, een chatbericht verzenden en een vergadering plannen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: de statische gegevens op het visitekaartje worden verzameld vanuit de adreslijst van de onderneming (zoals Active Directory) en worden met anderen gedeeld via Lync Server. De dynamische gegevens die worden verzameld, zoals telefoonnummers en aanwezigheidsgegevens, kunnen door u worden ingevoerd en met anderen worden gedeeld via Lync Server. Beschikbaarheidsgegevens van de agenda die worden weergegeven op het visitekaartje, worden opgehaald van Microsoft Exchange Server. Locatiegegevens op het visitekaartje worden opgehaald zoals is beschreven in de sectie Locatie. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: de gegevens op het visitekaartje worden weergegeven zodat u uw contactpersoongegevens met anderen kunt delen.

Keuze/beheer: u hebt de volgende beheeropties:

Privacyrelaties: u kunt ervoor kiezen om aan specifieke contactpersonen verschillende privacyrelaties toe te wijzen (Familie en vrienden, Werkgroep, Collega's, Externe contactpersonen en Geblokkeerde contactpersonen). Hiermee wordt beheerd welke gegevensfragmenten worden gedeeld met welke contactpersonen. Stel privacyrelaties als volgt in:

 1. Klik met de rechtermuisknop op een contactpersoon.

 2. Klik op Privacyrelatie wijzigen.

 3. Klik op de optie voor de manier waarop u uw gegevens deelt

Agendagegevens: u kunt de machtigingen voor beschikbaarheidsgegevens beheren via Outlook-opties.

Locatie: zie de sectie Keuze/beheer voor de functie Locatie.

Gespreksgeschiedenis

Wat deze functie doet: vanuit Exchange Server wordt de gespreksgeschiedenis van een gebruiker opgehaald in Lync en weergegeven op het tabblad Gesprekken.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als u logboekregistratie voor de gespreksgeschiedenis hebt ingeschakeld, worden de inhoud van uw chatgesprekken en statistische gegevens van uw telefoongesprekken (zoals datum, tijd, duur en bellergegevens) opgeslagen in uw Exchange-account. Als logboekregistratie voor de gespreksgeschiedenis is uitgeschakeld in Lync door uzelf of volgens beleid dat door uw systeembeheerder is gedefinieerd, worden deze items niet verzameld of weergegeven. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: in Lync worden deze gegevens weergegeven op het tabblad Gesprekken in de hoofdgebruikersinterface, zodat gebruikers hun eerdere gesprekken kunnen bekijken en voortzetten.

Keuze/beheer: u kunt logboekregistratie van chat- en/of telefoongesprekken uitschakelen. U kunt deze instellingen als volgt wijzigen:

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Schakel op het tabblad Persoonlijk het selectievakje Mijn chatgesprekken opslaan in de Outlook-map Gespreksgeschiedenis in of uit.

 3. Klik op OK.

Als u Gespreksgeschiedenis inschakelt, kunt u het beste degenen met wie u communiceert, op de hoogte stellen dat hun chatgesprekken worden opgeslagen.

Programma voor kwaliteitsverbetering

Wat deze functie doet: als u ervoor kiest om deel te nemen aan het programma voor kwaliteitsverbetering, worden basisgegevens verzameld over uw hardwareconfiguratie en de manier waarop u Microsoft-software en -services gebruikt teneinde trends en gebruikspatronen te detecteren. Met het programma worden ook het type en aantal fouten dat optreedt, software- en hardwareprestaties, en de snelheid van services verzameld. Microsoft verzamelt niet uw naam, adres of overige contactgegevens.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: gegevens ten behoeve van het programma voor kwaliteitsverbetering worden automatisch verzonden naar Microsoft wanneer de functie is ingeschakeld. Zie Aanvulling op de privacyverklaring voor het programma voor kwaliteitsverbetering voor meer informatie over de gegevens die via dit programma worden verzameld, verwerkt of verzonden.

Gebruik van gegevens: Microsoft gebruikt deze gegevens om de kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties van Microsoft-software en -services te verbeteren.

Keuze/beheer: het programma voor kwaliteitsverbetering is standaard uitgeschakeld, tenzij uw systeembeheerder ervoor heeft gekozen om de functie voor u in te schakelen. U wordt gevraagd om u aan te melden bij het Lync-installatieprogramma. Tenzij uw beheerder het beheer heeft uitgeschakeld, kunt u uw instellingen voor het programma voor kwaliteitsverbetering als volgt wijzigen:

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Schakel op het tabblad Algemeen het selectievakje Microsoft toestaan informatie te verzamelen over mijn gebruik van Lync in of uit.

 3. Klik op OK.

Opmerking:  Als de beheerder het programma voor kwaliteitsverbetering in- of uitschakelt terwijl de gebruiker Lync al heeft gestart, wordt de nieuwe instelling pas van kracht nadat de gebruiker Lync heeft gesloten en zich opnieuw heeft aangemeld.

Bureaublad en programma's delen

Wat deze functie doet: met Bureaublad en programma's delen kunt u een weergave van uw computerscherm of een specifiek programma dat u uitvoert, delen met andere deelnemers aan uw Lync-gesprek.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als u begint met delen, kunnen alle deelnemers aan het gesprek de monitor(s), het volledige bureaublad of het geselecteerde programma op uw computerscherm bekijken (afhankelijk van wat u deelt). Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: u kunt Bureaublad en programma's delen gebruiken om samen te werken met deelnemers aan het gesprek.

Keuze/beheer:

Start Bureaublad delen als volgt in een nieuw Lync-gesprek:

 1. Wijs in de lijst met contactpersonen de foto of het aanwezigheidspictogram van de contactpersoon aan om het visitekaartje weer te geven.

 2. Klik op de knop Meer opties weergeven voor de interactie met deze persoon.

 3. Klik in het menu Delen op Bureaublad.

Start Bureaublad en programma's delen als volgt tijdens een actief Lync-gesprek:

 1. Klik in het gespreksvenster op Delen.

 2. Klik in het menu op Bureaublad, op een monitor (als u er meer dan één hebt) of op Programma als u een of meer programma's wilt delen.

Beëindig als volgt de sessie voor het delen van uw bureaublad/programma:

 1. Klik boven in het scherm op de werkbalk Delen op Delen beëindigen.

Belangrijk: Documenten of afbeeldingen die zijn geopend op uw bureaublad en worden beveiligd door DRM-software (Digital Rights Management), zijn mogelijk zichtbaar voor anderen met wie u uw bureaublad deelt in een Lync-gesprek.

Gedeelde besturing voor bureaublad/programma's

Wat deze functie doet: met Gedeelde besturing kunt u de besturing van uw bureaublad of programma overdragen aan iemand anders die ook een Lync-client op een andere computer gebruikt.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: nadat u de besturing hebt overgedragen aan iemand anders, kan deze persoon uw computer of het geselecteerde programma besturen en wijzigingen aanbrengen als hij of zij uw computer rechtstreeks met het eigen toetsenbord of de eigen muis gebruikt. U en andere deelnemers aan uw Lync-gesprek zien deze wijzigingen gelijk wanneer ze zijn aangebracht. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: met Gedeelde besturing kunt u toestaan dat anderen de besturing van uw bureaublad of programma's overnemen, afhankelijk van wat u deelt, terwijl u en andere deelnemers aan het gesprek toekijken.

Keuze/beheer: deel als volgt de besturing van uw bureaublad met een persoon in het gesprek:

 1. Klik in het gespreksvenster op Delen en deel het gewenste onderdeel (bijvoorbeeld uw bureaublad).

 2. Selecteer de persoon aan wie u de besturing wilt overdragen via het menu Besturing overgeven op de werkbalk Delen boven in het scherm.

Neem als volgt de besturing van uw bureaublad terug van een derde partij:

 1. Klik boven in het scherm op de werkbalk Delen op Besturing overgeven.

 2. Klik op Besturing teruggeven.

Hulpdiensten (112)

Wat deze functie doet: wanneer deze functie beschikbaar is gemaakt door uw systeembeheerder, kan een locatie vanuit Lync worden doorgegeven aan hulpdiensten wanneer een alarmnummer wordt gekozen (zoals 112 in Europa). Uw systeembeheerder kan de mogelijkheid voor noodoproepen beperken tot uw werklocatie, dus u kunt het beste bij uw beheerder navragen in hoeverre de functionaliteit voor noodoproepen beschikbaar is. Als deze functie is ingeschakeld, wordt naar hulpdienstmedewerkers de locatie verzonden die uw systeembeheerder heeft toegewezen aan uw locatie (bijvoorbeeld het kantoornummer) en ingevoerd in de locatiedatabase of, als deze locatie niet beschikbaar is, de locatie die u mogelijk handmatig hebt ingevoerd in het veld Locatie. Als u de hulpdiensten belt terwijl u Lync gebruikt via een draadloze internetverbinding en u zich nog op uw werklocatie bevindt, zijn de gegevens die worden verzonden naar de hulpdiensten, enkel bij benadering voor de locatie van het specifieke draadloze eindpunt waarmee uw computer communiceert. De locatiegegevens van dat draadloze eindpunt zijn echter handmatig ingevoerd door uw systeembeheerder, waardoor mogelijk niet uw werkelijke locatie wordt doorgegeven aan de hulpdienstmedewerkers. Deze functie werkt pas volledig als uw bedrijf een doorverbindservice bij een gecertificeerde oplossingsleverancier heeft en de service alleen beschikbaar is binnen de Verenigde Staten.

Verzamelde, verwerkte en verzonden gegevens: welke locatiegegevens in Lync worden opgehaald, wordt bepaald door de automatische locatiegegevens die worden ingevuld vanaf de locatiegegevensserver of door de locatiegegevens die u handmatig hebt ingevoerd in het veld Locatie. Deze gegevens worden opgeslagen in het geheugen van uw computer, dus wanneer een alarmnummer wordt ingevoerd, worden deze gegevens met het gesprek verzonden zodat dit kan worden gerouteerd naar de hulpdienst en uw locatie bij benadering wordt doorgegeven. Uw locatie kan ook via een chatbericht worden verzonden naar een lokaal beveiligingsbedrijf. Voor noodoproepen bevat de record met gespreksdetails uw locatiegegevens. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: Locatie wordt gebruikt om het gesprek te routeren naar de relevante hulpdienst, zodat deze kan worden ingezet. Deze gegevens kunnen ook worden verzonden naar het beveiligingsbedrijf van de onderneming, samen met een melding over de locatie van de beller en terugbelgegevens.

Keuze/beheer:

Deze functie is standaard uitgeschakeld en moet worden ingeschakeld door uw systeembeheerder. Vraag bij uw systeembeheerder na of deze functie beschikbaar is. U kunt niet zelf bepalen of een locatie automatisch wordt opgehaald of verzonden naar hulpdiensten tijdens een noodoproep.

Als een locatie echter niet automatisch wordt opgehaald, ontvangt u een melding met de mogelijkheid om handmatig een locatie in te voeren. U kunt deze melding negeren, maar volgens het beleid moet u mogelijk bevestigen dat u geen locatie wilt invoeren.

Locatie

Wat deze functie doet: locatie- en tijdzonegegevens worden berekend en gedeeld met anderen via de functionaliteit voor aanwezigheidsgegevens. Bovendien kunnen locatiegegevens worden gebruikt voor hulpdiensten, zoals is beschreven in de sectie Hulpdiensten hierboven. Als u Privacymodus inschakelt (zoals is aangegeven in de sectie Privacymodus), worden locatiegegevens gedeeld, zoals is beschreven in de sectie Privacymodus.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: de gegevens van uw geografische locatie worden op een van de twee volgende manieren verzameld: u voert handmatig de gegevens in of de locatiegegevens worden via de locatiegegevensserver van uw onderneming doorgegeven aan Lync. Bovendien wordt uw tijdzone opgehaald uit het Windows-besturingssysteem op uw computer. De verzamelde locatiegegevens bestaat uit een beschrijvende tekenreeks en ingedeelde adresgegevens. De beschrijving is een tekenreeks waarmee anderen kunnen worden geïnformeerd over uw locatie (zoals Thuis of Werk), terwijl de ingedeelde adresgegevens een fysiek adres zijn dat is bedoeld om u te lokaliseren (zoals 'Hoofdstraat 5678, 1234 AB, Amsterdam). Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: de locatiebeschrijving en tijdzonegegevens worden gedeeld via Lync-aanwezigheidsgegevens op basis van de manier waarop uw privacy voor aanwezigheidsgegevens is geconfigureerd. Deze gegevens worden weergegeven op het visitekaartje van de gebruiker. Het ingedeelde adres (fysieke adres) wordt niet gedeeld via aanwezigheidsgegevens.

Keuze/beheer:

Als uw systeembeheerder het delen van locaties heeft ingeschakeld en heeft ingesteld dat u de volledige gebruikersinterface voor locaties mag zien, beschikt u over de volgende besturingselementen door het veld Locatie en het menu boven in het Lync-hoofdvenster te gebruiken:

 1. Locatie instellen: u kunt handmatig de teksttekenreeks bewerken die wordt gedeeld via aanwezigheidsgegevens (de locatiebeschrijving).

 2. Mijn locatie weergeven aan contactpersonen: een schakeloptie waarmee u regelt of locatiegegevens worden gedeeld via aanwezigheidsgegevens. Dit is niet van invloed op het delen van locaties voor hulpdiensten.

Bijlagen voor vergaderingen

Wat deze functie doet: u kunt bestanden delen met deelnemers aan de vergadering door de items als bijlage te uploaden.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: bijlagen worden in Lync Server opgeslagen overeenkomstig het verloopbeleid voor vergaderingsinhoud zoals dit is gedefinieerd door uw systeembeheerder. U kunt ervoor kiezen om bijlagen te uploaden. Bijlagen worden door u of anderen gedownload tijdens een vergadering. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: de gegevens in geüploade bijlagen voor vergaderingen worden gedeeld met andere deelnemers aan een Lync-vergadering.

Keuze/beheer: presentatoren kunnen de beschikbaarheid van bijlagen beperken overeenkomstig de rollen van deelnemers aan de vergadering (organisatoren, presentatoren, iedereen). Als een bijlage niet beschikbaar is, is deze niet zichtbaar in uw lijst met bijlagen.

Uitbellen vanuit vergadering

Wat deze functie doet: met de functie Uitbellen vanuitvergadering kunnen Lync-gebruikers die aanwezig zijn in een vergadering, een PSTN-nummer (Public Switched Telephone Network) toevoegen aan een bestaande AV-vergadering (audio/video).

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: wanneer de PSTN-gebruiker die wordt uitgenodigd voor een AV-vergadering, de oproep ontvangt, ziet hij of zij de nummerweergave van de organisator van de AV-vergadering (en niet noodzakelijkerwijs de nummerweergave van de partij die hem of haar heeft toegevoegd aan de vergadering). Zodra de PSTN-gebruiker de telefoon beantwoordt, neemt hij of zij direct deel aan de vergadering.

Gebruik van gegevens: de nummerweergave van de organisator wordt verzonden naar de PSTN-gebruiker die wordt uitgenodigd voor de vergadering.

Keuze/beheer: gebruikers of systeembeheerders kunnen deze functie niet beheren. Zo mogelijk kunt u voordat u een PSTN-gebruiker toevoegt een chatbericht of e-mail verzenden naar de PSTN-gebruiker en vragen of deze wil deelnemen aan de AV-vergadering. Zodoende weet de gebruiker dat deze wordt toegevoegd aan een vergadering. De PSTN-gebruiker kan ook ervoor kiezen om het gesprek niet te accepteren.

Beheerde API van Lync 2010

Wat deze functie doet: met de beheerde API van Lync 2010 krijgen programma's van derden toegang tot de Lync-client, waarbij tijdens de interactie meer mogelijkheden worden geboden dan de Lync-gebruiker heeft. Programma's van derden zijn programma's die zijn ontwikkeld door leveranciers of Microsoft (bijvoorbeeld Outlook en andere toepassingen van de Microsoft Office-suites).

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: gegevens die via de beheerde API van Lync beschikbaar zijn gemaakt voor toepassingen van derden, bevatten persoonlijke gegevens die kunnen worden bekeken in de Lync-gebruikersinterface. De gegevens kunnen de locatie van een gebruiker, telefoonnummers, de functietitel, de lijst met contactpersonen (inclusief telefoonnummers en overige details), de persoonlijke notitie, de activiteitsstatus, en huidige gesprekken en de bijbehorende inhoud omvatten.

Gebruik van gegevens: in programma's waarin de beheerde API van Lync wordt gebruikt, wordt op basis van de gegevens binnen de Lync-sessie verbeterde of aanvullende functionaliteit geboden aan de eindgebruiker. Deze gegevens worden echter alleen gebruikt naar het oordeel van het programma van derden. Hiervoor dient een eigen privacyverklaring te bestaan voor de manier waarop deze gegevens worden gebruikt.

Keuze/beheer:

Programma's van derden waarin de beheerde API's van Lync worden gebruikt, vallen uiteen in drie categorieën: bureaubladprogramma's (dus lokaal geïnstalleerde toepassingen); op het web gehoste programma's; en Lync-uitbreidingsprogramma's (programma's die zijn ingesloten in de gebruikersinterface van het Lync-gespreksvenster). Per scenario wordt de toegang van derden tot uw gegevens als volgt beheerd:

Bureaubladprogramma's (lokaal geïnstalleerde toepassingen): bureaubladprogramma's worden geïnstalleerd door u of een beheerder van de lokale computer en hebben altijd toegang tot de gegevens van de gebruiker via de beheerde API van Lync. Installeer zoals altijd geen programma's die u niet vertrouwt.

Op het web gehoste programma's: programma's die worden gehost op internet of het intranet, hebben mogelijk ook via de beheerde API van Lync toegang tot gegevens van de gebruiker. Teneinde te voorkomen dat ongewenste programma's buiten uw medeweten toegang krijgen tot uw gegevens, moeten dergelijke programma's worden gehost vanaf een domein/URL welke door een beheerder van de lokale computer is toegevoegd aan uw lijst met vertrouwde sites in Internet Explorer.

Lync-uitbreidingsprogramma's: in Lync kunnen ontwikkelaars de Lync-ervaring uitbreiden door een programma in te sluiten in het Lync-gespreksvenster. Dit programma kan ook toegang hebben tot Lync-gegevens via de beheerde API van Lync. In dit geval moeten de uitbreidingsprogramma's bij de Lync-client zijn geregistreerd door een beheerder van de lokale computer. Door deze registratie krijgt het programma ook toegang tot de beheerde API van Lync.

Speciale besturing voor locatienaam: als extra voorzorgsmaatregel kan uw systeembeheerder de toegang van deze programma's van derden tot het veld Naam van locatie in Lync toestaan of blokkeren of u als eindgebruiker dit laten bepalen. Standaard hebben programma's van derden toegang tot Locatie. U kunt deze instelling als volgt beheren:

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Ga op het tabblad Persoonlijk naar Personal Information Manager.

 3. Wijzig de gewenste selectievakjes.

 4. Klik op OK.

Invoegtoepassing voor onlinevergaderingen voor Outlook

Wat deze functie doet: dit is een invoegtoepassing voor Outlook die wordt geïnstalleerd met Lync en waarmee gebruikers onlinevergaderingen kunnen plannen en aanpassen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: de volgende gegevens worden opgeslagen op uw computer. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

 • Naam van organisator

 • Naam van deelnemer(s)

 • Naam van presentator(en)

 • Lijst met e-mailadressen

 • Onderwerp en andere gegevens van de vergadering (zoals begin-/eindtijd, vergadering-id, wachtwoordcode en informatie over Auto Attendant voor vergaderingen/televergaderingprovider voor de gebruiker)

 • Alle proxyadressen voor de gebruiker in Microsoft Exchange (X400-X500-adressen, Exchange UM-adressen (Unified Messaging), en URI's voor SIP en telefoon/Exchange UM-voicemail)

 • Locatiegegevens voor de vergadering

Gebruik van gegevens:

De bovenstaande gegevens worden alleen gebruikt voor het plannen van een vergadering en de bijbehorende logboekregistratie, zoals is beschreven in de sectie Logboekregistratie aan clientzijde. Voor planning worden de gegevens in het geheugen verwerkt en in het register van uw lokale computer opslagen zodat ze snel kunnen worden geopend.

Opmerking:  De gegevens worden gedeeld met de beheerde API van Lync en met Lync Server.

Keuze/beheer:

Logboekregistratie is standaard uitgeschakeld. Als logboekregistratie is toegestaan in uw onderneming, kunt u deze functie in- en uitschakelen via Opties -> sectie Logboekregistratie.

Peer-to-peerbestandsoverdracht

Wat deze functie doet: Lync-gebruikers kunnen bestanden onderling overbrengen tijdens chatgesprekken met twee deelnemers (niet tijdens vergaderingen).

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: het bestand wordt rechtstreeks overgebracht tussen de Lync-clients. Gebruikers kiezen ervoor om de bestandsoverdracht te starten en kiezen het bestand dat moet worden overgebracht. De ontvanger van het bestand moet expliciet ermee instemmen om het bestand te ontvangen. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: met de functie Peer-to-peerbestandsoverdracht kunnen gebruikers bestanden in realtime naar elkaar verzenden tijdens een chatgesprek.

Keuze/beheer:

Uw systeembeheerder kan deze functie in- of uitschakelen voor een of meer gebruikers. U kunt ervoor kiezen om een verzoek om bestandsoverdracht van een andere gebruiker te accepteren of te weigeren.

Persoonlijke foto

Wat deze functie doet: met de functie Persoonlijke foto worden uw foto en de foto's van andere personen in uw onderneming weergegeven.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: uw voorkeursinstelling voor het delen van uw persoonlijke foto wordt verzameld voor het weergeven en delen van uw foto, inclusief het bijbehorende webadres. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: deze gegevens worden gebruikt om de functionaliteit aan te passen en uw foto met anderen te delen.

Keuze/beheer:

De systeembeheerder kan het volgende bepalen:

 • Of gebruikers de foto's in eerste instantie wel of niet delen. U kunt deze instelling overschrijven.

 • De maximumgrootte van een foto die een gebruiker mag downloaden.

 • Welke soorten foto's zijn toegestaan.

U kunt de volgende voorkeuren voor Persoonlijke foto instellen:

 • Foto's van mijn contactpersonen weergeven: hiermee bepaalt u of afbeeldingen worden weergegeven in Lync.

 • Mijn foto niet weergeven: hiermee wordt een waarde in aanwezigheidsgegevens gepubliceerd waardoor anderen die uw aanwezigheidsgegevens bekijken, uw foto al dan niet te zien krijgen. Als uw contactpersonen deze waarde niet ophalen in aanwezigheidsgegevens, wordt de standaardinstelling van de beheerder gebruikt (zie hierboven).

 • Standaardbedrijfsfoto: als de onderneming een manier biedt om de Active Directory-foto te bewerken, kunt u uw foto wijzigen in Active Directory en de wijzigingen binnen 48 uur laten weergeven in Lync. Lync bevat ook een koppeling naar uw Mijn site-profiel van Microsoft SharePoint. Wijzigingen in deze afbeelding kunnen van invloed zijn op Active Directory, afhankelijk van de configuratie die de beheerder heeft ingesteld.

Aanwezigheids- en contactgegevens

Wat deze functie doet: de functie Aanwezigheids- en contactgegevens biedt u toegang tot gegevens die zijn gepubliceerd over andere gebruikers (zowel binnen als buiten uw organisatie) en biedt andere gebruikers toegang tot gegevens die over u zijn gepubliceerd, zoals uw status, titel, telefoonnummer, locatie en notities. Uw beheerder kan ook integratie met Outlook en Exchange Server instellen, zodat u afwezigheidsberichten en andere statusgegevens kunt weergeven (bijvoorbeeld als er een vergadering is gepland in uw Outlook-agenda).

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: u gebruikt uw aanmeldingsadres en een wachtwoord om verbinding met Lync Server te maken. U en uw beheerder kunnen gegevens over uw aanwezigheidsstatus en contactgegevens publiceren die aan uw aanmelding worden gekoppeld. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: andere Lync-gebruikers en -programma's hebben toegang tot uw aanwezigheids- en contactgegevens, zodat ze uw gepubliceerde status en gegevens kunnen bepalen en beter met u kunnen communiceren.

Keuze/beheer: u kunt kiezen welke gegevens over u worden gepubliceerd. Uw beheerder kan ook gepubliceerde gegevens voor u configureren. Als uw beheerder de mogelijkheid om de gepubliceerde gegevens te beheren niet heeft uitgeschakeld, kunt u de instellingen op elk moment als volgt wijzigen:

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Voer op het tabblad Persoonlijk onder Mijn account uw aanmeldingsadres in. Met de knop Geavanceerd kunt u de naam invoeren van de server waarmee verbinding moet worden gemaakt.

 3. Bekijk op het tabblad Telefoons de gegevens over telefoonnummers die uw beheerder heeft gepubliceerd. U kunt meer nummers invoeren en bepalen welke gegevens andere gebruikers kunnen zien.

 4. Als Privacymodus is ingeschakeld door uw systeembeheer, kunt u uw instelling wijzigen om uw aanwezigheidsgegevens te delen met contactpersonen in uw lijst met contactpersonen door de juiste optie te selecteren op het tabblad Status.

 5. Klik op OK.

U kunt ook als volgt privacyrelaties instellen om te bepalen wat iedere gebruiker kan zien wat betreft uw aanwezigheidsniveau en -gegevens:

 1. Klik met de rechtermuisknop op een contactpersoon.

 2. Klik op Privacyrelatie wijzigen.

 3. Klik op het toepasselijke toegangsniveau voor de gebruiker.

Polling

Wat deze functie doet: Lync-gebruikers kunnen een poll uitvoeren en anonieme antwoorden van deelnemers verzamelen tijdens onlinevergaderingen en -gesprekken.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: individuele stemmingen zijn anoniem. Samengevoegde poll-resultaten zijn zichtbaar voor alle presentatoren en kunnen door iedere presentator worden weergegeven aan alle aanwezigen. Polls worden opgeslagen in Lync Server volgens het verloopbeleid voor vergaderingsinhoud zoals dit is gedefinieerd door uw systeembeheerder. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: met de functie Polling verbetert de samenwerking doordat presentatoren snel voorkeuren van deelnemers kunnen bepalen.

Keuze/beheer:

 • Presentatoren kunnen de beschikbaarheid van polls beperken overeenkomstig de rol van deelnemers (organisator, presentatoren, iedereen) wanneer de poll niet wordt weergegeven aan alle deelnemers. Als een poll niet voor u beschikbaar is, is deze niet zichtbaar in uw inhoudslijst wanneer de poll momenteel niet wordt gedeeld. Bovendien kan de poll niet worden opgeslagen op uw lokale computer.

 • Presentatoren kunnen op elk gewenst moment een poll openen of sluiten voor stemming en poll-resultaten wissen.

Samenwerken in PowerPoint

Wat deze functie doet: Lync-gebruikers kunnen PowerPoint-presentaties tijdens een onlinegesprek of -vergadering weergeven, bekijken en van aantekeningen voorzien.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:

Het volledige gebruik van deze functie wordt bepaald door uw acties, of u nu een PowerPoint-presentatie uploadt, doorbladert of van aantekeningen voorziet. Elk bestand dat wordt gepresenteerd in een gesprek of vergadering, wordt verzonden naar alle deelnemers, die dit rechtstreeks naar een map op hun computer kunnen downloaden. De bestandseigenaar of presentator kan beperken dat anderen het bestand opslaan, maar deze kunnen het dan nog wel ophalen of bekijken.

PowerPoint-bestanden worden opgeslagen in Lync Server volgens het verloopbeleid voor vergaderingsinhoud zoals dit is gedefinieerd door uw systeembeheerder. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: dankzij samenwerking in PowerPoint kunnen deelnemers aan het gesprek effectieve presentaties geven en feedback ontvangen.

Keuze/beheer:

 • Presentatoren kunnen als volgt bevoegdheden voor aantekeningen beperken overeenkomstig de rol van deelnemers (alleen presentatoren, iedereen, geen):

  1. Klik in het gespreksvenster in het dialoogvenster Deelnamegegevens en vergaderopties op Vergaderopties.

  2. Klik onder Bevoegdheden in de vervolgkeuzelijst Bevoegdheden voor aantekeningen op de gewenste optie.

  3. Klik op OK.

 • Presentatoren kunnen als volgt beperken dat deelnemers dia's bekijken die geen deel uitmaken van de presentatie:

  1. Klik in het dialoogvenster Deelnamegegevens en vergaderopties op Vergaderopties.

  2. Klik onder Bevoegdheden in de vervolgkeuzelijst Privé bekijken op de gewenste optie.

  3. Klik op OK.

Opmerking:  Kies een waarschuwing en typ hier uw tekst. U kunt ook de eigenschap AlertPosition voor de waarschuwing instellen.

Opmerking: deze bevoegdheid kan worden ingesteld overeenkomstig de rol van deelnemers (alleen presentatoren, iedereen of geen).

 • Presentatoren kunnen de beschikbaarheid van PowerPoint-presentaties beperken overeenkomstig de rol van deelnemers (organisator, presentatoren, iedereen) wanneer de PowerPoint-presentatie niet wordt gedeeld. Als een PowerPoint-presentatie niet beschikbaar is, kunt u deze niet zien in uw inhoudslijst wanneer de presentatie niet wordt gedeeld. Bovendien kunt u de presentatie niet opslaan op uw computer.

Privacymodus

Wat deze functie doet: met de privacymodus kunt u instellen dat uw aanwezigheidsgegevens (zoals Beschikbaar, Bezet en Niet storen) alleen worden gedeeld met contactpersonen die in uw lijst met contactpersonen voorkomen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als de privacymodus is ingeschakeld, wordt in Lync een modus geactiveerd waarin u de gebruikersinstellingen kunt wijzigen om in te stellen dat uw aanwezigheidsgegevens alleen worden gedeeld met contactpersonen in uw lijst met contactpersonen. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: de instelling van deze modus bepaalt hoe aanwezigheidsgegevens worden gedeeld.

Keuze/beheer:

 • Wanneer de privacymodus is ingeschakeld op de server, via de beheerdersinstelling, kunt u via het tabblad Status van het dialoogvenster Opties kiezen of iedereen uw aanwezigheidsgegevens mag zien (Privacymodus).

 • Als de standaardmodus is ingeschakeld op de server via de beheerdersinstellingen, kunt u feitelijk niet overschakelen naar de privacymodus. U kunt echter vooraf opt-out voor de privacymodus zodat deze niet wordt ingeschakeld terwijl u zich aanmeldt bij Lync wanneer de beheerder later overschakelt naar de privacymodus.

Opname

Wat deze functie doet:

Met deze functie kunnen presentatoren alle aspecten van een Lync-sessie opnemen, bijvoorbeeld wie deelneemt aan de vergadering, audio, video en inhoud, zoals chatgesprekken, delen van programma's, PowerPoint-presentaties, polling, hand-outs en whiteboards. Wanneer de organisator of een andere presentator zijn of haar opname onderbreekt of stopt, is dit niet van invloed op andere actieve opnamen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens:

Als presentatoren ervoor kiezen om een opname te maken, wordt de opname opgeslagen op hun computer. Aanvullende videobestanden die worden gegenereerd tijdens de opname, worden standaard opgeslagen op de lokale computer van een presentator, maar kunnen ook worden opgeslagen op een andere computer als de presentator heeft opgegeven wie de opname maakt. Wanneer gebruikers inhoud uploaden naar een vergadering, wordt toestemming verleend om deze inhoud toe te voegen aan opnamen die worden gemaakt door deze of andere gebruikers.

Als er fouten optreden wanneer een opname wordt gepubliceerd, kunnen gegevens die zijn vastgelegd tijdens een onderbroken opname, onbedoeld worden opgenomen in de opname. Als een deel van de publicatiefase mislukt (zie Opnamebeheer voor een waarschuwingsstatus), kunnen opnamen beter niet worden gedistribueerd, zelfs niet als ze op een of andere manier kunnen worden afgespeeld.

Gebruik van gegevens

De opname kan worden afgespeeld door iedereen met toegang tot de locatie waar de opname is opgeslagen.

Keuze/beheer:

De opnamemogelijkheid is standaard uitgeschakeld en moet worden ingeschakeld door de systeembeheerder. Als deze functie is ingeschakeld voor vergaderingen, kan iedere presentator van de vergadering een opname starten. Wanneer een presentator opname inschakelt, ontvangen deelnemers met compatibele clients en apparaten een melding dat er een opname is gestart. Deelnemers aan een opgenomen sessie die een van de volgende incompatibele clients of apparaten gebruiken, worden opgenomen, maar ontvangen geen melding over de opname.

Incompatibele clients zijn:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (versie 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (versie 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Incompatibele apparaten zijn:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Ongeacht het gebruikte apparaat of de gebruikte client ontvangt een deelnemer die video in een volledig scherm weergeeft tijdens een vergadering of gesprek, pas een melding dat er een opname is gestart nadat hij of zij is teruggekeerd naar het gespreksvenster.

Vaardigheden zoeken

Wat deze functie doet: met deze functie kunt u zoeken naar personen in uw onderneming door een eigenschap te gebruiken die is vermeld in Microsoft SharePoint-services (bijvoorbeeld naam, e-mailadres, vaardigheden of vakgebied). Deze functie is alleen beschikbaar als uw systeembeheerder SharePoint heeft geïmplementeerd en integratie van Lync en SharePoint heeft ingeschakeld.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: de ingevoerde zoekquery in Lync wordt verzonden naar de SharePoint-server van de onderneming. Het antwoord van SharePoint wordt verwerkt in Lync, en de zoekresultaten en bijbehorende gegevens worden weergegeven. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: gegevens die de gebruiker heeft ingevoerd, worden naar SharePoint verzonden om zoekresultaten op te halen. Deze worden weergegeven in Lync.

Keuze/beheer:

Deze functie wordt in- of uitgeschakeld door Lync Server-beheerders.

Geïntegreerd archief met contactpersonen

Wat deze functie doet: het geïntegreerde archief met contactpersonen bestaat uit drie hoofdfuncties:

 • Zoekresultaten samenvoegen: met de functie Zoekresultaten samenvoegen wordt uw algemene adreslijst samengevoegd met uw persoonlijke Outlook-contactpersonen. Als u vervolgens zoekt naar een contactpersoon, wordt er slechts één item in de zoekresultaten weergegeven.

 • Contactpersonen samenvoegen: met deze functie worden contactgegevens samengevoegd tussen Outlook- en GAL-vermeldingen waarvoor overeenkomende e-mail- of aanmeldings-id's worden gebruikt. Nadat een overeenkomst is vastgesteld, worden gegevens van drie gegevensbronnen samengevoegd (Outlook, GAL en aanwezigheidsgegevens). Deze samengevoegde gegevens worden weergegeven in verschillende onderdelen van de gebruikersinterface, waaronder zoekresultaten, uw lijst met contactpersonen en een visitekaartje.

 • Outlook-contactpersonen maken voor Lync-contactpersonen (synchronisatie van contactpersonen): in Lync worden Outlook-contactpersonen voor alle contactpersonen van de gebruiker gemaakt in de standaardmap met contactpersonen als de gebruiker Microsoft Exchange Server 2010 of een latere versie van het postvak heeft geïnstalleerd. Als de gebruiker een Outlook-contactpersoon heeft voor iedere Lync-contactpersoon, kan hij of zij gegevens van Lync-contactpersonen openen vanuit Outlook en Outlook Web Access en vanaf mobiele apparaten waarop contactpersonen worden gesynchroniseerd met Exchange.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: in Lync worden contactgegevens samengevoegd op basis van aanwezigheidsgegevens, Active Directory en Outlook. Deze gegevens worden intern gebruikt in Lync. Wanneer Outlook-contactpersonen worden gemaakt, worden aanwezigheidsgegevens, Active Directory-gegevens en gegevens van Outlook-contactpersonen geschreven naar Exchange. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: contactgegevens uit aanwezigheidsgegevens, Active Directory en Outlook worden weergegeven in de Lync-gebruikersinterface (zoals lijst met contactpersonen, visitekaartje en zoekresultaten). Deze gegevens kunnen ook worden geschreven naar Exchange door contactpersonen te synchroniseren (het derde item in de voorgaande lijst).

Keuze/beheer:

U kunt de synchronisatie van contactpersonen als volgt in- of uitschakelen:

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Wijzig op het tabblad Persoonlijk onder Personal Information Manager de gewenste selectievakjes.

 3. Klik op OK.

Gebruikersoptie: een gebruikersoptie voor Microsoft Exchange of Microsoft Outlook is beschikbaar onder Personal Information Manager in het dialoogvenster Lync - Opties.

Verbeteringen van spraakkwaliteit

Wat deze functie doet: in Lync worden meldingen verzonden waarmee u de gesprekskwaliteit kunt verbeteren als er apparaat-, netwerk- of computerproblemen worden gedetecteerd tijdens het gesprek.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als met uw apparaatinstelling audio van slechte kwaliteit wordt geleverd (bijvoorbeeld echo of ruis), wordt u hierover geïnformeerd en worden ook anderen in het gesprek erop geattendeerd dat de gesprekskwaliteit slechter is door uw apparaatinstelling. Anderen krijgen alleen een melding te zien dat u een apparaat gebruikt waardoor de audiokwaliteit verslechtert. Ze weten niet welk apparaat u gebruikt. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: op basis van de gegevens die naar anderen in het gesprek worden verzonden, kan de gesprekskwaliteit worden verbeterd. Presentatoren kunnen bijvoorbeeld uw lijn dempen als u naar het gesprek luistert.

Keuze/beheer: in Lync mag u meldingen voor de gesprekskwaliteit niet uitschakelen.

Samenwerken met whiteboards

Wat deze functie doet: met deze functie kunt u virtuele whiteboards delen in Lync en deze tijdens onlinevergaderingen en -gesprekken van aantekeningen voorzien.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: aantekeningen op whiteboards zijn zichtbaar voor alle deelnemers. Whiteboards worden opgeslagen op Lync Server volgens het verloopbeleid voor vergaderingsinhoud. Er worden geen gegevens verzonden naar Microsoft.

Gebruik van gegevens: met de functie Whiteboard wordt de samenwerking verbeterd doordat deelnemers aan de vergadering bijvoorbeeld ideeën kunnen bespreken, kunnen brainstormen en notities kunnen maken.

Keuze/beheer:

Presentatoren kunnen de beschikbaarheid van het whiteboard beperken overeenkomstig de rol van deelnemers (organisator, presentatoren, iedereen) wanneer het whiteboard niet wordt weergegeven aan alle deelnemers. Als een whiteboard niet beschikbaar is voor een gebruiker, kan deze het whiteboard niet zien in de inhoudslijst en niet opslaan op zijn of haar computer.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×