Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Lync 2010 for iPad

Laatst bijgewerkt: juni 2012

Inhoud

Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Lync 2010 for iPad

Deze pagina is een aanvulling op de Privacyverklaring voor Microsoft Lync-producten. Voor een volledig begrip van de manier waarop gegevens worden verzameld en gebruikt voor een Microsoft Lync-product of ‑service, moet u zowel de Privacyverklaring voor Microsoft Lync-producten als deze aanvulling lezen.

Deze aanvulling op de privacyverklaring heeft betrekking op de implementatie en het gebruik van Microsoft Lync 2010 for iPad op de mobiele apparaten van uw bedrijf. Wanneer u Microsoft Lync Server 2010-communicatiesoftware als service gebruikt (met andere woorden: als een derde partij [bijvoorbeeld Microsoft] de servers host waarop de software wordt uitgevoerd), worden er gegevens naar deze derde partij verzonden. Raadpleeg de ondernemingsadministrator of uw serviceprovider voor meer informatie over het gebruik van gegevens die van uw bedrijf naar de derde partij worden verzonden.

Naar boven

Oproepen doorschakelen naar gemachtigden

Wat deze functie doet: met oproepdelegering kunnen gebruikers een of meer personen (gemachtigden) toewijzen om namens hen oproepen te doen of te ontvangen en onlinevergaderingen in te stellen of eraan deel te nemen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: wanneer een gebruiker gemachtigden toewijst, moet hij of zij tijdens de configuratie contactgegevens van de gemachtigden opgeven. Gebruikers die zijn ingesteld als gemachtigde, ontvangen een melding waarin wordt vermeld dat iemand in de organisatie hen heeft aangesteld als gemachtigde. Wanneer een gemachtigde een oproep beantwoordt namens de persoon die hem of haar heeft aangewezen als gemachtigde, ontvangt die persoon hierover een e-mailmelding. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: in Lync worden de contactgegevens van de gemachtigde gebruikt om deze persoon in staat te stellen oproepen te maken en ontvangen en onlinevergaderingen op te zetten of hieraan deel te nemen namens de persoon voor wie hij of zij gemachtigde is.

Keuze/beheer: de functie voor het doorschakelen van oproepen naar gemachtigden is standaard uitgeschakeld. Als u deze functie wilt inschakelen of uitschakelen, voert u de volgende stappen uit:

 1. Tik in Lync 2010 for iPad op het tabblad Mijn info op Oproep doorschakelen.

 2. Tik op uw huidige instelling voor het doorschakelen van oproepen en selecteer Gemachtigden in de optielijst die wordt weergegeven.

Opmerking:  Gemachtigden kunnen niet worden geconfigureerd vanaf het mobiele apparaat; deze moeten worden geconfigureerd in de Lync-bureaubladclient.

Naar boven

Visitekaartje

Wat deze functie doet: een visitekaartje bevat contact-, aanwezigheids- en locatiegegevens over u en de personen in uw organisatie, zowel in Lync als in recente versies van Outlook. Via een visitekaartje kunt u ook met één klik communiceren met een persoon. U kunt bijvoorbeeld rechtstreeks een chatbericht of e-mailbericht verzenden of een telefoongesprek starten vanaf een visitekaartje van een contactpersoon.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: de statische gegevens op het visitekaartje worden verzameld vanuit de adreslijst van het bedrijf (zoals Active Directory). Dynamische gegevens, zoals beschikbaarheidsinformatie in de agenda, worden opgehaald uit Microsoft Exchange Server. Locatiegegevens kunnen op verschillende manieren worden verkregen (zie het gedeelte Locatie). Telefoonnummers kunnen worden opgehaald uit de adreslijst van het bedrijf of handmatig worden ingevoerd door de gebruiker, terwijl aanwezigheidsgegevens worden beheerd door Lync met behulp van de Outlook-agenda (indien ingeschakeld door de gebruiker) of handmatig worden ingevoerd door de gebruiker. De Lync-server deelt deze gegevens met andere personen binnen de organisatie. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: het visitekaartje wordt gebruikt om de contact-, locatie- en aanwezigheidsgegevens te bekijken van personen in de organisatie van de gebruiker. Hoeveel gegevens worden weergegeven aan de Lync- en Outlook-contactpersonen van een gebruiker, kan worden bepaald door 'privacyrelaties' in te stellen en de privacymodus in of uit te schakelen (zie het gedeelte Privacymodus).

Keuze/beheer: contactpersonen worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Logboekregistratie

Wat deze functie doet: met de functie Logboekregistratie kunt u gegevens over het gebruik van Lync voor iPad op uw apparaat in uw gebruikersprofiel registreren. U kunt deze gegevens gebruiken om eventuele problemen met de Lync for iPad-software op te lossen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als Logboekregistratie is ingeschakeld, worden onder andere de volgende gegevens op het apparaat opgeslagen: apparaat-id, gebruikersalias en -domein, aanwezigheidsgegevens, berichtgegevens, aanmeldingsgeschiedenis, lijst met contactpersonen en clientconfiguratiegegevens, zoals regels voor het doorschakelen van oproepen, status en notities. De inhoud van uw Lync 2010-gesprekken wordt echter niet opgeslagen. Er worden geen gegevens automatisch naar Microsoft verzonden, maar u kunt deze gegevens wel handmatig verzenden naar Microsoft voor probleemoplossing (zie 'Logboeken verzenden' verderop in deze aanvulling op de privacyverklaring).

Gebruik van gegevens: met de functie Logboekregistratie kunt u eventuele problemen met Lync for iPad oplossen.

Keuze/beheer: de functie Logboekregistratie is standaard uitgeschakeld. Als u deze functie wilt inschakelen of uitschakelen, voert u de volgende stappen uit:

 1. Tik in Lync for iPad op het tabblad Mijn info op Instellingen.

 2. Selecteer Logboekregistratie in de lijst met opties.

 3. Schuif op de pagina met opties voor Logboekregistratie de wisselknop Logboekregistratie naar Aan.

Naar boven

Noodhulpdiensten (alarmnummer)

Belangrijk:  Wij raden u aan Lync for iPad NIET te gebruiken om contact op te nemen met noodhulpdiensten, bijvoorbeeld via het alarmnummer. Lync for iPad bevat GEEN functionaliteit om uw werkelijke fysieke locatie te bepalen. Als u Lync for iPad gebruikt om contact op te nemen met noodhulpdiensten, kunnen deze diensten uw locatie NIET bepalen. Als u contact wilt opnemen met noodhulpdiensten vanaf uw apparaat, sluit u Lync for iPad en gebruikt u het toetsenblok van het apparaat.

Naar boven

Locatiegegevens delen

Wat deze functie doet: met de functie voor het delen van locatiegegevens wordt uw tijdzone met anderen gedeeld via de aanwezigheidsfunctionaliteit. Als u de privacymodus inschakelt, worden de locatiegegevens gedeeld. Zie de sectie 'Privacymodus' verderop in deze aanvulling op de privacyverklaring voor meer informatie over het inschakelen van de privacymodus en het delen van locatiegegevens.

Belangrijk:  Uw werkelijke fysieke geografische locatie kan niet worden bepaald met Lync for iPad. Gebruik Lync for iPad NIET om contact op te nemen met noodhulpdiensten (bijvoorbeeld via het alarmnummer). Gebruik hiervoor het toetsenblok van het apparaat.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: uw tijdzone wordt opgehaald uit het besturingssysteem van het mobiele apparaat en wordt vervolgens gedeeld met uw Lync-contactpersonen. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de tijdzone wordt gedeeld via de aanwezigheidsfunctionaliteit van Lync op basis van de configuratie van uw aanwezigheidsinstellingen in de Lync-desktopclient. Deze gegevens worden weergegeven op visitekaartjes. Er worden geen andere gegevens (zoals uw geografische locatie, opgemaakte adres of geregistreerde adres) gedeeld via de aanwezigheidsfunctionaliteit.

Keuze/beheer: het delen van locatiegegevens wordt ingeschakeld en uitgeschakeld door de ondernemingsadministrator. Als het delen van locatiegegevens is ingeschakeld, wordt de functie beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Persoonlijke afbeelding

Wat deze functie doet: met de functie voor persoonlijke afbeeldingen worden uw afbeelding en de afbeeldingen van andere personen in uw bedrijf weergegeven.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: uw voorkeursinstelling voor het delen van persoonlijke afbeeldingen wordt verzameld voor het weergeven van afbeeldingen en het delen van uw afbeelding. Alleen foto's die in Active Directory zijn opgeslagen, kunnen worden weergegeven in Lync for iPad. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: deze gegevens worden gebruikt om de functionaliteit aan te passen en uw afbeelding met anderen te delen.

Keuze/beheer: de instellingen voor persoonlijke afbeeldingen worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Samenwerking via PowerPoint

Wat deze functie doet: bij samenwerking via PowerPoint kunnen gebruikers PowerPoint-presentaties weergeven, bekijken en aantekeningen maken tijdens een onlinegesprek of -vergadering.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: het gebruik van deze functie wordt bepaald door acties van de eindgebruiker, ongeacht of deze dia's uploadt, door dia's navigeert of aantekeningen maakt bij een PowerPoint-presentatie. Elk bestand dat wordt gepresenteerd in een gesprek of vergadering, wordt verzonden naar alle deelnemers aan de vergadering, die het rechtstreeks kunnen ophalen uit een map op de computer. De eigenaar van het bestand of de presentator kan ervoor zorgen dat anderen het bestand niet kunnen opslaan, maar ze kunnen het bestand wel ophalen en zien. PowerPoint-bestanden worden opgeslagen op de Lync Server volgens het beleid ten aanzien van het verlooptijdbeleid voor de vergaderingsinhoud, zoals gedefinieerd door de beheerder van het bedrijf. Er wordt geen informatie naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: met samenwerking via PowerPoint kunnen gesprekspartners effectieve presentaties geven en feedback ontvangen.

Keuze/Beheer: iPad-gebruikers kunnen alleen PowerPoint-presentaties weergeven die worden gedeeld door een andere deelnemer aan de vergadering. Ze kunnen PowerPoint-presentaties niet uploaden, annoteren of delen vanaf de iPad.

Naar boven

Aanwezigheids‑ en contactgegevens

Wat deze functie doet: met deze functie kan de gebruiker aanwezigheids- en contactgegevens van andere gebruikers (zowel binnen als buiten de organisatie) weergeven en zijn of haar eigen gepubliceerde gegevens delen, zoals aanwezigheid, status, functie, telefoonnummer, locatie en notities. De beheerder van het bedrijf kan ook integratie met Outlook en Exchange Server configureren, zodat de afwezigheidsberichten van een gebruiker en andere statusinformatie (bijvoorbeeld wanneer een gebruiker een vergadering heeft gepland in de Outlook-agenda) worden weergegeven.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: het aanmeldingsadres en wachtwoord van de gebruiker voor aanmelding en verificatie. Eventuele telefoonnummers die de gebruiker beschikbaar stelt, gegevens zoals afwezigheidsberichten en statusinformatie als integratie met Outlook en Exchange Server is geconfigureerd door de beheerder en is ingeschakeld in Outlook, inclusief eventuele notities of beschikbaarheidsgegevens die door de gebruiker handmatig beschikbaar zijn gesteld via het visitekaartje. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: het aanmeldingsadres en wachtwoord worden gebruikt voor aanmelding bij Lync en verbinding met de Lync-server. Afhankelijk van de manier waarop de gebruiker de privacyinstellingen heeft geconfigureerd, hebben andere Lync-gebruikers en programma's toegang tot aanwezigheids-, contact- en statusgegevens als deze zijn gepubliceerd, zodat gebruikers beter met elkaar kunnen communiceren.

Keuze/beheer: de instellingen voor de aanwezigheids‑ en contactgegevens worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Privacymodus

Wat deze functie doet: met de privacymodus kunnen gebruikers bepalen welke aanwezigheidsgegevens (zoals Beschikbaar, Bezet, Niet storen en dergelijke) ze willen delen met personen in hun lijst met contactpersonen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als de privacymodus is ingeschakeld, wordt in Lync een modus geactiveerd waarin de gebruiker de gebruikersinstellingen kan aanpassen, zodat de aanwezigheidsgegevens alleen worden gedeeld met personen in de lijst met contactpersonen. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: met deze instelling kan de gebruiker bepalen hoe zijn of haar aanwezigheidsgegevens worden gedeeld.

Keuze/beheer: de privacymodus wordt ingeschakeld en uitgeschakeld door de ondernemingsadministrator. Als de privacymodus is ingeschakeld, wordt de functie beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Pushmeldingen

Wat deze functie doet: een pushmelding is een mechanisme dat u informeert over nieuwe berichten op uw mobiele apparaat. De melding kunt u op verschillende manieren ontvangen, bijvoorbeeld met een pop-upmelding, een geluid of een nummerbadge in het beginscherm, afhankelijk van het besturingssysteem van uw apparaat. De melding wordt lokaal gegenereerd op het apparaat wanneer hierop een nieuw bericht wordt ontvangen. Dit gebeurt alleen wanneer Lync for iPad niet op de voorgrond wordt uitgevoerd. Wanneer Lync for iPad op de voorgrond wordt uitgevoerd, worden pushmeldingen onderdrukt. U kunt pushmeldingen in‑ of uitschakelen, maar u blijft berichten ontvangen wanneer u pushmeldingen uitschakelt. Alleen de meldingsfunctie wordt uitgeschakeld. Als u geen nieuwe berichten meer wilt ontvangen, moet u zich afmelden bij Lync for iPad.

Verzamelde, verwerkte of overgedragen informatie: er worden geen gegevens verzameld, verwerkt of naar het mobiele apparaat overgebracht. Alle berichten die u op uw apparaat van andere Lync-gebruikers ontvangt, worden verwerkt via de Microsoft Lync Server Push Notification-service en omgeleid naar de iPad Push Notification-service voor bezorging op uw apparaat. Nadat een gesprek tot stand is gebracht, worden alle berichten rechtstreeks aan de deelnemers van het gesprek bezorgd. Raadpleeg het Apple-klantprivacybeleid voor informatie over het iPad-privacybeleid.

Gebruik van gegevens: de instelling van Pushmeldingen bepaalt of u op de hoogte wordt gesteld van nieuwe berichten die Lync for iPad ontvangt wanneer Lync for iPad niet op de voorgrond wordt uitgevoerd.

Keuze/beheer: pushmeldingen worden in‑ en uitgeschakeld door de ondernemingsadministrator. Als pushmeldingen zijn ingeschakeld, kunt u deze als volgt uitschakelen:

 1. Tik op het Beginscherm op het pictogram Instellingen.

 2. Selecteer Meldingen in de lijst met opties.

 3. Controleer of de wisselknop Meldingen op Aan staat.

 4. Selecteer Lync in de lijst met toepassingen.

 5. Schuif de wisselknop voor meldingen, geluiden en badges naar de stand Aan.

Naar boven

Verzenden als e-mail

Wat deze functie doet: met Verzenden als e-mail kunt u de chatgeschiedenis in Lync 2010 for iPad, die lokaal wordt opgeslagen op uw apparaat, als bijlage verzenden naar het e-mailadres van een gebruiker.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: alle binnenkomende en uitgaande inhoud in chatgesprekken wordt voor onbepaalde tijd lokaal opgeslagen op het apparaat in afzonderlijke opslag, tenzij 1) de gebruiker het gesprek verwijdert, 2) de gebruiker de toepassing verwijdert of 3) een nieuwe gebruiker zich aanmeldt op hetzelfde apparaat. De chatgeschiedenis die wordt verzonden met de functie Verzenden als e-mail, wordt in de vorm van een e-mailbericht verzonden naar het e-mailadres van de gebruiker. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: gebruikers kunnen de chatgeschiedenis als e-mailbijlage verzenden naar hun e-mailadres, zodat chatberichten beschikbaar zijn buiten het apparaat om deze bijvoorbeeld te archiveren of te delen.

Keuze/beheer: de chatgeschiedenis wordt automatisch op het apparaat opgeslagen. Deze functie kan niet worden uitgeschakeld. U kunt de chatgeschiedenis als volgt verwijderen:

 1. Tik op het tabblad Chats op Bewerken.

 2. Selecteer het gesprek dat u wilt verwijderen.

 3. Tik op Verwijderen.

U kunt de chatgeschiedenis als volgt verzenden:

 1. Tik in het gesprekvenster op de knop Acties op de navigatiebalk.

 2. Selecteer Verzenden als e-mail in het menu.

 3. Voer het doele-mailadres in als u de geschiedenis wilt verzenden naar iemand anders.

 4. Tik op Verzenden.

Naar boven

Logboeken verzenden

Wat deze functie doet: met Logboeken verzenden kunt u Lync for iPad-logboeken verzenden (zie de sectie 'Logboekregistratie' eerder in deze aanvulling), zodat het ondersteuningsteam eventuele audio- of verbindingsproblemen kan onderzoeken.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: alleen de gegevens die met Logboekregistratie worden verzameld, worden verzonden (als Logboekregistratie is ingeschakeld). Zie de sectie 'Logboekregistratie' eerder in deze aanvulling als u wilt weten welke gegevens worden vastgelegd.

Gebruik van gegevens: de gegevens die van uw apparaat worden verzameld, worden gebruikt om het probleem dat zich heeft voorgedaan te helpen oplossen en om Lync te helpen verbeteren.

Keuze/beheer: met Lync for iPad worden logboeken niet automatisch vanaf uw apparaat verzonden. De logboeken worden alleen verzonden wanneer Logboekregistratie is ingeschakeld op uw apparaat (zie de sectie 'Logboekregistratie' eerder in deze aanvulling) en u de volgende stappen uitvoert om uw Lync-logboeken handmatig te verzenden:

 1. Tik in Lync for iPad op het tabblad Mijn info op Opties.

 2. Selecteer Logboekregistratie in de lijst met opties.

 3. Tik op de pagina met opties voor Logboekregistratie op Logboekbestanden verzenden.

 4. In het e-mailbericht dat wordt geopend en waaraan de logboekbestanden zijn toegevoegd, typt u het e-mailadres en tikt u op Verzenden.

Naar boven

Geïntegreerd archief met contactpersonen

Wat deze functie doet: het geïntegreerde archief met contactpersonen bevat drie hoofdfuncties. De volgende twee functies zijn beschikbaar in Lync for iPad:

 • Samenvoegen bij zoeken: met de functie Samenvoegen bij zoeken wordt uw algemene adreslijst samengevoegd met uw Lync-contactpersonen. Als u vervolgens zoekt naar een contactpersoon, wordt er slechts één item in de zoekresultaten weergegeven.

 • Contactpersoon samenvoegen: met de functie Contactpersoon samenvoegen worden contactgegevens tussen de GAL, Lync Server en uw iPad-contactpersonen samengevoegd op basis van overeenkomstige e-mail-id's, aanmeldings-id's of beide. Nadat een overeenkomst is gevonden, voegt Lync for iPad de gegevens van deze bronnen samen en worden de samengevoegde gegevens weergegeven in de verschillende onderdelen van de gebruikersinterface, zoals de zoekresultaten, de lijst met contactpersonen en visitekaartjes.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: contactgegevens uit Outlook, Active Directory, de aanwezigheidsfunctie en iPad worden samengevoegd in Lync for iPad. Deze gegevens worden intern gebruikt in Lync for iPad.

Gebruik van gegevens: contactgegevens uit Outlook, Active Directory, de aanwezigheidsfunctie en iPad worden weergegeven in de gebruikersinterface van Lync for iPad.

Keuze/beheer: de instellingen voor Geïntegreerd archief met contactpersonen worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×