Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Lync 2013 for iPad

Laatst bijgewerkt: december 2013

Inhoud

Aanvulling op de privacyverklaring voor Microsoft Lync 2013 voor iPad

Dit is een aanvulling op de Privacyverklaring voor Microsoft Lync 2013-producten. Voor een volledig begrip van de manier waarop gegevens worden verzameld en gebruikt voor een Microsoft Lync-product of ‑service, moet u zowel de Privacyverklaring voor Microsoft Lync-producten als deze aanvulling lezen.

Deze aanvulling op de privacyverklaring heeft betrekking op de implementatie en het gebruik van Microsoft Lync 2013 for iPad op de mobiele apparaten van uw bedrijf. Wanneer u Microsoft Lync Server 2010-communicatiesoftware als service gebruikt (met andere woorden: als een derde partij [bijvoorbeeld Microsoft] de servers host waarop de software wordt uitgevoerd), worden er gegevens naar deze derde partij verzonden. Raadpleeg de ondernemingsadministrator of uw serviceprovider voor meer informatie over het gebruik van gegevens die van uw bedrijf naar de derde partij worden verzonden.

Naar boven

Oproepen delegeren (oproepen doorschakelen/tegelijk bellen)

Wat deze functie doet: met oproepdelegering kunnen gebruikers een of meer gemachtigden toewijzen die namens hen oproepen kunnen doen of beantwoorden en die namens hen Lync-vergaderingen kunnen instellen en eraan kunnen deelnemen. Gebruikers kunnen er ook voor kiezen om oproepen automatisch door te schakelen naar de voicemail, een ander nummer of een gemachtigde, of om een oproep te laten overgaan op zowel hun primaire nummer als een alternatief nummer, zoals een mobiel apparaat, gemachtigde of belgroep.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: wanneer een gebruiker gemachtigden aanwijst, moet hij of zij tijdens de configuratie contactgegevens van de gemachtigden opgeven. Gebruikers die zijn ingesteld als gemachtigde, ontvangen een bericht met de mededeling dat iemand in de organisatie hen heeft aangesteld als gemachtigde. Wanneer een gemachtigde een oproep beantwoordt namens de persoon die hem of haar heeft aangewezen als gemachtigde, ontvangt die persoon hierover een e-mailmelding. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de contactgegevens van de gemachtigde worden gebruikt om hem of haar in staat te stellen oproepen te doen of te ontvangen en vergaderingen te plannen of eraan deel te nemen namens de persoon waarvoor de persoon een gemachtigde is.

Keuze/beheer: de functie voor het delegeren van oproepen is standaard uitgeschakeld. U kunt deze functie als volgt in- of uitschakelen:

 1. Tik in Lync voor iPad op het tabblad Mijn info op Doorschakelen.

 2. Tik op uw huidige instelling voor het doorschakelen van oproepen en selecteer Gemachtigden in de optielijst die wordt weergegeven.

Opmerking:  Gemachtigden kunnen niet worden geconfigureerd vanaf het mobiele apparaat. Ze moeten worden geconfigureerd in de Lync-bureaubladclient.

Naar boven

Logboekregistratie aan de clientzijde

Wat deze functie doet: met de functie voor logboekregistratie aan de clientzijde kunt u gegevens over het gebruik van Lync for iPad op uw apparaat in uw gebruikersprofiel registreren. U kunt deze gegevens gebruiken om eventuele problemen met Lync for iPad op te lossen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als logboekregistratie op de client is ingeschakeld, worden gegevens, zoals uw apparaat-id, gebruikersalias en -domein, aanwezigheidsgegevens, berichtgegevens, aanmeldingsgeschiedenis, lijst met contactpersonen en clientconfiguratiegegevens lokaal opgeslagen op het apparaat. De inhoud van uw Lync-gesprekken wordt niet opgeslagen. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de gegevens die worden verzameld in de logboeken op de client, kunnen worden gebruikt door de klantondersteuning van uw bedrijf of kunnen naar Microsoft worden verzonden om hen te helpen problemen op te lossen (zie het gedeelte 'Logboeken verzenden').

Keuze/beheer: logboekregistratie aan de clientzijde is standaard uitgeschakeld en kan als volgt worden in- of uitgeschakeld:

 1. Tik in Lync for iPad op het tabblad Mijn info op Opties.

 2. Selecteer Logboekregistratie in de lijst met opties.

 3. Schuif op de pagina met opties voor Logboekregistratie de wisselknop Logboekregistratie naar Aan.

Naar boven

Visitekaartje

Wat deze functie doet: het visitekaartje bevat contact-, aanwezigheids- en locatiegegevens over u en de mensen binnen uw onderneming. Het visitekaartje biedt ook één stap om te communiceren via chat, e-mail of telefoon.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: de gegevens op het visitekaartje worden verzameld vanuit diverse locaties. Statische gegevens, zoals uw naam, gebouw en kantoornummer, kunnen worden opgehaald uit de adreslijst van het bedrijf (zoals Active Directory-domeinservices). Dynamische gegevens, zoals beschikbaarheidsinformatie in de agenda, worden opgehaald uit Microsoft Exchange Server. Locatiegegevens kunnen op verschillende manieren worden verkregen (zie het gedeelte 'Locatie'). Telefoonnummers kunnen worden opgehaald uit de adreslijst van het bedrijf of handmatig worden ingevoerd door de gebruiker. Aanwezigheidsgegevens worden beheerd door Lync met behulp van de Outlook-agenda (indien ingeschakeld door de gebruiker) of worden handmatig ingevoerd door de gebruiker. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de gegevens op een visitekaartje worden door Lync Server gedeeld met de personen in uw organisatie.

Keuze/beheer: contactpersonen worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Gespreksgeschiedenis

Wat deze functie doet: in de gespreksgeschiedenis worden uw chatgesprekken opgeslagen op een veilige locatie op uw apparaat.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: in de gespreksgeschiedenis worden de inhoud van uw chatgesprekken en statistische gegevens over audiogesprekken, zoals datum, tijd, duur en gegevens over de beller, lokaal op uw apparaat opgeslagen. De geschiedenis van chatgesprekken die wordt gemaakt door Lync for iPad, wordt niet opgeslagen in de map Gespreksgeschiedenis van Outlook. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: in Lync worden deze gegevens weergegeven op het tabblad Chats in de primaire gebruikersinterface, zodat de gebruiker eerdere gesprekken kan bekijken en voortzetten.

Keuze/beheer: de gespreksgeschiedenis wordt in- en uitgeschakeld door de ondernemingsadministrator. U kunt de gespreksgeschiedenis als volgt verwijderen:

 1. Tik op het tabblad Chats op Bewerken.

 2. Selecteer de gesprekken die u wilt verwijderen en tik op Verwijderen.

Naar boven

Programma voor verbetering van de gebruikerservaring (CEIP)

Wat deze functie doet: als u besluit deel te nemen worden door het Programma voor kwaliteitsverbetering basisgegevens verzameld over de manier waarop u programma's, de computer of het apparaat en verbonden apparaten gebruikt. Microsoft verzamelt ook gegevens over de wijze waarop deze zijn geïnstalleerd of worden uitgevoerd. Deze rapporten worden naar Microsoft verzonden om de functies te helpen verbeteren die onze klanten het meest gebruiken en om oplossingen voor vaak voorkomende problemen te maken. Het programma voor kwaliteitsverbetering verzamelt ook het type en het aantal fouten die optreden, de prestaties van software en hardware en de snelheid van de services. Microsoft verzamelt niet uw naam, adres of overige contactgegevens.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: de gegevens voor het Programma voor kwaliteitsverbetering worden automatisch naar Microsoft verzonden wanneer de functie is ingeschakeld. Zie de Privacyverklaring voor het programma van Microsoft voor verbetering van de gebruikerservaring voor meer informatie over de verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens door het Programma voor kwaliteitsverbetering.

Gebruik van gegevens: Microsoft gebruikt deze gegevens om zo de kwaliteit, betrouwbaarheid en prestaties van software en services van Microsoft te verbeteren.

Keuze/beheer: het programma voor kwaliteitsverbetering is standaard uitgeschakeld. De beheerder van het bedrijf kan het programma voor kwaliteitsverbetering in- of uitschakelen voor hun organisatie. Als de beheerder van het bedrijf het programma voor kwaliteitsverbetering niet heeft geconfigureerd voor de organisatie, kan de gebruiker zich hiervoor tijdens het initiële installatieproces aanmelden. Als de beheerder van het bedrijf het beheer over het programma voor kwaliteitsverbetering niet heeft uitgeschakeld, kunnen de gebruikers op elk moment hun keuze om deel te nemen aan het programma voor kwaliteitsverbetering op de volgende manier wijzigen:

 1. Tik in Lync voor iPad op het tabblad Mijn info op Opties.

 2. Op de pagina Opties selecteert u Help ons Lync te verbeteren.

 3. Verschuif op de pagina Help ons Lync te verbeteren de regelaar naar Aan of Uit.

Opmerking: Als de beheerder de instelling om CEIP in of uit te schakelen wijzigt terwijl de gebruiker Lync al gebruikt, wordt de nieuwe instelling pas toegepast nadat de gebruiker Lync heeft afgesloten en zich opnieuw heeft aangemeld.

Naar boven

Bureaublad en toepassingen delen

Wat deze functie doet: gebruikers kunnen hun bureaublad of een geselecteerde toepassing delen met iedereen in een vergadering en zo samenwerken via een videochat. Zo kunnen ze bestanden delen en bewerken alsof ze zich in dezelfde ruimte bevinden als hun collega's. Gebruikers kunnen ook Microsoft PowerPoint-presentaties geven (zie het gedeelte 'Samenwerking via PowerPoint') en met anderen samenwerken op een virtueel whiteboard. Dit is een lege pagina voor notities en tekeningen die iedereen in de vergadering kan gebruiken. Als een gebruiker diens bureaublad of een toepassing deelt, is deze persoon de enige die over de besturing beschikt. De gebruiker kan desgewenst andere gebruikers toestaan de besturing van zijn of haar gedeelde bureaublad of toepassing over te nemen, te navigeren en wijzigingen aan te brengen met hun eigen muis en toetsenbord.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als het delen wordt gestart door een andere deelnemer aan de vergadering, kunnen iPad-gebruikers diens gedeelde bureaublad of toepassing op hun scherm zien. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de gedeelde gegevens worden gebruikt door deelnemers aan de vergadering om samen te werken via video.

Keuze/Beheer: gebruikers van Lync for iPad kunnen alleen het bureaublad of de toepassing zien die wordt gedeeld door een andere deelnemer aan de vergadering. Ze kunnen de besturing van het gedeelde bureaublad of de gedeelde toepassing niet overnemen en er niet mee werken. Evenmin kunnen ze het iPad-bureaublad of toepassingen die op de iPad worden uitgevoerd delen met andere deelnemers.

Naar boven

Hulpdiensten

Belangrijk:  Wij raden u aan Lync for iPad NIET te gebruiken om contact op te nemen met noodhulpdiensten, bijvoorbeeld via het alarmnummer 112. Lync for iPad bevat GEEN functionaliteit om uw werkelijke fysieke locatie te bepalen. Als u Lync for iPad gebruikt om contact op te nemen met noodhulpdiensten, kunnen deze diensten uw locatie daarom niet bepalen. Als u contact wilt opnemen met noodhulpdiensten vanaf uw apparaat, sluit u Lync for iPad en gebruikt u het toetsenblok van het apparaat.

Naar boven

Locatiegegevens delen

Wat deze functie doet: met de functie voor het delen van locatiegegevens wordt uw tijdzone met anderen gedeeld via de aanwezigheidsfunctionaliteit van het visitekaartje als de privacymodus is ingeschakeld (zie het gedeelte 'Privacymodus').

Belangrijk: Uw werkelijke fysieke locatie kan niet worden bepaald met Lync for iPad. Gebruik Lync for iPad NIET om contact op te nemen met noodhulpdiensten (bijvoorbeeld via het alarmnummer 112). Gebruik hiervoor het toetsenblok van het apparaat.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: uw tijdzone wordt opgehaald uit het besturingssysteem van het mobiele apparaat en wordt vervolgens gedeeld met uw Lync-contactpersonen. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de functie voor het delen van locatiegegevens toont uw locatie via het visitekaartje aan uw contactpersonen en de personen in uw organisatie. Er worden geen andere gegevens (zoals uw geografische locatie, opgemaakte adres of woonadres) gedeeld via de aanwezigheidsfunctionaliteit.

Keuze/beheer: het delen van locatiegegevens wordt ingeschakeld en uitgeschakeld door de ondernemingsadministrator en wordt beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Persoonlijke foto

Wat deze functie doet: met de functie Persoonlijke foto worden uw afbeelding en de afbeeldingen van andere personen in uw bedrijf op het visitekaartje weergegeven.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: uw persoonlijke afbeelding kan worden geüpload door de beheerder van uw organisatie of door uzelf (indien ingeschakeld) en worden opgeslagen in de adreslijst van uw organisatie (zoals Active Directory-domeinservices). De afbeelding wordt door Lync opgehaald om te delen met uw contactpersonen en met andere gebruikers binnen uw organisatie. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de persoonlijke afbeelding wordt gebruikt om de functionaliteit aan te passen en uw afbeelding met anderen te delen.

Keuze/beheer: de instellingen voor persoonlijke afbeeldingen worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Samenwerking via PowerPoint

Wat deze functie doet: bij samenwerking via PowerPoint kunnen gebruikers PowerPoint-presentaties weergeven, bekijken en aantekeningen maken tijdens een onlinegesprek of -vergadering.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: Als een andere deelnemer aan de vergadering een PowerPoint-presentatie deelt, kunnen gebruikers van Lync voor iPad de presentatie op hun apparaat zien. Ze kunnen de besturing van de presentatie niet overnemen en er niet mee werken. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de gedeelde gegevens worden gebruikt door deelnemers aan de vergadering om samen te werken via video.

Keuze/Beheer: iPad-gebruikers kunnen alleen PowerPoint-presentaties bekijken die een andere deelnemer aan de vergadering deelt. Deze gebruikers kunnen PowerPoint-presentaties niet uploaden of delen vanaf hun apparaat en geen aantekeningen maken.

Naar boven

Aanwezigheids‑ en contactgegevens

Wat deze functie doet: met deze functie kunnen gebruikers aanwezigheids- en contactgegevens van andere leden van de organisatie en van hun persoonlijke contactpersonen (zowel binnen als buiten de organisatie) weergeven. De beheerder kan ook integratie met Outlook en Exchange Server configureren, zodat de afwezigheidsberichten en andere statusinformatie (bijvoorbeeld wanneer u een vergadering hebt gepland in de Outlook-agenda) worden weergegeven.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: u gebruikt uw aanmeldingsadres en een wachtwoord om verbinding te maken met Lync Server. U en de beheerder kunnen gegevens over uw aanwezigheidsstatus en contactgegevens publiceren die aan uw aanmelding zijn gekoppeld. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: andere Lync-gebruikers en programma's hebben toegang tot uw aanwezigheids- en contactgegevens, zodat ze uw gepubliceerde status en gegevens kunnen bepalen en zo beter met u kunnen communiceren.

Keuze/beheer: de instellingen voor de aanwezigheids‑ en contactgegevens worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Privacymodus

Wat deze functie doet: met de privacymodus kunnen gebruikers bepalen in welke mate ze hun aanwezigheidsstatus (zoals Beschikbaar, Bezet, Niet storen enzovoort) delen met contactpersonen die in de lijst met contactpersonen voorkomen.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als de privacymodus is ingeschakeld, wordt in Lync een modus geactiveerd waarin de gebruiker de gebruikersinstellingen kan aanpassen, zodat de aanwezigheidsgegevens alleen worden gedeeld met personen in de lijst met contactpersonen. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: met de instelling van deze modus kunt u bepalen hoe uw aanwezigheidsgegevens worden gedeeld.

Keuze/beheer: de privacymodus is standaard uitgeschakeld en kan door uw systeembeheerder worden in- en uitgeschakeld. Als de privacymodus is ingeschakeld, wordt de functie met de Lync-bureaubladclient beheerd.

Naar boven

Verzenden als e-mail

Wat deze functie doet: met Verzenden als e-mail kan de gebruiker zijn of haar gespreksgeschiedenis in Lync for iPad als bijlage verzenden naar een door de gebruiker opgegeven e-mailadres.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: de vijftig meest recente binnenkomende en uitgaande gesprekken worden voor onbepaalde tijd lokaal opgeslagen op het apparaat in een afzonderlijke opslagruimte, tenzij 1) de gebruiker het gesprek verwijdert, 2) de gebruiker de toepassing verwijdert of 3) een nieuwe gebruiker zich aanmeldt op hetzelfde apparaat. De chatgeschiedenis die wordt verzonden met de functie Verzenden als e-mail, wordt in de vorm van een e-mailbericht verzonden naar het e-mailadres dat door de gebruiker is opgegeven. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: gebruikers kunnen hun gespreksgeschiedenis als e-mailbijlage verzenden naar het opgegeven e-mailadres, zodat gesprekken beschikbaar zijn buiten het apparaat en ze deze bijvoorbeeld kunnen archiveren of delen.

Keuze/beheer: voor het gebruik van Verzenden als e-mail moet de gebruiker e-mail hebben ingeschakeld op het apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen en configureren van e-mail.

U kunt de chatgeschiedenis als volgt verzenden.

 1. Tik in het chatvenster op de knop Acties op de navigatiebalk.

 2. Selecteer Verzenden als e-mail in het menu.

 3. Voer het e-mailadres in als u de geschiedenis wilt verzenden naar iemand anders.

 4. Tik op Verzenden.

Naar boven

Logboeken verzenden

Wat deze functie doet: met Logboeken verzenden kan de gebruiker logboeken op de client naar Microsoft verzenden, zodat het ondersteuningsteam eventuele audio- of verbindingsproblemen kan onderzoeken (zie het gedeelte 'Logboekregistratie op de client').

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als logboekregistratie aan de clientzijde is ingeschakeld, worden alleen de gegevens verzonden die door logboekregistratie zijn verzameld. Logboeken aan de clientzijde worden niet automatisch vanaf het apparaat verzonden. In plaats daarvan worden logboeken alleen verzonden als logboekregistratie is ingeschakeld op het apparaat (zie het gedeelte 'Logboekregistratie aan de clientzijde').

Gebruik van gegevens: de gegevens die op uw apparaat worden verzameld, worden gebruikt om het probleem dat zich heeft voorgedaan, op te lossen en om Lync te verbeteren.

Keuze/beheer: voor het gebruik van Logboeken verzenden moet de gebruiker e-mail hebben ingeschakeld op het apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen en configureren van e-mail.

U kunt logboeken op de client als volgt verzenden:

 1. Tik in Lync for iPad op het tabblad Mijn info op Opties.

 2. Selecteer Logboekregistratie in de lijst met opties.

 3. Tik op de pagina met opties voor logboekregistratie op Logboekbestanden verzenden.

 4. In het e-mailbericht dat wordt geopend en waaraan de logboekbestanden zijn toegevoegd, typt u het e-mailadres en tikt u op Verzenden.

Naar boven

Aanmeldingsproblemen rapporteren

Wat deze functie doet: met de functie voor het rapporteren van aanmeldingsproblemen wordt automatisch een foutenrapport gegenereerd wanneer een gebruiker zich niet kan aanmelden bij Lync. De gebruiker krijgt vervolgens de mogelijkheid het foutenrapport naar Microsoft te verzenden.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: in het foutenrapport worden gegevens verzameld zoals de kwaliteit van de internetverbinding van de gebruiker en eventuele foutcodes of uitzonderingsgegevens die zijn gegenereerd door de mislukte aanmeldingspogingen. Het rapport kan ook persoonlijke gegevens bevatten, zoals het IP-adres en de SIP-URI (Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier) van de gebruiker. Deze gegevens kunnen naar Microsoft worden gezonden.

Gebruik van gegevens: de gegevens in het foutenrapport worden door Microsoft gebruikt om aanmeldingsproblemen op te lossen. Ze worden ook door Microsoft gebruikt om veelvoorkomende aanmeldingsproblemen en trends op te sporen en zo de aanmelding bij Lync te helpen verbeteren.

Keuze/beheer: deze functie is standaard uitgeschakeld en kan worden beheerd door de ondernemingsadministrator. De beheerder kan ervoor kiezen het foutenrapport altijd of nooit naar Microsoft te verzenden of de gebruiker laten beslissen.

De gebruiker kan zijn of haar voorkeuren als volgt wijzigen:

 1. Tik in Lync for iPad op het tabblad Mijn info op Opties.

 2. Selecteer Logboekregistratie in de lijst met opties.

 3. Tik op de pagina met opties voor Logboekregistratie op Aanmeldingsfouten uploaden.

 4. Selecteer de gewenste instelling: Altijd, Nooit of Vraag mij.

Naar boven

Geïntegreerd archief met contactpersonen

Wat deze functie doet: het geïntegreerde archief met contactpersonen bied drie hoofdfuncties. De volgende twee functies zijn beschikbaar in Lync for iPad:

 • Samenvoegen bij zoeken: met de functie Samenvoegen bij zoeken wordt uw algemene adreslijst samengevoegd met uw Lync-contactpersonen. Als u vervolgens zoekt naar een contactpersoon, wordt er slechts één item in de zoekresultaten weergegeven.

 • Contactpersonen samenvoegen: met de functie Contactpersonen samenvoegen worden contactgegevens uit de algemene adreslijst, Lync Server en uw iPad-contactpersonen samengevoegd op basis van overeenkomstige e-mail-id's, aanmeldings-id's of beide. Nadat een overeenkomst is gevonden, voegt Lync for iPad de gegevens van deze bronnen samen en worden de samengevoegde gegevens weergegeven in de verschillende onderdelen van de gebruikersinterface, zoals de zoekresultaten, de lijst met contactpersonen en visitekaartjes.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: contactgegevens uit Outlook, Active Directory-domeinservices, de aanwezigheidsfunctie en de iPad worden samengevoegd in Lync for iPad. Deze gegevens worden intern gebruikt in Lync for iPad.

Gebruik van gegevens: contactgegevens uit Outlook, Active Directory-domeinservices, de aanwezigheidsfunctie en de iPad worden weergegeven in de gebruikersinterface van Lync for iPad.

Keuze/beheer: de instellingen voor het geïntegreerde archief met contacten worden beheerd met de Lync-desktopclient.

Naar boven

Verbeteringen in spraakkwaliteit

Wat deze functie doet: in Lync worden gegevens naar externe partijen verzonden als er apparaat- of netwerkproblemen worden gedetecteerd tijdens een oproep om aan te geven dat de spraakkwaliteit mogelijk slecht is.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens: als door de apparaatconfiguratie het geluid van een gesprek van slechte kwaliteit is (bijvoorbeeld door echo of ruis), laat Lync ook de andere deelnemers aan het gesprek weten dat de kwaliteit van het gesprek lager is vanwege de configuratie van uw apparaat. Anderen zien alleen een melding waarin wordt aangegeven dat u een apparaat gebruikt dat een slechte geluidskwaliteit veroorzaakt. Ze weten niet welk apparaat u gebruikt. Er worden geen gegevens naar Microsoft verzonden.

Gebruik van gegevens: de informatie die naar andere gesprekspartners wordt verzonden, kan worden gebruikt om de kwaliteit van het gesprek te verbeteren. Zo kunnen presentatoren uw lijn dempen als u alleen naar het gesprek luistert.

Keuze/beheer: u kunt meldingen over de gesprekskwaliteit niet uitschakelen.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×