Afwijking van werk (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Het veld Afwijking van werk bevat het verschil tussen het werk volgens de basislijn en het geplande werk voor een taak, resource of toewijzing.

De velden Afwijking van werk zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Duur

Afwijking van werk (taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Het veld Afwijking van werk bevat 0 uur totdat de werkwaarde verschilt van de werkwaarde van de basislijn, zoals aangegeven in het veld Werk volgens basislijn. Project berekent vervolgens Afwijking van werk als volgt:

Afwijking van werk = Werk - Werk volgens basislijn

Aanbevolen gebruik    U kunt het veld Afwijking van werk toevoegen aan een taakweergave wanneer u wilt analyseren of de schatting voor de hoeveelheid werk overeenkomt met de oorspronkelijke planning.

Voorbeeld    U hebt 3  maanden geleden een basislijn voor uw project ingesteld en u wilt nu de afwijkingen van werk voor taken bekijken. U voegt het veld Afwijking van einddatum aan de weergave Taakblad toe om de voortgang en prestaties van de taak tot dan toe te analyseren.

Opmerkingen    Als het veld Afwijking van werk een negatief getal bevat, staat er voor de taak minder werk in de planning dan oorspronkelijk was gepland, zoals aangegeven in de basislijn. Als het veld Afwijking van werk een positief getal bevat, staat er voor de taak meer werk in de planning dan oorspronkelijk was gepland. Als in het veld Afwijking van werk een nul staat, is de hoeveelheid werk die in de planning staat precies hetzelfde als oorspronkelijk was gepland.

In het dialoogvenster Basislijn instellen kunt u een basislijn instellen. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Werk naar het overeenkomstige veld Werk volgens basislijn.

Het veld Afwijking van werk bevat 0 uur totdat de werkwaarde verschilt van de werkwaarde van de basislijn, zoals aangegeven in het veld Werk volgens basislijn.

Afwijking van werk (resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Het veld Afwijking van werk bevat 0 uur totdat de werkwaarde verschilt van de werkwaarde van de basislijn, zoals aangegeven in het veld Werk volgens basislijn. Project berekent vervolgens Afwijking van werk als volgt:

Afwijking van werk = Werk - Werk volgens basislijn

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Afwijking van werk aan een resourceblad toe als u wilt nagaan of uw schattingen van de hoeveelheid werk voor resources in overeenstemming zijn met uw oorspronkelijke plannen.

Voorbeeld    U hebt 3  maanden geleden een basislijn voor uw project ingesteld en u wilt nu de afwijkingen van werk voor resources bekijken. U voegt het veld Afwijking van werk aan de weergave Resourceblad toe om de voortgang en prestaties van de resource tot dan toe te analyseren.

Opmerkingen    Als het veld Afwijking van werk een negatief getal bevat, is er minder werk voor de resource gepland dan oorspronkelijk de bedoeling was (zoals wordt aangegeven met de basislijn). Als het veld Afwijking van werk een positief getal bevat, is er meer werk voor de resource gepland dan oorspronkelijk de bedoeling was. Als het veld Afwijking van werk de waarde nul bevat, komt de momenteel geplande hoeveelheid werk precies overeen met de oorspronkelijk geplande hoeveelheid werk.

In het dialoogvenster Basislijn instellen kunt u een basislijn instellen. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Werk naar het overeenkomstige veld Werk volgens basislijn.

Het veld Afwijking van werk bevat 0 uur totdat de werkwaarde verschilt van de werkwaarde van de basislijn, zoals aangegeven in het veld Werk volgens basislijn.

Afwijking van werk (toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Het veld Afwijking van werk bevat 0 uur totdat de werkwaarde verschilt van de werkwaarde van de basislijn, zoals aangegeven in het veld Werk volgens basislijn. Project berekent vervolgens Afwijking van werk als volgt:

Afwijking van werk = Werk - Werk volgens basislijn

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld Afwijking van werk toe aan de weergaven Taakgebruik of Resourcegebruik als u wilt weten of uw werkplanning voor toewijzingen nog klopt.

Voorbeeld    U hebt drie  maanden geleden een basislijn voor uw project ingesteld en u wilt nu de afwijkingen van werk voor toewijzingen bekijken. U voegt het veld Afwijking van werk aan de weergave Taakgebruik toe om de voortgang en prestaties van de toewijzing tot dan toe te analyseren.

Opmerkingen    Als het veld Afwijking van werk een negatieve waarde bevat, is er minder werk voor de toewijzing dan volgens de originele planning volgens de basislijn. Als het veld een positieve waarde bevat, is er meer werk voor de toewijzing dan volgens de originele planning. Als het veld de waarde nul (0) bevat, komt het werk exact overeen met de basislijnplanning.

In het dialoogvenster Basislijn instellen kunt u een basislijn instellen. Hiermee kopieert u de huidige waarde van het veld Werk naar het overeenkomstige veld Werk volgens basislijn.

Het veld Afwijking van werk bevat 0 uur totdat het geplande werk verschilt van de werkwaarde van de basislijn, zoals aangegeven in het veld Werk volgens basislijn.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×