Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Van toepassing op

Formulierobject

U kunt de eigenschap AllowAdditions gebruiken om op te geven of een gebruiker een record kan toevoegen met behulp van een formulier. Boolean lezen/schrijven.

expressie.AllowAdditions

expressie Vereist. Een expressie die een van de objecten in de lijst Van toepassing op retourneert.

Instelling

De eigenschap AllowAdditions gebruikt de volgende instellingen.

Instelling

Visual Basic

Beschrijving

Ja

True

(Standaard) De gebruiker kan nieuwe records toevoegen.

Nee

False

De gebruiker kan geen nieuwe records toevoegen.


U kunt de eigenschap AllowAdditions instellen met het eigenschappenvenster van het formulier, een macro of VBA-code (Visual Basic for Applications).

Opmerkingen

Stel de AllowAdditions eigenschap in op Nee, zodat gebruikers bestaande records kunnen bekijken of bewerken, maar geen nieuwe records toevoegen.

Als u wijzigingen aan bestaande records wilt voorkomen (een formulier alleen-lezen maken), stelt u de eigenschappen AllowAdditions, AllowDeletions en AllowEdits in op Nee. U kunt ook records alleen-lezen maken door de eigenschap RecordsetType in te stellen op Snapshot.

Als u een formulier alleen wilt openen voor gegevensinvoer stelt u de eigenschap van het formulier DataEntry in op Ja.

Wanneer de eigenschap AllowAdditions is ingesteld op Nee, is de opdracht Nieuw record onder Recordsop het tabblad Gegevens niet beschikbaar.

Opmerking: Als het argument Data Mode van de actie OpenForm wordt gebruikt, zal Microsoft Office Access 2007 een aantal instellingen van formuliereigenschappen vervangen. Als het argument Data Mode van de actie OpenForm is ingesteld op Bewerken, zal in Access het formulier worden geopend met de volgende eigenschapsinstellingen:

  • AllowEdits — Ja

  • AllowDeletions — Ja

  • AllowAdditions — Ja

  • DataEntry — Nee

Om te voorkomen dat de actie OpenForm een van deze bestaande eigenschapsinstellingen vervangt laat u de instelling van het argument Data Mode leeg, zodat de eigenschapsinstellingen die in het formulier zijn aangegeven worden gebruikt.

Voorbeeld

Het volgende voorbeeld onderzoekt de eigenschap ControlType voor alle besturingselementen in een formulier. Voor elk label- en tekstvakbesturingselement, wordt door de procedure de eigenschap SpecialEffect voor die besturingselementen in- of uitgeschakeld. Wanneer de eigenschap SpecialEffect van het labelbesturingselement is ingesteld op Shadowed en de eigenschap SpecialEffect van het tekstvakbesturingselement is ingesteld op Normal en de eigenschappen AllowAdditions, AllowDeletions en AllowEdits allemaal zijn ingesteld op Waar, wordt de variabele intCanEdit ingeschakeld zodat de onderliggende gegevens kunnen worden bewerkt.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×