Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Belangrijk: Vanwege wijzigingen in de afschrijvingsmethodologie van het Franse boekhoudsysteem is deze functie afgeschaft en mag deze functie niet meer worden gebruikt. Deze is alleen opgenomen voor compatibiliteit van oude werkmappen.

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie AMORDEGRC in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Berekent de afschrijving voor elke boekingsperiode. Deze functie is gebaseerd op het Franse boekhoudsysteem. Als een activum midden in de boekingsperiode wordt aangekocht, is de afschrijving pro rato van toepassing. De functie lijkt op AMORLINC, maar met deze functie wordt in de berekening gebruikgemaakt van een afschrijvingscoëfficiënt die afhankelijk is van de levensduur van de activa.

Syntaxis

AMORDEGRC(kosten, aankoopdatum, eerste_termijn, restwaarde, termijn, snelheid, [soort_jaar])

Belangrijk: Datums moeten worden opgegeven met de functie DATUM of als resultaten van andere formules of functies. Gebruik bijvoorbeeld DATUM(2008;5;23) voor de datum 23 mei 2008. Er kunnen problemen optreden als u datums opgeeft als tekst.

De syntaxis van de functie AMORDEGRC heeft de volgende argumenten:

 • Kosten    Vereist. De kostprijs van het activum.

 • aankoopdatum    Vereist. De datum van aankoop van het activum.

 • eerste_termijn    Vereist. De einddatum van de eerste periode.

 • restwaarde    Vereist. De restwaarde aan het einde van de levensduur van het activum.

 • termijn    Vereist. De periode.

 • rente Vereist. Het afschrijvingspercentage.

 • soort_jaar    Optioneel. Het type dagentelling dat u wilt gebruiken.

soort_jaar

Type dagentelling

0 of leeg

Amerikaans (NASD), 360 dagen

1

Werkelijk aantal dagen

3

365 dagen

4

Europees, 360 dagen

Opmerkingen

 • In Microsoft Excel worden datums opgeslagen als sequentiële seriële getallen, zodat deze datums in berekeningen kunnen worden gebruikt. 1 januari 1900 is standaard het seriële getal 1 en 1 januari 2008 het seriële getal 39.448, omdat deze datum 39.448 dagen na 1 januari 1900 valt.

 • Met deze functie wordt de afschrijving berekend tot de laatste periode van de levensduur van de activa of tot de cumulatieve afschrijvingswaarde groter is dan de kostprijs min de restwaarde.

 • De volgende afschrijvingscoëfficiënten kunnen worden gebruikt:

Levensduur van activa (1/snelheid)

Afschrijvingscoëfficiënt

Tussen 3 en 4 jaar

1,5

Tussen 5 en 6 jaar

2

Meer dan 6 jaar

2,5

 • De snelheid van de afschrijving zal toenemen tot 50% voor de periode die voorafgaat aan de laatste periode en zal toenemen tot 100% voor de laatste periode.

 • Als de levensduur van de activa tussen 0 (nul) en 1 jaar is, 1 en 2, of 2 en 3, of 4 en 5, geeft AMORDEGRC de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

Beschrijving

2400

Kosten

39679

Aankoopdatum

39813

Einde van de eerste termijn

300

Restwaarde

1

Termijn

0,15

Snelheid van afschrijving

1

Werkelijk aantal dagen (zie boven)

Formule

Beschrijving

Resultaat

=AMORDEGRC(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

De afschrijving voor de eerste termijn.

776

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×