Array, functie

Deze functie resulteert in een variant die een matrix bevat.

Syntaxis

Matrix ( argumenten )

Het vereiste argumentargumenten is een door komma's gescheiden lijst met waarden die worden toegewezen aan de elementen van de matrix in de variant. Als er geen argumenten worden opgegeven, wordt er een matrix met de lengte nul gemaakt.

Opmerkingen

De notatie die wordt gebruikt om te verwijzen naar een element van een matrix bestaat uit de naam van de variabele, gevolgd door haakjes met daartussen een indexnummer dat het gewenste element aangeeft. In het volgende voorbeeld wordt met de eerste instructie een variabele met de naam A gemaakt als een variant. Met de tweede instructie wordt een matrix toegewezen aan de variabele A. Met de laatste instructie wordt de waarde in het tweede matrixelement toegewezen aan een andere variabele.

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

Dim A As Variant
A = Array(10,20,30)
B = A(2)

De ondergrens van een matrix die is gemaakt met behulp van de functie Array wordt bepaald door de ondergrens die is opgegeven met de instructie Option Base, tenzij Array wordt gekwalificeerd met de naam van de typebibliotheek (bijvoorbeeld VBA.Array). In het laatste geval heeft Option Base geen invloed op Array.

Opmerking: Een variant die niet wordt gedeclareerd als een matrix kan wel een matrix bevatten. Een variabele van het type Variant kan een matrix van elk type bevatten, met uitzondering van tekenreeksen met een vaste lengte en door de gebruiker gedefinieerde typen. Hoewel een variant met een matrix qua concept verschilt van een matrix met elementen van het type Variant, worden de matrixelementen op dezelfde manier benaderd.

Voorbeeld

In dit voorbeeld wordt de functie Array gebruikt om een variant met een matrix te retourneren.

Dim MyWeek, MyDay
MyWeek = Array("Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun")
' Return values assume lower bound set to 1 (using Option Base
' statement).
MyDay = MyWeek(2) ' MyDay contains "Tue".
MyDay = MyWeek(4) ' MyDay contains "Thu".

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×