Automatisch afwezigheidsberichten verzenden vanuit Outlook voor Mac

Ondersteuning voor Office 2016 voor Mac is beëindigd op 13 oktober 2020

Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om vanaf elk apparaat te werken en blijf ondersteuning ontvangen.

Nu upgraden

U kunt automatische afwezigheidsberichten versturen vanuit Outlook om personen die u e-mail sturen te laten weten dat u hun berichten niet direct zult beantwoorden.

Er zijn twee verschillende manieren om automatische antwoorden in te stellen. Welke methode u kiest, hangt af van het type e-mailaccount dat u in Outlook hebt.

U kunt automatische antwoorden instellen voor wanneer u niet aanwezig bent. U kunt daarbij een einddatum opgeven zodat de antwoorden automatisch stoppen wanneer u terugkeert of de automatische antwoorden handmatig uitschakelen.

Automatische antwoorden instellen wanneer u niet aanwezig bent

 1. Klik linksonder in het navigatiedeelvenster op E-mail.

 2. Klik op het tabblad Extra op Niet aanwezig.

  Klik op het tabblad Extra op Niet aanwezig.

 3. Selecteer in het vak Instellingen voor automatisch beantwoorden aan de linkerkant het account waarvoor u een afwezigheidsbericht wilt instellen. Schakel het selectievakje Automatische antwoorden verzenden voor het account 'X' in (waarin 'X' het account is waarvoor u een afwezigheidsbericht wilt verzenden).

 4. Voer onder Antwoord eenmaal aan elke afzender met uw automatische antwoord in.

 5. Stel de begin- en einddatum in door het selectievakje Alleen antwoorden verzenden tijdens deze periode in te schakelen en de begin- en einddatum en -tijd in te voeren.

  Opmerking: Wanneer u dit selectievakje inschakelt en de begin- en einddatum en -tijd instelt, worden afwezigheidsberichten automatisch uitgeschakeld wanneer de einddatum en -tijd worden bereikt.

 6. Als u opties wilt instellen voor antwoorden naar personen buiten uw organisatie (als dit is ingeschakeld door de Exchange-beheerder), schakelt u het vakje Ook antwoorden naar afzenders buiten mijn organisatie verzenden in, selecteert u de optie Verzenden naar alle externe afzenders en voert u onder Antwoord eenmaal aan elke externe afzender met uw automatische antwoord in.

 7. Klik op OK.

Automatische antwoorden uitschakelen

 1. Klik linksonder in het navigatiedeelvenster op E-mail.

 2. Klik op het tabblad Extra op Niet aanwezig.

  Klik op het tabblad Extra op Niet aanwezig.

 3. Schakel het vakje Automatische antwoorden verzenden voor het account 'X' uit ('X' is het account waarvoor u afwezigheidsberichten wilt uitschakelen.)

U kunt in Outlook een e-mailregel instellen om nieuwe e-mailberichten automatisch te beantwoorden. U kunt e-mailregels instellen voor alle accounttypen in Outlook, inclusief Exchange-, POP- en IMAP-accounts.

Belangrijk: Omdat e-mailregels worden uitgevoerd door Outlook en niet door de mailserver, moet uw computer aan staan en moet Outlook zijn geopend om automatische antwoorden te kunnen verzenden.

Een e-mailregel maken om inkomende berichten automatisch te beantwoorden

 1. Kies linksonder in het navigatiedeelvenster de optie E-mail.

 2. Kies op het tabblad Indelen de optie Regels en selecteer Regels bewerken.

 3. Selecteer in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster Regels het accounttype waarvoor u de regel wilt maken, zoals Exchange, IMAP of POP.

  Voer Typ weer te geven kwartaal in het vakje Filternaam in het taakvenster in.

  Tip: Raadpleeg Ik weet niet welk type account ik heb als u niet weet welk type account u hebt en ga daarna terug naar stap 4 in deze sectie.

 4. Kies in het vak Regels de optie Een regel toevoegen Een regel toevoegen .

 5. Voer in het vak Regelnaam een naam in voor de regel, zoals Antwoord bij vakantie.

  Een regel maken

 6. Selecteer onder Voer de volgende actie uit de knop Status wijzigen en kies Beantwoorden.

 7. Klik op Antwoordtekst, typ het automatische antwoord dat in Outlook moet worden verzonden en selecteer OK.

  Antwoordtekst

  In het vak Regels ziet u de regel Antwoord bij vakantie die u hebt gemaakt.

  Afbeelding van sjabloon Focus op technologisch ontwerp

  Opmerking: Outlook verstuurt automatische antwoorden op basis van de regel die u hebt gemaakt, tenzij u de e-mailregel handmatig uitschakelt.

Een e-mailregel handmatig uitschakelen

 1. Kies E-mail onder in het navigatiedeelvenster.

 2. Selecteer op het tabblad Organiseren de optie Regels en kies Regels bewerken.

 3. Dubbelklik in het dialoogvenster Regels op de regel die u wilt uitschakelen.

  Afbeelding van sjabloon Focus op technologisch ontwerp

 4. Schakel het selectievakje Ingeschakeld uit en kies OK.

  Wis het selectievakje Ingeschakeld.

 1. Kies op de Outlook-menubalk de optie Extra > Accounts.

 2. Klik op het account in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster Accounts.

 3. Boven Accountbeschrijving wordt aan de rechterkant het accounttype vermeld.

 4. Als u naar het vak Regels wilt teruggaan, klikt u op Alles weergeven en kiest u Regels.

  Klik onder E-mail op Regels.

 5. Ga naar stap 4 in Ik heb een Hotmail-, Gmail-, Yahoo!- of ander POP- of IMAP-account om een regel voor een automatische antwoord in te stellen. Ga naar Ik heb een Exchange- of Outlook.com-account om een afwezigheidsbericht voor een Exchange Server-account in te stellen.

Zie ook

Een regel maken in Outlook voor Mac

Er zijn twee verschillende manieren om automatische antwoorden in te stellen. Welke methode u kiest, hangt af van het type e-mailaccount dat u in Outlook hebt.

De wizard Afwezigheid inschakelen

 1. Klik onder aan het navigatiedeelvenster op E-mail  Knop E-mailweergave .

  Opmerking: Als u meerdere Exchange-accounts hebt, moet u de wizard Afwezigheid afzonderlijk voor elk account in- of uitschakelen. Als u een account wilt kiezen waarvoor u de wizard Afwezigheid wilt inschakelen, selecteert u een map in het account in de mappenlijst voordat u doorgaat naar de volgende stap.

 2. Klik op het tabblad Extra op Niet aanwezig.

  Tabblad Extra, groep 2

 3. Klik op Automatische antwoorden bij afwezigheid verzenden.

 4. Typ in het vak Beantwoorden met bericht de tekst die u wilt opnemen in uw automatische antwoord.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Bewerking

  Werkwijze

  De begin- en einddatums voor een afwezigheidsbericht instellen

  Schakel het selectievakje Ik ben afwezig tussen: in en stel de begin- en einddatum in.

  Opties instellen voor het beantwoorden van e-mails van buiten uw organisatie (indien ingeschakeld door uw Microsoft Exchange-beheerder)

  Schakel het selectievakje Antwoorden buiten mijn organisatie verzenden naar: in en vul de gegevens verder in.

De wizard Afwezigheid werkt met de server waarop Microsoft Exchange Server wordt uitgevoerd voor het automatisch beantwoorden van e-mailberichten terwijl u afwezig bent. Omdat de Exchange-server de berichten verzendt (en niet Outlook), hoeft Outlook niet te zijn geopend om antwoordberichten te kunnen verzenden.

Opmerking: Uw gedelegeerde kan de wizard Afwezigheid niet voor u in- of uitschakelen.

De wizard Afwezigheid uitschakelen

 1. Klik onder aan het navigatiedeelvenster op E-mail  Knop E-mailweergave .

  Opmerking: Als u meerdere Exchange-accounts hebt, moet u de wizard Afwezigheid afzonderlijk voor elk account in- of uitschakelen. Als u een account wilt kiezen waarvoor u de wizard Afwezigheid wilt uitschakelen, selecteert u een map in het account in de mappenlijst voordat u doorgaat naar de volgende stap.

 2. Klik op het tabblad Extra op Niet aanwezig.

  Tabblad Extra, groep 2

 3. Klik op Geen automatische antwoorden bij afwezigheid verzenden.

  Tip: Als u een begin- en einddatum instelt voor uw afwezigheidsbericht, wordt dit automatisch uitgeschakeld wanneer de einddatum wordt bereikt. Als u het afwezigheidsbericht wilt uitschakelen vóór de einddatum, klikt u op Geen automatische antwoorden bij afwezigheid verzenden.

U kunt een e-mailregel instellen in Outlook voor het automatisch beantwoorden van nieuwe e-mailberichten. E-mailregels kunnen worden ingesteld voor alle accounttypen in Outlook, inclusief POP- en IMAP-accounts.

Belangrijk: Omdat e-mailregels worden uitgevoerd door Outlook en niet door de e-mailserver, moet uw computer aan staan en moet Outlook geopend zijn om automatische antwoorden te kunnen verzenden.

Een e-mailregel maken om inkomende e-mailberichten automatisch te beantwoorden

 1. Klik onder aan het navigatiedeelvenster op E-mail  Knop E-mailweergave .

 2. Klik op het tabblad Indelen op Regels en klik vervolgens op Regels bewerken.

  Tabblad Indelen, groep 3

 3. Klik in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster Regels op het accounttype waarvoor u de regel wilt maken. Als u niet weet welk type account u hebt, gaat u naar Ik weet niet welk type account ik heb.

 4. Klik op Toevoegen Toevoegen .

 5. Typ in het vak Regelnaam een naam voor de regel, zoals Antwoord bij vakantie.

 6. Klik onder de knop Actie toevoegen, in het snelmenu Status wijzigen, op Beantwoorden.

 7. Klik op Antwoordtekst, typ het automatische antwoord dat in Outlook moet worden verzonden en klik vervolgens op OK.

 8. Zorg dat het selectievakje Ingeschakeld is ingeschakeld en klik op OK.

 9. Als u de automatische antwoordberichten wilt uitschakelen, dubbelklikt u op de regel om deze te openen en schakelt u vervolgens het selectievakje Ingeschakeld uit.

  Tip: U kunt een regel ook uitschakelen door het selectievakje naast de naam van de regel in het dialoogvenster Regels uit te schakelen.

Een e-mailregel uitschakelen

 1. Klik onder aan het navigatiedeelvenster op E-mail  Knop E-mailweergave .

 2. Klik op het tabblad Indelen op Regels en klik vervolgens op Regels bewerken.

  Tabblad Indelen, groep 3

 3. Klik in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster Regels op het accounttype waarvoor u de regel wilt maken. Als u niet weet welk type account u hebt, gaat u naar Ik weet niet welk type account ik heb.

 4. Dubbelklik op de regel om deze te openen en schakel vervolgens het selectievakje Ingeschakeld uit.

  Tip: U kunt een regel ook uitschakelen door het selectievakje naast de naam van de regel in het dialoogvenster Regels uit te schakelen.

 1. Klik in het dialoogvenster Regels op Alles weergeven en klik vervolgens onder Persoonlijke instellingen op Accounts.

 2. Klik in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster Accounts op het account. Het accounttype wordt weergegeven onder de accountbeschrijving. In dit voorbeeld is het account een POP-account.

  Indicator voor accounttype

 3. Als u wilt teruggaan naar het dialoogvenster Regels, klikt u op Alles weergeven en klikt u onder E-mail op Regels.

Zie ook

Een regel maken of bewerken in Outlook voor Mac 2011

Ik kan geen verbinding met mijn Exchange-account maken

Delen en delegatie

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×