U kunt automatische afwezigheidsberichten versturen vanuit Outlook om personen die u e-mail sturen te laten weten dat u hun berichten niet direct zult beantwoorden.

Er zijn twee verschillende manieren om automatische antwoorden in te stellen. Welke methode u kiest, hangt af van het type e-mailaccount dat u in Outlook hebt.

U kunt automatische antwoorden instellen voor wanneer u niet aanwezig bent. U kunt daarbij een einddatum opgeven zodat de antwoorden automatisch stoppen wanneer u terugkeert of de automatische antwoorden handmatig uitschakelen.

Automatische antwoorden instellen wanneer u niet aanwezig bent

 1. Klik linksonder in het navigatiedeelvenster op E-mail.

  alternatieve tekst

 2. Klik op het tabblad Extra op Niet aanwezig.

  Klik op het tabblad Extra op Niet aanwezig.

 3. Selecteer in het vak Instellingen voor automatisch beantwoorden aan de linkerkant het account waarvoor u een afwezigheidsbericht wilt instellen. Schakel het selectievakje Automatische antwoorden verzenden voor het account 'X' in (waarin 'X' het account is waarvoor u een afwezigheidsbericht wilt verzenden).

  alternatieve tekst

 4. Voer onder Antwoord eenmaal aan elke afzender met uw automatische antwoord in.

 5. Stel de begin- en einddatum in door het selectievakje Alleen antwoorden verzenden tijdens deze periode in te schakelen en de begin- en einddatum en -tijd in te voeren.

  Opmerking: Wanneer u dit selectievakje inschakelt en de begin- en einddatum en -tijd instelt, worden afwezigheidsberichten automatisch uitgeschakeld wanneer de einddatum en -tijd worden bereikt.

 6. Als u opties wilt instellen voor antwoorden naar personen buiten uw organisatie (als dit is ingeschakeld door de Exchange-beheerder), schakelt u het vakje Ook antwoorden naar afzenders buiten mijn organisatie verzenden in, selecteert u de optie Verzenden naar alle externe afzenders en voert u onder Antwoord eenmaal aan elke externe afzender met uw automatische antwoord in.

 7. Klik op OK.

Automatische antwoorden uitschakelen

 1. Klik linksonder in het navigatiedeelvenster op E-mail.

  alternatieve tekst

 2. Klik op het tabblad Extra op Niet aanwezig.

  Klik op het tabblad Extra op Niet aanwezig.

 3. Schakel het vakje Automatische antwoorden verzenden voor het account 'X' uit ('X' is het account waarvoor u afwezigheidsberichten wilt uitschakelen.)

U kunt in Outlook een e-mailregel instellen om nieuwe e-mailberichten automatisch te beantwoorden. U kunt e-mailregels instellen voor alle accounttypen in Outlook, inclusief Exchange-, POP- en IMAP-accounts.

Belangrijk: Omdat e-mailregels worden uitgevoerd door Outlook en niet door de mailserver, moet uw computer aan staan en moet Outlook zijn geopend om automatische antwoorden te kunnen verzenden.

Een e-mailregel maken om inkomende berichten automatisch te beantwoorden

 1. Kies linksonder in het navigatiedeelvenster de optie E-mail.

  alternatieve tekst

 2. Kies op het tabblad Indelen de optie Regels en selecteer Regels bewerken.

 3. Selecteer in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster Regels het accounttype waarvoor u de regel wilt maken, zoals Exchange, IMAP of POP.

  Voer Typ weer te geven kwartaal in het vakje Filternaam in het taakvenster in.

  Tip: Raadpleeg Ik weet niet welk type account ik heb als u niet weet welk type account u hebt en ga daarna terug naar stap 4 in deze sectie.

 4. Kies in het vak Regels de optie Een regel toevoegen Een regel toevoegen.

 5. Voer in het vak Regelnaam een naam in voor de regel, zoals Antwoord bij vakantie.

  Een regel maken

 6. Selecteer onder Voer de volgende actie uit de knop Status wijzigen en kies Beantwoorden.

 7. Klik op Antwoordtekst, typ het automatische antwoord dat in Outlook moet worden verzonden en selecteer OK.

  Antwoordtekst

  In het vak Regels ziet u de regel Antwoord bij vakantie die u hebt gemaakt.

  Afbeelding van sjabloon Focus op technologisch ontwerp

  Opmerking: Outlook verstuurt automatische antwoorden op basis van de regel die u hebt gemaakt, tenzij u de e-mailregel handmatig uitschakelt.

Een e-mailregel handmatig uitschakelen

 1. Kies E-mail onder in het navigatiedeelvenster.

  alternatieve tekst

 2. Selecteer op het tabblad Organiseren de optie Regels en kies Regels bewerken.

 3. Dubbelklik in het dialoogvenster Regels op de regel die u wilt uitschakelen.

  Afbeelding van sjabloon Focus op technologisch ontwerp

 4. Schakel het selectievakje Ingeschakeld uit en kies OK.

  Wis het selectievakje Ingeschakeld.

 1. Kies op de Outlook-menubalk de optie Extra > Accounts.

 2. Klik op het account in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster Accounts.

 3. Boven Accountbeschrijving wordt aan de rechterkant het accounttype vermeld.

 4. Als u naar het vak Regels wilt teruggaan, klikt u op Alles weergeven en kiest u Regels.

  Klik onder E-mail op Regels.

 5. Ga naar stap 4 in Ik heb een Hotmail-, Gmail-, Yahoo!- of ander POP- of IMAP-account om een regel voor een automatische antwoord in te stellen. . Ga naar Ik heb een Exchange- of Outlook.com-account om een afwezigheidsbericht voor een Exchange Server-account in te stellen.

Zie ook

Een regel maken in Outlook voor Mac

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×