Avg, functie

Berekent het rekenkundig gemiddelde van een reeks waarden in een bepaald veld in een query.

Syntaxis

Avg ( expr )

De tijdelijke aanduiding expr vervangt u door een reeksexpressie die het veld aangeeft met de numerieke gegevens waarvan u het gemiddelde wilt berekenen of een expressie die een berekening uitvoert met de gegevens in dat veld. Operanden in expr kunnen de naam van een tabelveld, een constante of functie bevatten (dit kan een ingebouwde of door de gebruiker gedefinieerde functie zijn, maar geen andere statistische SQL-functie).

Opmerkingen

Het gemiddelde dat wordt berekend met Avg is het rekenkundige gemiddelde (de som van de waarden gedeeld door het aantal waarden). U kunt Avg bijvoorbeeld gebruiken om de gemiddelde vrachtkosten te berekenen.

Null-velden worden genegeerd tijdens het uitvoeren van Avg.

U kunt Avg gebruiken in een query-expressie en in de eigenschap SQL van een QueryDef-object of bij het maken van een recordset-object op basis van een SQL-query.

Voorbeelden

Expressie

Resultaten

SELECT Avg([Prijs Per Eenheid]) AS Expr1 FROM ProductVerkoop;

Retourneert het gemiddelde van alle waarden in het veld 'Prijs per eenheid' uit de tabel 'Productverkoop' en wordt weergegeven in kolom Expr1.

SELECT Avg([Verkoopprijs]) AS AvgSalePrice, Avg([Korting]) AS AvgDiscount FROM ProductVerales;

Retourneert het gemiddelde 'Verkoopprijs' en 'Korting' uit de tabel Productverkoop. De resultaten worden weergegeven in respectievelijk de kolom AvgSalePrice en AvgDiscount, die het gemiddelde retourneren van alle 'Verkoopprijs' waarbij de verkochte hoeveelheid meer dan 10 is. De resultaten worden weergegeven in de kolom AvgSalePrice.

SELECT Abs(Avg([Korting])) AS AbsAverageDiscount FROM ProductSales;

Geeft als resultaat de absolute waarde van de gemiddelde waarde van het veld 'Korting' en wordt weergegeven in de kolom AbsAverageDiscount.

Zie ook

Velden berekenen in SQL-functies

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×