AVK (velden)

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In de velden AVK (afwijking van kosten voor verdiende waarde) wordt het verschil weergegeven tussen de geplande kosten en de werkelijke kosten die zijn uitgegeven om het huidige voltooiingsniveau van de taak, tot aan de statusdatum of de huidige datum, te bereiken. In de tijdgebonden versies van deze velden worden de waarden verdeeld over de tijd weergegeven.

De AVK-velden zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Valutaveld

AVK (taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    AVK is het verschil tussen GKUW (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk) en WKUW (werkelijke kosten van uitgevoerd werk) voor een taak. Het veld AVK wordt als volgt berekend:

AVK= GKUW - WKUW

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld AVK aan een taakblad toe als u wilt weten of u met een taak boven of onder het budget uitkomt of precies binnen het budget blijft. Dit is een handig veld om tijdens een project de budgetprestaties tot dan toe te beoordelen.

Voorbeeld    De GKUW voor een toewijzing bedragen €  500 en de WKUW bedragen €  400. De AVK zijn dan €  100, waarmee wordt aangegeven dat u €  100 onder het budget blijft.

Opmerkingen    Als de AVK een positieve waarde is, liggen de kosten van de taak momenteel onder het gebudgetteerde bedrag (het basislijnbedrag) en zijn de werkelijke kosten lager dan de kosten volgens de basislijn voor het huidige voltooiingsniveau van de taak. Als de AVK een negatieve waarde is, stijgen de kosten van de toewijzing momenteel boven het budget uit en zijn de werkelijke kosten hoger dan de kosten volgens de basislijn voor het huidige voltooiingsniveau van de taak.

AVK (resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    AVK is het verschil tussen GKUW (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk) van de resource en WKUW (werkelijke kosten van uitgevoerd werk). Het veld AVK voor een resource wordt als volgt berekend:

AVK= GKUW - WKUW

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld AVK aan een resourceblad toe als u wilt weten of u voor een resource binnen hebt budget blijft, het budget overschrijdt of het budget exact opmaakt. Dit is wellicht handig als u de budgetprestaties in het project tot dan toe wilt evalueren.

Voorbeeld    De gebudgetteerde kosten voor werk dat door een resource wordt uitgevoerd bedragen €  5.000 terwijl de WKUW op €  4.500 uitkomen. De AVK is €  500, wat betekent dat u €  500 binnen het budget blijft.

Opmerkingen    Als de AVK positief is, blijven de kosten voor de resource op dat moment onder het gebudgetteerde bedrag en zijn de werkelijke kosten lager dan de geplande kosten of basislijnkosten voor het huidige voltooiingsniveau van het werk dat de resource aan het project besteedt. Als de AVK-waarde negatief is, liggen de kosten voor de resource boven het budget en bedragen de werkelijke kosten meer dan de basislijnkosten voor het huidige voltooiingsniveau van het werk dat de resource aan het project besteedt.

AVK (toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    AVK is het verschil tussen GKUW (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk) en WKUW (werkelijke kosten van uitgevoerd werk) voor de toewijzing.

AVK= GKUW - WKUW

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld AVK toe aan het bladgedeelte van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik als u wilt weten of u boven, onder of precies op het budget voor een toewijzing zit. U kunt zo de budgetprestaties voor het project tot aan de huidige datum beoordelen.

Voorbeeld    Uw gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk (GKUW) voor een toewijzing bedragen €  500. De werkelijke kosten van uitgevoerd werk (WKUW) bedragen €  400. Het veld AVK bevat dan de waarde €  100, wat betekent dat u €  100 euro hebt bespaard op de gebudgetteerde kosten tot aan het huidige voltooiingsniveau.

Opmerkingen    Als de waarde in het veld AVK positief is, liggen de kosten voor de toewijzing onder het budget; de werkelijke kosten van het huidige voltooiingsniveau van de toewijzing zijn lager dan de kosten volgens de basislijn. Als de waarde negatief is, liggen de kosten voor de toewijzing boven het budget en zijn de werkelijke kosten van het huidige voltooiingsniveau hoger dan de kosten volgens de basislijn.

AVK (tijdgebonden taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    AVK is het verschil tussen tijdgebonden GKUW (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk) van de taak en de tijdgebonden WKUW (werkelijke kosten van uitgevoerd werk). De tijdgebonden AVK voor een taak worden als volgt berekend:

AVK= GKUW - WKUW

Aanbevolen gebruik    U kunt het veld AVK toevoegen aan het tijdgebonden gedeelte van de weergave Taakgebruik als u wilt zien of u onder, boven of precies binnen het budget ligt voor een taak. Wellicht vindt u dit handig wanneer u bezig bent met de evaluatie van de prestaties wat betreft het budget tot op heden. Aangezien tijdgebonden waarden voor GKUW en WKUW worden gehandhaafd, zijn de tijdgebonden waarden voor de AVK beschikbaar.

Voorbeeld    Uw gebudgetteerde kosten voor uitgevoerd werk (GKUW) voor een taak bedroegen € 500 of € 100 per dag voor 5 dagen. De werkelijke kosten voor uitgevoerd werk (WKUW) bedroegen € 400 of € 80 per dag voor 5 dagen. Wanneer u de tijdgebonden AVK bekijkt voor de taak in de weergave Taakgebruik, ziet u dat dit € 20  per  dag is voor de 5  dagen, met een totaal van € 100 onder het budget.

Opmerkingen    Als de afwijking van de kosten positief is, zijn de kosten voor de taak momenteel onder het gebudgetteerde bedrag (of het bedrag volgens basislijn). De werkelijke kosten zijn in dat geval lager dan de kosten volgens basislijn voor het huidige voltooiingsniveau van de taak. Als de afwijking van de kosten negatief is, zijn de kosten voor de taak momenteel boven het gebudgetteerde bedrag en zijn de werkelijke kosten hoger dan de kosten volgens basislijn voor het huidige voltooiingsniveau van de taak.

AVK (tijdgebonden resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    AVK is het verschil tussen tijdgebonden GKUW (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk) van de resource en de tijdgebonden WKUW (werkelijke kosten van uitgevoerd werk). De tijdgebonden AVK voor een resource worden als volgt berekend:

AVK= GKUW - WKUW

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld AVK toe aan het tijdgebonden deel van de weergave Resourcegebruik als u wilt weten of u boven, onder of precies op het budget voor een toewijzing zit. Tijdens een project kunt u het budget zo op elk moment vaststellen.

Voorbeeld    De gebudgetteerde kosten voor uitgevoerd werk (GKUW) van een resource bedroegen € 5.000 ofwel € 100 per dag gedurende 50  dagen voor alle toegewezen taken van de resource. De werkelijke kosten voor uitgevoerd werk (WKUW) waren € 4.000 ofwel € 80 per dag gedurende 50 dagen. Als u de tijdgebonden AVK voor de resource weergeeft in de weergave Resourcegebruik, ziet u dat u € 20 per dag gedurende 50  dagen ofwel totaal € 1.000 onder het budget blijft.

Opmerkingen    Als de AVK een positieve waarde is, liggen de resourcekosten momenteel onder het gebudgetteerde bedrag en zijn de werkelijke kosten lager dan de kosten volgens basislijn voor het huidige voltooiingsniveau van het werk van de resource aan het project. Als de AVK een negatieve waarde is, stijgen de kosten van de resource momenteel boven het budget uit en zijn de werkelijke kosten hoger dan de kosten volgens de basislijn voor het huidige voltooiingsniveau van het werk van de resource aan het project.

AVK (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    De AVK is het verschil tussen de tijdgebonden GKUW (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk ) en de tijdgebonden WKUW (werkelijke kosten van uitgevoerd werk) voor de toewijzing.

AVK= GKUW - WKUW

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld AVK toe aan het tijdgebonden deel van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik als u wilt weten of u boven, onder of precies op het budget voor een toewijzing zit. U kunt zo de budgetprestaties voor het project tot aan de huidige datum beoordelen.

Voorbeeld     De gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk (GKUW) voor een toewijzing bedragen € 500, ofwel € 100 per dag verdeeld over 5  dagen. De werkelijke kosten van uitgevoerd werk (WKUW) bedragen € 400, ofwel € 80 per dag verdeeld over 5 dagen. Als u het veld AVK voor de toewijzing weergeeft in een van de weergaven Taakgebruik of Resourcegebruik, ziet u dat de afwijking van kosten € 20 per dag bedraagt, verdeeld over 5 dagen. De totale afwijking ligt dus € 100 onder het budget.

Opmerkingen    Als de waarde in het veld AVK positief is, liggen de kosten voor de toewijzing onder het budget en zijn de werkelijke kosten bij het huidige voltooiingsniveau van de toewijzing lager dan de kosten volgens de basislijn. Als de waarde negatief is, liggen de kosten voor de toewijzing boven het budget en zijn de werkelijke kosten bij het huidige voltooiingsniveau hoger dan de kosten volgens de basislijn.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×