Basistaken in OneNote voor Windows 10

Basistaken in OneNote voor Windows 10

Dit artikel bevat een overzicht van de basistaken en basisopdrachten waarmee u aan de slag kunt gaan met OneNote voor Windows 10. Als wat u zoekt hier niet wordt vermeld, gebruikt u het Zoekvak in de rechterbovenhoek van deze pagina.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Een nieuw notitieblok maken

OneNote voor Windows 10 is vooraf geïnstalleerd op Windows 10. De eerste keer dat u deze versie gebruikt, wordt er een standaardnotitieblok voor u gemaakt. U kunt dit standaardnotitieblok gebruiken en uw eigen pagina’s toevoegen, of u kunt op elk gewenst moment een nieuw, leeg notitieblok maken.

 1. Klik op een willekeurige pagina op de knop Notitieblokken weergeven De knop Notitieblokken weergeven .

 2. Klik onder aan het deelvenster dat wordt weergegeven op + notitieblok.

 3. Voer een naam in voor het nieuwe notitieblok en klik vervolgens op Notitieblok maken.

  U gaat nu in OneNote naar het nieuwe notitieblok dat een nieuwe sectie en een nieuwe, lege pagina bevat.

Schakelen tussen notitieblokken

U kunt als volgt schakelen tussen meerdere notitieblokken:

 1. Klik op een willekeurige pagina op de knop Notitieblokken weergeven De knop Notitieblokken weergeven .

 2. Selecteer in het deelvenster dat wordt weergegeven de naam van het notitieblok dat u wilt openen.

Opmerking: Als u het gewenste notitieblok niet ziet, selecteert u Meer notitieblokken.

Notities typen of schrijven

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Voer een van deze handelingen uit om getypte of handgeschreven notities te maken:

 • Klik of tik op de paginakop boven aan de pagina (boven de datum- en tijdstempel) om een paginatitel te typen.

 • Klik of tik ergens op de huidige pagina en begin te typen.

 • Klik of tik ergens anders op dezelfde pagina om een nieuwe notitie te maken en begin te typen.

 • Gebruik de pen of stylus die bij uw apparaat is geleverd, om rechtstreeks op het touchscreen te schrijven. Als u uw vinger wilt gebruiken om te tekenen of te schrijven, klikt u op het tabblad Tekenen, en klikt of tikt u vervolgens op het pictogram Tekenen met muis of vinger Het pictogram Tekenen in het menu Tekenen .

Uw notities opslaan

OneNote voor Windows 10 heeft geen knop Opslaan. Dit komt omdat in OneNote alles automatisch wordt opgeslagen en gesynchroniseerd, hoe klein of groot de wijzigingen ook zijn.

Als u van mening bent veranderd over iets wat u onlangs hebt toegevoegd of gewijzigd, klikt of tikt u op de knop Ongedaan maken De knop Ongedaan maken in OneNote. aan de rechterbovenkant van het app-venster.

Tekst selecteren door deze aan te raken

Ga als volgt te werk om tekst op een pagina te selecteren:

 1. Tik dubbel op de tekst die u wilt selecteren.

 2. Pas de selectie aan door twee selectiegrepen naar het begin en het einde van de tekst te slepen die u wilt selecteren.

Wanneer u een regel of alinea met tekst selecteert, kunt u deze knippen, kopiëren, opmaken, verplaatsen of verwijderen.

Tekst opmaken

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.

Het uiterlijk van tekst wijzigen:

 1. Selecteer de tekst die u wilt opmaken (met een muis en toetsenbord klikt en sleept u; op een aanraakapparaat dubbeltikt u op een woord en sleept u de selectiegrepen).

 2. Selecteer op het tabblad Start de opmaak die u wilt toepassen (lettertype, tekengrootte, vet, cursief, onderstrepen, kleur, lijsten, inspringingen, enzovoort).

Als u van mening bent veranderd over opmaak die u hebt toegepast, klikt of tikt u op de knop Ongedaan maken De knop Ongedaan maken in OneNote. aan de rechterbovenkant van het app-venster.

Uw notities markeren met inkt

Belangrijke informatie in uw notities markeren:

 1. Klik of tik op het tabblad Tekenen op Tekenen met muis of vinger Het pictogram Tekenen in het menu Tekenen .

 2. Kies aan de linkerkant het pictogram Markeerstift en kies vervolgens de kleur en dikte die u wilt gebruiken.

 3. Gebruik de pen of stylus die bij uw apparaat is geleverd, of gebruik uw vinger om gedeelten in uw notities te markeren.

Opmerking: Wanneer u klaar bent, klikt of tikt u nogmaals op Tekenen met muis of vinger Het pictogram Tekenen in het menu Tekenen om de tekenmodus uit te schakelen.

Als u iets wilt verwijderen wat u hebt getekend of gemarkeerd, klikt of tikt u op de knop Gum op het tabblad Tekenen. Selecteer de gum en tik op de markeerstiftstreken die u wilt verwijderen.

Tags toevoegen

Met tags kunt u belangrijke notities visueel markeren en een hogere prioriteit geven, zodat u deze later eenvoudig kunt terugvinden.

 1. Als u een notitie wilt taggen, klikt of tikt u op een tekstregel die u hebt getypt of geschreven.

 2. Kies een van de volgende opties op het tabblad Start:

  • Klik of tik op de tag Taak Het selectievakje voor taken om een selectievakje vóór de tekstregel toe te voegen. Dit is handig voor items in een lijst met taken die u moet voltooien.

  • Klik of tik op de pijl-omlaag naast het pictogram Taak en kies een van de andere tags (Belangrijk, Vraag, Kritiek, Contactpersoon, Adres of Telefoonnummer).

Opmerking: De tag Taak is interactief. U kunt op de tag klikken of tikken om het vak in (of uit) te schakelen en uw takenlijsten up-to-date te houden.

Koppelingen toevoegen

U kunt tekst in OneNote voor Windows 10 zo opmaken dat deze een koppeling wordt.

 1. Selecteer de tekst die u wilt opmaken (met een muis en toetsenbord klikt en sleept u; op een aanraakapparaat dubbeltikt u op een woord en sleept u de selectiegrepen).

 2. Klik of tik op Invoegen > Koppeling.

 3. Wijzig, indien nodig, de woorden die worden weergegeven in het vak Weer te geven tekst.

 4. Typ de URL in het vak Adres en klik of tik vervolgens op Invoegen.

Opmerking: Wanneer u begint met het typen van een URL in uw notities (bijvoorbeeld www.onenote.com), wordt deze tekst automatisch gewijzigd in een koppeling. Als u tikt of klikt op een opgemaakte koppeling, wordt de bestemming automatisch geopend in uw browser.

Een foto invoegen

U kunt afbeeldingen invoegen vanaf de camera van de computer, of vanuit een bestand op de computer of op een ander apparaat.

Ga als volgt te werk om een afbeelding van de camera in te voegen:

 1. Tik op een pagina op de positie waarop u een afbeelding wilt invoegen.

 2. Klik of tik op het tabblad Start op Camera.

 3. Als hierom wordt gevraagd, staat u toe dat de camera van uw computer wordt gebruikt.

 4. Wanneer het live-beeld wordt weergegeven op uw camera, tikt u op het scherm om de foto te nemen.

 5. Klik of tik op Alles invoegen om een of meer gemaakte afbeeldingen in te voegen.

Opmerking: Als uw apparaat een camera heeft en u Camera niet als beschikbare optie ziet, heeft OneNote toestemming nodig om de camera te gebruiken. Druk op de Windows-toets en ga vervolgens naar Instellingen > Privacy > Camera. Controleer of de optie Camera is ingesteld op Aan, en controleer of OneNote in de lijst met apps hieronder is ingesteld op Aan.

Een afbeelding uit een bestand invoegen:

 1. Tik op een pagina op de positie waarop u een afbeelding wilt invoegen.

 2. Tik in het menu Start op Afbeelding.

 3. Navigeer naar de locatie van de afbeelding die u wilt invoegen, tik op de afbeelding om deze te selecteren en tik op Openen.

Opmerking: Wilt u een afbeelding bewerken die al in uw notities zit, tik er dan eerst op om deze te selecteren. Nadat de afbeelding is geselecteerd, kunt u het formaat wijzigen, deze verplaatsen op de pagina of een tag toevoegen. Druk op de afbeelding en houd deze vast om een menu met meer opties weer te geven, waaronder Afbeelding. Vanuit het menu Afbeelding kunt de afbeelding draaien.

Documenten en bestanden in notities invoegen

Een document of bestand in OneNote invoegen:

 1. Tik op een pagina op de positie waarop u een document of bestand wilt invoegen.

 2. Klik of tik op het tabblad Invoegen op Afbeelding.

 3. Ga naar de locatie van het bestand dat u wilt invoegen, selecteer het bestand en klik of tik vervolgens op Openen.

Een tabel invoegen

Doe het volgende om een nieuwe tabel aan uw notities toe te voegen:

 1. Tik op een pagina op de positie waarop u een tabel wilt invoegen.

 2. Tik op het menu Invoegen en tik vervolgens op Tabel.

  OneNote maakt een kleine tabel met één rij en twee kolommen.

 3. Tik in de eerste cel en begin met typen.

Als u naar de volgende kolom wilt gaan (of een nieuwe kolom wilt maken), drukt u op uw toetsenbord op Tab. Als u een nieuwe rij met cellen wilt maken, plaatst u de cursor in de laatste cel aan de rechterkant en drukt u op Enter. Als u geen toetsenbord hebt, klikt u op het tabblad Tabel om de tabel te wijzigen of op te maken.

Meer pagina's toevoegen

U kunt zoveel notities aan een pagina toevoegen als u wilt, maar u houdt items in uw notitieblok beter georganiseerd door meer pagina’s toe te voegen.

Ga als volgt te werk om een nieuwe pagina toe te voegen:

 1. Klik of tik onder aan de paginalijst aan de linkerkant van het app-venster op + pagina.

  Als u deze knop niet ziet, klikt of tikt u eerst op de knop Notitieblokken weergeven De knop Notitieblokken weergeven aan de linkerbovenkant van het app-venster van OneNote.

 2. Wanneer de nieuwe pagina wordt weergegeven, typt u een paginatitel boven de datum- en tijdstempel op de nieuwe pagina.

Opmerking: U kunt de volgorde van pagina's wijzigen door de bijbehorende paginatitels in de lijst naar boven en beneden te slepen.

Meer secties toevoegen

U kunt alle pagina's in één notitiebloksectie verzamelen, maar u houdt items beter georganiseerd door meer secties toe te voegen naarmate uw notitieblokken groeien.

Ga als volgt te werk om een nieuwe sectie te maken:

 1. Klik of tik onder aan de sectielijst aan de linkerkant van het app-venster op + sectie.

  Als u deze knop niet ziet, klikt of tikt u eerst op de knop Notitieblokken weergeven De knop Notitieblokken weergeven aan de linkerbovenkant van het app-venster van OneNote.

 2. Wanneer de nieuwe sectie wordt weergegeven, typt u een nieuwe naam om de notities te beschrijven die u in de nieuwe sectie gaat opslaan. Vervolgens drukt u op Enter.

De nieuwe sectie bevat één lege pagina. U kunt notities maken op deze pagina en indien nodig extra pagina's toevoegen.

Opmerking: U kunt de volgorde van secties wijzigen door de bijbehorende namen in de lijst naar boven en beneden te slepen.

Notities afdrukken

Het mooie van OneNote is dat u nooit iets hoeft af te drukken. U kunt al uw notities gemakkelijk vinden en online delen.

Ga als volgt te werk als u een papieren kopie nodig hebt van een pagina in uw notitieblok:

 1. Open de pagina die u wilt afdrukken.

 2. Klik of tik in de rechterbovenhoek van het app-venster op de knop . . . en selecteer vervolgens Afdrukken.

 3. Selecteer in het venster dat wordt weergegeven de printer en eventuele gewenste opties, en klik of tik vervolgens op Afdrukken.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×