Beheren wanneer externe verwijzingen (koppelingen) worden bijgewerkt

Wanneer u externe verwijzingen naar andere werkmappen (ook wel koppelingen genoemd) maakt, kunt u bepalen of en wanneer ze worden bijgewerkt. Dit is belangrijk, want als iemand anders de waarde van een gekoppelde cel wijzigt, wordt de koppeling niet bijgewerkt en wordt de nieuwe waarde niet weergegeven, tenzij u hiervoor in excel op de hoogte wordt gebracht.

De werkmap met de koppelingen wordt de doelwerkboek genoemd en de werkmap waar de werkmap aan is gekoppeld, wordt de bronwerkboek genoemd. U kunt meerdere bronwerkboeken koppelen aan één doelwerkboek.

Werkmap met koppelingen

1. De doelwerkboek bevat de externe verwijzing (koppeling).

2. De externe verwijzing (of koppeling) is een verwijzing naar een cel of bereik in de bronwerkboek.

3. De bronwerkboek bevat de gekoppelde cel of het gekoppelde bereik en de werkelijke waarde die wordt geretourneerd aan de doelwerkboek.

Opmerking: Hoewel er geen limiet is voor het aantal werkmappen dat u kunt koppelen, is het over het algemeen een goed idee om zo weinig mogelijk te koppelen. Anders kunnen er prestatieproblemen optreden met herberekening van formules. Het is ook mogelijk werkmappen met elkaar te koppelen, waarbij elke werkmap fungeert als bron en bestemming, maar dit verwarrend en moeilijk te beheren kan zijn.

Wanneer de bron- en doelwerkboeken worden geopend op dezelfde computer, worden de koppelingen automatisch bijgewerkt. Wanneer u een doelwerkmap opent en de bronwermap is niet open, kan er een waarschuwing verschijnen in de Vertrouwensbalk met de vraag of u de koppelingen wilt bijwerken. U kunt instellen of de Vertrouwensbalk u waarschuwt en of alle koppelingen worden bijgewerktals de waarschuwing niet wordt weergegeven. U kunt er ook voor kiezen om alleen bepaalde koppelingen bij te werken als de werkmap meer dan één koppeling bevat.

In de volgende secties worden de meest voorkomende opties voor het beheren van de manier waarop koppelingen worden bijgewerkt, beoordeeld.

 1. Sluit alle bronwerkboeken. Als er een bronwerkmap is geopend en de overigen zijn gesloten, wordt de werkmap niet uniform bijgewerkt.

 2. Open de doelwerkmap.

 3. Als u de koppelingen wilt bijwerken, klikt u op de Vertrouwensbalk op Bijwerken. Sluit de Vertrouwensbalk als u de koppelingen niet wilt bijwerken (zoek de X aan de rechterkant).

 1. Open de werkmap die de koppelingen bevat.

 2. Ga naar Gegevens > query's & verbindingen > koppelingen bewerken.

  Gegevensverbinding

 3. Klik op het gekoppelde object dat u wilt bijwerken in de lijst Bron.

  Met Ctrl+A kunt u afzonderlijke werkmappen selecteren door erop te klikken of met Ctrl+A.

 4. Klik op Waarden bijwerken.

  Het dialoogvenster Koppelingen bewerken van Excel vanuit gegevens > query's & verbindingen > koppelingen bewerken

 1. Zoek de werkmap die u wilt gebruiken als de nieuwe bron voor de externe verwijzing en noteer de locatie.

 2. Selecteer in de doelwerkboek de cel met de externe verwijzing die u wilt wijzigen.

 3. Zoek in formulebalk Afbeelding van de knop een verwijzing naar een andere werkmap, zoals C:\Reports\[Budget.xlsx], en vervang deze verwijzing door de locatie van de nieuwe bronwerkboek.

U kunt zonder de gebruiker te vragen beslissen of de koppelingen in deze werkmap worden bijgewerkt wanneer u het bestand opent volgens de instelling van de gebruiker, niet wordt bijgewerkt bij het openen van het bestand of automatisch wordt bijgewerkt.

Waarschuwing: Deze optie heeft gevolgen voor alle gebruikers van de werkmap. Als u ervoor kiest om koppelingen niet automatisch bij te werken en geen prompt weer te geven, weten andere gebruikers van de werkmap niet of de gegevens verouderd zijn.

 1. Ga naar Gegevens > query's & verbindingen > koppelingen bewerken.

 2. Klik op Prompt bij opstarten.

 3. Selecteer een van de volgende drie opties:

 • Gebruikers wel of niet de melding laten weergeven

 • De waarschuwing niet weergeven en geen automatische koppelingen bijwerken

 • De koppelingen voor waarschuwingen en updates niet weergeven.

Notities: 

 • Opties voor automatisch bijwerken en handmatig bijwerken: formulekoppelingen zijn altijd ingesteld op Automatisch.

 • Zelfs als u opgeeft dat u niet moet vragen of u koppelingen wilt bijwerken, ontvangt u nog steeds een melding als er verbroken koppelingenzijn.

Wanneer u het dialoogvenster Koppelingen bewerken(Gegevens > query's & Verbindingen> Koppelingen bewerken) opent, ziet u verschillende opties voor het omgaan met bestaande koppelingen. Met Ctrl+A kunt u afzonderlijke werkmappen selecteren door erop te klikken of met Ctrl+A.

Het dialoogvenster Koppelingen bewerken van Excel vanuit gegevens > query's & verbindingen > koppelingen bewerken
 • Waarden bijwerken

  Hiermee worden alle geselecteerde werkmappen bijgewerkt.

 • Bron wijzigen

  Deze optie is handig als u bestaande koppelingen naar een andere bron wilt laten wijzen. U hebt bijvoorbeeld een werkmap van het afgelopen jaar en moet een nieuwe werkmap aan wijzen wanneer het nieuwe jaar begint. Als u Bron wijzigen selecteert, wordt het dialoogvenster Verkenner weergegeven, waarin u naar de nieuwe bronwerkboek kunt bladeren. Als de werkmap meer dan één werkblad bevat, wordt u gevraagd aan te geven naar welk werkblad u een koppeling wilt maken. Klik op het wante werkblad en klik op OK.

  Opmerking: Het is mogelijk om een werkmap terug te wijzen naar zichzelf door deze te selecteren in het dialoogvenster Bron wijzigen. Hierdoor worden formules naar de oorspronkelijke gekoppelde bronwerkboek gekoppeld.

 • Open Source

  Hierdoor wordt de bronwerkboek geopend.

 • Koppeling breken

  Belangrijk: Wanneer u een koppeling naar een bron verbreekt, worden alle formules die gebruikt maken van de bron vervangen door de huidige waarde. Bijvoorbeeld: de koppeling =SOM([Budget.xlsx]Jaarlijks! C10:C25) wordt geconverteerd naar de som van de waarden in de bronwerkboek. Aangezien deze actie niet ongedaan kan worden gemaakt, wilt u mogelijk eerst een versie van het bestand opslaan.

  1. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Query'& verbindingen op Koppelingen bewerken.

  2. Klik op de koppeling die u wilt verbreken in de lijst Bron.

   Met Ctrl+A kunt u afzonderlijke werkmappen selecteren door erop te klikken of met Ctrl+A.

  3. Klik op Koppeling verbreken.

   Notities: 

   • Als in de koppeling een gedefinieerde naam is gebruikt, wordt de naam niet automatisch verwijderd, dus u kunt de naam ook verwijderen.

   • Een naam verwijderen:

   • Als u een extern gegevensbereik gebruikt, kan in een parameter van een query ook gegevens uit een andere werkmap worden gebruikt. Het is verstandig te controleren of dit type koppelingen voorkomt en deze zo nodig te verwijderen.

   • Ga naar het tabblad Formules en klik in de groep Gedefinieerde namen op Namen beheren.

   • Klik in de kolom Naam op de naam die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

 • Status controleren

  Hiermee wordt een melding weergegeven in het deelvenster Koppelingen bewerken of een gekoppelde werkmap nog steeds een geldige bron is. Als dat niet hetprobleem is, moet u de bronwerkboek controleren. In veel gevallen kan het zijn dat een bronwerkboek is verplaatst of verwijderd, waarbij de koppeling wordt verwijderd. Als de werkmap nog steeds bestaat, kunt u de optie Bron wijzigen gebruiken om de werkmap opnieuw te koppelen.

 • Kan ik één formule vervangen door de berekende waarde?

  Ja. Wanneer u een formule vervangt door de bijbehorende waarde, wordt de formule permanent verwijderd. Als u een formule per ongeluk door een waarde hebt vervangen en u de formule wilt herstellen, klikt u direct Knop Ongedaan maken ongedaan maken nadat u de waarde hebt invoeren of plakken.

  1. Druk op Ctrl+C om de formule te kopiëren.

  2. Druk op Alt+E+S+V om de formule als waarde te plakken of ga naar Start >Klembord> Waarden plakken > plakken.

 • Wat gebeurt er als ik niet met de bron ben verbonden?

  Klik op Niet bijwerken. In Excel kunnen geen gegevens worden bijgewerkt waarvoor de verbinding met de de bron is verbroken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de bron zich in een netwerk bevindt en u geen verbinding hebt met dat netwerk.

 • Ik wil mijn huidige gegevens niet vervangen door nieuwe gegevens

  Klik op Niet bijwerken.

 • Ik heb de laatste tijd geprobeerd bij te werken, maar het duurde te lang

  Klik op Niet bijwerken. Als de gegevens niet de meest recente gegevens hoeven te zijn, kunt u tijd besparen door niet alle koppelingen bij te werken. Klik, nadat u de werkmap hebt geopend, op het tabblad Gegevens in de groep Verbindingen op Koppelingen bewerken en werk vervolgens alleen de koppelingen bij van de bronnen die nodig zijn.

 • Iemand anders heeft de werkmap gemaakt en ik weet niet waarom ik deze prompt zie

  Klik op Niet bijwerken enneem contact op met de eigenaar van de werkmap. U kunt ook onderzoeken welke koppelingen de werkmap bevat. Klik op het tabblad Gegevens in de groep Query'& verbindingen op Koppelingen bewerken.

 • Ik beantwoord de prompt elke keer op dezelfde manier en wil deze niet meer zien

  U kunt de prompt bij opstarten op een consistente manier beantwoorden en deze niet meer weergeven voor deze werkmap.

  • Geen prompt weergeven voor alle werkmappen die ik open en de koppelingen automatisch bijwerken    

   Deze optie heeft gevolgen voor elke werkmap die wordt geopend op deze computer. Gebruikers die de werkmap op een andere computer openen ondervinden deze gevolgen niet.

   1. Ga naar Bestandsopties > >Geavanceerd.

   2. Schakel onder Algemeen het selectievakje Bijwerken van automatische koppelingen bevestigen uit. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden de koppelingen automatisch bijgewerkt en wordt geen waarschuwing weergegeven.

  • Dezelfde prompt weergeven voor elke gebruiker van deze werkmap    

   Waarschuwing: Deze optie heeft gevolgen voor alle gebruikers van de werkmap. Als u ervoor kiest om koppelingen niet automatisch bij te werken en geen prompt weer te geven, weten andere gebruikers van de werkmap niet of de gegevens verouderd zijn.

   Ga naar >query's & verbindingen > Koppelingen bewerken > opstartprompten selecteer vervolgens de 2e optie.

   Opmerking: U krijgt nog steeds een bericht als er verbroken koppelingen zijn.

 • Wat gebeurt er als ik een parameterquery gebruik?

  1. Klik op Niet bijwerken.

  2. Sluit de doelwerkmap.

  3. Open de bronwerkmap.

  4. Open de doelwerkmap.

  5. Klik op Bijwerken.

  Een koppeling met een parameterquery kan niet worden bijgewerkt, tenzij de bronwerkmap is geopend.

 • Waarom kan ik Handmatig niet kiezen als bijwerkoptie voor een specifieke externe koppeling?

  Formulekoppelingen zijn altijd ingesteld op Automatisch.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×