Berekende kolommen gebruiken in een Excel-tabel

Berekende kolommen gebruiken in een Excel-tabel

Berekende kolommen in Excel-tabellen vormen een fantastische functie om formules efficiënt in te voeren. Hiermee kunt u één formule in één cel invoeren en wordt de formule automatisch uitgebreid met de rest van de kolom. U hoeft de opdrachten opvullen en kopiëren niet te gebruiken. Dit kan veel tijd besparen, met name als u veel rijen hebt. En wat er gebeurt wanneer u een formule wijzigt; de wijziging wordt ook uitgebreid tot de rest van de berekende kolom.

Opmerking: De schermafbeeldingen in dit artikel zijn gemaakt in Excel 2016. Als u een andere versie hebt, kan uw weergave enigszins afwijken, maar tenzij anders wordt vermeld, is de functionaliteit hetzelfde.

Een berekende kolom maken

 1. Maak een tabel. Als u niet bekend bent met Excel-tabellen, kunt u hier meer informatie vinden: Overzicht van Excel-tabellen.

 2. Een nieuwe kolom in de tabel invoegen. U kunt dit doen door in de kolom direct rechts van de tabel te typen, waarna Excel automatisch de tabel voor u verlengt. In dit voorbeeld hebben we een nieuwe kolom gemaakt door ' Eindtotaal ' in cel D1 te typen.

  Een nieuwe tabelkolom toevoegen door te typen in de lege kolom direct rechts van een bestaande tabel

  Tips: 

  • U kunt ook een tabelkolom toevoegen via het tabblad Start. Klik hiervoor op de pijl bij Invoegen en klik vervolgens op Tabelkolommen links invoegen.

  • Als u een tabelkolom wilt toevoegen op het tabblad Start, klikt u op de pijl bij invoegen > tabelkolommen links invoegen.

 3. Typ de formule die u wilt gebruiken en druk op Enter.

  Een formule toevoegen aan een tabelcel die automatisch wordt aangevuld om een berekende kolom te maken

  In dit voorbeeld hebben we =som( ingevoerd en vervolgens de kolommen Kwrt 1 en Kwrt 2 geselecteerd. Hierdoor is de volgende formule gemaakt in Excel: =SOM(Tabel1[@[Kwrt 1]:[Kwrt 2]]). Dit wordt een formule met een gestructureerde verwijzing genoemd, iets wat uniek is voor Excel-tabellen. De syntaxis met een gestructureerde verwijzing is het element dat het mogelijk maakt om voor elke rij in de tabel dezelfde formule te gebruiken. Een gewone Excel-formule voor dit voorbeeld zou er zo uitzien: =SOM(B2:C2), waarbij u de formule vervolgens zou moeten kopiëren of doorvoeren naar de rest van de cellen in de kolom.

  Hier vindt u meer informatie over gestructureerde verwijzingen: Gestructureerde verwijzingen in combinatie met Excel-tabellen gebruiken.

 4. Wanneer u op Enter drukt, wordt de formule automatisch doorgevoerd in alle cellen van de kolom, zowel in de cellen onder als boven de cel met de formule. De formule is voor elke rij hetzelfde, maar omdat het een gestructureerde verwijzing is, kan Excel vaststellen om welke rij het gaat.

  Voorbeeld van een formule die automatisch is doorgevoerd om een berekende kolom te maken in een tabel

Notities: 

 • Wanneer u een formule in alle cellen van een lege tabelkolom kopieert of doorvoert, wordt er ook een berekende kolom gemaakt.

 • Als u een formule typt of verplaatst in een tabelkolom die al gegevens bevat, wordt niet automatisch een berekende kolom gemaakt. Wel wordt de knop AutoCorrectie-opties weergegeven en kunt u desgewenst aangeven of de gegevens moeten worden overschreven, zodat er een berekende kolom kan worden gemaakt.

  Optie om bestaande formules in een berekende kolom te overschrijven wanneer één formule anders is dan de rest

 • Als u in een berekende kolom een nieuwe formule invoert die niet gelijk is aan de bestaande formules, wordt de kolom automatisch bijgewerkt met de nieuwe formule. U kunt ervoor kiezen de update ongedaan te maken en alleen de afzonderlijke nieuwe formule behouden van de knop AutoCorrectie-opties . Dit wordt in het algemeen niet aanbevolen, omdat u kunt voorkomen dat de kolom automatisch wordt bijgewerkt, omdat in de toekomst niet weet welke formule moet worden uitgebreid wanneer nieuwe rijen worden toegevoegd.

  Optie om het toevoegen van een berekende kolom ongedaan te maken nadat er een formule is ingevoerd

 • Als u een formule hebt getypt of gekopieerd in een cel van een lege kolom en u de nieuwe berekende kolom niet wilt behouden, klikt u tweemaal op Ongedaan maken Knop Ongedaan maken . U kunt ook tweemaal op Ctrl+Z drukken.

Een berekende kolom kan een cel bevatten met een andere formule dan in de overige cellen. Op deze manier ontstaat er een uitzondering die duidelijk wordt gemarkeerd in de tabel. Op deze manier kunt u ongewenste inconsistenties gemakkelijk zien en oplossen.

Foutmelding over inconsistente formule in een Excel-tabel

Opmerking: Uitzonderingen in berekende kolommen ontstaan in de volgende gevallen:

 • Wanneer u andere gegevens dan een formule in een cel in een berekende kolom typt.

 • Wanneer u een formule in een cel in een berekende kolom typt en vervolgens op Ongedaan maken Knop Ongedaan maken klikt op de werkbalk Snelle toegang.

 • Wanneer u een nieuwe formule typt in een berekende kolom die al een of meer uitzonderingen bevat.

 • Wanneer u gegevens naar de berekende kolom kopieert die niet overeenkomen met de formule voor de berekende kolom.

  Opmerking: Als de gekopieerde gegevens een formule bevatten, worden met deze formule de gegevens in de berekende kolom overschreven.

 • Wanneer u een formule verwijdert uit een of meer cellen in de berekende kolom.

  Opmerking: Deze uitzondering wordt niet gemarkeerd.

 • Wanneer u een cel in een ander werkbladgebied verwijdert of verplaatst terwijl naar deze cel wordt verwezen vanuit een van de rijen in de berekende kolom.

Er wordt alleen een foutmelding weergegeven als u de optie voor foutcontrole op de achtergrond hebt ingeschakeld. Als u de fout niet ziet, ga dan naar Bestand > Opties > Formules en controleer of het selectievakje Foutcontrole op de achtergrond inschakelen is ingeschakeld.

 • Als u Excel 2007 gebruikt, klikt u op de Office-knop Office 2007-knop en klikt u vervolgens op Opties voor Excel > Formules.

 • Als u een Mac gebruikt, gaat u naar Excel op de menubalk en klikt u vervolgens op Voorkeuren > Formules en lijsten > Foutcontrole.

De optie om formules automatisch door te voeren om zo berekende kolommen te maken in een Excel-tabel is standaard ingeschakeld. Als u niet wilt dat er berekende kolommen worden gemaakt wanneer u formules invoert in tabelkolommen, kunt u deze optie uitschakelen. Als u de optie niet helemaal wilt uitschakelen, maar toch geen berekende kolommen wilt maken terwijl u in een tabel werkt, kunt u het automatisch maken van berekende kolommen tijdelijk uitschakelen.

 • Berekende kolommen in- of uitschakelen

  1. Klik op het tabblad Bestand op Opties.

   Als u Excel 2007 gebruikt, klikt u op de Office-knop Office 2007-knop en klikt u vervolgens op Opties voor Excel.

  2. Klik op Controle.

  3. Klik onder AutoCorrectie-opties op AutoCorrectie-opties.

  4. Klik op het tabblad AutoOpmaak tijdens typen.

  5. Schakel onder Automatisch terwijl u werkt het selectievakje Formules invullen in cellen om berekende kolommen te maken in of uit om deze optie in of uit te schakelen.

   Schakel berekende tabelkolommen uit via Bestand > Opties > Controle > AutoCorrectie-opties > selectievakje 'Formules invullen in cellen om berekende kolommen te maken' uitschakelen.

   Tip: U kunt ook klikken op de knop AutoCorrectie-opties die in de tabelkolom wordt weergegeven nadat u een formule hebt ingevoerd. Klik op AutoCorrectie-opties instellen en schakel vervolgens het selectievakje Formules invullen in cellen om berekende kolommen te maken uit om deze optie uit te schakelen.

  Als u een Mac gebruikt, gaat u naar Excel in het hoofdmenu en klikt u vervolgens op Voorkeuren > Formules en lijsten > Tabellen en filters > Formules automatisch invullen.

 • Automatisch berekende kolommen maken stoppen

  Klik nadat u de eerste formule hebt ingevoerd in een tabelkolom op de knop AutoCorrectie-opties en klik vervolgens op Automatisch berekende kolommen maken stoppen.

U kunt ook aangepaste berekende velden maken met draaitabellen, waarbij u een formule maakt, en deze vervolgens toepassen op een hele kolom. Meer informatie over het berekenen van waarden in een draaitabel.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Overzicht van Excel-tabellen

De opmaak van een Excel-tabel wijzigen

Het formaat van een tabel wijzigen door kolommen en rijen toe te voegen of te verwijderen

Totalen berekenen van gegevens in een Excel-tabel

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×