Berichten beveiligen met behulp van een digitale handtekening

Berichten beveiligen met behulp van een digitale handtekening

Als u een digitale handtekening toevoegt aan een e-mailbericht, betekent dit een extra beveiligingslaag, doordat dit de ontvanger de verzekering geeft dat u, en niet een bedrieger, de inhoud van het bericht hebt ondertekend. Uw digitale handtekening, die uw certificaat en openbare sleutel bevatten, zijn afkomstig van uw digitale id. Deze digitale id dient als uw unieke digitale merkteken en geeft de ontvanger te kennen dat de inhoud tijdens het verzenden niet is gewijzigd. Voor aanvullende privacy kunt u ook e-mailberichten versleutelen.

Wat is het verschil tussen een digitale handtekening en een standaardhandtekening?

Een digitale handtekening is niet dezelfde als een handtekening die u gewoonlijk bij een bericht opneemt dat u verstuurt. Iedereen kan een handtekening van een e-mailbericht kopiëren, omdat die handtekening uiteindelijk niet meer is dan een groet ter afsluiting die kan worden aangepast. Maar een digitaal ondertekend bericht kan alleen afkomstig zijn van de eigenaar van de digitale id waarmee het bericht is ondertekend. De digitale id geeft aan dat de authenticiteit van de afzender is gecontroleerd, zodat wordt voorkomen dat er met berichten kan worden geknoeid.

Meer informatie over digitale handtekeningen en hoe u een digitale id kunt verkrijgen.

Afzonderlijke berichten digitaal ondertekenen

 1. Ga in het bericht naar het tabblad Opties en klik in de groep Machtiging op Bericht ondertekenen.

  • Als u de knop Bericht ondertekenen niet ziet, gaat u als volgt te werk:

   • Klik in het bericht op Opties.

   • Klik in de groep meer opties op het startpictogram voor het dialoogvenster knop dialoogvensterweergave op het lint in de rechterbenedenhoek.

   • Klik op Beveiligingsinstellingen en schakel het selectievakje Digitale handtekening aan dit bericht toevoegen in.

   • Klik op OK en klik vervolgens op Sluiten.

  • Als u de knop Bericht ondertekenen niet ziet, is er mogelijk geen digitale id geconfigureerd om berichten digitaal te ondertekenen. Voer de volgende handelingen uit om een digitale handtekening te installeren.

   • Klik in het menu Bestand op Opties > Vertrouwenscentrum.

   • Klik onder Microsoft Outlook Vertrouwenscentrum op Instellingen voor het Vertrouwenscentrum > E-mailbeveiliging.

   • Klik op Import/Export om een digitale id vanuit een bestand op de computer te exporteren, of klik op Digitale id's ophalen voor een lijst met services die digitale id' s uitgeven.

 2. Stel uw bericht op en verzend het.

Alle berichten digitaal ondertekenen

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties > Vertrouwenscentrum.

 2. Klik onder Microsoft Outlook Vertrouwenscentrum op Instellingen voor het Vertrouwenscentrum.

 3. Schakel op het tabblad E-mailbeveiliging onder Versleutelde e-mail het selectievakje Digitale handtekening toevoegen aan uitgaande berichten in.

 4. Vervolgens kunt u een van de volgende opties kiezen (indien beschikbaar):

  • Als u wilt dat geadresseerden zonder S/MIME-beveiliging het bericht kunnen lezen, schakelt u het selectievakje Dit bericht als ondertekend bericht in normale tekst verzenden in. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

  • Schakel het selectievakje S/MIME-ontvangstbevestiging aanvragen voor alle S/MIME-berichten in om te controleren of uw digitaal ondertekende bericht ongewijzigd is ontvangen door de bedoelde geadresseerden. Wanneer u een bericht verzendt dat gebruikmaakt van een S/MIME-ontvangstbevestiging en wanneer u een bericht verzendt dat gebruikmaakt van een S/MIME-ontvangstbevestiging, wordt deze verificatie-informatie geretourneerd als een bericht dat naar uw Postvak inwerd verzonden.

 5. Klik op Instellingen als u meer instellingen wilt wijzigen, bijvoorbeeld als u wilt kiezen uit verschillende certificaten.

 6. Klik in alle dialoogvensters op OK.

Zie ook:

Een digitaal ondertekend of versleuteld bericht verzenden in Outlook voor Mac

Afzonderlijke berichten digitaal ondertekenen

 1. Klik in het bericht op het tabblad bericht in de groep Opties op de knop bericht digitaal ondertekenen Knopafbeelding .

  Opmerking: Als u deze knop niet ziet, klikt u in de rechterbenedenhoek van de groep Opties op het startpictogram voor het dialoog venster Opties om het dialoogvenster Berichtopties te openen. Klik op de knop Beveiligingsinstellingen . Schakel in het dialoogvenster beveiligingseigenschappen het selectievakje digitale handtekening aan dit bericht toevoegen in. Klik op OKen sluit het dialoogvenster.

 2. Stel uw bericht samen en verzend het.

Alle berichten digitaal ondertekenen

 1. Ga in de weergave Outlook Mail naar het menu Extra, klik op Vertrouwenscentrum en vervolgens op E-mailbeveiliging.

 2. Schakel onder Versleutelde e-mail het selectievakje Digitale handtekening toevoegen aan uitgaande berichten in.

 3. Vervolgens kunt u een van de volgende opties kiezen (indien beschikbaar):

  • Als u wilt dat geadresseerden zonder S/MIME-beveiliging het bericht kunnen lezen, schakelt u het selectievakje Ondertekend bericht in normale tekst verzenden in. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld.

  • Als u wilt controleren of uw digitale handtekening is gevalideerd door de ontvangers en ook gegevens wilt opvragen waarmee wordt bevestigd dat het bericht ongewijzigd is ontvangen en tevens een bericht wilt ontvangen over degene die het bericht heeft geopend en het tijdstip waarop dit is gebeurd, schakelt u het selectievakje S/MIME-ontvangstbevestiging aanvragen voor alle S/MIME-berichten in. Als u een bericht verzendt met een verzoek om een S/MIME-ontvangstbevestiging, wordt de gevraagde informatie in de vorm van een bericht naar uw Postvak IN verzonden.

 4. Klik op Instellingen als u meer instellingen wilt wijzigen, bijvoorbeeld als u een bepaald certificaat wilt gebruiken.

 5. Klik tweemaal op OK.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×