Opmaak

Beschikbare getalnotaties in Excel

Beschikbare getalnotaties in Excel

In Excel kunt u de getallen in cellen opmaken als valuta, percentages, decimalen, datums, telefoonnummers of burgerservicenummers.

Formulebalk en een verwante cel
Uw browser biedt geen ondersteuning voor video. Installeer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player of Internet Explorer 9.
 1. Selecteer een cel of celbereik.

 2. Selecteer op het tabblad Start de optie Getal in de vervolgkeuzelijst.
  Algemeen
  U kunt ook een van de volgende opties kiezen:

  • Druk op CTRL + 1 en selecteer getal.

  • Klik met de rechtermuisknop op de cel of het celbereik, selecteer Celeigenschappen... en selecteer Getal.

  • Selecteer het startprogramma voor dialoogvensters Uitlijningsinstellingen naast getal Startpictogram voor het dialoogvenster en selecteer vervolgens getal.

 3. Selecteer de gewenste opmaak.

Getalnotaties

Als u alle beschikbare getalnotaties wilt zien, klikt u op de dialoogvensterweergave naast Getal op het tabblad Start in de groep Getal.

De knop Startpictogram voor dialoogvenster in groep Getal

Indeling

Beschrijving

Standaard

De standaardnotatie voor getallen die wordt toegepast wanneer u een getal opgeeft. Meestal worden de getallen in de notatie Standaard precies zo weergegeven als de manier waarop u ze typt. Als de cel echter te smal is om het volledige getal weer te geven, worden de getallen in de notatie Standaard afgerond naar decimalen. De getalnotatie Standaard gebruikt bovendien de wetenschappelijke (exponentiële) notatie voor grote getallen (die uit twaalf of meer cijfers bestaan).

Getal

Wordt gebruikt voor de algemene weergave van getallen. U kunt bepalen hoeveel decimalen worden weergegeven, of u een scheidingsteken voor duizendtallen wilt gebruiken en hoe u negatieve getallen wilt weergeven.

Valuta

Wordt gebruikt voor algemene bedragen en geeft naast het getal ook het valutasymbool weer. U kunt bepalen hoeveel decimalen worden weergegeven, of u een scheidingsteken voor duizendtallen wilt gebruiken en hoe u negatieve getallen wilt weergeven.

Financieel

Wordt ook gebruikt voor bedragswaarden, maar de valutasymbolen en de decimale komma's van de bedragen worden uitgelijnd in een kolom.

Datum

Hiermee worden seriële datum- en tijdgetallen weergegeven als datumwaarden volgens de landinstellingen die u hebt opgegeven. Datumnotaties die worden voorafgegaan door een sterretje (*) reageren op wijzigingen in de landinstellingen die worden opgegeven in het Configuratiescherm. Notaties zonder sterretje reageren niet op wijzigingen in de Configuratiescherm-instellingen.

Tijd

Hiermee worden seriële datum- en tijdgetallen weergegeven als tijdswaarden volgens de landinstellingen die u hebt opgegeven. Tijdnotaties die worden voorafgegaan door een sterretje (*) reageren op wijzigingen in de landinstellingen die worden opgegeven in het Configuratiescherm. Notaties zonder sterretje reageren niet op wijzigingen in de Configuratiescherm-instellingen.

Percentage

De celwaarde wordt met honderd vermenigvuldigd en het resultaat weer weergegeven met een procentteken (%). U kunt kiezen hoeveel cijfers u achter de komma wilt plaatsen.

Breuk

Getallen worden als een breuk weergegeven, waarbij het type breuk wordt gebruikt dat u hebt opgegeven.

Wetenschappelijk

Getallen worden in exponentiële getalnotatie weergegeven, waarbij een gedeelte van het getal wordt vervangen door E+n, waarbij E (staat voor exponent) het voorafgaande nummer vermenigvuldigt met tien tot de macht n. Zo wordt 12345678901 in de notatie Wetenschappelijk met twee decimalen als volgt weergegeven: 1.23E+10, namelijk 1,23 keer 10 tot de macht 10. U kunt kiezen hoeveel cijfers u achter de komma wilt plaatsen.

Tekst

De inhoud van een cel wordt als tekst behandeld en de inhoud wordt precies zo weergegeven als u deze hebt getypt, ook als u nummers typt.

Speciaal

Een getal wordt weergegeven als postcode, telefoonnummer of sofinummer.

Aangepast

Hiermee kunt u een kopie van een bestaande getalnotatie wijzigen. Gebruik deze notatie om een aangepaste getalnotatie te maken die wordt toegevoegd aan de lijst met codes voor getalnotatie. U kunt tussen 200 en 250 aangepaste getalnotaties toevoegen, het precieze aantal is afhankelijk van de taalversie van Excel die op de computer is geïnstalleerd. Zie Aangepaste getalnotaties maken of verwijderen voor meer informatie.

U kunt verschillende opmaak toepassen op getallen om te wijzigen hoe deze worden weergegeven. De notaties worden alleen gewijzigd in de weergave van de getallen en zijn niet van invloed op de waarden. Als u bijvoorbeeld een getal wilt weergeven als valuta, klikt u op de cel met de waarde van het getal > valuta.

Beschikbare getalnotaties

Als u een aangepaste getalnotatie toepast, is dit alleen van invloed op de manier waarop het getal wordt weergegeven en niet van invloed op de celwaarden die worden gebruikt voor het uitvoeren van berekeningen U kunt de werkelijke waarde zien in de formulebalk.

Een getalwaarde weergeven in de functiebalk

Hieronder ziet u een lijst met beschikbare getalnotaties en hoe u deze kunt gebruiken in Excel voor het web:

Getalnotatie

Beschrijving

Algemeen

Standaard getalnotatie. Als de cel niet breed genoeg is om het gehele getal weer te geven, wordt het getal afgerond op de volgende indeling. 25,76 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 26.

En als het getal uit 12 of meer cijfers bestaat, wordt de waarde ook weergegeven in de wetenschappelijke (exponentiële) notatie.

een waarde wordt als een exponentiële waarde weergegeven wanneer deze uit twaalf of meer cijfers bestaat

Getal

Werkt zeer vergelijkbaar met de notatie Algemeen maar geeft wel aan hoe de getallen met decimale scheidingstekens en negatieve getallen worden weergegeven. Hier volgen enkele voorbeelden van het weergeven van getallen in beide indelingen:

voorbeeld van hoe getallen worden weergegeven in verschillende notaties, zoals Getal en Algemeen.

Valuta

Toont een monetair symbool met getallen. U kunt het aantal decimalen opgeven met meer decimalen of minder decimalen.

het aantal decimalen voor een getalnotatie verhogen of verlagen

Financieel

Wordt ook gebruikt voor geldwaarden, maar worden de valutasymbolen en de decimale komma's van de getallen in een kolom uitgelijnd.

Korte datumnotatie

Toont de datum in de volgende notatie:

korte datumnotatie

Lange datumnotatie

Toont maand, dag en jaar in deze notatie:

Lange datumnotatie

Tijd

Geeft als resultaat een getal voor datum en tijd als seriële waarden.

Percentage

De celwaarde wordt met honderd vermenigvuldigd en het resultaat weer weergegeven met een procentteken (%).

Gebruik meer decimalen of minder decimalen om het gewenste aantal decimalen in te stellen.

het aantal decimalen voor een getalnotatie verhogen of verlagen

Breuk

Hiermee wordt het getal als een breuk weergegeven. 0,5 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 1/2.

Wetenschappelijk

Getallen in de exponentiële notatie worden weergegeven, waarbij een deel van het getal wordt vervangen door E +n, waarbij e (exponent) het voorgaande getal vermenigvuldigt met 10 in de macht van de n-macht. Zo wordt 12345678901 in de notatie Wetenschappelijk met twee decimalen als volgt weergegeven: 1.23E+10, namelijk 1,23 keer 10 tot de macht 10. Als u het aantal decimalen wilt opgeven dat u wilt gebruiken, past u meer decimalen of minder decimalentoe.

Tekst

Hiermee behandelt u de celwaarde als tekst en wordt deze exact zo weergegeven als u deze typt, ook als u getallen hebt getypt. Meer informatie over het opmaken van getallen als tekst.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Getallen opmaken als valuta in Excel

Getallen opmaken

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×