Met de notitieblokken die u maakt in OneNote, kunt u allerlei soorten gegevens op een centrale locatie verzamelen en bewaren. U kunt veel tijd besparen door informatie uit andere bronnen in te voegen. U hoeft niet langer gegevens opnieuw te typen of koppelingen naar documenten en bestanden te gebruiken die mogelijk offline niet beschikbaar zijn. U kunt de inhoud die u nodig hebt rechtstreeks in OneNote invoeren, als een bijlage of als een afdruk waarop u aantekeningen kunt maken.

Een bestand toevoegen

Als u een bestand (zoals een Microsoft Word-document) aan een pagina in OneNote bijvoegt, wordt er een kopie van dat bestand in uw notities geplaatst. Het bestand verschijnt als een pictogram waarop u kunt dubbelklikken om het te openen en de inhoud ervan te bewerken.

 1. Klik in OneNote op een plaats op de pagina waar u het bestand wilt invoegen.

 2. Klik op Invoegen > Bestandsbijlage.

  Een bestand in de notities invoegen als bijlage

 3. Klik in het dialoogvenster Een document kiezen om in te voegen op het bestand dat u wilt bijvoegen en klik vervolgens op Invoegen.

 4. Als u om aanvullende opties wordt gevraagd, klikt u op Bestand bijvoegen.  

  Er wordt een kopie van het bestand ingevoegd op de huidige pagina en weergegeven als pictogram dat u kunt openen.

Bijgevoegde bestanden worden opgeslagen als onderdeel van het bijbehorende notitieblok. Als u een notitieblok naar een andere locatie verplaatst, worden de ingevoegde bestanden mee verplaatst. 

Belangrijk: In OneNote worden alleen statische momentopnamen van brondocumenten of ingevoegde bestanden uit uw notities toegevoegd. Er wordt geen koppeling naar het bronbestand bewaard. Wijzigingen in de kopie in OneNote worden niet weergegeven in het origineel. En als u het origineel wijzigt, wordt de kopie niet bijgewerkt.

U kunt in OneNote twee typen Microsoft Office-bestanden insluiten waarbij de relatie tussen de ingesloten versie en de bronbestanden behouden blijft. U kunt een Excel-spreadsheet toevoegen aan een pagina of een Visio-diagram toevoegen aan een pagina.

Een bestand als afdruk invoegen

Als u een bestand als een afdruk invoegt, wordt er een afbeelding van de inhoud op een pagina in OneNote geplaatst. U kunt afdrukken niet op dezelfde manier bewerken als gewone notities. Kies voor deze optie als u de oorspronkelijke opmaak van de inhoud wilt behouden. Ingevoegde afdrukken zijn te vergelijken met ingevoegde afbeeldingen. U kunt het formaat aanpassen en ze overal op de pagina plaatsen.  U kunt notities of aantekeningen toevoegen aan de afbeelding en zelfs tekst uit een bestandsafdruk kopiëren en deze plakken als bewerkbare tekst.

 1. Klik in OneNote op een plaats op de pagina waar u een bestandsafdruk wilt invoegen.

 2. Klik op Invoegen > Bestandsafdruk.

 3. Klik in het dialoogvenster Een document kiezen om in te voegen op het bestand dat u wilt invoegen en klik vervolgens op Invoegen

Opmerking: Als u een document wilt invoegen dat is beveiligd met een wachtwoord, moet u het juiste wachtwoord invoeren voordat het document wordt afgedrukt naar OneNote.

Tekst uit een bestandsafdruk kopiëren

U kunt tekst extraheren uit een bestandsafdruk en deze in uw notities plakken. Dit is handig als u wijzigingen wilt aanbrengen in de tekst of als u een gedeelte van de tekst wilt kopiëren naar een e-mail of een ander bestand, zoals een Word-document.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Tekst kopiëren van deze pagina van de afdruk om alleen tekst van de geselecteerde afbeelding (pagina) te kopiëren.

  • Klik op Tekst kopiëren van alle pagina's van de afdruk om tekst van alle afbeeldingen (pagina) te kopiëren.

 2. Klik op de positie waarop u de gekopieerde tekst wilt plakken en druk op Ctrl+V.

Opmerking:  De efficiëntie van de tekstherkenning in OneNote hangt af van de kwaliteit van de bronopmaak van de foto of de afbeelding die u hebt ingevoegd. Wanneer u tekst plakt die u van een afbeelding of bestandsafdruk hebt gekopieerd, moet u altijd de tekst herzien om te controleren of uw selectie correct is gekopieerd.

Wat wilt u doen?

Een document of bestand bijvoegen

U kunt een kopie van een document of bestand bewaren als onderdeel van uw notities door het item als bijlage toe te voegen aan de notitieblokpagina. Als u vervolgens dubbelklikt op het pictogram van de bijlage, wordt het document of bestand geopend in het bijbehorende programma (een Word-document wordt bijvoorbeeld geopend in Microsoft Office Word als dit programma op uw computer is geïnstalleerd).

 1. Klik in het menu Invoegen op Bestandsbijlage.

 2. Navigeer in het dialoogvenster Kies een bestand of een set bestanden om in te voegen naar de locatie van het bestand dat u wilt invoegen en klik op dit bestand om het te selecteren. (Als u meerdere bestanden wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de bestanden selecteert.)

 3. Klik op Invoegen. Er wordt een kopie van het bestand ingevoegd op de huidige pagina. Dubbelklik op het bijbehorende pictogram om het document of bestand te openen of te bekijken.

Opmerking: Er wordt een kopie van het brondocument of -bestand ingevoegd. Er wordt geen koppeling onderhouden naar het bronbestand. Als het bronbestand later wordt bijgewerkt, worden deze wijzigingen niet weergegeven in de kopie die u hebt ingevoegd.

Naar boven

Een document of bestand als afdruk invoegen

Als u gegevens uit andere bestanden op uw computer wilt invoegen zonder een bijlage toe te voegen of een koppeling te maken, kunt u een afbeelding of 'afdruk' van de gegevens invoegen via het printerstuurprogramma van OneNote. In plaats van het bestand op papier af te drukken, verstuurt het printerstuurprogramma de afdruk in elektronische vorm naar uw notitieblok. U kunt de afdruk overal op een pagina weergeven. U kunt de afdruk niet openen en bewerken zoals het bronbestand, maar u kunt wel tekst uit de afdruk kopiëren en deze ergens anders plakken om daar te bewerken. Daarnaast kunt u aantekeningen toevoegen aan de afdrukafbeeldingen door notities te typen of te schrijven.

 1. Klik in het menu Invoegen op Bestandsafdruk.

 2. Navigeer in het dialoogvenster Het document kiezen dat u wilt invoegen naar de locatie van het bestand dat u wilt invoegen en klik op dit bestand om het te selecteren. (Als u meerdere bestanden wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de bestanden selecteert.)

 3. Afhankelijk van het type bestand dat u invoegt, wordt geprobeerd het bronprogramma voor het bestand te starten en vervolgens de inhoud als afbeelding weer te geven op de huidige pagina van uw notitieblok.

Opmerking:  Als u een document wilt invoegen dat met een wachtwoord is beveiligd, moet u eerst het juiste wachtwoord invoeren voordat het document in OneNote kan worden ingevoegd. 

Een afdrukafbeelding ergens anders weergeven op de pagina

Elke pagina van een ingevoegd document of bestand wordt standaard als een afzonderlijke afbeelding in uw notities geplaatst. U kunt ingevoegde afdrukafbeeldingen naar elke gewenste locatie verplaatsen.

 1. Selecteer de afbeelding door deze aan te wijzen en vervolgens te klikken op de blauwe stippellijn of de afbeeldingsgreep van de afbeelding.

 2. Klik en sleep de afbeelding naar een nieuwe locatie.

Tekst in een afdrukafbeelding kopiëren

In tegenstelling tot de meeste programma’s, kunt u in OneNote tekst kopiëren die deel uitmaakt van een ingevoegde 'afdruk' en deze vervolgens ergens anders plakken om daar te bewerken.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de afdrukafbeelding en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Tekst kopiëren van deze pagina van de afdruk om alleen de tekst uit de geselecteerde afdrukafbeelding te kopiëren.

  • Klik op Tekst kopiëren van alle pagina’s van de afdruk om de tekst uit alle afbeeldingen van een ingevoegde afdrukafbeeldingen te kopiëren.

 2. Navigeer naar de pagina in uw notitieblok (of naar een ander programma) waar u de tekst wilt plakken en druk op Ctrl+V om de gekopieerde tekst te plakken.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×