Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Met de functie Bijlage in Access kunt u een of meer bestanden, zoals documenten, presentaties, afbeeldingen enzovoort, toevoegen aan de records in de database. Dit artikel bevat de achtergrondinformatie en de benodigde stappen voor het configureren van een database voor het gebruik van bijlagen en voor het koppelen en beheren van gegevens.

Opmerking: De functionaliteit die in dit artikel wordt beschreven, geldt niet voor Access-web-apps.

In dit artikel

Waarom moet ik bijlagen gebruiken?

U kunt bijlagen gebruiken om meerdere bestanden in één veld op te slaan en u kunt zelfs meerdere typen bestanden in dat veld opslaan. Stel dat u de eigenaar bent van een database met contactpersonen voor een taak. U kunt nu een of meer cv's aan de record toevoegen voor elke contactpersoon, met een foto van elke contactpersoon.

Met bijlagen worden gegevens ook efficiënter opgeslagen. In eerdere versies van Access werd gebruik gemaakt van een technologie met de naam Object Linking and Embedding (OLE) voor het opslaan van afbeeldingen en documenten. Standaard is in OLE een bitmapequital van de afbeelding of het document gemaakt. Deze bitmapbestanden kunnen vrij groot worden, maar kunnen wel tien keer groter zijn dan het oorspronkelijke bestand. Wanneer u een afbeelding of een document uit uw database hebt bekeken, heeft OLE de bitmapafbeelding getoond, niet het oorspronkelijke bestand. Als u bijlagen gebruikt, opent u documenten en andere niet-afbeeldingsbestanden in de bovenliggende programma's, zodat u deze bestanden vanuit Access kunt doorzoeken en bewerken.

Bovendien zijn voor de werking van OLE programma's met de naam OLE-servers nodig. Als u bijvoorbeeld JPEG-afbeeldingsbestanden opslaat in een Access-database, is op elke computer waarop deze database wordt uitgevoerd, een ander programma nodig dat is geregistreerd als OLE-server voor JPEG-afbeeldingen. In Access worden de bestandsbijlagen echter opgeslagen in de oorspronkelijke indeling zonder ondersteunende afbeeldingen en hoeft u geen extra software te installeren om de afbeeldingen te bekijken vanuit de database.

Bijlagen en database-ontwerpregels

Standaard bevat elk veld in een relationele database slechts één stukje gegevens. Als een adresveld bijvoorbeeld meer dan één adres bevat, is het lastig om adressen te vinden, indien dat niet onmogelijk is. Op het eerste gezicht lijkt bijlagen de regels voor databaseontwerp te breken, omdat u meerdere bestanden, één gegevens, aan een veld kunt koppelen. Bijlagen breken echter niet met de ontwerpregels omdat wanneer u bestanden aan een record koppelt, in Access een of meer systeemtabellen worden gemaakt en deze tabellen achter de schermen gebruiken om uw gegevens te normaliseren. U kunt deze tabellen niet weergeven of daarmee werken.

Zie voor meer informatie over het weergeven van andere systeemtabellen het artikel Het navigatiedeelvenster gebruiken. Zie voor meer informatie over databaseontwerp het artikel Beginselen van databaseontwerp.

Manieren waarop u bestandsbijlagen kunt gebruiken

Houd rekening met de volgende richtlijnen wanneer u werkt met bestandsbijlagen:

 • U kunt bestandsbijlagen alleen toevoegen aan databases die u maakt in Access en waarvoor de bestandsindeling .ACCDB wordt gebruikt. U kunt een Access-database (.ACCDB) en een database in de voorgaande indeling (.MDB) geen bijlagen laten delen.

 • U moet een veld maken in een tabel en dit veld instellen op het gegevenstype Bijlagen. Wanneer u het gegevenstype eenmaal hebt ingesteld op Bijlagen, kunt u dit niet meer wijzigen.

 • U kunt meerdere bestanden opslaan in één record. U kunt bijvoorbeeld afbeeldingen opslaan en bestanden die zijn gemaakt met tekstverwerkings- en spreadsheetprogramma's.

 • U kunt maximaal twee gigabyte aan gegevens toevoegen (de maximumgrootte van een Access-database). Afzonderlijke bestanden mogen niet groter zijn dan 256 megabyte.

 • In het dialoogvenster Bijlagen kunt u bijlagen toevoegen, bewerken en beheren. U kunt het dialoogvenster rechtstreeks vanuit het bijlageveld in een tabel openen door op het veld te dubbelklikken. Als u bijlagen wilt beheren vanuit een formulier of bijlagen wilt weergeven in een rapport, voegt u het bijlagebesturingselement toe aan het formulier of rapport en koppelt u het besturingselement aan het onderliggende bijlagetabelveld.

 • Met het bijlagebesturingselement worden standaard afbeeldingen weergegeven en wordt het programmapictogram weergegeven dat overeenkomt met andere bestandstypen. U hebt bijvoorbeeld een foto, een cv en een Visio-tekening toegevoegd aan een record. Wanneer u door de bijlagen bladert, wordt de afbeelding weergegeven via het besturingselement en worden de programmapictogrammen voor het document en de tekening weergegeven.

 • Wanneer u het dialoogvenster Bijlagen opent vanuit een tabel of formulier, kunt u bestandsbijlagen toevoegen, verwijderen, bewerken en opslaan. Wanneer u het dialoogvenster Bijlagen opent vanuit een rapport, kunt u de bestandsbijlagen alleen opslaan op een andere locatie.

 • In Access worden de bestandsbijlagen gecomprimeerd, tenzij deze bestanden in het eigen programma worden gecomprimeerd. JPEG-bestanden worden bijvoorbeeld gecomprimeerd in het afbeeldingsprogramma waarin deze zijn gemaakt, waardoor deze niet in Access worden gecomprimeerd.

 • Als het programma waarmee de bestandsbijlage is gemaakt, op de computer is geïnstalleerd, kunt u de bestandsbijlagen openen en bewerken in het desbetreffende programma.

 • U kunt de bestandsbijlagen opslaan op locaties op de harde schijf of het netwerk. U kunt de bijlagen vervolgens bewerken en controleren of u de wijzigingen wilt bewaren voordat u deze wijzigingen weer opslaat in de database.

 • U kunt bijlagen bewerken via de programmacode.

Aan de hand van de stappen in de volgende secties wordt beschreven hoe u bijlagen kunt toevoegen en beheren.

Naar boven

Een bijlageveld toevoegen aan een tabel

Als u bijlagen wilt gebruiken in Access, moet u eerst een bijlageveld toevoegen aan minimaal één van de tabellen in de database. Access biedt twee manieren om een bijlageveld aan een tabel toe te voegen. U kunt het veld toevoegen in de gegevensbladweergave of in de ontwerpweergave. Via de stappen in deze sectie worden beide technieken beschreven.

Een bijlageveld toevoegen in de gegevensbladweergave

 1. Open de tabel in de gegevensbladweergave en klik op de eerste beschikbare lege kolom. U kunt een lege kolom vinden door uit te kijken naar de woorden Nieuw veld toevoegen in de kolomkop.

 2. Klik op het tabblad Gegevensblad in de groep Gegevenstype en opmaak op de pijl omlaag naast Gegevenstype en klik vervolgens op Bijlage.

  Het gegevenstype voor het veld wordt in Access op Bijlage gezet en er wordt een pictogram in de veldnamenrij van het veld weergegeven. In de volgende afbeelding ziet u een nieuw bijlageveld. Let op het paperclippictogram in de veldnamenrij van het veld. Standaard kunt u geen tekst invoeren in de veldnamenrij van bijlagevelden.

  Een nieuw tabelveld ingesteld voor het gegevenstype Bijlage

 3. Sla uw wijzigingen op.

  Houd er rekening mee dat u het nieuwe veld niet kunt converteren naar een ander gegevenstype. U kunt het veld echter wel verwijderen als u denkt dat u een fout hebt gemaakt.

Een bijlageveld toevoegen in de ontwerpweergave

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel die u wilt wijzigen en klik op Ontwerpweergave Knopafbeelding in het snelmenu.

 2. Selecteer een lege rij in de kolom Veldnaam en voer een naam voor het veld Bijlage in.

 3. Klik in dezelfde rij onder Gegevenstype op Bijlage.

 4. Sla uw wijzigingen op.

  Houd er rekening mee dat u het nieuwe veld niet kunt converteren naar een ander gegevenstype. U kunt het veld echter wel verwijderen als u denkt dat u een fout hebt gemaakt.

 5. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Weergaven op de pijl onder de knop Weergave en klik vervolgens op Gegevensbladweergave om de tabel te openen.

  Afbeelding van het Access-lint

  -of-

  Klik met de rechtermuisknop op het documenttabblad voor de tabel en klik op Gegevensbladweergave in het snelmenu.

  -of-

  Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de tabel en klik op Openen in het snelmenu.

 6. Ga door met de volgende stappen.

Naar boven

Bestanden rechtstreeks aan tabellen toevoegen

Nadat u een bijlageveld aan een tabel hebt toegevoegd, kunt u de bestanden koppelen aan de records in die tabel zonder dat u een formulier voor gegevensinvoer moet maken. U kunt bijlagen ook weergeven zonder een formulier te gebruiken, maar vergeet niet dat wanneer u bijlagen rechtstreeks vanuit tabellen bekijkt, u dit moet doen in de programma's die zijn gebruikt om de bestanden te maken of in een programma dat dat type bestand ondersteunt. Als u bijvoorbeeld een Word-document opent dat aan een tabel is toegevoegd, wordt Word ook gestart en wordt het document weergegeven in Word, niet in Access. Als Word niet op de computer is geïnstalleerd, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd een programma te selecteren waarmee u het bestand wilt weergeven.

Een bijlage toevoegen aan een tabel

 1. Open de tabel die het bijlageveld bevat in de gegevensbladweergave en dubbelklik op het bijlageveld.

  Het dialoogvenster Bijlagen wordt weergegeven. Hieronder ziet u een afbeelding van het dialoogvenster.

  Dialoogvenster Bijlagen

 2. Klik op Toevoegen. Het dialoogvenster Bestand kiezen wordt weergegeven.

 3. Ga in de lijst Zoeken in naar het bestand of de bestanden die u wilt toevoegen aan de record, selecteer het bestand of de bestanden en klik op Openen.

  U kunt meerdere bestanden van ondersteunde gegevenstypen selecteren. Zie Overzicht van bijlagen later in dit artikel voor een lijst met ondersteunde gegevenstypen.

 4. Klik in het dialoogvenster Bijlagen op OK om de bestanden aan de tabel toe te voegen.

  In Access worden de bestanden toegevoegd aan het veld en wordt het getal verhoogd waarmee het aantal bijlagen wordt aangegeven. In de afbeelding hieronder ziet u een veld met twee toegevoegde afbeeldingen:

  Bijlageveld met twee gegevenselementen

 5. Herhaal deze stappen desgewenst om bestanden toe te voegen aan het huidige veld of aan andere velden in de tabel.

De bestandsbijlagen openen vanuit een tabel

 1. Open de tabel in de gegevensbladweergave en dubbelklik op de cel in het bijlageveld.

 2. Dubbelklik in het dialoogvenster Bijlagen op het bestand dat u wilt openen.

  –of–

  Selecteer het bestand en klik op Openen.

  In het programma dat aan het bestand is gekoppeld, wordt de bestandsbijlage geopend:  Excel-bestanden worden geopend in Excel, enzovoort.

  Bepaalde afbeeldingsbestanden worden mogelijk geopend in Microsoft Windows-viewer voor afbeeldingen en faxen. Als u de afbeelding niet alleen wilt bekijken, kunt u met de rechtermuisknop op de afbeelding klikken en op Bewerken klikken. Hierdoor wordt het programma gestart waarmee het bestand is gemaakt, als dit programma op de computer is geïnstalleerd.

Wijzigingen in een bestandsbijlage opslaan

 1. Bewerk het bestand zo nodig in het oorspronkelijke programma.

 2. Sla de wijzigingen in het bestand op en sluit het oorspronkelijke programma af. Wanneer u een bestandsbijlage wijzigt, worden de wijzigingen opgeslagen in de tijdelijke internetmap op de harde schijf. Zie de opmerkingen aan het einde van deze sectie voor meer informatie over deze map.

 3. Als u de wijzigingen definitief wilt opslaan, gaat u terug naar Access en klikt u in het dialoogvenster Bijlagen op OK.

  Er wordt een bericht met de volgende strekking weergegeven:

  Een waarschuwingsbericht om de aangebrachte wijzigingen in een bijlage op te slaan

 4. Klik op Ja om de wijzigingen op te slaan.

  Notities: 

  • Wanneer u een bestandsbijlage opent in het oorspronkelijke programma om dit weer te geven of te bewerken, wordt een tijdelijke kopie van het bestand in een tijdelijke map geplaatst. Als u het bestand wijzigt en de wijzigingen opslaat in het oorspronkelijke programma, worden de wijzigingen opgeslagen in de tijdelijke kopie. Wanneer u teruggaat naar Access en op OK klikt om het dialoogvenster Bijlagen te sluiten, wordt u gevraagd de bestandsbijlage opnieuw op te slaan. Klik op Ja als u het gewijzigde bestand naar de database wilt schrijven of klik op Nee als u het bestand in de database niet wilt wijzigen.

  • Voer de volgende stappen uit om te zoeken naar de map met tijdelijke bestanden:

   1. Start Windows Internet Explorer.

   2. Klik in het menu Extra op Internetopties.

   3. Klik op het tabblad Algemeen op Instellingen.

    Het dialoogvenster Instellingen wordt weergegeven. Het pad naar de map wordt weergegeven in de sectie Map met tijdelijke Internet-bestanden.

Naar boven

Bijlagen gebruiken met formulieren en rapporten

Wanneer u bijlagen moet gebruiken met een formulier of rapport, gebruikt u het bijlagebesturingselement. Met het besturingselement worden afbeeldingsbestanden automatisch weergegeven wanneer u tussen de records in een database bladert. Als u andere typen bestanden, zoals documenten of tekeningen, toevoegt, wordt met het bijlagebesturingselement het pictogram weergegeven dat overeenkomt met het bestandstype. Het PowerPoint-pictogram wordt bijvoorbeeld weergegeven wanneer u een presentatie toevoegt, enzovoort. Daarnaast kunt u via het besturingselement bladeren in de bestandsbijlagen en het dialoogvenster Bijlagen openen. Als u het dialoogvenster opent vanuit een formulier, kunt u bijlagen toevoegen, verwijderen, bewerken en opslaan. Als u het dialoogvenster opent vanuit een rapport, kunt u bijlagen alleen opslaan op de harde schijf of een netwerklocatie, omdat rapporten standaard alleen-lezen zijn.

In de stappen in de volgende secties wordt uitgelegd hoe u een afbeeldingsbesturingselement kunt toevoegen aan een formulier of rapport en hoe u door records kunt bladeren, bestanden kunt toevoegen en uw bijlagen kunt weergeven. U kunt alleen door bijlagen bladeren als een bepaalde record meer dan één bijlage bevat.

Het bijlagebesturingselement toevoegen aan een formulier of rapport

Via de stappen in deze sectie wordt beschreven hoe u het bijlagebesturingselement kunt toevoegen aan een formulier of rapport en het besturingselement vervolgens kunt koppelen aan een bijlageveld in een onderliggende tabel. U voert dezelfde stappen uit wanneer u het bijlagebesturingselement toevoegt aan een formulier of rapport. Voordat u begint, moet minimaal één van de tabellen in de database een bijlageveld bevatten. Zie Een bijlageveld toevoegen aan een tabel, eerder in dit artikel, voor informatie over het toevoegen van een bijlageveld.

Omdat de ontwerpprocessen voor formulieren en rapporten complex kunnen zijn, wordt bij de stappen in deze secties ervan uitgegaan dat u al een database hebt met ten minste één tabel en één formulier of rapport. Zie de volgende artikelen voor meer informatie over het maken van tabellen, formulieren of rapporten:

Het bijlagebesturingselement toevoegen

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier of rapport dat u wilt wijzigen en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

 2. Klik op het tabblad Ontwerp in de groep Hulpmiddelen op Bestaande velden toevoegen.

  Het deelvenster Lijst met velden wordt weergegeven met de velden in de tabel met de gegevens voor het formulier of rapport. In de lijst wordt een bijlageveld aangegeven doordat deze kan worden uitgevouwen (u kunt op het plus- of minteken naast het veld klikken).

  In de volgende afbeelding wordt een normaal bijlageveld in het deelvenster Lijst met velden weergegeven.

  Een veld Bijlage in het taakvenster Lijst met velden

 3. Sleep het volledige bijlageveld van de lijst naar het formulier, de bovenliggende en onderliggende items, en sleep dit naar de gewenste locatie in het formulier.

  Er wordt een bijlagebesturingselement in het formulier geplaatst en het besturingselement wordt aan het tabelveld gekoppeld.

 4. Klik desgewenst met de rechtermuisknop op het besturingselement en klik op Eigenschappen om het eigenschappenblad voor het besturingselement weer te geven. Stel de eigenschappen van het besturingselement in of wijzig deze op basis van de rest van het formulier of rapport.

 5. Sla de wijzigingen op en klik met de rechtermuisknop op het documenttabblad en klik op Formulierweergave of Rapportweergave om het rapport of formulier weer te geven.

  Als het onderliggende veld afbeeldingsbestanden bevat, worden deze bestanden via het besturingselement weergegeven. Als het veld een ander bestandstype, zoals een Word-document of PowerPoint-presentatie, bevat, wordt met het besturingselement het desbetreffende pictogram voor het bestandstype weergegeven.

Bijlagen beheren via een formulier

Nadat u een bijlagebesturingselement aan een formulier hebt toegevoegd, kunt u bestandsbijlagen rechtstreeks vanuit dat formulier toevoegen, bewerken, verwijderen en opslaan. Wanneer een record meerdere bijlagen bevat, kunt u ook door de bestandsbijlagen schuiven, wat niet mogelijk is wanneer u met een tabel werkt.

Opmerking: De persoon die het formulier heeft gemaakt, heeft het formulier mogelijk op alleen-lezen ingesteld. Als dit het geval is, kunt u in het dialoogvenster Bijlagen alleen bestandsbijlagen opslaan op de harde schijf of een netwerklocatie.

Een bestand toevoegen

 1. Open het formulier waarin de bijlagen worden weergegeven en zoek naar de record waaraan u een bestand wilt toevoegen.

 2. Selecteer het bijlagebesturingselement, het besturingselement dat aan het veld Bijlage is gekoppeld.

  De miniwerkbalk wordt weergegeven: De miniwerkbalk Bijlagen

  Opmerking: De miniwerkbalk wordt niet weergegeven als u het bijlagebesturingselement hebt toegevoegd aan de gegevensbladsectie van een gesplitst formulier. Zie het artikel Een gesplitst formulier maken voor meer informatie over gesplitste formulieren.

 3. Klik op de knop Bijlagen weergeven (het paperclippictogram) om het dialoogvenster Bijlagen te openen.

 4. Klik in het dialoogvenster op Toevoegen.

  Het dialoogvenster Bestand kiezen wordt weergegeven.

 5. In de lijst Zoeken in kunt u navigeren naar het bestand dat u wilt toevoegen en vervolgens op Openen klikken.

 6. Herhaal desgewenst stap 4 en 5 om meer bestanden toe te voegen.

Door de bestandsbijlagen bladeren

Opmerking: De stappen in deze sectie zijn van toepassing op formulieren en rapporten.

 1. Open het formulier of rapport met de bijlagen.

 2. Ga naar de record met de bestandsbijlagen.

 3. Klik op het afbeeldingsbesturingselement met de bestandsbijlagen.

  De miniwerkbalk wordt weergegeven.

 4. Klik op de pijlen Terug (links) of Volgende (rechts) om door de bestandsbijlagen te bladeren. Als u de namen van de bestanden wilt bekijken, klikt u op de knop Bijlagen weergeven om het dialoogvenster Bijlagen te openen. De namen van de bestandsbijlagen worden weergegeven in de lijst Bijlagen.

Naar boven

Bestandsbijlagen opslaan op andere locaties

De stappen in deze sectie zijn van toepassing op tabellen, formulieren en rapporten. U kunt één bestand of alle bestanden die zijn toegevoegd aan een bepaalde record, opslaan op locaties op de harde schijf of het netwerk. Wanneer u ervoor kiest alle bestanden op te slaan, kunt u er niet voor kiezen om een aantal bestanden op te slaan: u moet alle bestanden opslaan. Als u selectief bestanden wilt opslaan, moet u dit één voor één doen.

 • Open de tabel, het formulier of het rapport met de bijlagen en open vervolgens het dialoogvenster Bijlagen.

Het dialoogvenster Bijlagen openen vanuit een tabel

 • Open de tabel in de gegevensbladweergave en dubbelklik op het bijlageveld met de bijlage die u wilt opslaan.

Het dialoogvenster Bijlagen openen vanuit een formulier of rapport

 1. Open het formulier of rapport met de bijlagen.

 2. Ga naar de record met de bestandsbijlagen.

 3. Klik op het afbeeldingsbesturingselement met de bestandsbijlagen.

  De miniwerkbalk wordt weergegeven.

 4. Klik op de knop Bijlagen weergeven.

Eén bijlage opslaan

 1. Klik in het dialoogvenster Bijlagen op Opslaan als.

  Het dialoogvenster Bijlage opslaan wordt weergegeven.

 2. Ga via de lijst Opslaan in naar de nieuwe locatie van het bestand en klik op Opslaan.

Alle bijlagen opslaan

 1. Klik in dialoogvenster Bijlagen op Alles opslaan.

  Het dialoogvenster Bijlagen opslaan wordt weergegeven.

 2. Ga via de lijst Zoeken in naar de nieuwe locatie van de bestanden en klik op Opslaan.

Naar boven

Bestandsbijlagen verwijderen

De stappen in deze sectie zijn van toepassing op tabellen en formulieren.

Een bijlage verwijderen

 1. Dubbelklik op het bijlageveld in de tabel om het dialoogvenster Bijlagen te openen.

  –of–

  Ga in het formulier (in de indelings- of formulierweergave) naar de record met de bijlage die u wilt verwijderen en klik op de knop Bijlagen weergeven op de miniwerkbalk om het dialoogvenster te openen.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Bijlagen het bestand dat u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

Naar boven

Bijlagen gebruiken zonder muis of ander aanwijsapparaat

In de volgende sectie wordt beschreven hoe u met het toetsenbord de focus kunt plaatsen in het navigatiedeelvenster en de tabel, het formulier of het rapport kunt openen dat bestandsbijlagen bevat. Daarnaast wordt aan de hand van de stappen beschreven hoe u kunt bladeren naar bestandsbijlagen en het dialoogvenster Bijlagen kunt openen.

Een tabel, formulier of rapport openen vanuit het navigatiedeelvenster

 1. Druk op F11.

  Opmerking: Als het navigatiedeelvenster is gesloten, wordt dit geopend wanneer u op F11 drukt en wordt de focus in het deelvenster geplaatst. Als het deelvenster is geopend, wordt dit gesloten wanneer u op F11 drukt. Druk nogmaals op F11 om het deelvenster te openen en de focus hiernaartoe te verplaatsen.

 2. Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om de gewenste tabel of het gewenste formulier of rapport te selecteren.

 3. Druk op Enter om het geselecteerde object te openen.

  Als u een tabel opent, wordt de cursor in het eerste veld van de tabel geplaatst. Als u een formulier of rapport opent, wordt de focus in het eerste veld geplaatst.

Bijlagen weergeven vanuit tabellen

 1. Gebruik zo nodig de pijltoetsen om de cursor te verplaatsen naar het gewenste bijlageveld.

 2. Druk op de spatiebalk.

  Het dialoogvenster Bijlagen wordt weergegeven.

 3. Druk op Tab om tussen de knoppen in het dialoogvenster te schakelen en van de knoppen naar de lijst met bestandsbijlagen onder Bijlagen te gaan.

  Opmerking: Records kunnen meerdere bijlagen bevatten. Als u een bijlage wilt selecteren in een lijst met twee of meer bestanden, drukt u op Tab om naar de bestandslijst te gaan en gebruikt u vervolgens de pijltoetsen om het gewenste bestand te selecteren. Druk vervolgens op Tab om terug te gaan naar de knoppen en de gewenste actie te selecteren.

 4. Wanneer u het gewenste bestand en de knop hebt geselecteerd, drukt u op Enter.

 5. Wanneer u klaar bent, drukt u op Tab of gebruikt u pijl-omhoog of pijl-omlaag om OK te selecteren en drukt u op Enter.

Door bijlagen bladeren in een formulier of rapport

Voor deze stappen is een Microsoft Natural Keyboard vereist. Daarnaast zijn deze stappen alleen van toepassing op records met meerdere bijlagen.

 1. Druk desgewenst op Tab om de focus te verplaatsen naar het bijlagebesturingselement. In Access worden het besturingselement en het label dat aan het besturingselement is gekoppeld, standaard gemarkeerd, als het label bestaat.

 2. Druk op de toepassingstoets.

  Er wordt een snelmenu weergegeven.

 3. Druk op de tabtoets of gebruik de pijltoetsen om Verder of Terug te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

 4. Herhaal zo nodig stap 2 om door de bestandsbijlagen te bladeren.

Het dialoogvenster Bijlagen openen vanuit een formulier of rapport

Voor deze stappen is een Microsoft Natural Keyboard vereist.

 1. Druk desgewenst op Tab om de focus te verplaatsen naar het bijlagebesturingselement. In Access worden het besturingselement en het label dat aan het besturingselement is gekoppeld, standaard gemarkeerd, als het label bestaat.

 2. Druk op de toepassingstoets.

  Er wordt een snelmenu weergegeven.

 3. Druk op de tabtoets of gebruik de pijltoetsen om Bijlagen weergeven te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

  Het dialoogvenster Bijlagen wordt weergegeven.

 4. Druk op Tab om tussen de knoppen in het dialoogvenster te schakelen en van de knoppen naar de lijst met bestandsbijlagen onder Bijlagen te gaan (dubbelklik om te bewerken).

  Records kunnen meerdere bijlagen bevatten. Als u een bijlage wilt selecteren in een lijst met twee of meer bestanden, drukt u op Tab om naar de bestandslijst te gaan en gebruikt u vervolgens de pijltoetsen om het gewenste bestand te selecteren. Druk vervolgens op Tab om terug te gaan naar de knoppen en de gewenste actie te selecteren.

 5. Wanneer u het gewenste bestand en de knop hebt geselecteerd, drukt u op Enter.

 6. Wanneer u klaar bent, drukt u op Tab of gebruikt u de pijltoetsen om OK te selecteren en drukt u op Enter.

Naar boven

Overzicht van bijlagen

De volgende secties bevatten naslaginformatie over bijlagen, inclusief de bestandsindelingen voor afbeeldingen en documenten die worden ondersteund door bijlagen, naamgevingsconventies voor bestanden en informatie over het toevoegen van bestanden aan records via programmacode.

Ondersteunde bestandsindelingen voor afbeeldingen

In Access worden de volgende grafische bestandsindelingen ondersteund. Dit houdt in dat deze worden weergegeven via het bijlagebesturingselement zonder gebruik van extra software.

BMP (Windows-bitmap)

RLE (Run Length Encoded-bitmap)

DIB (Device Independent-bitmap)

GIF (Graphics Interchange Format)

JPEG, JPG, JPE (Joint Photographic Experts Group)

EXIF (Exchangeable File Format)

PNG (Portable Network Graphics)

TIFF, TIF (Tagged Image File Format)

ICON, ICO (pictogram)

WMF (Windows-metabestand)

EMF (Enhanced-metabestand)

Ondersteunde indelingen voor documenten en andere bestanden

Normaal gesproken kunt u alle bestanden toevoegen die zijn gemaakt met een van de Microsoft Office-programma’s. U kunt ook logboekbestanden (.LOG), tekstbestanden (.TEXT, .TXT) en gecomprimeerde ZIP-bestanden toevoegen.

Naamgevingsconventies voor bestanden

De namen van de bestandsbijlagen kunnen Unicode-tekens bevatten die worden ondersteund door het NTFS-bestandssysteem dat wordt gebruikt in Microsoft Windows NT (NTFS). Daarnaast moeten bestandsnamen voldoen aan de volgende richtlijnen:

 • Namen mogen niet langer zijn dan 255 tekens, inclusief de bestandsnaamextensie.

 • Namen kunnen niet de volgende tekens bevatten: vraagtekens (?), aanhalingstekens ("), slashes en backslashes (/ \), haakjes openen of sluiten (< >), sterretjes (*), verticale strepen of sluistekens (|), dubbele punten (:) of alineamarkeringen (¶).

Typen bestanden die in Access worden gecomprimeerd

Wanneer u een van de volgende bestandstypen toevoegt aan een database, worden deze gecomprimeerd als dit al niet is gedaan in het oorspronkelijke programma.

Bestandsextensie

Gecomprimeerd?

Reden

.JPG, .JPEG

Nee

Al gecomprimeerd

.GIF

Nee

Al gecomprimeerd

.PNG

Nee

Al gecomprimeerd

.TIF, .TIFF

Ja

.exif

Ja

.bmp

Ja

.emf

Ja

.wmf

Ja

.ico

Ja

.zip

Nee

Al gecomprimeerd

.CAB

Nee

Al gecomprimeerd

.DOCX

Nee

Al gecomprimeerd

.XLSX

Nee

Al gecomprimeerd

.XLSB

Nee

Al gecomprimeerd

.PPTX

Nee

Al gecomprimeerd

Geblokkeerde bestandsindelingen

In Access worden de volgende typen bestandsbijlagen geblokkeerd. Op dit moment kunt u geen van de hier vermelde bestandstypen deblokkeren.

.ADE

.INS

.MDA

.SCR

.ADP

.ISP

.MDB

.SCT

.APP

.ITS

.MDE

.SHB

.ASP

.JS

.MDT

.SHS

.BAS

.JSE

.MDW

.TMP

.BAT

.KSH

.MDZ

.URL

.CER

.LNK

.MSC

.VB

.CHM

.MAD

.MSI

.VBE

.CMD

.MAF

.MSP

.VBS

.COM

.MAG

.MST

.VSMACROS

.CPL

.MAM

.OPS

.VSS

.CRT

.MAQ

.PCD

.VST

.CSH

.MAR

.PIF

.VSW

.EXE

.MAS

.PRF

.WS

.FXP

.MAT

.PRG

.WSC

.HLP

.MAU

.PST

.WSF

.HTA

.MAV

.REG

.WSH

.INF

.MAW

.SCF

Bestanden aan records toevoegen via programmacode

Access biedt toegang tot een objectmodel en programmeerinterfaces voor het toevoegen van bestanden aan records via programmacode van VBA (Visual Basic for Applications). Zie voor meer informatie hierover de artikelen 'LoadFromFile' en 'SaveToFile' op Microsoft Developer Network: http://msdn.microsoft.com.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×