Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In Access kunt u de macroactie BijFout gebruiken om op te geven wat er moet gebeuren wanneer er een fout optreedt in een macro.

Opmerking: De macroactie BijFout is niet beschikbaar in Access-webapps.

Instelling

De macroactie BijFout heeft de volgende argumenten.

Actieargument

Beschrijving

Ga naar

Geef op wat er moet worden uitgevoerd wanneer zich een fout voordoet. Klik op de vervolgkeuzepijl en klik vervolgens op een van de volgende instellingen:

Instelling

Beschrijving

Volgende

Access legt de details van de fout vast in het object MacroError, maar stopt de macro niet. De macro gaat verder met de volgende actie.

Macronaam

Access stopt de huidige macro en voert de macro uit die in het argument Macronaam wordt genoemd.

Mislukt

Access stopt de huidige macro en geeft een foutbericht weer.

Macronaam

Als het argument Ga naar is ingesteld op Macronaam,typt u de naam van de submacro die moet worden gebruikt voor foutafhandeling. De naam die u typt, moet overeenkomen met een submacronaam in de huidige macro. u kunt de naam van een ander macro-object niet invoeren. In het onderstaande voorbeeld is de submacro ErrorHandler opgenomen in hetzelfde macro-object als de macroactie BijFout.

Dit argument moet leeg zijn als het argument Ga naar is ingesteld op Volgende of Mislukt.

Opmerkingen

  • De macroactie BijFout wordt meestal aan het begin van een macro geplaatst, maar u kunt de actie ook later in de macro plaatsen. De regels die door de actie tot stand zijn gebracht, treden in werking wanneer de actie wordt uitgevoerd.

  • Als u het argument Ga naar op Mislukt instelt, werkt Access op dezelfde manier als het programma zou doen als er geen actie BijFout in de macro was geplaatst. Dat wil zeggen dat wanneer zich een fout voordoet, Access de macro stopt en een standaardfoutbericht weergeeft. Het belangrijkste gebruik voor de instelling Mislukt is om foutafhandelingen uit te schakelen die u eerder in een macro hebt bepaald.

Voorbeeld

De volgende macro laat het gebruik van de macroactie BijFout zien. In dit voorbeeld geeft de actie BijFout op dat Access een aangepaste submacro voor foutafhandeling met de naam ErrorHandler moet uitvoeren wanneer er een fout optreedt. Als er een fout optreedt in een van de daaropvolgende acties, springt Access naar de submacro ErrorHandler. De submacro ErrorHandler geeft een berichtvak weer dat naar het object MacroError verwijst om informatie over de fout weer te geven.

Naam van de submacro

Actie

Argumenten

BijFout

Ga naar: Macronaam

Macronaam: ErrorHandler

[Actie 2]

...

[Actie n]

ErrorHandler

Berichtvak

Bericht: ="Fout " & [MacroError].[Number] & " in de actie" & [MacroError].[ActionName] & "."

Pieptoon: Ja

Type: Geen

Titel: Er is een fout opgetreden

Hier ziet u een schermafbeelding van de Macro-ontwerper in Access (Access-versie 2010 en hoger) met het vorige voorbeeld. In dit geval veroorzaakt de expressie in de actie LokaleVarInstellen een fout, omdat deze een getal door nul probeert te delen. Access gaat naar de submacro met de naam ErrorHandler en geeft de foutgegevens in een berichtvak weer.

Macro-ontwerpvlak in Access met een macroactie BijFout.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×