In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie BIT.EX.OF in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Geeft als resultaat een bitsgewijze EX.OF van twee getallen.

Syntaxis

BIT.EX.OF(getal1;getal2)

De syntaxis van de functie BIT.EX.OF heeft de volgende argumenten:

  • getal1    Vereist. Dit moet groter dan of gelijk aan 0 zijn.

  • getal2    Vereist. Dit moet groter dan of gelijk aan 0 zijn.

Opmerkingen

  • BIT.EX.OF retourneert een decimaal getal dat het resultaat is van de som van een bitsgewijze XOR (exclusieve OR) van de parameters.

  • Als een van de argumenten buiten de limieten valt, geeft BIT.EX.OF de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

  • Als een van de argumenten groter is dan (2^48)-1, geeft BIT.EX.OF de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

  • Als een van de argumenten een niet-numerieke waarde is, geeft BIT.EX.OF de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

  • In het resultaat is elke bitpositie 1 als de waarden van de parameters op die bitpositie ongelijk zijn, met andere woorden: als de ene waarde 0 is en de andere 1. Als u bijvoorbeeld BIT.EX.OF(5,3) opgeeft, wordt 5 geschreven als het binaire getal 101 en 3 als het binaire getal 11. Voor deze vergelijking kunt u 3 beter opvatten als 011. De bitwaarden op de drie posities in dit voorbeeld zijn alleen op de meest rechtse positie hetzelfde. Een ongelijk resultaat levert een 1 op voor de tweede en derde positie van rechts, en een gelijk resultaat levert een 0 op voor de meest rechtse positie.

  • De waarde die wordt geretourneerd voor een 1 op een bitpositie loopt van rechts naar links op als macht van twee. De meest rechtse bit retourneert 1 (2^0), de bit aan de linkerkant daarvan retourneert 2 (2^1) enzovoort.

  • In hetzelfde voorbeeld wordt 0 geretourneerd voor de meest rechtse positie omdat daar een 0 staat, 2 (2^1) wordt geretourneerd voor de tweede bitpositie van rechts (waar een 1 staat) en 4 (2^2) voor het meest linkse bit (waar ook een 1 staat). Het totaal als decimale waarde is 6.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Formule

Beschrijving

Resultaat

Hoe het werkt

=BIT.EX.OF(5;3)

Retourneert het totaal van de bitsgewijze 'Exclusieve of'-vergelijking op elke bitpositie.

6

De binaire weergave van het getal 5 is 101 en de binaire weergave van 3 is 11. U kunt 11 uitdrukken als 011, zodat beide getallen uit 3 cijfers bestaan. Bij een bitsgewijze 'Exclusieve of'-vergelijking wordt gecontroleerd of beide cijfers op elke positie niet gelijk zijn en als deze voorwaarde Waar is, wordt een positieve waarde voor de betreffende positie geretourneerd.

Test: Op welke posities zijn de cijfers niet gelijk?

5 in binaire weergave = 101

3 in binaire weergave = 011

jjn

(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*0)

4+2+0

6

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×