Browsen op het web toevoegen aan een formulier

Gebruik de webbrowserbesturingselementen om een URL op te geven en webpagina's in een formulier weer te geven. Dit besturingselement heeft twee versies. In beide webbrowserbesturingselementen kunt u Access-velden aan URL-parameters toevoegen en dynamische webpagina's maken voor elke formulierrecord. U kunt ook door bestanden en mappen bladeren door een bestands-URL op te geven. Het traditionele webbrowserbesturingselement van Internet Explorer is gebaseerd op de in drieën bare browseren engine en werkt met Internet Explorer 7.0 of eerder.

Het moderne Microsoft Edge Webbrowserbesturingselement is gebaseerd op de Chromium-browseren engine en biedt betere functionaliteit en compatibiliteit met webpagina's. U hebt ook toegang tot moderne websites die HTML5 ondersteunen en werken met Power Apps-webpagina's.

Opmerking    Voor Edge Webbrowserbeheer is een Office 365-abonnement vereist en Chromium Edge op uw computer geïnstalleerd. Deze browser wordt automatisch geïnstalleerd met Office 365. Als je om een of andere reden deze browser moet installeren, zie De nieuwe Microsoft Edge downloaden op basis van Chromium.

Een webbrowserbesturingselement toevoegen aan een formulier

Het toevoegen van een webbrowserbesturingselement aan een formulier is vergelijkbaar met andere besturingselementen, behalve dat de besturingselementbron een URL is.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier waaraan u een webbrowserbesturingselement wilt toevoegen en selecteer indelingsweergave.

 2. Ga op het tabblad Ontwerpen in de groep Besturingselementen op een van de volgende opties te werk.

  • Als u het Edge-webbrowserbesturingselement wilt toevoegen, selecteert u Edge-webbrowserbesturingselement.

  • Als u het webbrowserbesturingselement van Internet Internet Web Browser wilt toevoegen, selecteert u Webbrowserbesturingselement voor IE.

 3. Plaats de aanwijzer op de gewenste positie en klik om het besturingselement te plaatsen. In Access wordt het dialoogvenster Hyperlink invoegen geopend.

  Dialoogvenster Hyperlink invoegen

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Een eenvoudige URL toevoegen

  U wilt dezelfde webpagina weergeven voor elke record in het formulier. De webpagina is bijvoorbeeld een Help-site of aanvullende informatie voor de gebruiker.

  1. Selecteer Bladeren op internet rechts van het adresvak.

  2. Wanneer de gewenste pagina in de browser wordt weergegeven, kopieert u de URL van de adresbalk en sluit u vervolgens de browser.

  3. Selecteer OK in het dialoogvenster Hyperlink invoegen.

  Een URL met een queryreeks toevoegen

  U wilt voor elke record in het formulier een andere webpagina weergeven. U kunt een queryreeks gebruiken waarmee waarden worden toegewezen aan parameters. De webpagina is bijvoorbeeld een kaart die varieert op basis van adresvelden in elke record.

  1. Selecteer Bladeren op internet rechts van het adresvak.

  2. Ga in de webbrowser naar de pagina die u in het besturingselement wilt weergeven.

  3. Plak in het dialoogvenster Hyperlink invoegen de URL in het vak Adres en druk vervolgens op de tabtoets.

   Het adresvak wordt gewist en de URL wordt gescheiden in de juiste vakken: Basis-URL,Padenen Parameters. De volledige URL wordt weergegeven in een vak onder de lijsten Paden en Parameters.

  4. Als u het webbrowserbesturingselement zo wilt instellen dat de URL van het besturingselement verandert op basis van de gegevens die in het formulier worden weergegeven, vervangt u de juiste URL-onderdelen door expressies die verwijzen naar de betreffende besturingselementen in het formulier. Ga voor elk onderdeel dat u wilt vervangen, als volgt te werk:

   1. Klik op het pad of de parameter die u wilt vervangen, en klik vervolgens op de knop Opbouwen Bijschrift 4 .

   2. Klik in het dialoogvenster Opbouwfunctie voor expressies op Meer >>, als de elementlijsten niet worden weergegeven.

   3. Zoek in de elementlijsten het besturingselement dat de gegevens bevat die u wilt gebruiken voor het pad of de parameter, en dubbelklik om het toe te voegen aan het expressievak.

   4. Als er andere berekeningen zijn die moeten worden uitgevoerd met de waarde, voegt u de benodigde operatoren en expressie-elementen toe en klikt u vervolgens op OK om de opbouwfunctie voor expressies te sluiten.

   Zie Access-expressiesgebruiken voor meer informatie over het maken van expressies.

  5. Selecteer OK in het dialoogvenster Hyperlink invoegen.

U kunt ook de basis-URL, paden en parameters rechtstreeks in de vakken typen. Zie de documentatie bij Bing Kaarten voor meer informatie over het maken van Bing Kaarten.

Naar boven

De positie en grootte van het webbrowserbesturingselement wijzigen

Wanneer u het webbrowserbesturingselement voor het eerst in een formulier plaats, wordt er mogelijk een vrij kleine cel gebruikt in een indeling. In de meeste gevallen moet u de indeling aanpassen om zoveel mogelijk van de webpagina weer te geven. U kunt het volgende doen door de cel met het besturingselement samen te voegen met aangrenzende lege cellen:

 1. Selecteer de cel met het webbrowserbesturingselement.

 2. Houd Ctrl ingedrukt terwijl u aangrenzende lege cellen selecteert waarin het besturingselement moet worden weergegeven.

 3. Klik op het tabblad Schikken in de groep Samenvoegen/splitsen op Samenvoegen.

 4. Wijzig de grootte van de cel die het resultaat is, door de cel te selecteren en de randen te slepen tot de cel de gewenste grootte heeft.

Naar boven

De besturingselementbron van een webbrowserbesturingselement wijzigen

Nadat een webbrowserbesturingselement aan een formulier is toegevoegd, wilt u misschien nog wijzigingen aanbrengen aan de bijbehorende besturingselementbron (URL). Gebruik de volgende procedure om het dialoogvenster Hyperlink invoegen te openen zodat u wijzigingen kunt aanbrengen.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier met het webbrowserbesturingselement en klik vervolgens op Indelingsweergave.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het webbrowserbesturingselement en klik vervolgens op Hyperlink maken.

 3. Breng in het dialoogvenster Hyperlink invoegen de benodigde wijzigingen aan de URL-onderdelen aan en klik vervolgens op OK.

Naar boven

Een webbrowserbesturingselement converteren

U kunt een webbrowserbesturingselement van Internet Internet Browser converteren naar een besturingselement voor een webbrowser van Microsoft Edge om een bestaand formulier gemakkelijker bij te werken. U kunt ook een besturingselement van de webbrowser Microsoft Edge converteren naar een besturingselement voor webbrowser IE als u hetzelfde webbrowserbesturingselement wilt gebruiken voor verschillende Access-versies.

Een IE-webbrowserbesturingselement converteren naar een Edge-webbrowserbesturingselement

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier en selecteer vervolgens Ontwerpweergave.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het huidige webbrowserbesturingselement van InternetInternet Web Browser, plaats de muisaanwijzer op Wijzigen in en selecteer browserbesturingselement voor Edge.

 3. Microsoft geeft het bericht 'Nog te weten' weer. Selecteer Ja om door te gaan met de conversie of selecteer Nee om de conversie te stoppen.

Een Edge-webbrowserbesturingselement converteren naar een IE-webbrowserbesturingselement

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op het formulier en selecteer vervolgens Ontwerpweergave.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het huidige Edge-webbrowserbesturingselement,plaats de muisaanwijzer op Wijzigen in en selecteer webbrowserbesturingselement van Internet Internet Web Browser.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×