Choose, functie

Hiermee wordt een waarde uit een lijst met argumenten geselecteerd en als resultaat gegeven.

Syntaxis

Choose( index , keuze-1 [, keuze-2] ... [, keuze-n] )

De syntaxis van de functie Choose heeft deze argumenten:

Argument

Beschrijving

index

Vereist. Een numerieke expressie of een veld dat een waarde tussen 1 en het aantal beschikbare keuzen oplevert.

keuze

Vereist. Een expressie van het gegevenstype Variant die een van de mogelijke keuzen bevat.


Opmerkingen

De functie Choose retourneert een waarde uit de lijst met keuzen op basis van de waarde van index. Als index 1 is, retourneert Choose de eerste keuze in de lijst; als index 2 is, resulteert dit in de tweede keuze, enzovoort.

U kunt Choose gebruiken om een waarde in een lijst met keuzen op te zoeken. Als index bijvoorbeeld 3 oplevert en keuze-1 = 'een', keuze-2 = 'twee' en keuze-3 = 'drie', resulteert Choose in 'drie'. Deze functie is vooral handig als index een waarde in een groepsvak vertegenwoordigt.

Met Choose wordt elke keuze in de lijst geëvalueerd, ook al wordt er maar één keuze geretourneerd. Om deze reden moet u letten op ongewenste bijeffecten. Als u de functie MsgBox bijvoorbeeld in alle keuzen gebruikt als een onderdeel van een expressie, wordt er voor elke keuze een berichtvenster weergegeven tijdens de evaluatie, ook al retourneert Choose de waarde van maar één keuze.

De functie Choose retourneert een Null als index kleiner is dan 1 of groter is dan het aantal vermelde opties.

Als index geen geheel getal is, wordt de waarde afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal voordat het wordt geëvalueerd.

Queryvoorbeelden

Expressie

Resultaten

SELECT Choose(3,"Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec") AS Expr1 FROM ProductSales;

Geeft als resultaat de derde waarde in de lijst met waarden. Resultaat: 'Mrt'.

SELECT DateofSale, Choose(Month(DateofSale),"Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec") AS MonthName FROM ProductSales;

Retourneert de waarden in 'DateofSale' en de naam van de betreffende maand in de kolom 'Maandnaam'. (Month(DateofSale) retourneert het maandnummer van de 'DateofSale', die vervolgens als index wordt gebruikt om te kiezen uit een lijst met keuzen in de 'Functie Kiezen').

Voorbeeld van VBA

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie Choose gebruikt om een naam weer te geven in reactie op een index die wordt doorgegeven aan de procedure in de parameter Ind.

Function GetChoice(Ind As Integer)
GetChoice = Choose(Ind, "Speedy", "United", "Federal")
End Function

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×