Beheer afspraken, plannen, budgetten en eenvoudig met Microsoft 365.

Classroom aan persoonlijke voorkeur aanpassen

Op de startpagina van Microsoft Classroom kunnen docenten:

 • Het uiterlijk van Microsoft Classroom aan hun eigen voorkeur aanpassen

 • Door klassen navigeren

 • Klassen filteren

 • Een nieuwe klas instellen

 • Een klas aanpassen

 • Leerlingen/studenten aan een klas toevoegen

 • Docenten aan een klas toevoegen

 • Leerlingen/studenten uit een klas verwijderen

 • Docenten uit een klas verwijderen

 • Leerlingen/studenten uitsluiten van klasgesprekken

Het uiterlijk van Microsoft Classroom aan hun eigen voorkeur aanpassen

Leerlingen/studenten en docenten kunnen de foto voor de pagina Opdrachten aan hun eigen voorkeur aanpassen. Selecteer het beletselteken (…) in de rechterbovenhoek en selecteer Persoonlijke instellingen. U kunt eventueel een van de weergegeven afbeeldingen selecteren.

Selecteer het beletselteken en vervolgens Persoonlijke instellingen

Door klassen en opdrachten navigeren

Classroom geeft standaard opdrachten weer voor alle actieve klassen. Geef ze weer in een lijst met korte omschrijvingen erbij of in een kaartweergave, waar u meer detail hebt.

Via de navigatie-interface kunt u schakelen tussen de lijstweergave en de kaartweergave

Pas een filter toe om opdrachten weer te geven voor een bepaalde klas of voor alle actieve klassen.

Selecteer Inactieve klassen in het navigatiedeelvenster (alleen in de docentenweergave) om inactieve klassen uit te vouwen of te verbergen.

Inactieve klassen uitvouwen in het navigatiemenu

Een nieuwe klas maken

Voor scholen die gebruikmaken van School Data Sync (opgenomen in Office 365), wordt automatisch een nieuwe klas in Classroom gemaakt. Klassen, docenten en leerlingen/studenten worden automatisch gemaakt en geregistreerd met de gegevens uit het klassenrooster in het informatiesysteem voor leerlingen/studenten van de school. Voor scholen die geen gebruikmaken van School Data Sync, hebben docenten de optie klassen handmatig te maken en beheren.

Als u een nieuwe klas wilt maken, kiest u Nieuwe klas, voert u een unieke naam in en selecteert u Gereed. De klas wordt gemaakt in de lijst met inactieve klassen.

Voer de naam in van de nieuwe klas en klik op Gereed

Als u de klas wilt aanpassen, vouwt u Inactieve klas uit, selecteert u de klas die u hebt gemaakt en vervolgens Beheren. In het scherm Beheren kunt u:

 • Een beschrijving geven van de klas

 • Een kleur, pictogram of foto voor de klas selecteren. Deze wordt weergegeven in Classroom om klassen van elkaar te kunnen onderscheiden.

 • De naam, het nummer, de begin- en einddatum van de klas invoeren of wijzigen

Leerlingen/studenten en docenten toevoegen en beheren

Als u leerlingen/studenten aan een klas wilt toevoegen, zoekt u de klas die u in de actieve of inactieve lijst wilt beheren, selecteert u de naam van de klas en vervolgens in de rechterbovenhoek de koppeling Leerlingen/studenten en docenten.

Selecteer Leerling/student toevoegen, typ de naam of het e-mailadres van de student en selecteer Gereed.

Zodra een leerling is toegevoegd, zijn er extra opties om de leerling te beheren.

Opties op het menu Beheren voor leerlingen/studenten

 • Dempen: Een docent kan ervoor zorgen dat een leerling niet kan deelnemen aan een gesprek als de leerling de gespreksfunctie niet op de juiste wijze gebruikt of als een docent alle gesprekken voor een bepaalde klas wil voorkomen.

 • Verwijderen: Een docent kan een leerling uit een klas verwijderen. Hierdoor wordt de leerling uit de klassenlijst verwijderd, worden de opdrachten van de leerling van de startpagina van Classroom verwijderd en kan de leerling niet langer deelnemen aan verdere opdrachten of gesprekken met de klassengroep.

 • Als een leerling automatisch wordt toegevoegd via School Data Sync, dan kunt u er via Beheren > Opdrachten en notitieblokken bijwerken voor zorgen dat de nieuwe leerling de laatste opdrachten via Classroom krijgt.

Docenten kunnen ook docenten toevoegen of verwijderen als een klas les krijgt van een of meer docenten, of als er docentassistenten zijn die opdrachten moeten kunnen maken, weergeven en beoordelen.

Als u een docent wilt toevoegen, selecteert u Docent toevoegen, typt u de naam of het e-mailadres van de docent en selecteert u Gereed.

Een klas activeren of deactiveren

Als u een klas wilt activeren, kiest u onder Inactieve klassen de naam van de klas en vervolgens Beheren > Klas activeren. Als de klas is geactiveerd, worden de opdrachten zichtbaar voor alle leerlingen/studenten.

Opdracht Klas activeren

Als u een klas wilt deactiveren, kiest u de naam van de actieve klas en vervolgens Beheren > Klas deactiveren. Hierdoor wordt de klas verplaatst naar de lijst met inactieve klassen en worden opdrachten voor de leerlingen/studenten verborgen. Opdrachten worden bewaard en kunnen makkelijk worden bijgewerkt als de klas opnieuw wordt geactiveerd.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×