Closed Caption-ondertiteling toevoegen aan media in PowerPoint

InPowerPoint voor Windows kunt u ondertiteling of ondertitels toevoegen aan Video's en audiobestanden in uw presentaties. Door ondertiteling toe te voegen, kunt u uw presentatie toegankelijker maken voor een groter publiek, met uitzondering van mensen met een hoorzitting en van de andere talen dan degene in de video.

Zie uw PowerPoint-presentaties toegankelijk makenvoor meer informatie over aanbevolen procedures voor toegankelijkheid.

Vanaf versie 2016 heeft PowerPoint een nieuwe, eenvoudigere indeling voor bijschrift bestanden, genaamd WebVTT. Met de videospeler in de volgende versies van PowerPoint kunt u bijschriften weergeven wanneer u de video afspeelt:

 • PowerPoint 2016

 • PowerPoint 2019

 • PowerPoint voor Microsoft 365

De ondertiteling wordt opgeslagen in een tekstbestand met de bestandsextensie. VTT. U kunt zelf een ondertitelingsbestand maken of een hulpprogramma voor het maken van ondertitels gebruiken. Als u online wilt zoeken naar de beschikbare hulpprogramma's en gedetailleerde instructies, typt u 'VTT-bestand maken' in het zoekprogramma.

Zie Closed Caption-ondertiteling of ondertitels inschakelenvoor instructies over het weergeven van bijschriften bij het bekijken van een video in deze versies van PowerPoint.

Vereisten voor deze functie

De beschikbaarheid van de ondertiteling functie in Office 2016 is afhankelijk van de manier waarop Office is geïnstalleerd. Closed Caption-ondertiteling is alleen beschikbaar voor Office 2016-installaties met klik-en-klaar . Op MSI gebaseerde installaties zijn geen functies voor het afsluiten van ondertiteling. Lees de volgende sectie om te zien of de functie beschikbaar is in de installatie van PowerPoint 2016.

 1. Open een Office 2016 toepassing.

 2. Selecteer in het menu Bestand de optie Account.

 3. Voor Office 2016-installaties met Klik-en-klaar hebt u een knop Bijwerkopties .

  Installaties met MSI hebben de knop Bijwerkopties niet. U ziet alleen de knop info over <Application name> .

  Installaties met Klik-en-Klaar hebben een knop Bijwerkopties op de pagina Account. Installaties met MSI hebben deze knop niet.

Als u een op MSI gebaseerde installatie van Office 2016 hebt, raadpleegt u de instructies in het gedeelte 2013 van dit artikel om te zien welke ondertitelings functies beschikbaar zijn.

Ondertiteling aanmaken

Maak een tekstondertitelingsbestand met de extensie .vtt voordat u ondertiteling toevoegt. Voor instructies over het maken van het ondertitelingsbestand raadpleegt u ondertiteling maken voor een video.

Ondertiteling toevoegen aan een video

U kunt ondertitels toevoegen aan presentaties die u hebt opgenomen met gesproken tekst, schermopnamen en andere Video's (behalve onlinevideo's) die u in PowerPoint invoegt. Het toevoegen van bijschriften aan een opname met alleen audio wordt momenteel niet ondersteund.

 1. Open in PowerPoint in de normale weergave de dia met de video waaraan u ondertitels wilt toevoegen.

 2. Selecteer de video op de dia.

 3. Klik op het tabblad Afspelen op de knop Bijschriften invoegen en selecteer Bijschriften invoegen.

  Ondertitels invoegen in of verwijderen uit een video in PowerPoint
 4. Blader in het dialoogvenster Bijschriften invoegen naar het ondertitelingsbestand. Selecteer het bestand en klik vervolgens op Invoegen.

 5. Herhaal de procedure als u nog een ondertitelingsbestand wilt toevoegen.

 6. Speel de video af en controleer of de ondertitels correct worden weergegeven.

Ondertiteling uit een video verwijderen

Als u een ondertitelingsbestand wilt bewerken dat in een video in PowerPoint is ingevoegd, kunt u het bestand eerst verwijderen, het wijzigen en het vervolgens weer toevoegen aan de video. Voordat u het bestand verwijdert uit de video van PowerPoint, controleert u of u de oorspronkelijke kopie van het ondertitelingsbestand hebt opgeslagen op uw PC.

Als u meerdere ondertitelingsbestanden aan een video hebt toegevoegd, worden alle ondertitelingsbestanden die aan de video zijn toegewezen, verwijderd aan de hand van de volgende procedure.

 1. Open in PowerPoint in de normale weergave de dia met de video die de bijschriften bevat.

 2. Selecteer de video op de dia.

 3. Klik op het tabblad Afspelen op de knop Bijschriften invoegen en selecteer Alle bijschriften verwijderen.

  Ondertitels invoegen in of verwijderen uit een video in PowerPoint

Tip: Als u Microsoft 365 gebruikt, kunt u ook actuele ondertitels weergeven, inclusief live vertaling naar een andere taal als u dat wilt, van uw spraak. Zie voor meer informatie presenteren via realtime, automatische bijschriften of ondertitels in PowerPoint.

Bijschriften toevoegen aan een audiobestand

Als u bijschriften aan een audiobestand wilt toevoegen, gebruikt u de stempel invoegtoepassing.

In PowerPoint 2013 en PowerPoint 2010 en de op MSI gebaseerde versie van PowerPoint 2016, stempel (de invoegtoepassing ondertiteling toe tekst voor Microsoft PowerPoint) kunt u ondertiteling toevoegen aan uw video-en audiobestanden. Als u werkt met audio-en audiobestanden met bijschriften met een getimede tekstopmaak (TTML), kunt u deze in deze invoegtoepassing rechtstreeks importeren in uw presentatie. Als u geen TTML-bestand hebt, kunt u bijschriften rechtstreeks in uw presentatie toevoegen met de stempel bijschrift editor.

De invoegtoepassing stempel biedt de volgende opties:

 • U kunt bijschriften importeren uit een TTML-bestand (Timed Text Markup) om ondertitels te maken op basis van audio of video in de presentatie.

 • Closed Caption-ondertiteling maken en bewerken in PowerPoint 2010, 2013 of 2016.

 • Verwijder de ondertiteling.

 • Bijschriften exporteren naar een TTML-bestand.

 • Bijschriften in-en uitschakelen in de presentatiemodus. Gebruikers die deze invoegtoepassing hebben geïnstalleerd, kunnen dit ook doen.

 • Een video/audio afspelen tijdens het bewerken van de genummerde tekstbijschriften.

 • Bijschriften uitlijnen wanneer ze zijn verplaatst of de grootte van de video wijzigen.

 • Importeer communicative tekstopmaak informatie uit het TTML-bestand, bijvoorbeeld: opmaak, kleur en uitlijning.

Wat wilt u doen?

STEMPEL downloaden en installeren

De invoegtoepassing is ontworpen voor PowerPoint 2010, 2013 of 2016 en u moet de juiste invoegtoepassing voor uw versie van Office (32-bits of 64-bits) installeren.

Stap 1: uw versie van Microsoft Office bevestigen

Ga als volgt te werk als u wilt controleren welke versie van Office u gebruikt en welk installatieprogramma u moet downloaden:

 1. In PowerPoint klikt u op het tabblad bestand .

 2. Klik op Help.

 3. Onder info over Microsoft PowerPoint is dit informatie over de versie van Office die u hebt geïnstalleerd, waaronder of 32-bits of 64-bits is.

Stap 2: een stempel downloaden

Wanneer u zeker weet wat de versie is die u nodig hebt, kunt u de invoegtoepassing als volgt downloaden:

 1. Ga naar de invoegtoepassing ondertiteling toe tekst voor Microsoft PowerPoint (stempel).

 2. Kies de juiste versie voor uw computer en sla het zip-bestand op uw computer op.

 3. Extraheer de bestanden naar een map op uw computer.

Stap 3: een stempel installeren

Wanneer u het gewenste stempelbestand hebt gedownload, installeert u dit als volgt:

 1. Ga naar de map waarin u de installatiebestanden hebt uitgepakt en voer stempel instellingen (32-bits of 64-bits). msi in.

 2. Voer de stappen uit in de installatiewizard.

Ga als volgt te werk om te controleren of de invoegtoepassing correct is geïnstalleerd:

 1. Open PowerPoint.

 2. Klik op het tabblad Bestand en vervolgens op Opties.

 3. Klik op invoegtoepassingen en controleer of de invoegtoepassing subondertitelingsinvoegtoepassing Text voor Microsoft PowerPoint wordt weergegeven onder actieve invoegtoepassingen voor toepassingen.

  PowerPoint-opties, scherm Invoegtoepassingen met STAMP gemarkeerd

Nadat u de stempel invoegtoepassing hebt geïnstalleerd, ziet u in de groep hulpmiddelen voor audio of hulpmiddelen voor audio de optie nieuwe opties op het tabblad afspelen wanneer u een audio-of video-item hebt geselecteerd in uw presentatie. De opdrachten op het lint zijn ingeschakeld of uitgeschakeld op basis van het media-item geselecteerd en de bijschriften zijn al aan de opdracht gekoppeld.

Sneltoetsen

De knoppen op de ondertitel-editor kunnen worden geopend met standaard Microsoft Windows Alt + Key Accelerators.

De volgende toetsen zijn ook toegewezen aan functies in de bijschrift editor:

Toets

Functie

F2

Een afspeeltijd van 2 seconden teruggaan

F3

De begintijd van het huidige bijschrift instellen

F4

De eindtijd van het huidige bijschrift instellen

F5

De focus verplaatsen naar de tekst van het bijschrift voor bewerken

F6 of invoegen

Een nieuw bijschrift invoegen onder in het raster en de begintijd instellen

Delete

Huidig bijschrift verwijderen

Ctrl+P

Het afspelen starten of onderbreken

Ctrl+Shift+S

De afspeelsnelheid vertraagd

Ctrl+Shift+N

Keert de normale afspeelsnelheid weer

Ctrl+Shift+G

De afspeelsnelheid vergroten

Nieuwe bijschriften maken met de bijschrift editor

Bijschrifteditor met aangeduid bijschrift

1 Afspelen

2 Een bijschrift toevoegen

3 Begin-en eindtijd instellen

4 Tekst van een bijschrift toevoegen of wijzigen

5 Bijschriften bijwerken

6 Ga als volgt te werk om nieuwe bijschriften toe te voegen aan een audio of video in uw presentatie:

 1. Ga naar het tabblad Invoegen , klik op het video -of Audio menu en selecteer het mediatype en de locatie die u in de presentatie wilt invoegen.

  Opmerking: Zie geluiden toevoegen en afspelen in een presentatie voor meer informatie.

 2. Klik in hulpmiddelen voor audio of hulpmiddelen voor videoop het tabblad afspelen en klik vervolgens op het menu ondertitels toevoegen .

 3. Selecteer Bijschriften maken.
  Tabblad Afspelen, menu Ondertitels toevoegen geselecteerd

 4. Klik in de kop-editorop de knop afspelen om het afspelen van de audio of video te starten.

 5. Wanneer het afspelen van media is, luistert u naar het dialoogvenster waarvan u een bijschrift wilt toevoegen en klikt u op Nieuw bijschrift Knop Nieuw bijschrift om een bijschrift toe te voegen. Het bijschrift wordt gemaakt met de huidige afspeeltijd van de media als de begintijd van het bijschrift.

  Als u op de Begintijd klikt, wordt het beginpunt van het actieve bijschrift opnieuw ingesteld.

 6. Vervolgens kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:

  • Klik in het tekstveld bijschrift en typ de tekst die u wilt weergeven in het bijschrift. wel

  • Klik op eindtijd instellen Knop Eindtijd instellen om de eindtijd van het bijschrift in te stellen op de huidige afspeel positie voor media. U kunt ook handmatig het einde van elk bijschrift invoeren. Als u de eindtijd leeg laat, wordt deze aangepast aan de begintijd van het volgende bijschrift.

 7. Herhaal de stappen 4 en 5 om extra bijschriften te maken.

  U hoeft geen bijschriften te maken in de juiste volgorde. Als u een nieuw bijschrift wilt toevoegen tussen twee bestaande bijschriften, klikt u op sorteren om de volgorde van de namen in te stellen.

Bijschriften als een TTML-bestand importeren

Als bijschriften voor uw media al zijn gemaakt en opgeslagen als een TTML-bestand, kunt u ze als volgt importeren in PowerPoint:

 1. Ga naar het tabblad Invoegen , klik op het video -of Audio menu en selecteer het mediatype en de locatie die u in de presentatie wilt invoegen.

  Zie geluiden toevoegen en afspelen in een presentatie of een videobestand invoegen en afspelen vanaf uw PC of OneDrive voor meer informatie.

 2. Klik in hulpmiddelen voor audio of hulpmiddelen voor videoop het tabblad afspelen en klik vervolgens op het menu ondertitels toevoegen .

 3. Klik op bijschriften uit bestand.
  Tabblad Afspelen, knop Ondertitel toevoegen geselecteerd.

 4. Blader naar de locatie van het TTML-bestand, selecteer het bestand dat u wilt importeren en klik op openen.

 5. Als u de bijschriften wilt bewerken nadat deze in uw presentatie zijn geïmporteerd, schakelt u het selectievakje bijschriften bewerken in.

 6. Klik op OK.

Ondertitels bewerken of verwijderen in de bijschrift editor

Wanneer u media selecteert waaraan bijschriften al zijn toegevoegd, kunt u de bijschriften als volgt bewerken:

 1. Klik op het tabblad afspelen op bijschriften bewerken.

  Hulpmiddelen voor video, tabblad Afspelen met Ondertitels bewerken gemarkeerd

 2. Klik in het tekstgebied van het bijschrift dat u wilt bewerken en breng de benodigde wijzigingen aan.

 3. Selecteer Bijschriften bijwerken.

U kunt als volgt een bijschrift verwijderen:

 1. Klik op het tabblad afspelen op Opties voor bewerken.

 2. Selecteer de rij met het bijschrift dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op bijschrift verwijderen.

Als u wilt zien welke bijschriften u hebt ingevoerd of gewijzigd, schakelt u naar de weergave Diavoorstelling van uw presentatie en klikt u op de audio of video om deze te starten.

Bijschriften uitlijnen, weergeven, verbergen of verwijderen

Bijschriften uitlijnen als u de video verplaatst of de grootte ervan wijzigen

Als u de grootte van de video in uw presentatie verplaatst of wijzigt, kunt u de ondertiteling opnieuw uitlijnen door de video te selecteren en vervolgens te klikken op bijschriften uitlijnen op het tabblad afspelen .

Ondertitels in de presentatie weergeven of verbergen

U kunt ondertitels verbergen in uw presentatie door de media te selecteren en vervolgens te klikken op het tabblad afspelen op verbergen .

Als u bijschriften verbergt, worden deze niet verwijderd uit de presentatie.

Als u bijschriften wilt weergeven die u eerder hebt verborgen, selecteert u het medium en klikt u op het tabblad afspelen op weergeven .

Ondertitels uit de presentatie verwijderen

Als u bijschriften van de media in uw presentatie volledig wilt verwijderen, selecteert u het medium en klikt u op verwijderen op het tabblad afspelen .

Verwante onderwerpen

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×