Berekent het aantal records dat wordt geretourneerd door een query.

Syntaxis

Count( expr )

De tijdelijke aanduiding expr vervangt u door een reeksexpressie die het veld aangeeft met de gegevens die u wilt tellen of een expressie die een berekening uitvoert met de gegevens in het veld. Operanden in expr kunnen de naam van een tabelveld of functie bevatten (dit kan een ingebouwde of door de gebruiker gedefinieerde functie zijn, maar geen andere statistische SQL-functie). U kunt elk type gegevens tellen, inclusief tekst.

Opmerkingen

Tip:  In Access 2010 ondersteunt de opbouwfunctie voor expressies IntelliSense, zodat u kunt zien welke argumenten er vereist zijn voor de expressie. 

U kunt Count gebruiken om het aantal records in een onderliggende query te tellen. Gebruik Count bijvoorbeeld om het aantal orders te tellen dat naar een bepaald land is verzonden.

Hoewel met expr een berekening kan worden uitgevoerd op een veld, wordt met Count alleen het aantal records vastgesteld. Het maakt niet uit welke waarden in de records zijn opgeslagen.

Records met Null-velden worden niet meegeteld door de functie Count, tenzij expr is ingesteld op het jokerteken *. Als u het jokerteken * gebruikt, wordt met Count het totale aantal records berekend, inclusief records met Null-velden. Count(*) werkt aanzienlijk sneller dan Count([kolomnaam]). Zet het sterretje niet tussen aanhalingstekens (' '). In het volgende voorbeeld wordt het aantal records in de tabel Orders berekend:

SELECT Count(*) AS TotalOrders FROM Orders;

Als expr naar meerdere velden verwijst, wordt een record alleen meegeteld door de functie Count als ten minste één van de velden niet Null is. Als alle opgegeven velden Null zijn, wordt de record niet meegeteld. Plaats een en-teken (&) tussen de namen van de velden. In het volgende voorbeeld ziet u hoe u alleen records kunt tellen waarvan het veld ShippedDate of Freight niet Null is:

SELECT Count('ShippedDate & Freight') AS [Not Null] FROM Orders;

U kunt Count gebruiken in een query-expressie. U kunt deze expressie ook gebruiken in de SQL-eigenschap van een QueryDefobject of bij het maken van een Recordset-object op basis van een SQL-query.

Gegevens tellen met behulp van een query

SQL-functies

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×