CREATE INDEX, instructie

Maakt een nieuw index op een bestaande tabel.

Opmerking: Voor niet-Microsoft Access-databases ondersteunt de Microsoft Access-database-engine het gebruik van CREATE INDEX niet (behalve voor het maken van een pseudo-index op een aan ODBC gekoppelde tabel) en evenmin DDL-instructies. Gebruik in plaats daarvan een DAO-methode. Zie de sectie Opmerkingen voor meer informatie.

Syntaxis

CREATE [ UNIQUE ] INDEX index
ON table (field [ASC|DESC][, field [ASC|DESC], ...])
[WITH { PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL }]

De instructie CREATE INDEX bestaat uit de volgende onderdelen:

Onderdeel

Beschrijving

index

De naam van de index die moet worden gemaakt.

table

De naam van de bestaande tabel die de index bevat.

field

De naam van het veld of de velden die moeten worden geïndexeerd. Als u een enkelvoudige index wilt maken, moet u na de tabelnaam de veldnamen tussen haakjes zetten. Als u een meervoudige index wilt maken, moet u de naam van elk veld vermelden dat in de index wordt opgenomen. Als u een aflopende index wilt maken, gebruikt u DESC gereserveerd woord, anders wordt ervan uitgegaan dat de index oplopend is.


Opmerkingen

Als u dubbele waarden in het geïndexeerde veld (de geïndexeerde velden) van verschillende records wilt voorkomen, gebruikt u het gereserveerde woord UNIQUE.

In de optionele WITH-component kunt u regels voor gegevensvalidatie afdwingen. U kunt:

  • Voorkomen dat NULL-waarden in het geïndexeerde veld of de geïndexeerde velden van nieuwe records worden ingevoerd door gebruik te maken van de optie DISALLOW NULL.

  • Voorkomen dat records met de waarde NULL in het geïndexeerde veld of de geïndexeerde velden in de index worden opgenomen door gebruik te maken van de optie IGNORE NULL.

  • Het geïndexeerde veld of de geïndexeerde velden aangeven als primaire sleutel door middel van het gereserveerde woord PRIMARY. Dit houdt in dat de sleutel uniek is, zodat u het gereserveerde woord UNIQUE achterwege kunt laten.

U kunt CREATE INDEX gebruiken om een pseudo-index te maken voor een gekoppelde tabel in een ODBC-gegevensbron, bijvoorbeeld Microsoft® SQL Server™, die nog geen index heeft. U hebt geen toestemming voor of toegang tot de externe server nodig om een pseudo-index te maken. Bovendien is pseudo-index niet van invloed op de externe database. Voor gekoppelde en systeemeigen tabellen gebruikt u dezelfde syntaxis. Het maken van een pseudo-index voor een tabel die normaal gesproken alleen-lezen is, kan erg handig zijn.

U kunt de instructie ALTER TABLE ook gebruiken om enkelvoudige of meervoudige indices aan een tabel toe te voegen, en u kunt de instructie ALTER TABLE of DROP gebruiken als u een met ALTER TABEL of CREATE INDEX gemaakte index wilt verwijderen.

Opmerking: Gebruik het gereserveerde woord PRIMARY niet als u een nieuwe index maakt voor een tabel die al een primaire sleutel bevat. Doet u dat wel, dan krijgt u een foutmelding.Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×