CUM.HOOFDSOM, functie

In dit artikel worden de syntaxis van de formule en het gebruik van de functie CUM.HOOFDSOM in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Berekent de cumulatieve terugbetaalde hoofdsom voor een lening tussen begin_periode en einde_periode.

Syntaxis

CUM.HOOFDSOM(rente;aantal_termijnen;hw;begin_periode;einde_periode;type_getal)

De syntaxis van de functie CUM.HOOFDSOM heeft de volgende argumenten:

 • rente Vereist. Het rentepercentage.

 • aantal_termijnen    Vereist. Het totale aantal termijnen.

 • hw    Vereist. De huidige waarde.

 • begin_periode    Vereist. De eerste termijn in de berekening. Betalingstermijnen worden genummerd vanaf 1.

 • einde_periode    Vereist. De laatste termijn in de berekening.

 • type_getal    Vereist. Het tijdstip van de betaling.

type_getal

Tijdstip van de betaling

0 (nul)

Aan het einde van de termijn

1

Aan het begin van de termijn

Opmerkingen

 • Wees consequent in het gebruik van de eenheden waarmee u rente en aantal-termijnen opgeeft. Als u maandelijkse aflossingen verricht op een lening met een looptijd van vier jaar tegen een jaarlijks rentepercentage van 12 procent, gebruikt u 12%/12 voor rente en 4*12 voor aantal_termijnen. Als u jaarlijkse aflossingen verricht op dezelfde lening, gebruikt u 12% voor rente en 4 voor aantal_termijnen.

 • Als rente ≤ 0, aantal_termijnen ≤ 0 of hw ≤ 0, geeft CUM.HOOFDSOM de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als begin_periode < 1, einde_periode < 1 of begin_periode > einde_periode, geeft CUM.HOOFDSOM de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als type_getal niet het getal 0 of 1 is, geeft CUM.HOOFDSOM de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

Beschrijving

0,09

Het rentepercentage per jaar

30

De looptijd in jaren

125000

Huidige waarde

Formule

Beschrijving

Resultaat

=CUM.HOOFDSOM(A2/12;A3*12;A4;13;24;0)

De totale hoofdsom betaald over het tweede jaar, van periode 13 tot en met 24.

-934,1071234

=CUM.HOOFDSOM(A2/12;A3*12;A4;1;1;0)

De hoofdsom betaald over één termijn, namelijk de eerste maand.

-68,27827118

Notities: 

 • Voor een maandelijks rentepercentage moet u het jaarlijkse rentepercentage delen door 12. Het aantal termijnen kunt u berekenen door het aantal jaren dat er geld is uitbetaald, te vermenigvuldigen met 12.

 • Als u in Excel Web App de resultaten in de juiste notatie wilt weergeven, selecteert u de cel. Vervolgens gaat u op het tabblad Start naar de groep Getal en klikt u op de pijl naast Getalnotatie en klikt u op Algemeen.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×