DDB, functie

Retourneert een waarde van het gegevenstype Double die de afschrijving van activa over een opgegeven termijn voorstelt, berekent met de 'double declining balance'-methode of een andere methode die u opgeeft.

Syntaxis

DDB( kosten;restwaarde;duur;termijn [; factor] )

De syntaxis van de functie DDB heeft deze argumenten:

Argument

Beschrijving

kosten

Vereist. Een waarde van het gegevenstype Double die de aanschafkosten van het activum aangeeft.

restwaarde

Vereist. Een waarde van het gegevenstype Double die de waarde van het activum aan het einde van de levensduur aangeeft.

duur

Vereist. Een waarde van het gegevenstype Double die de lengte van de levensduur van het activum aangeeft.

termijn

Vereist. Een waarde van het gegevenstype Double die de periode aangeeft waarvoor de afschrijving van het activum wordt berekend.

factor

Optioneel. Een waarde van het type Variant die de snelheid aangeeft waarmee wordt afgeschreven. Als u dit argument weglaat, wordt 2 gebruikt, wat overeenkomt met de 'double declining balance'-methode.


Opmerkingen

Bij de 'double declining balance'-methode worden de activa versneld afgeschreven. De afschrijving is het hoogst in de eerste termijn en wordt steeds kleiner in de volgende termijnen.

De argumenten duur en termijn moeten in dezelfde eenheden worden opgegeven. Als u voor duur bijvoorbeeld maanden gebruikt, moet u voor termijn ook maanden gebruiken. Alle argumenten moeten positieve getallen zijn.

De functie DDB gebruikt de volgende formule om de afschrijving voor een bepaalde periode te berekenen:

Afschrijving / termijn = ((kostenrestwaarde) * factor) / duur

Voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie DDB gebruikt om de afschrijving van een activum voor een opgegeven periode te retourneren, op basis van de aanschafkosten (InitCost), de restwaarde aan het einde van de levensduur van het activum (SalvageVal), de totale levensduur van het activum in jaren (LifeTime) en de termijn in jaren waarvoor de afschrijving wordt berekend (Depr).

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, Depr
Const YRMOS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00"
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("Enter the asset's value at end of its life.")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YRMOS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YRMOS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YRMOS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("Enter year for depreciation calculation."))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = InputBox("Enter year for depreciation calculation.")
Loop
Depr = DDB(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & _
Format(Depr, Fmt) & "."

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×