Beheer afspraken, plannen, budgetten en eenvoudig met Microsoft 365.

DDEInitiate, functie

U kunt de functie DDEInitiate gebruiken om via DDE (Dynamic Data Exchange) een gesprek met een andere toepassing te starten. De functie DDEInitiate opent een DDE-kanaal voor het overbrengen van gegevens tussen een DDE-server en de clienttoepassing.

Als u bijvoorbeeld gegevens wilt overbrengen van een Microsoft Office Excel 2007-spreadsheet naar een Microsoft Office Access 2007-database, kunt u de functie DDEInitiate gebruiken om een kanaal te openen tussen de twee toepassingen. In dit voorbeeld fungeert Access als de clienttoepassing en Excel als de servertoepassing.

Syntaxis

DDEInitiate ( toepassing, onderwerp )

De syntaxis van de functie DDEInitiate heeft deze argumenten:

Argument

Beschrijving

toepassing

Een reeksexpressie die een toepassing identificeert die kan deelnemen aan een DDE-gesprek. De waarde voor het argument toepassing is meestal de naam van een EXE-bestand (zonder de extensie .exe) voor een Microsoft Windows-toepassing, zoals Excel.

onderwerp

Een tekenreeksexpressie die bestaat uit de naam van een onderwerp dat wordt herkend door het argument toepassing. Raadpleeg de documentatie van de toepassing voor een lijst met onderwerpen.


Opmerkingen

Als alles goed gaat, start de functie DDEInitiate een DDE-gesprek met de toepassing en het onderwerp die zijn opgegeven met de argumenten toepassing en onderwerp, waarna een waarde van het type Lange integer wordt geretourneerd. Deze retourwaarde vertegenwoordigt een uniek kanaalnummer dat verwijst naar een kanaal dat is geopend voor gegevensoverdracht. Dit kanaalnummer wordt vervolgens gebruikt met andere DDE-functies en -instructies.

Als de toepassing nog niet actief is of wel actief is maar het argument onderwerp niet wordt herkend of DDE niet wordt ondersteund, retourneert DDEInitiate een runtimefout.

De waarde van het argument onderwerp is afhankelijk van de toepassing die is opgegeven met het argument toepassing. Voor toepassingen die documenten of bestanden gebruiken, bevatten geldige onderwerpnamen vaak de namen van deze bestanden.

Opmerking: Het maximum aantal kanalen dat tegelijk geopend kan zijn, wordt bepaald door Microsoft Windows en het geheugen en de bronnen van uw computer. Als u een kanaal niet gebruikt, kunt u bronnen besparen door het kanaal te sluiten met de instructie DDETerminate of DDETerminateAll.

Tip

Als u de objecten van een andere toepassing vanuit Access wilt manipuleren, kunt u overwegen om Automatisering te gebruiken.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×