De begin- of einddatum voor een project instellen in de bureaubladversie van Project

De begin- of einddatum voor een project instellen in de bureaubladversie van Project

Office 365-abonnement, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Standaard wordt de huidige datum als begindatum voor alle nieuwe projecten gebruikt. Deze datum kunt u natuurlijk wijzigen. U kunt ook instellen dat het project vanaf een einddatum moet worden gepland.

Tip: Projectmanagement    Plan uw project zo mogelijk vanaf een begindatum. Zelfs als u weet op welke datum het project klaar moet zijn, kunt u beter vanaf een begindatum plannen om zo flexibel mogelijk te zijn.

Een begin- of einddatum voor een project plannen

 1. Klik op Project > Projectgegevens.

 2. Selecteer in de lijst Plannen vanaf een waarde voor Begindatum van het project of Einddatum van het project.

 3. Voer in het vak Begindatum of Einddatum de datum in van waaraf u wilt plannen.

Tip

Uitleg

Kies slechts één planningsmethode

Een project kan alleen worden gepland vanaf de begindatum of vanaf de einddatum. Een planning vanaf beide datums tegelijkertijd is niet mogelijk.

Verplaats de begintijd van een project

U kunt de begindatum of de einddatum van een project op elk gewenst moment wijzigen, ook nadat u de projectplanning hebt gemaakt. Klik op Project > Project verplaatsen.

Als u een project verplaatst, kunt u bepalen of door Project ook de datums voor de werkelijk uitgevoerde hoeveelheid werk moeten worden verplaatst. Als u meer controle wilt hebben over hoe werkelijk uitgevoerde en onvoltooide gedeelten van taken worden verplaatst, gebruikt u eerst de bijwerkfunctie van Project voordat u een project verplaatst. Klik op Project > Project bijwerken en selecteer de optie Onvoltooid werk opnieuw plannen na. Stel nu een tijd in de toekomst in waarna onvoltooid werk kan worden gepland; de werkelijke datums voor taken worden niet verplaatst. Als u dit hebt gedaan, kunt u de functie Project verplaatsen gebruiken.

Voordelen van plannen vanaf een einddatum

U wilt weten op welke datum een project moet beginnen om op een specifieke, vereiste datum klaar te zijn. Toch is het vaak raadzaam om over te schakelen op een planning vanaf de begindatum zodra het werk aan het project is begonnen.

U weet niet zeker wanneer het project begint.

Volgens de vereisten van uw projectmanagementmethodiek moet altijd vanaf een einddatum worden gepland.

Wat gebeurt er wanneer vanaf een einddatum wordt gepland in Project?

Wanneer u nieuwe taken invoert, wordt aan die taken automatisch de beperking Zo laat mogelijk (ZLM) toegewezen. Stel andere beperkingen alleen in als deze noodzakelijk zijn.

Als u een Gantt-balk sleept om de einddatum van een taak te wijzigen, wordt automatisch de beperking Niet later eindigen dan (NLED) toegewezen.

Als u automatisch effenen gebruikt om overbezetting in het project terug te dringen, wordt automatisch een negatieve waarde voor de vertraging door effenen toegevoegd om de beschikbaarheid van resources beter te verdelen. Omdat het project vanaf de einddatum wordt gepland, wordt met een negatieve vertraging door effenen tijd na een taak toegevoegd, niet voor een taak.

Als u een project dat eerder vanaf een begindatum was gepland, op een bepaald moment vanaf een einddatum gaat plannen, worden alle waarden voor vertragingen en splitsingen door effenen verwijderd uit taken en toewijzingen.

Let op datumbeperkingen

Als de einddatum niet verandert nadat u de begindatum hebt gewijzigd, is op een of meer taken mogelijk een datumbeperking toegepast. Bekijk de beperkingen in uw planning om te controleren of deze allemaal noodzakelijk en correct zijn. Als u de beperkingen voor een taak wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op de taak, klikt u op Informatie en klikt u vervolgens op het tabblad Geavanceerd.

Let op de werkelijke voortgang die voor taken is gerapporteerd

Als de begindatum niet verandert nadat u de einddatum hebt gewijzigd, is voor een of meer taken mogelijk de werkelijk gerapporteerd of is er een datumbeperking toegepast. Bekijk de beperkingen in uw planning om te controleren of deze allemaal noodzakelijk en correct zijn. Als u de beperkingen voor een taak wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op de taak, klikt u op Informatie en klikt u vervolgens op het tabblad Geavanceerd.

Meer informatie over begindatums en einddatums van projecten

Naar boven

Deze instructies zijn specifiek voor Microsoft Project 2007.

Een begin- of einddatum voor een project plannen

 1. Klik in het menu Project op Projectgegevens.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt plannen vanaf de begindatum, klikt u op Begindatum van project in de lijst Plannen vanaf.

  • Als u wilt plannen vanaf de einddatum, klikt u op Einddatum van project in de lijst Plannen vanaf.

 3. Voer in het vak Begindatum of Einddatum de datum in van waaraf u wilt plannen.

 • Als u besluit om te plannen vanaf de einddatum, omdat u wilt weten wat de laatste datum is waarop u het project kunt starten om op die einddatum te eindigen, is het toch een goed idee om over te gaan op een planning vanaf de begindatum zodra het werk aan het project begint. Daarmee kunt u de voortgang van uw project goed bijhouden, en factoren en situaties volgen die mogelijk leiden tot het verschuiven van de einddatum.

 • Een project kan alleen zijn gepland vanaf de begindatum of vanaf de einddatum. Een planning vanaf beide datums tegelijkertijd is niet mogelijk. Als u een project plant vanaf de begindatum, wordt de einddatum automatisch berekend op basis van de wijzigingen gedurende het project. Als u een project plant vanaf de einddatum, wordt de begindatum automatisch berekend. Als u de automatisch berekende datum wilt wijzigen, moet u overschakelen op een planning die is gebaseerd op de huidige berekende datum of wijzigingen aanbrengen in de projecttaken, waardoor de berekende datum ook wordt aangepast.

 • Als de einddatum niet verandert nadat u de begindatum hebt gewijzigd, is op een of meer taken mogelijk een datumbeperking toegepast. Bekijk de beperkingen in uw planning om te controleren of deze allemaal noodzakelijk en correct zijn. (Als u de beperkingen voor een taak wilt weergeven, selecteert u de taak en klikt u in het menu Extra op Taakfactoren.)

 • Als de begindatum niet verandert nadat u de einddatum hebt gewijzigd, is op een of meer taken mogelijk de werkelijk gerapporteerd of is er een datumbeperking toegepast. Bekijk de beperkingen in uw planning om te controleren of deze allemaal noodzakelijk en correct zijn. (Als u de beperkingen voor een taak wilt weergeven, selecteert u de taak en klikt u in het menu Extra op Taakfactoren.)

 • Als een vraag in uw project eerder begint dan de begindatum van het project, hebt u mogelijk een datumbeperking ingesteld, heeft de taak mogelijk een externe afhankelijkheid of is er mogelijk een werkelijke begindatum vastgelegd voor de begindatum van het project. Probeer de volgende oplossingen:

  • Als de taak een datumbeperking heeft waardoor deze niet eerder mag beginnen dan de begindatum van het project, stelt u de beperking opnieuw in. Selecteer de taak, klik op Taakgegevens en klik vervolgens op het tabblad Geavanceerd. Klik in de lijst Type beperking op Zo snel mogelijk.

  • Als voor de taak een externe afhankelijkheid nodig is, wijzigt u de begindatum van het project zodat deze overeenkomt met de datum van de externe afhankelijkheid. Klik in het menu Project op Projectgegevens. Typ de nieuwe datum in het vak Begindatum.

  • Als de taak een onjuiste werkelijke begindatum heeft, selecteert u de taak, klikt u in het menu Extra op Bijhouden en klikt u op Taken bijwerken. Wijzig onderWerkelijk de datum in het vak Begindatum.

 • U kunt de begin- of einddatum van een project op elk gewenst moment wijzigen, ook nadat u de projectplanning hebt gemaakt. Als u bijvoorbeeld een bepaalde einddatum probeert te halen en uw huidige planning overschrijdt die datum, kunt u de begindatum handmatig wijzigen om de einddatum automatisch te laten aanpassen. Als u de begin- of einddatum van het project wilt wijzigen, klikt u op Datums aanpassen op de werkbalk Analyse. Deze macro wijzigt de taakdatums ten opzichte van de nieuwe begin- of einddatum van het project.

Informatie over het plannen vanaf een begindatum of einddatum

Vrijwel ieder project kan het beste worden gepland vanaf een begindatum. Zelfs als u weet op welke datum het project klaar moet zijn, biedt het plannen vanaf een begindatum plannen u meer flexibiliteit.

Er zijn echter een paar gevallen waarin u beter vanaf de einddatum kunt plannen. Het is bijvoorbeeld een goed idee om vanaf de einddatum te plannen in de volgende situaties:

 • U wilt weten wanneer een project moet starten om een specifieke vereiste einddatum te halen.

 • U weet niet zeker wanneer het project begint; bijvoorbeeld wanneer de begindatum afhankelijk is van werk dat u van anderen moet ontvangen en het niet bekend is wanneer dat precies gebeurt.

 • Volgens de vereisten van uw projectmanagementmethodiek moet altijd vanaf een einddatum worden gepland.

Als u werkt aan een project dat is gepland vanaf de einddatum, houd er dan rekening mee dat Microsoft Office Project sommige processen in dergelijke projecten op een andere manier verwerkt. In een project dat is gepland vanaf de einddatum:

 • Wanneer u nieuwe taken invoert, wordt aan die taken automatisch de beperking Zo laat mogelijk (ZLM) toegewezen. Stel andere beperkingen alleen in als deze noodzakelijk zijn.

 • Als u een Gantt-balk sleept om de einddatum van een taak te wijzigen, wordt automatisch de beperking Niet later eindigen dan (NLED) toegewezen.

 • Als u automatisch effenen gebruikt om overbezetting in het project terug te dringen, wordt automatisch een negatieve waarde voor de vertraging door effenen toegevoegd om de beschikbaarheid van resources beter te verdelen. Omdat het project vanaf de einddatum wordt gepland, wordt met een negatieve vertraging door effenen tijd na een taak toegevoegd, niet vóór een taak.

Als u een project dat eerder vanaf een begindatum was gepland, op een bepaald moment vanaf een einddatum gaat plannen, worden alle waarden voor vertragingen en splitsingen door effenen verwijderd uit taken en toewijzingen.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×