De functie SORTBY

De functie SORTEREN.OP sorteert de inhoud van een bereik of een matrix op basis van de waarden in een bijbehorend bereik of matrix.

Uw browser biedt geen ondersteuning voor video.

Opmerking: Deze functie is momenteel beschikbaar voor Microsoft 365-abonnees in het Huidige Kanaal. Het is vanaf juli 2020 beschikbaar voor Microsoft 365-abonnees in het Halfjaarlijks ondernemingskanaal. Ga naar Wanneer kan ik beschikken over de nieuwste functies voor Microsoft 365 voor meer informatie over de uitrol van de functies voor Microsoft 365-abonnees.

In dit voorbeeld sorteren wij een lijst met namen van personen op leeftijd, in oplopende volgorde.

Gebruik SORTEREN.OP voor het sorteren van een bereik. In dit geval gebruikten we =SORTEREN.OP(D2:E9,E2:E9) om een lijst met namen van personen te sorteren op hun leeftijd, in oplopende volgorde.

=SORTBY(matrix, by_array1, [sort_order1], [by_array2, sort_order2],...) 

Argument

Beschrijving

array

Vereist

De matrix of het bereik dat u wilt sorteren

by_array1

Vereist

De matrix of het bereik waarop u wilt sorteren

[sort_order1]

Optioneel

De volgorde die u wilt gebruiken voor sorteren. 1 voor oplopend, -1 voor aflopend. De standaardwaarde is oplopend.

[op_array2]

Optioneel

De matrix of het bereik waarop u wilt sorteren

[sorteervolgorde2]

Optioneel

De volgorde die u wilt gebruiken voor sorteren. 1 voor oplopend, -1 voor aflopend. De standaardwaarde is oplopend.

Notities: 

  • Een matrix kan worden gezien als een rij met waarden, een kolom met waarden, of een combinatie van rijen en kolommen met waarden. In het bovenstaande voorbeeld is de matrix voor onze formule SORTEREN.OP het bereik D2:E9.

  • De functie SORTEREN.OP geeft een matrix als resultaat, en deze zal aangrenzende cellen beïnvloeden als het een uiteindelijk resultaat van een formule is. Dit betekent dat Excel dynamisch de juiste grootte van het bereik van de matrix creëert als u drukt op ENTER. Wanneer u gestructureerde verwijzingen gebruikt en als uw ondersteunende gegevens zich in een Excel-tabelbevinden, wordt de grootte van de matrix automatisch aangepast als u gegevens toevoegt of uit het matrixbereik verwijdert. Zie dit artikel voor meer informatie over Matrixgedrag aangrenzende cellen.

  • Excel biedt beperkte ondersteuning voor dynamische matrices tussen werkmappen. Als u de bronwerkmap sluit, wordt voor gekoppelde dynamische matrixformules een #REF!-fout weergegeven Als u de bronwerkmap sluit, wordt voor gekoppelde dynamische matrixformules een #REF!-fout weergegeven wanneer ze worden vernieuwd.

Voorbeelden

Sorteer een tabel op Regio in oplopende volgorde, en vervolgens op de leeftijd van ieder persoon, in aflopende volgorde.

Sorteer een tabel, per Regio in oplopende volgorde, en vervolgens op de leeftijd van ieder persoon, in aflopende volgorde.

SORTEREN.OP gebruiken met ASELECT.MATRIX, en AANTALARG om een lijst met waarden te randomiseren. In dit geval verwijst E2# naar het matrixbereik dat begint in cel E2, omdat die werd gevuld met =REEKS(10). Het teken # wordt de bereikoperator aangrenzende cellen genoemd.

Gebruik SORTEREN.OP met ASELECT.MATRIX en AANTALARG. In dit geval verwijst E2# naar het volledige bereik dat begint in cel E2, omdat die werd gevuld met =REEKS(10). Het teken # wordt de bereikoperator aangrenzende cellen genoemd.

Gebruik SORTEREN.OP om een tabel met temperatuur- en neerslagwaarden te sorteren op hoge temperatuur.

Gebruik SORTEREN.OP om een tabel met temperatuur- en neerslagwaarden te sorteren op hoge temperatuur.

Foutvoorwaarden

  • De by_array argumenten moeten of één rij hoog of één kolom breed zijn.

  • Alle argumenten moeten dezelfde grootte hebben.

  • Als het argument voor de sorteervolgorde niet -1 of 1 is, resulteert de formule in een #VALUE! -fout. Als u het argument sorteerorder weg laat, wordt excel standaard ingesteld op oplopende volgorde.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Answer-community.

Zie ook

De functie FILTER

De functie ASELECT.MATRIX

De functie VOLGORDE

De functie SORTEREN

De functie UNIQUE

#SPILL! -fouten in Excel

Dynamische matrices en gedrag van matrices op aangrenzende cellen

Impliciete snijpuntoperator: @

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×