De GKUW-velden

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De GKUW (gebudgetteerde kosten van uitgevoerd werk) velden bevatten de cumulatieve waarde van de taak, resource of toewijzing percentage voltooid vermenigvuldigd met de tijdgebonden kosten volgens basislijn. GKUW worden berekend tot de statusdatum of de datum van vandaag. Deze informatie is ook bekend als huidige marge.

De GKUW-velden zijn in verschillende categorieën onderverdeeld.

Gegevenstype    Valutaveld

GKUW (taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Wanneer een taak voor het eerst wordt gemaakt, is de waarde in het veld GKUW € 0. Zodra een basislijn wordt opgeslagen en voortgang voor de taak wordt gerapporteerd (in de vorm van een werkelijke hoeveelheid werk, een werkelijke duur of een percentage voltooid werk), worden in Microsoft Office Project automatisch de GKUW berekend. Deze berekening is gebaseerd op het percentage voltooid werk ten opzichte van de duur van de basislijn van de taak. Vervolgens worden in Project de cumulatieve kosten volgens de basislijn berekend en wordt de waarde gegeven van de werkelijke kosten van de taak, gebaseerd op de voortgang van de taak tot dat moment in de duur van de basislijn van de taak.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld GKUW aan een taakblad toe als u wilt weergeven hoeveel van het budget aan de taak moet zijn besteed tot aan de statusdatum of de huidige datum, op basis van de tot dusverre voltooide hoeveelheid werk en de tijdgebonden kosten volgens basislijn voor de taak.

Voorbeeld    De duur van de basislijn voor een taak is acht dagen en de kosten volgens basislijn $400 is. De ene toegewezen resource heeft gemeld dat de taak is nu 25 procent voltooid vanaf afgelopen vrijdag. Als laatste vrijdag de statusdatum is, is de GKUW tot dat moment €100. Wanneer de resource rapporteert dat de toewijzing 50 procent is voltooid, wordt de GKUW €200.

De duur volgens de basislijn van een andere taak is 4 dagen en de kosten volgens de basislijn bedragen € 60. De tijdgebonden waarden van deze kosten over de 4 dagen zijn respectievelijk € 10, € 10, € 20 en € 20. De taak is nu 50 procent voltooid. De GKUW tot op dit moment zijn € 20, omdat 50 procent van de duur volgens basislijn overeenkomt met de eerste 2 dagen, die elk € 10 aan kosten volgens de basislijn hebben. Een paar dagen later wordt de taak gerapporteerd als 75 procent voltooid. De GKUW bedragen nu € 40, omdat 75 procent overeenkomt met de eerste 3 dagen en de berekening cumulatief is.

Opmerkingen    U kunt de GKUW vergelijken met de WKUW (werkelijke kosten van uitgevoerd werk) als u wilt weten of de taakkosten binnen het budget vallen. In het veld AVK (afwijking van kosten voor verdiende waarde) wordt het verschil tussen deze velden weergegeven. U kunt de GKUW ook vergelijken met de GKGW (gebudgetteerde kosten van gepland werk) als u wilt weten of de toewijzing volgens planning verloopt. In het veld AVP (afwijking van planning voor verdiende waarde) wordt het verschil tussen deze velden weergegeven.

GKUW (resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Zodra door een resource voortgang wordt gerapporteerd voor toegewezen taken (in de vorm van werkelijke hoeveelheid werk, werkelijke duur of percentage voltooid werk) en een basislijn wordt opgeslagen, worden in Microsoft Office Project automatisch de GKUW voor de resource berekend. De GKUW voor een resource worden berekend als de som van GKUW-waarden voor alle toewijzingen van de resource.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld GKUW aan een taakblad toe als u wilt weergeven hoeveel van het budget aan de taak moet zijn besteed tot aan de statusdatum of de huidige datum, op basis van de tot dusverre voltooide hoeveelheid werk en de tijdgebonden kosten volgens basislijn voor de taak.

Voorbeeld    John heeft een GKUW van € 100 voor één toegewezen taak, € 200 voor een andere toegewezen taak en € 50 voor een derde toegewezen taak. In de weergave Resourceblad ziet u dat John een totale GKUW heeft van € 350.

Opmerkingen    U kunt het veld GKUW vergelijken met het veld WKUW (werkelijke kosten van uitgevoerd werk) als u wilt nagaan of de resource binnen het budget blijft. In het veld AVK wordt het verschil tussen deze twee velden weergegeven. U kunt het veld GKUW ook vergelijken met het veld GKGW (gebudgetteerde kosten van gepland werk) om na te gaan of de toewijzing binnen de planning blijft. In het veld AVP wordt het verschil tussen deze twee velden weergegeven.

GKUW (toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Wanneer een toewijzing voor het eerst wordt gemaakt, is de waarde in het veld GKUW voor de toewijzing € 0,00. Zodra een basislijn wordt opgeslagen en voortgang voor de toewijzing wordt gerapporteerd (in de vorm van een werkelijke hoeveelheid werk, een werkelijke duur of een percentage voltooid werk), worden in Microsoft Office Project automatisch de GKUW voor de toewijzing berekend. De hoeveelheid voltooid werk wordt vermenigvuldigd met de tijdgebonden kosten volgens de basislijn van de toewijzing, tot aan de statusdatum of de datum van vandaag.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld GKUW toe aan het tijdgebonden deel van de weergaven Taakgebruik of Resourcegebruik. Met dit veld geeft u weer welk deel van het budget voor een toewijzing was bedoeld, gezien de hoeveelheid uitgevoerd werk en de kosten volgens de basislijn voor de toewijzing.

Voorbeeld    U wilt een rapport maken van de GKUW van uitgevoerd werk met ingang van afgelopen vrijdag. U geeft de datum van vrijdag op als de statusdatum en geeft vervolgens de kosten van een toewijzing weer die volgens de basislijn € 400,00 bedragen. De resource heeft gemeld dat de toewijzing nu voor 25 procent is voltooid. Als het werkelijk uitgevoerde werk van deze 25 procent vóór de statusdatum is gemeld, bedragen de GKUW € 100,00. Als de helft van het werkelijk uitgevoerde werk van deze 25 procent na de statusdatum is verricht, bedragen de GKUW € 50,00.

Opmerkingen    Vergelijk de waarden in de velden GKUW en WKUW (werkelijke kosten van uitgevoerd werk) als u wilt weten of de toewijzing het gestelde budget niet overschrijdt. Het veld AVK bevat het verschil tussen de waarden in deze twee velden. U kunt het veld GKUW ook vergelijken met het veld GKGW (gebudgetteerde kosten van gepland werk) als u wilt weten of de toewijzing de planning niet overschrijdt. Het verschil tussen de waarden in deze twee velden ziet u in het veld AVP.

GKUW (tijdgebonden taakveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Wanneer een taak voor het eerst wordt gemaakt, is de waarde in het veld GKUW 0,00. Zodra een basislijn wordt opgeslagen en voortgang voor de taak wordt gerapporteerd (in de vorm van een werkelijke hoeveelheid werk, een werkelijke duur of een percentage voltooid werk), worden in Microsoft Office Project automatisch de tijdgebonden GKUW voor de taak berekend. Het voltooiingspercentage wordt vergeleken met de duur van de basislijn voor de taak. Vervolgens worden in Project de cumulatieve kosten volgens de basislijn berekend tot aan dat moment in de duur van de basislijn en wordt aangegeven wat de werkelijke kosten van de taak zouden moeten bedragen, wanneer rekening wordt gehouden met het voltooiingspercentage van de taak.

Aanbevolen gebruik    U kunt het veld GKUW toevoegen aan het tijdgebonden deel van de weergave Taakgebruik. In dit veld wordt weergegeven hoeveel van het budget aan een taak had moeten worden besteed op basis van het voltooiingspercentage en de tijdgebonden kosten volgens basislijn voor de taak, tot aan de statusdatum of de huidige datum. U kunt met dit veld ook een grafiek maken van de GKUW vanaf de eerste invoer van de werkelijke hoeveelheid werk tot aan de statusdatum of de huidige datum.

Voorbeeld    De duur van de basislijn voor een taak is 8 dagen en de kosten volgens de basislijn bedragen € 400. Sinds afgelopen vrijdag is de taak voor 25 procent voltooid. Als de statusdatum afgelopen vrijdag is, bedraagt de waarde voor de GKUW € 100. Later, wanneer de taak voor 50 procent is voltooid, bedraagt deze waarde € 200.

De duur van de basislijn voor een andere taak is 4 dagen en de kosten volgens de basislijn zijn € 60. Deze kosten zijn tijdgebonden verdeeld als € 10, € 10, € 20 en € 20 over de 4 dagen. De taak is nu voor 50 procent voltooid. De waarde voor de GKUW is tot nog toe € 20, omdat 50 procent van de duur uit de eerste 2 dagen bestaat, waarvoor de kosten volgens basislijn € 10 per dag bedragen. Later, wanneer de taak voor 75 procent is voltooid, wordt de waarde voor de GKUW € 40, omdat 75 procent uit de eerste 3 dagen bestaat en de berekening cumulatief is.

Opmerkingen    U kunt het veld GKUW vergelijken met het veld WKUW (werkelijke kosten van uitgevoerd werk) als u wilt nagaan of de taak binnen het budget blijft. In het veld AVK wordt het verschil tussen deze twee velden weergegeven. U kunt het veld GKUW ook vergelijken met het veld GKGW (gebudgetteerde kosten van gepland werk) om na te gaan of de toewijzing binnen de planning blijft. In het veld AVP wordt het verschil tussen deze twee velden weergegeven.

GKUW (tijdgebonden resourceveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Zodra door een resource voortgang wordt gerapporteerd voor toegewezen taken (in de vorm van werkelijke hoeveelheid werk, werkelijke duur of percentage voltooid werk) en een basislijn wordt opgeslagen, worden in Microsoft Office Project automatisch de GKUW voor de resource berekend. De tijdgebonden GKUW voor een resource worden berekend als de som van de GKUW-waarden voor alle taken die aan de resource zijn toegewezen, zoals deze in de loop der tijd zijn opgeteld en verdeeld.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld GKUW aan het tijdgebonden deel van de weergave Resourcegebruik. Vervolgens kunt u weergeven hoeveel van het budget aan de resource moet zijn besteed, op basis van de tot dusverre voltooide hoeveelheid werk en de tijdgebonden kosten volgens de basislijn voor de resource tot aan de statusdatum of de huidige datum.

Voorbeeld    Johan heeft een GKUW-waarde van € 100 voor één toegewezen taak, € 50 voor een andere toegewezen taak en € 50 voor een derde toegewezen taak. Johan is vier dagen geleden aan deze taken begonnen. In het tijdgebonden deel van de weergave Resourcegebruik laten de afgelopen vier dagen de tijdgebonden GKUW zien als € 50, € 100, € 150 EN € 200.

Opmerkingen    U kunt het veld GKUW vergelijken met het veld WKUW (werkelijke kosten van uitgevoerd werk) als u wilt nagaan of de resource binnen het budget blijft. In het veld AVK wordt het verschil tussen deze twee velden weergegeven. U kunt het veld GKUW ook vergelijken met het veld GKGW (gebudgetteerde kosten van gepland werk) om na te gaan of de toewijzing binnen de planning blijft. In het veld AVP wordt het verschil tussen deze twee velden weergegeven.

GKUW (tijdgebonden-toewijzingsveld)

Invoertype    Berekend

Berekeningswijze    Wanneer een toewijzing voor het eerst wordt gemaakt, is de waarde in het veld voor de tijdgebonden GKUW € 0,00. Zodra een basislijn wordt opgeslagen en voortgang voor de toewijzing wordt gerapporteerd (in de vorm van een werkelijke hoeveelheid werk, een werkelijke duur of een percentage voltooid werk), worden in Microsoft Office Project automatisch de GKUW berekend. De hoeveelheid voltooid werk wordt vermenigvuldigd met de tijdgebonden kosten volgens de basislijn van de toewijzing.

Aanbevolen gebruik    Voeg het veld GKUW toe aan het tijdgebonden deel van de weergave Taakgebruik of Resourcegebruik. In dit veld wordt het deel van het budget weergegeven dat voor een toewijzing was bedoeld, gezien de hoeveelheid uitgevoerd werk en de tijdgebonden kosten volgens de basislijn voor de toewijzing, tot aan de statusdatum of de huidige datum. Met deze tijdgebonden GKUW-waarde kunt u ook een grafiek maken.

Voorbeeld    Vandaag is het dinsdag en u wilt een rapport maken over de tijdgebonden GKUW van uitgevoerd werk voor een toewijzing waarvoor volgens de basislijn € 400,00 aan kosten zijn opgegeven. De toegewezen resource heeft gemeld dat de toewijzing nu voor 50 procent is voltooid. Als u de afgelopen vrijdag als statusdatum hebt opgegeven en de werkelijke hoeveelheid werk van die 50 procent tussen dinsdag en vrijdag is uitgevoerd, bevat het tijdgebonden veld GKUW de bedragen € 25,00, € 50,00, € 75,00 en € 100,00 voor achtereenvolgens dinsdag tot en met vrijdag.

Opmerkingen    Vergelijk de waarden in de velden GKUW en WKUW (werkelijke kosten van uitgevoerd werk) als u wilt weten of de toewijzing het gestelde budget niet overschrijdt. Het veld AVK bevat het verschil tussen de waarden in deze twee velden. U kunt het veld GKUW ook vergelijken met het veld GKGW (gebudgetteerde kosten van gepland werk) als u wilt weten of de toewijzing de planning niet overschrijdt. Het verschil tussen de waarden in deze twee velden ziet u in het veld AVP.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×