De kleur voor wijzigingen bijhouden wijzigen

Als u de weergave van markeringen voor bijgehouden wijzigingen in uw documenten wilt aanpassen, kunt u in het dialoogvenster Wijzigingen bijhouden alle aspecten van de weergave van de markeringen aanpassen.

U kunt bijgehouden wijzigingen en opmerkingen instellen die in verschillende kleuren worden weergegeven voor verschillende auteurs. Maar in Word wordt automatisch aangegeven welke kleur voor elke auteur wordt genoemd, en de kleur kan veranderen wanneer u het document opnieuw opent of iemand anders het document opent.

 1. Ga naar > het startprogramma voor het dialoogvenster bijhouden Bijschrift 4 .

 2. Selecteer Geavanceerde opties.

 3. Selecteer de pijlen naast de vakken kleur en het vak opmerkingen en kies op auteur.

  Dialoogvenster Geavanceerde opties voor bijhouden van wijzigingen

  U kunt ook verplaatste tekst en wijzigingen in tabelcellen aanvullen met kleurcodes.

Tip:  Als u wilt dat alle wijzigingen in één kleur worden weergegeven, kiest u die kleur in plaats van te maken met Auteur. Als u bijvoorbeeld alle invoegingen wilt weergeven als turkoois, klikt u op de pijl naast kleuren kiest u Turquoise. Nu zijn de invoegingen van iedereen gekleurd en turkoois.

Deze kleurinstellingen zijn alleen voor uw computer. Andere personen zien de bijgehouden wijzigingen in de kleuren die ze hebben ingesteld. De kleuren op basis van de auteur zien er ook anders uit dan bij andere computers.

Geavanceerde opties voor het bijhouden van wijzigingen

Invoegingen    Hiermee stelt u een indeling in (de standaardinstelling is onderstreept) en een kleur (standaard is de Auteur) wanneer u tekst invoegt in een document. U kunt de kleur wijzigen in een vaste waarde of helemaal geen kleur hebben in het veld kleur .

Verwijderingen    Hiermee stelt u een indeling in (standaard wordt door halen) en een kleur (standaard is door auteur) wanneer u tekst uit een document verwijdert. U kunt de kleur wijzigen in een vaste waarde of helemaal geen kleur hebben in het veld kleur .

Gewijzigde regels    toont de regels die zijn gewijzigd met een verticale balk waar u deze plaatst (geen, linkermarge, rechtermarge of buitenmarge). Hiermee kunt u zien waar wijzigingen zijn aangebracht, zelfs niet als u ze niet kunt zien (zoals lege regels). De standaardinstelling is buitenrand.

Opmerkingen    Hiermee stelt u een kleur regel in voor opmerkingen over wijzigingen, zoals wijzigingen in opmaak. De standaardinstelling is door auteur.

Verplaatsingen bijhouden    Stel in dat Word wordt bijgehouden wanneer u tekst naar een ander deel van een document kopieert en plakt. Dit is destandaardinstelling.

Verplaatst van    Hiermee stelt u de indeling voor het knippen van tekst in wanneer u elders plakt. Dit kan worden ingesteld op diverse indelingen of uitgeschakeld met none. De standaardinstelling is Dubbel doorhalen.

Verplaatst naar    Hiermee stelt u de opmaak van tekst in die is geplakt uit een ander deel van het document. Dit kan worden ingesteld op diverse indelingen of uitgeschakeld met none. De standaardinstelling is dubbel onderstrepen.

Ingevoegde cellen    Hiermee stelt u de kleur in van tabelcellen wanneer u nieuwe kolommen invoegt. De standaardinstelling is lichtblauw.

Verwijderde cellen    Hiermee stelt u de kleur van tabelcellen in wanneer u cellen verwijdert. De standaardinstelling is roze.

Samengevoegde cellen    Hiermee stelt u de kleur in van tabelcellen wanneer u meerdere cellen samenvoegt. De standaardinstelling is lichtgeel.

Cellen splitsen    Hiermee stelt u de kleur in van tabelcellen wanneer u een cel splitst. De standaardinstelling is lichtoranje.

Opmaak bijhouden    Hiermee schakelt u de wijzigingen bijhouden voor opmaak in of uit, zoals het vet maken of het wijzigen van de tekengrootte. Dit is destandaardinstelling.

Opmaak    Hiermee stelt u in hoe wijzigingen in de tekstindeling worden gemarkeerd in wijzigingen bijhouden. Voor de opties wordt alleen de kleur gewijzigd, of de kleur en de opmaak, en wel in wijzigingen bijhouden. U kunt bijvoorbeeld een opmaakwijziging markeren met paarse tekst en een dubbele onderstreping.

Voorkeursbreedte    Hiermee stelt u de breedte van de notitie voor de opmaakwijziging in.

Brutowinst    Instellen welke kant van het document de notitie opmaak wijzigen wordt weergegeven. Deze bevindt zich standaard aan de rechterkant van het document.

Kleur    Hiermee kunt u de kleur van de opgemaakte tekst instellen tijdens het bijhouden van wijzigingen, en de lijn in de marge waarmee een wijziging wordt gemarkeerd.

Meten in    Hiermee stelt u de eenheden in die moeten worden gebruikt voor de afmeting van de gewenste breedte.

Lijnen weergeven die zijn verbonden met tekst    Hiermee kunt u instellen of opmerkingen worden verbonden met de tekst waarnaar in een zin is geopmerkingd. Dit is destandaardinstelling.

Papier afdrukstand in afdrukstand    Opgeven of de afdrukstand moet worden ingesteld:

 • Automatisch    Past de afdrukstand automatisch aan op basis van de inhoud.

 • Behouden    Hiermee blijven de gebruikers ingesteld op de afdrukstand in een document. Dit is de standaardinstelling.

 • Liggend afdrukken afdwingen    Hiermee wordt het document af te drukken in de afdrukstand Liggend wanneer dit wordt afgedrukt met wijzigingen bijhouden.

OK    Wijzigingen opslaan en het dialoogvenster sluiten.

Annuleren    Negeert wijzigingen en sluit het dialoogvenster af.

De weergave van markeringen wijzigen

 1. Klik op het tabblad Controleren op Opties voor markeringen > Voorkeuren.

  Het menu Opties voor markeringen met Voorkeuren gemarkeerd.

 2. In het dialoogvenster Wijzigingen bijhouden kunt u instellen hoe u markeringen in uw document wilt weergeven.

  Dialoogvenster Wijzigingen bijhouden

  Als u bijvoorbeeld de opmaak wilt wijzigen die wordt weergegeven wanneer iemand nieuwe tekst heeft ingevoegd, klikt u op een optie in de vervolgkeuzelijst naast Invoegingen:

  In het vak Wijzigingen bijhouden is het markuptype Invoegingen gemarkeerd.

  Als verschillende personen een document bewerken waarin het bijhouden van wijzigingen is ingeschakeld, worden de wijzigingen van deze personen in verschillende kleuren weergegeven.

Opmerking:  De toewijzing van kleuren kan veranderen wanneer het document wordt gesloten en opnieuw wordt geopend, of wanneer iemand het document op een andere computer opent.

U kunt niet kiezen welke kleur door Word wordt toegewezen aan revisoren, maar u kunt kleuren kiezen voor verschillende soorten opmaak. Selecteer een kleur in de vervolgkeuzelijst als u een kleur wilt gebruiken die wordt bepaald door het type markering.

In het vak Wijzigingen bijhouden, de kleuropties voor Door auteur

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×