De naam van een werkblad wijzigen

De werkbladen in Excel hebben de standaardnamen Blad1, Blad2, Blad3 enzovoort. U kunt ze echter eenvoudig een andere naam geven.

Afbeelding van tabbladen van een Excel-werkblad

Drie manieren om de naam van een werkblad te wijzigen

  1. Dubbelklik op de bladtab en typ de nieuwe naam.

  2. Klik met de rechtermuisknop op de bladtab, klik op Naam wijzigen en typ de nieuwe naam.

  3. Gebruik de toetscombinaties Alt+H > O > R en typ de nieuwe naam.

Belangrijk: De naam van een werkblad mag niet:

  • Leeg zijn.

  • meer dan 31 tekens bevatten;

  • een van de volgende tekens bevatten: / \ ? * : [ ]

    (zo mag bijvoorbeeld 17/02/2016 niet als werkbladnaam worden gebruikt, maar 17-02-2016 wel);

  • met een apostrof (') beginnen of erop eindigen, maar deze mag wel tussen de tekst of getallen in een naam worden gebruikt;

  • De naam 'Geschiedenis' hebben. Dit is een gereserveerd woord Excel intern wordt gebruikt.

De naam van een werkmap wijzigen

Als u de naam van een werkmap wilt wijzigen, zoekt u het eerst in Windows Verkenner. Vervolgens drukt u op F2 of klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Naam wijzigen, waarna u de nieuwe naam typt.

Als de werkmap al is geopend, gaat u naar Bestand > Opslaan als om de werkmap onder een andere naam op te slaan. Er wordt een kopie van de bestaande werkmap gemaakt.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

Een werkblad invoegen of verwijderen

Video: Werkbladen verplaatsen of kopiëren

Snel aan de slag: een werkblad afdrukken

Werkbladen groeperen

Een werkblad beveiligen

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×