U kunt de afspeelopties in PowerPoint om te bepalen hoe en wanneer een video wordt weergegeven in uw presentatie. U kunt een video afspelen in de modus volledig scherm of de grootte ervan instellen op dimensies die u opgeeft. U kunt ook het volume bepalen, de video herhaaldelijk afspelen (in een lus) en de mediabesturingselementen laten zien.

Deze opties voor afspelen zijn niet beschikbaar voor onlinevideo's, zoals YouTube-video's. Ze zijn alleen beschikbaar voor video's die zijn ingevoegd vanaf uw computer, netwerk of OneDrive.

Als u wilt bepalen hoe uw video wordt afgespeeld, gebruikt u opties op het tabblad Afspelen van het PowerPoint lint. Dit tabblad wordt weergegeven op het lint wanneer u een video op een dia selecteert.

Het tabblad Hulpmiddelen voor video afspelen op het PowerPoint 2016 lint

(Deze opties voor een video zijn beschikbaar nadat u een videobestand vanaf uw computer hebt insluiten of een koppeling naar een videobestand hebt gemaakt.)

Een video afspelen in de klikreeks, automatisch of wanneer erop wordt geklikt

Belangrijk: Stel deze optie in voordat u animaties of triggers aan een video toevoegt. Als u deze optie wijzigt, verwijdert u alle animaties die aan de video zijn gekoppeld.

 1. Klik in de normale weergave op het videokader op de dia.

  De afspeelopties voor een video van uw pc zijn: In klikvolgorde, Automatisch of Wanneer erop wordt geklikt

  Afbeelding: Geef op hoe u de video wilt laten beginnen tijdens uw presentatie

 2. Selecteer onder Hulpmiddelen voorvideo op het tabblad Afspelen in de groep Videoopties in de lijst Start een optie:

  De afspeelopties voor een video van uw pc zijn: In klikvolgorde, Automatisch of Wanneer erop wordt geklikt

  Optie

  Wanneer de video wordt afgespeeld tijdens een diavoorstelling

  Automatisch

  De video wordt automatisch afgespeeld wanneer de dia wordt weergegeven.

  Bij Klikken of Wanneer erop geklikt

  De video wordt alleen afgespeeld wanneer u in het videoframe klikt.

  In klikvolgorde

  De video wordt op volgorde afgespeeld met andere acties die u op de dia hebt geprogrammeerd (zoals animatie-effecten). Voor deze optie hoeft u niet letterlijk te klikken. U kunt de video activeren om te beginnen met een clicker of een ander mechanisme waarmee de volgende actie op de dia wordt geactiveerd (bijvoorbeeld door op de pijl-rechts te drukken).

  (Deze optie is beschikbaar in PowerPoint voor Microsoft 365 enPowerPoint 2019. Deze is ook beschikbaar in PowerPoint 2016 versie 1709 of hoger.)

  Tip:   Als u een video wilt onderbreken terwijl deze wordt afgespeeld, klikt u erop. Als u de video wilt blijven afspelen, klikt u er nogmaals op.

Een video op het volledige scherm afspelen

U kunt een video zodanig afspelen dat deze de gehele dia (scherm) vult wanneer u uw presentatie geeft. Afhankelijk van de resolutie van het oorspronkelijke videobestand kan de weergave vervormd zijn wanneer u deze vergroot. Bekijk uw video altijd vooraf voordat u deze in de presentatie opneemt, zodat u de optie voor volledig scherm kunt uitschakelen als de video vervormd of wazig wordt weergegeven.

Als u de video instelt op volledige schermgrootte en deze bovendien automatisch wordt gestart, kunt u het videokader van de dia naar het grijze gebied slepen zodat dit niet zichtbaar is op de dia of even knippert voordat de video in het volledige scherm wordt weergegeven.

 1. Klik in de normale weergave op het videokader van de dia die u volledig scherm wilt afspelen.

 2. Schakel onder Hulpmiddelen voorvideo op het tabblad Afspelen in de groep Videoopties het selectievakje Volledig scherm afspelen in.

Het ize van een video

Als u een film niet op het volledige scherm wilt afspelen, kunt u de grootte van de film zo groot mogelijk maken.

 1. Selecteer in de normale weergave de video die u het 1000- of 2000-2010-2013-2010-2010-

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  De opmaak aanpassen:

  • Klik op een hoekformaatgreep totdat u een pijl met twee punten ziet en sleep het frame naar het formaat.

   Een formaatgreep is een pijl met twee punten
   • Als u het midden van de video op dezelfde plaats wilt houden, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u sleept. Standaard worden hiermee de verhoudingen (de breedteverhouding) van de video behouden terwijl u sleept.

   • Meestal hebben de meeste video's met een resolutie van 640 x 480 een breedteverhouding van 4:3, wat ook de standaardverhouding is voor PowerPoint 2010 presentaties. De standaardverhouding voor presentaties in PowerPoint 2013 en nieuwere versies is 16:9. Als de breedteverhoudingen van de presentatie en de video verschillen, ziet de video er vervormd uit wanneer deze wordt afgespeeld.

  Nauwkeurige hoogte-breedteverhoudingen van een video opgeven:

  1. Klik onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Opmaak (PowerPoint 2013 of nieuwere versies) of het tabblad Opties (PowerPoint 2010 ) in de groep Grootte op het startprogramma voor dialoogvensters Pictogramafbeelding.

  2. Klik opGrootte en schakel onderSchaal het selectievakje Breedteverhouding vergrendelen in.

  3. Voer onder Grootte en draaien in de vakken Hoogte en Breedte of onder Schaal in de vakken Schaalhoogte en Schaalbreedte het gewenste groottepercentage in ten opzichte van de oorspronkelijke grootte van de video.

Tip:   Als u wilt voorkomen dat video's tijdens het afspelen worden afgespeeld, selecteert u onder Schaal het selectievakje Beste schaal voor diavoorstelling.

Een video vooraf bekijken

 • Klik in de normale weergave op het videoframe.

 • Klik op Afspelen.

  Er is ook een optie Afspelen in de groep Voorbeeld, op de tabbladen Opmaak en Afspelen, onder Hulpmiddelen voor video.

Het volume van een video instellen

 • Klik onder Hulpmiddelen voorvideo op het tabblad Afspelen in de groep Videoopties op Volumeen kies een van de volgende opties:

  • Laag

  • Gemiddeld

  • Hoog

  • Dempen

Tip:   U kunt het volume ook instellen met de volumeschuifregelaar op de besturingselementbalk voor afspelen.

Een video verbergen wanneer deze niet wordt afgespeeld

Terwijl u de presentatie geeft, kunt u uw video verbergen totdat u deze wilt afspelen. U moet dan echter wel een automatische of geactiveerde animatie maken om het afspelen te starten. Zie Animaties maken voor tekst of objecten voor meer informatie over het maken van een automatische of geactiveerde animatie.

 • Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Bewerken in de groep Video-opties het selectievakje Verbergen als er niet wordt afgespeeld in.

Een video herhalen

Als u de video voortdurend wilt laten afspelen tijdens de presentatie, kunt u de herhalingsfunctie gebruiken.

 • Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Bewerken in de groep Video-opties het selectievakje Herhalen tot film of geluid wordt stopgezet in.

Een video terugspoelen na het afspelen

Ga als volgt te werk om uw video na het afspelen tijdens uw presentatie terug te spoelen:

 • Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Bewerken in de groep Video-opties het selectievakje Terugspoelen na afspelen in.

De mediabesturingselementen tonen

Ga als volgt te werk om de mediabesturingselementen weer te geven tijdens uw presentatie:

 • Schakel op het tabblad Diavoorstelling in de groep Instellen het selectievakje Mediabesturingselementen weergeven in.

Als u wilt bepalen hoe uw video wordt afgespeeld, gebruikt u opties op het tabblad Afspelen van het PowerPoint lint. Dit tabblad wordt weergegeven op het lint wanneer u een video op een dia selecteert.

Besturingselementen afspelen voor een videobestand dat vanaf een computer is ingevoegd

(Deze opties voor een video zijn beschikbaar nadat u een videobestand vanaf uw computer hebt insluiten of een koppeling naar een videobestand hebt gemaakt.)

Een video automatisch of bij klikken afspelen

Tip:   Stel deze optie in voordat u animaties of triggers aan een video toevoegt. Als u deze optie verandert, worden alle animaties verwijderd die aan uw video zijn gekoppeld.

 1. Klik in de normale weergave op het videokader op de dia.

  Video-opties

  Afbeelding: Geef op hoe u de video wilt laten beginnen tijdens uw presentatie

 2. Ga onder Hulpmiddelen voorvideo naar het tabblad Afspelen, in de groep Videoopties, in de lijst Start, op een van de volgende opties:

  • Als u de video wilt afspelen wanneer de dia met de video verschijnt in de weergave Diavoorstelling, selecteert u Automatisch.

  • Als u wilt bepalen wanneer u de video wilt starten door op de muis te klikken, selecteert u Op klikken. (Wanneer u vervolgens presenteert in de weergave Diavoorstelling, klikt u op het videoframe wanneer u klaar bent om de video af te spelen.)

   Tip:   U kunt een video onderbreken terwijl deze wordt afgespeeld door erop te klikken. Als u de video wilt blijven afspelen, klikt u er nogmaals op.

Een video op het volledige scherm afspelen

U kunt een video zodanig afspelen dat deze de gehele dia (scherm) vult wanneer u uw presentatie geeft. Afhankelijk van de resolutie van het oorspronkelijke videobestand kan de weergave vervormd zijn wanneer u deze vergroot. Bekijk uw video altijd vooraf voordat u deze in de presentatie opneemt, zodat u de optie voor volledig scherm kunt uitschakelen als de video vervormd of wazig wordt weergegeven.

Als u de video instelt op volledige schermgrootte en deze bovendien automatisch wordt gestart, kunt u het videokader van de dia naar het grijze gebied slepen zodat dit niet zichtbaar is op de dia of even knippert voordat de video in het volledige scherm wordt weergegeven.

 1. Klik in de normale weergave op het videokader van de dia die u volledig scherm wilt afspelen.

 2. Schakel onder Hulpmiddelen voorvideo op het tabblad Afspelen in de groep Videoopties het selectievakje Volledig scherm afspelen in.

Het ize van een video

Als u een film niet op het volledige scherm wilt afspelen, kunt u de grootte van de film zo groot mogelijk maken.

 1. Selecteer in de normale weergave de video die u het 1000- of 2000-2010-2013-2010-2010-

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  De opmaak aanpassen:

  • Klik op een hoekformaatgreep totdat u een pijl met twee punten ziet en sleep het frame naar het formaat.

   Een formaatgreep is een pijl met twee punten
   • Als u het midden van de video op dezelfde plaats wilt houden, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u sleept. Standaard worden hiermee de verhoudingen (de breedteverhouding) van de video behouden terwijl u sleept.

   • Meestal hebben de meeste video's met een resolutie van 640 x 480 een breedteverhouding van 4:3, wat ook de standaardverhouding is voor PowerPoint 2010 presentaties. De standaardverhouding voor presentaties in PowerPoint 2013 en nieuwere versies is 16:9. Als de breedteverhoudingen van de presentatie en de video verschillen, ziet de video er vervormd uit wanneer deze wordt afgespeeld.

  Nauwkeurige hoogte-breedteverhoudingen van een video opgeven:

  1. Klik onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Opmaak (PowerPoint 2013 of nieuwere versies) of het tabblad Opties (PowerPoint 2010 ) in de groep Grootte op het startprogramma voor dialoogvensters Pictogramafbeelding.

  2. Klik opGrootte en schakel onderSchaal het selectievakje Breedteverhouding vergrendelen in.

  3. Voer onder Grootte en draaien in de vakken Hoogte en Breedte of onder Schaal in de vakken Schaalhoogte en Schaalbreedte het gewenste groottepercentage in ten opzichte van de oorspronkelijke grootte van de video.

Tip:   Als u wilt voorkomen dat video's tijdens het afspelen worden afgespeeld, selecteert u onder Schaal het selectievakje Beste schaal voor diavoorstelling.

Een video vooraf bekijken

 • Klik in de normale weergave op het videoframe.

 • Klik op Afspelen.

  Er is ook een optie Afspelen in de groep Voorbeeld, op de tabbladen Opmaak en Afspelen, onder Hulpmiddelen voor video.

Het volume van een video instellen

 • Klik onder Hulpmiddelen voorvideo op het tabblad Afspelen in de groep Videoopties op Volumeen kies een van de volgende opties:

  • Laag

  • Gemiddeld

  • Hoog

  • Dempen

Tip:   U kunt het volume ook instellen met de volumeschuifregelaar op de besturingselementbalk voor afspelen.

Een video verbergen wanneer deze niet wordt afgespeeld

Terwijl u de presentatie geeft, kunt u uw video verbergen totdat u deze wilt afspelen. U moet dan echter wel een automatische of geactiveerde animatie maken om het afspelen te starten. Zie Animaties maken voor tekst of objecten voor meer informatie over het maken van een automatische of geactiveerde animatie.

 • Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Bewerken in de groep Video-opties het selectievakje Verbergen als er niet wordt afgespeeld in.

Een video herhalen

Als u de video voortdurend wilt laten afspelen tijdens de presentatie, kunt u de herhalingsfunctie gebruiken.

 • Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Bewerken in de groep Video-opties het selectievakje Herhalen tot film of geluid wordt stopgezet in.

Een video terugspoelen na het afspelen

Ga als volgt te werk om uw video na het afspelen tijdens uw presentatie terug te spoelen:

 • Schakel onder Hulpmiddelen voor video op het tabblad Bewerken in de groep Video-opties het selectievakje Terugspoelen na afspelen in.

De mediabesturingselementen tonen

Ga als volgt te werk om de mediabesturingselementen weer te geven tijdens uw presentatie:

 • Schakel op het tabblad Diavoorstelling in de groep Instellen het selectievakje Mediabesturingselementen weergeven in.

Belangrijk:  Office 2007 wordt niet langer ondersteund. Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om vanaf elk apparaat te werken en blijf ondersteuning ontvangen.

Nu upgraden

Het ize van een film

Als u een film niet op het volledige scherm wilt afspelen, kunt u de grootte van de film zo groot mogelijk maken.

 1. Klik in de weergave Normaal op de film die u het 1000- of 2000-2017-2010-2010-2013

 2. Klik onder Hulpmiddelen voorfilms op het tabblad Opties in de groep Grootte op het startpictogram voor dialoogvensters Pictogramafbeelding.

  Tabblad Opties van Hulpmiddelen voor films

 3. Als u de hoogte-breedteverhouding van de film wilt behouden, klikt u op het tabblad Grootte en selecteert u onder Schaal het selectievakje Hoogte-breedteverhouding vergrendelen.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Voer onder Grootte en draaiende afmetingen in de vakken Hoogte en Breedte in.

  • Voer onderSchaal in de vakken Hoogte en Breedte het gewenste groottepercentage in ten opzichte van de oorspronkelijke grootte van de film.

Tips    

 • Als u wilt voorkomen dat films overslaan wanneer ze worden afgespeeld, schakelt u het selectievakje Beste schaal voor diavoorstelling in.

 • U kunt hetize van een film ook opnieuw maken door de randen ervan te slepen. Als u het midden van de film op dezelfde plaats wilt houden, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u sleept. Standaard worden Office PowerPoint 2007 verhoudingen (vergrendelt de breedteverhouding) van de film behouden terwijl u sleept. Meestal hebben de meeste films met een resolutie van 640 x 480 een breedteverhouding van 4:3, wat ook de breedteverhouding is voor de meeste PowerPoint presentaties. Als de breedteverhoudingen van de presentatie en de film verschillen, ziet de film er vervormd uit wanneer deze wordt afgespeeld.

Een filmframe verbergen

Mogelijk wilt u een filmframe onzichtbaar maken om te voorkomen dat het tijdens de presentatie wordt weergegeven en het frame na de presentatie van de dia te laten verdwijnen. Als u deze optie en de optie Volledig scherm afspelen in stelt, lijkt de film helemaal niet op de dia te staan (hoewel u deze mogelijk op de dia ziet knipperen voordat deze op het volledige scherm wordt afgespeeld). Als u de korte flits wilt voorkomen, sleept u het filmframe van de dia.

Belangrijk     Als u het filmframe van de dia sleept of het filmframe verbergt, moet u de video zo instellen dat deze automatisch wordt afgespeeld of door middel van een ander besturingselement, bijvoorbeeld een trigger. Een trigger is iets op uw dia, zoals een afbeelding, vorm, knop, alinea met tekst of tekstvak, waarmee een actie wordt gestart wanneer u erop klikt.

 1. Klik in de normale weergave op het filmframe van de dia.

 2. Schakel onder Hulpmiddelen voorfilms op het tabblad Opties in de groep Filmopties het selectievakje Verbergen tijdens voorstelling in.

  Tabblad Opties van Hulpmiddelen voor films

Hoewel het filmframe altijd zichtbaar is in de normale weergave, kunt u het filmframe van de dia slepen om het te verbergen.

Het begin van een film uitstellen

U kunt de instellingen aanpassen voor wanneer een filmbestand wordt afgespeeld. U kunt bijvoorbeeld vijf seconden in de film beginnen in plaats van aan het begin van de film.

 1. Klik in de normale weergave op het filmframe van de dia.

 2. Klik op het tabblad Animaties in de groep Animaties op Aangepaste animatie.

  Afbeelding van tabblad Animaties

 3. Klik in detaakvenster aangepaste animatie op de pijl rechts van de geselecteerde film en klik vervolgens op Effectopties.

  Het filmpictogram, dat lijkt op het symbool op de knop Afspelen van een videorecorder of dvd-speler, wordt boven de triggerbalk weergegeven.

  Filmeffecten in de lijst in het taakvenster

 4. Klik op het tabblad Effect en klik vervolgens onder Afspelenstarten op Van tijden voer het totale aantal seconden voor de vertraging in.

Een film terugspoelen nadat deze is afgespeeld

Wanneer u een film instelt om terug te spoelen, gaat deze automatisch terug naar het eerste frame en stopt deze nadat u deze eenmaal hebt afgespeeld.

 1. Klik in de normale weergave op het filmframe van de dia.

 2. Schakel onder Hulpmiddelen voorfilms op het tabblad Opties in de groep Filmopties het selectievakje Film terugspoelen na afspelen in.

  Tabblad Opties van Hulpmiddelen voor films

Zie ook

Een automatische presentatie maken

Van uw presentatie een video maken

Presentaties met geluidseffecten

De tijdsinstelling en de snelheid van een overgang instellen

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×