De projectdriehoek

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

“Goed, snel en goedkoop kan niet. Twee uit drie is het maximaal haalbare.” 

Projectmanagers krijgen dit al tientallen jaren te horen.

Tijdens elk project vindt een voortdurende afweging van de driehoek bestaande uit tijd, geld en omvang  plaats. U kunt niet een van deze factoren wijzigen zonder dat dit invloed heeft op minstens een van de andere factoren. Het is de taak van de projectmanager om ervoor te zorgen dat de driehoek intact blijft.

Wanneer zich een probleem voordoet, lokaliseert u dit probleem in de projectdriehoek. Hierbij moet u zich afvragen of het probleem betrekking op tijd (planning), geld (budget) of de omvang heeft. Bepaal vervolgens welke zijden van de driehoek variabel en vast zijn. Voer daarna de nodige aanpassingen door om het probleem op te lossen en het project te optimaliseren. Ten slotte voltooit u het project.

In dit artikel

Tijd + geld + omvang = kwaliteit

De projectdriehoek wordt ook de ijzeren driehoek genoemd. Hiernaar wordt ook wel verwezen met 'de drie beperkingen'. Hoe u het ook noemt, het komt op hetzelfde neer: u kunt het budget, de planning of de omvang van een project niet wijzigen zonder dat dit invloed heeft op minstens een van de andere twee factoren

Projectdriehoek

Enkele voorbeelden:

 • U kunt een einddatum (tijd) van een project vervroegen door meer in resources te investeren (geld) om het werk sneller uit te voeren of bepaalde onderdelen te schrappen (omvang), zodat er minder werk moet worden uitgevoerd vóór de nieuwe deadline.

 • U kunt een project onder het budget (kosten) voltooien door overuren af te schaffen (tijd) of onderdelen te schrappen (omvang).

 • Als u onderdelen aan een product wilt toevoegen (omvang), kunt u de deadline uitstellen om tijd vrij te maken voor het nieuwe werk (tijd) of personen toevoegen om het werk sneller uit te voeren (kosten). U kunt ook beide doen.

Kwaliteit is het vierde onderdeel van de projectdriehoek en bevindt zich in het midden van de driehoek. Elke wijziging van een van de zijden van de driehoek heeft invloed op de kwaliteit.

Projectdriehoek met kwaliteit

Als u voorloopt op de planning, kunt u bijvoorbeeld geschrapte onderdelen vervangen of meer tijd reserveren voor bestaande taken. Wanneer meer tijd beschikbaar is of de omvang van het project wordt vergroot, kan dit resulteren in een beter product.

Eén belangrijk punt: er bestaat geen universele norm voor kwaliteit. Voor elk project wordt kwaliteit binnen het project zelf gedefinieerd. Voor sommige bedrijven is het budget de belangrijkste graadmeter voor het succes van een project. Voor andere bedrijven is een tijdige levering het belangrijkst. Een projectmanager moet weten hoe kwaliteit is gedefinieerd voor de organisatie en het specifieke project.

In het vorige voorbeeld kon u een product eenvoudig eerder op de markt brengen dan uw concurrenten door enkele onderdelen te schrappen. Mogelijk is dit in uw bedrijf wel de definitie van kwaliteit voor dat project.

Naar boven

Weten wat u kunt wijzigen

In de meeste projecten is minstens één zijde van de driehoek een vaste zijde. U kunt deze zijde niet wijzigen.

Misschien valt er niet te onderhandelen over het budget en/of moet het product op een bepaalde datum te koop zijn.

Vaak worden de vaste elementen van hogerhand opgelegd, maar dit is niet altijd zo. Soms bepaalt u welk element voor het slagen van een project het belangrijkst is. U moet hier heel duidelijk over zijn voor het geval er problemen optreden. En tijdens een project treden er altijd problemen op.

Wanneer het probleem optreedt op een vaste kant, de loop van de actie is vaak wissen. Bijvoorbeeld als u ontdekt dat een softwarefunctie langer duren duurt dan prognose en u een nieuw contract zeggen dat u deze functie (omvang) gaat geven bent afgemeld, moet u ofwel bewegen de einddatum worden gepland of resources toevoegen om te worden voltooid op tijd.

Als de vaste zijde en de zijde probleem verschillen, geef het nog niet. Dit is het voordeel van de projectdriehoek; Er is altijd ruimte te wijzigen, bijvoorbeeld als uw project bevat op tijd af en deze in een bereik is gegroeid, kunt u nog steeds kosten aanpassen door de resources toe te voegen.

Zelfs als alle drie de zijden van de driehoek vaste zijden zijn, hoeft u nog niet te wanhopen. Het project loopt mogelijk gevaar, maar u weet dit tenminste en kunt de doelstellingen en kwaliteitsnormen van het project altijd nog aanpassen.

Naar boven

De planning optimaliseren

Vroeg of laat raakt u betrokken bij projecten met lastige deadlines.

U kunt de planning in dat geval aanpassen door het kritieke pad te verkorten. Een kritiek pad bestaat uit een aantal taken waarvan de laatste eindigt op de einddatum van het project. Andere taken hebben misschien geen invloed op de planning, maar de taken in het kritieke pad wel. U kunt het volgende doen om het kritieke pad te verkorten:

 • Duur van taken te verkorten (de omvang beperken of resources toevoegen).

 • De planningstaken naast elkaar uitvoeren: u kunt taken laten overlappen zodat personen tegelijkertijd aan meerdere taken kunnen werken (resources toevoegen). Deze tactiek is effectiever aan het begin van een project.

 • De planning versneld uitvoeren: resources toevoegen om taken sneller te voltooien (geld).

 • Taken verwijderen (de omvang beperken).

De bovenstaande oplossingen kunnen vanzelfsprekend dramatische effecten op het budget, de omvang en kwaliteit van het project hebben.

Naar boven

Het budget optimaliseren

In de meeste projecten, het grootste deel van het budget bestaat uit resourcekosten: de op basis van tarieven en vaste kosten van personen, apparatuur en materialen. Blijf op budget kunt moeilijk keuzen vereisen:

 • Beperk de omvang van het project zodat er minder en kortere taken zijn waarvoor resources nodig zijn.

 • Verwijder resources.

 • Controleer de tarieven, beloningen en overuren.

 • Controleer of wordt gebruikgemaakt van de meest geschikte resources.

 • Vervang een dure resource door een minder dure resource.

Kostenbeheersing kan invloed hebben op de deadline of de omvang van een project. Wanneer u geen overuren toestaat voor een project, kan de einddatum bijvoorbeeld een maand later vallen. Als u de omvang beperkt, kan de einddatum zelfs worden vervroegd.

Naar boven

De omvang optimaliseren

Zou u geld besparen door een brug net iets korter te maken dan de breedte van de rivier waarover deze loopt? Natuurlijk niet. Soms kan de omvang van een project niet worden gewijzigd en moet u andere maatregelen nemen:

 • Voeg resources toe om er zeker van te zijn dat alle taken worden voltooid (kosten).

 • Schrap taken die geen deel uitmaken van het kritieke pad, indien van toepassing (kosten).

 • Voeg taken toe of voeg duur toe aan taken (kosten).

 • Verleng de deadline zodat alle taken met de huidige resources kunnen worden voltooid (tijd).

Naar boven

Meer informatie over projectmanagement

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×