De richting en positie van tekst in een vorm of tekstvak instellen in Word

Tekstvakken en de meeste vormen kunnen tekst bevatten. De tekst kan horizontaal of verticaal worden weergegeven en de tekst kan op één regel staan of teruglopen naar meerdere regels.

U kunt de richting van de tekst wijzigen en ook de marges van tekstvakken en vormen voor optimale afstand wijzigen of het formaat van vormen wijzigen voor een betere tekst.

De tekstrichting in een vorm of tekstvak opgeven

Voorbeelden van tekstrichting: horizontaal, geroteerd en gestapeld

In een vorm of tekstvak kunt u de richting wijzigen waarin tekst wordt gelezen. Dat betekent dat u tekst 90 of 270 graden kunt draaien, zodat deze zijwaarts wordt weergegeven.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak.

 2. Selecteer vorm opmakenin het snelmenu.

  Menu-item vorm opmaken geselecteerd

 3. Klik in het deelvenster vorm opmaken op grootte/indeling & eigenschappen Tabblad Indeling en eigenschappen .

 4. Selecteer in het tekstvak degewenste optie in de lijst Tekstrichting .

  Deelvenster teksteffecten met tekstrichting geselecteerd

Tekst draaien (gespiegeld) in een vorm of tekstvak

Een voorbeeld van gespiegelde tekst: het eerste is geroteerd 180 graden op de x-as en de tweede wordt 180 graden geroteerd op de y-as
 1. Klik met de rechtermuisknop op het vak of de vorm en selecteer vorm opmaken.

 2. Selecteer effectenin het deelvenster vorm opmaken .

  Het tabblad Effecten in het deelvenster Vorm opmaken
 3. Selecteer de 3D-draaiing en typ 180in het vak X-draaiing of Y-draaiing .

 4. Option Als u de kleur van het tekstvak hebt opgevuld, kunt u de kleur verwijderen in het deelvenster vorm opmaken . Selecteer vullen & lijn Het pictogram Opvulling en lijn , selecteer opvullingen selecteer vervolgens geen opvulling.

 5. Option Als u het kader van het tekstvak wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het tekstvak, selecteert u overzicht op de miniwerkbalk die wordt weergegeven en kiest u geen omtrek.

Horizontale tekst in vormen

 1. Selecteer de alinea, tekstregel, vorm of het tekstvak dat u wilt wijzigen.

 2. Ga naar Start en selecteer de gewenste horizontale uitlijningsoptie.

De groep Alinea op het tabblad Start

Drie verticale opties voor tekstuitlijning: boven, Midden en onder

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of van het tekstvak.

 2. Selecteer vorm opmakenin het snelmenu.

  Menu-item vorm opmaken geselecteerd

 3. Selecteer in het deelvenster vorm opmaken de optie grootte/indeling & eigenschappen Tabblad Indeling en eigenschappen .

  Deelvenster vorm opmaken met verticaal uitlijnen geselecteerd

 4. Selecteer de gewenste optie in de lijst Verticaal uitlijnen .

Wanneer tekst terugloopt, wordt de tekst automatisch op een nieuwe regel hervat wanneer deze de rechterrand van de vorm of het tekstvak bereikt.

 1. Klik met de rechtermuisknop op rand van de vorm of van het tekstvak dat de tekst bevat waarop u terugloop wilt toepassen.

 2. Selecteer vorm opmakenin het snelmenu.

  Menu-item vorm opmaken geselecteerd

 3. Selecteer in het deelvenster vorm opmaken de optie grootte/indeling & eigenschappen Tabblad Indeling en eigenschappen en selecteer Tekstterugloop in vorm.

  Deelvenster vorm opmaken met tekstterugloop geselecteerd

De marge is de afstand tussen de tekst en de buitenste rand van de shape of het tekstvak dat u wilt insluiten.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of van het tekstvak.

 2. Selecteer vorm opmakenin het snelmenu.

  Menu-item vorm opmaken geselecteerd

 3. Selecteer in het deelvenster vorm opmaken de optie grootte/indeling & eigenschappen Tabblad Indeling en eigenschappen .

  Shape opmaken met marge-instellingen

 4. Geef een waarde op in inches of millimeters (mm) voor een van de volgende marges:

  • Linkermarge     Afstand tussen de linkerrand van een vorm en de meest linkse tekst

  • Rechtermarge     Afstand tussen de rechterrand van een vorm en de meest rechtse tekst

  • Bovenmarge     Afstand tussen de bovenrand van een vorm en de bovenste tekst

  • Ondermarge     Afstand tussen de onderste rand van een vorm en de laagste tekst

U kunt de grootte van een vorm of tekstvak automatisch groter maken, zodat de tekst erin past.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of van het tekstvak.

 2. Selecteer vorm opmakenin het snelmenu.

  Menu-item vorm opmaken geselecteerd

 3. Selecteer in het deelvenster vorm opmaken de optie indeling & eigenschappen Tabblad Indeling en eigenschappen , selecteer tekstvaken selecteer formaat van vorm aanpassen aan tekst.

  Shape opmaken met vorm wijzigen voor tekst geselecteerd

Tip: U kunt de grootte van de tekst verkleinen zodat deze in de vorm of het tekstvak past, door tekst kleinermaken te selecteren.

De tekstrichting in een vorm of tekstvak opgeven

Voorbeelden van tekstrichting: horizontaal en geroteerd

U kunt de tekstrichting in een vorm of tekstvak wijzigen. U kunt tekst bijvoorbeeld 90 of 270 graden draaien, zodat hij zijwaarts wordt weergegeven.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak dat de tekst bevat.

 2. Selecteer vorm opmakenin het snelmenu.

 3. Selecteer in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster de optie tekstvak.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken

 4. Selecteer onder tekstindelingde gewenste optie in de lijst Tekstrichting .

 5. Selecteer Sluiten.

Tekst draaien (gespiegeld) in een vorm of tekstvak

Een voorbeeld van gespiegelde tekst: het eerste is geroteerd 180 graden op de x-as en de tweede wordt 180 graden geroteerd op de y-as
 1. Voeg een tekstvak of vorm in het document in en typ en maak de tekst op.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het vak of de vorm en selecteer vorm opmaken.

 3. Selecteer in het dialoogvenster vorm opmaken de optie 3D-draaiing aan de linkerkant.

  De opties voor 3D-draaiing in het dialoogvenster vorm opmaken
 4. Typ 180 in het vak X.

 5. Selecteer Sluiten.

Horizontale tekst in vormen
 1. Klik of tik in de alinea, de tekstregel, de vorm of het tekstvak dat u wilt wijzigen.

 2. Selecteer op het tabblad Start de gewenste horizontale uitlijningsoptie.

De groep Alinea op het tabblad Start

Vormen met verticaal uitgelijnde tekst

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of van het tekstvak.

 2. Selecteer vorm opmakenin het snelmenu en selecteer vervolgens tekstvak in het linkerdeelvenster.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken

 3. Selecteer onder tekstindelingde gewenste optie in de lijst Verticaal uitlijnen .

 4. Selecteer Sluiten.

U kunt de grootte van een vorm of tekstvak automatisch groter maken, zodat de tekst erin past.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of het tekstvak waarvan u de grootte wilt wijzigen.

 2. Selecteer vorm opmakenin het snelmenu en selecteer vervolgens tekstvak in het linkerdeelvenster.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken

 3. Selecteer onder AutoAanpassende optie formaat van vorm aanpassen aan tekst.

 4. Selecteer Sluiten.

Tip: U kunt de grootte van de tekst verkleinen zodat deze in de vorm of het tekstvak past, door tekst kleinermaken te selecteren.

De interne marge is de veranderings afstand tussen de tekst en de buitenrand van een vorm of tekstvak.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de rand van de vorm of van het tekstvak.

 2. Selecteer vorm opmakenin het snelmenu en selecteer vervolgens tekstvak in het linkerdeelvenster.

  Het dialoogvenster Vorm opmaken

 3. Kies onder nationale margeeen of meer van de volgende opties:

  • Links     Hiermee geeft u de afstand op tussen de linkerrand van een vorm en de tekst.

  • Rechts     Hiermee bepaalt u de afstand tussen de rechterrand van een vorm en de tekst.

  • Boven     Hiermee bepaalt u de afstand tussen de bovenrand van een vorm en de tekst.

  • Onder     Hiermee geeft u de afstand op tussen de onderrand van een vorm en de tekst.

 4. Selecteer Sluiten.

De tekstrichting in een vorm of tekstvak opgeven

 1. Houd Control ingedrukt en klik op de rand van de vorm of het tekstvak dat de tekst bevat, en selecteer vervolgens vorm opmaken.

 2. Selecteer in het deelvenster vorm opmaken aan de rechterkant Tekstopties.

 3. Selecteer het derde pictogram, tekstvak en selecteer vervolgens de gewenste optie in de lijst Tekstrichting .

  Tekstrichting gemarkeerd in het deelvenster Vorm opmaken.

Tekst horizontaal in een alinea, tekstvak of vorm plaatsen

 1. Klik of tik in de alinea, de tekstregel, de vorm of het tekstvak dat u wilt wijzigen.

 2. Ga naar Starten klik in de groep alinea op de gewenste horizontale uitlijningsoptie.

  Uitlijningsopties voor tekst

U kunt een tekstvak of vorm automatisch hoger maken, zodat de tekst erbinnen valt.

 1. Houd Control ingedrukt en klik op de rand van de vorm of het tekstvak waarvan u het formaat wilt wijzigen en selecteer vervolgens vorm opmaken.

 2. Selecteer in het deelvenster vorm opmaken aan de rechterkant Tekstopties.

 3. Selecteer indeling & eigenschappenen schakel vervolgens het selectievakje naast formaat van vorm aanpassen aan tekst in.

  Formaat van vorm aanpassen aan tekst gemarkeerd in het deelvenster Vorm opmaken.

Standaard loopt in een tekstvak de tekst automatisch terug terwijl u typt. Als u niet wilt dat de tekst terugloopt, doet u het volgende:

 1. Houd Control ingedrukt en klik op de vorm die de tekst bevat en selecteer vorm opmaken.

 2. Selecteer in het deelvenster vorm opmaken aan de rechterkant Tekstopties.

 3. Selecteer indeling & eigenschappenen schakel vervolgens het selectievakje naast Tekstterugloop in vormuit.

De tekstrichting in een vorm, tekstvak of tabelcel opgeven

 1. Voer de tekst in de vorm of het tekstvak of de tabelcel in en selecteer de tekst.

 2. Houd CTRL ingedrukt en klik op de geselecteerde tekst en selecteer vorm opmaken. Kies in het dialoogvenster van het tabblad tekstvak de gewenste richting in het vak Tekstrichting .

Tekst horizontaal in een vorm of tekstvak plaatsen

 1. Selecteer de tekst in de vorm of het tekstvak.

 2. Selecteer op het tabblad Start onder alineade gewenste horizontale uitlijningsknop.

  Knoppen Horizontale tekstuitlijning

  (Links uitlijnen, Centreren, rechts uitlijnenof tekst verdelen)

 1. Selecteer de tekst in de vorm of het tekstvak.

 2. Selecteer op het tabblad Start onder alineade optie Knop Tekst uitlijnen en selecteer vervolgens de gewenste verticale uitlijning.

Standaard loopt in een tekstvak de tekst automatisch terug terwijl u typt. Als u niet wilt dat de tekst terugloopt, doet u het volgende:

 1. Selecteer de tekst in de vorm of het tekstvak.

 2. Ga naar > vormopmaken .

 3. Selecteer in het vak aan de linkerkant van het dialoogvenster de optie tekstvak.

 4. Schakel onder nationale margehet selectievakje Tekstterugloop in vorm uit.

 1. Selecteer de tekst in de vorm of het tekstvak.

 2. Ga naar > vormopmaken .

  Selecteer in het menu opmaak de optie shape.

 3. Selecteer in het vak aan de linkerkant van het dialoogvenster de optie tekstvak.

 4. Selecteer onder AutoAanpassende optie formaat van vorm aanpassen aan tekst.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×