DELETE, instructie

Hiermee maakt u een verwijderquery waarmee records worden verwijderd uit een of meer van de tabellen weergegeven in de FROM-component die voldoen aan de WHERE-component.

Syntaxis

DELETE [tabel.*]
FROM-tabel
WHERE-criteria

De DELETE-instructie bevat de volgende onderdelen:

Onderdeel

Beschrijving

tabel

De optionele naam van de tabel waaruit records worden verwijderd.

tabel

De naam van de tabel waaruit records worden verwijderd.

criteria

Een expressie die bepaalt welke records moeten worden verwijderd.

Opmerkingen

VERWIJDEREN is vooral handig als u veel records wilt verwijderen.

Als u een hele tabel uit de database wilt weghalen, kunt u de methode EXECUTE uitvoeren met een DROP-instructie. Als u de tabel verwijdert gaat de structuur verloren. Als u DELETE gebruikt, worden echter alleen de gegevens verwijderd, de tabelstructuur en alle eigenschappen van de tabel, zoals veldkenmerken en indexen, blijven behouden.

U kunt DELETE gebruiken om records te verwijderen uit tabellen in een een-op-veel-relatie met andere tabellen. Trapsgewijze verwijderbewerkingen zorgen ervoor dat de records in tabellen aan de veel-kant van de relatie worden verwijderd wanneer het overeenkomende record aan de één-kant van de relatie wordt verwijderd in de query. In de relatie tussen de tabellen Klanten en Orders bijvoorbeeld, bevindt de tabel Klanten zich aan de één-kant en de tabel Orders aan de veel-kant van de relatie. Een record verwijderen uit de resultaten van Klanten heeft als gevolg dat de bijbehorende Orderrecords worden verwijderd als de trapsgewijze verwijderoptie is opgegeven.

Een verwijderquery verwijdert hele records, niet alleen gegevens in bepaalde velden. Als u waarden in een specifiek veld wilt verwijderen, maakt u een bijwerkquery die de waarden verandert in Null.

Belangrijk: 

  • Nadat u de records met behulp van een verwijderquery hebt verwijderd, kunt u de bewerking niet ongedaan maken. Als u wilt weten welke records zijn verwijderd, bekijk dan eerst de resultaten van een selectiequery die gebruikmaakt van dezelfde criteria en voer vervolgens de verwijderquery uit.

  • Behoud altijd back-ups van uw gegevens. Als u de verkeerde records verwijdert, kunt u deze terughalen vanuit de back-ups.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×