Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Media-afbeelding

Risico’s in een project worden bepaald door twee zaken:

  1. Het negatieve resultaat van een projectactiviteit.

  2. De waarschijnlijkheid dat het resultaat zal plaatsvinden.

Of Risico=Impact x waarschijnlijkheid

Bijvoorbeeld, een projectmanager denkt misschien dat het afdrukken van een definitief projectrapport het risico inhoudt dat de stroom uitvalt voordat het rapport is afgedrukt. Maar omdat een stroomstoring onwaarschijnlijk is, kan het risico worden genegeerd. Een groter risico waarmee rekening moet worden gehouden voor een complex aandeelhoudersrapport van hoge kwaliteit, is dat de copyshop niet beschikbaar is. Voor dit risico moet de projectmanager meer tijd voor het afdrukken van het rapport inplannen.

Zie Het stappenplan voor projectmanagement voor meer artikelen in deze reeks instructiehandleidingen over projectmanagement.

Tips voor projectmanagement voordat u begint . . .

Voorbeelden van activiteiten met hoog risico

Hier vindt u enkele typische activiteiten en gebeurtenissen die de risico’s in een project kunnen vergroten.

Risicoactiviteit

Beschrijving

Kritieke taken

Besteed veel aandacht aan taken op het kritieke pad. Ze zijn risicovoller omdat ze veel impact hebben op de einddatum van het project.

Leverancierstaken

Wanneer u een leverancier contracteert, vraag dan vaker of gedetailleerdere voortgangsrapporten dan u zou doen met uw eigen teamleden.

Leverancierstaken die plaatsvinden aan het einde van een project zijn risicovoller dan leverancierstaken die op andere momenten plaatsvinden. Leveranciers zijn zowel gecontracteerde personen buiten uw bedrijf als werknemers van andere afdelingen in uw bedrijf. Omdat beide groepen zich verder buiten uw bereik bevinden dan personen in uw eigen team, moeten ze op dezelfde manier worden behandeld wat betreft het risico voor een projectresultaat.

Onervaren teamleden

Het toewijzen van onervaren werknemers aan werkzaamheden aan het einde van het project brengt de einddatum van het project in gevaar omdat zij mogelijk meer opbouwtijd nodig hebben. U kunt dit risico minimaliseren door voldoende opbouwtijd in te plannen voor nieuwe werknemers.

Projecten die langer duren dan een jaar

Projecten die langer duren dan een jaar, hebben meer onbekende factoren en dus meer risico’s wat betreft beschikbaarheid van resources, technologische wijzigingen, marktveranderingen enzovoort.

Teveel taken op hetzelfde moment

Controleer of er niet teveel taken op hetzelfde moment zijn gepland. Zelfs als deze taken door verschillende personen worden uitgevoerd, betekent een te groot aantal taken op hetzelfde moment een risico voor uw project - met name aan het einde van het project.

Een planning in de juiste volgorde maken

Beginnende projectmanagers maken de fout door taken aan elkaar te koppelen alvorens ze te beschrijven. Dit kan leiden tot verwarring en veel backtracking. Wanneer u een nieuw project start, maak dan eerst een lijst en groepering van taken, zodat u een overzicht hebt van de hele omvang van het project en de te leveren producten. Daarna kunt u taken gaan koppelen om bij de ideale planning uit te komen.

Het verleden negeren

Als u projectfouten niet noteert, is de kans reëel dat ze in toekomstige projecten opnieuw worden gemaakt. Projecten worden dikwijls afgesloten met einddocumenten die zijn bedoeld om de herhaling van risico’s in toekomstige projecten te voorkomen.

Risico's beheren

Hier volgen enkele kneepjes van het vak die projectmanagers toepassen om projectrisico’s aan te pakken.

Vermijd het risico   

Als een projectactiviteit ernstige consequenties kan hebben, is vermijden een goed beleid. Zo kan het gelijktijdig uitvoeren van een fabricageproces voor twee producten een risico betekenen voor de timing van een project. Een projectmanager kan dit risico vermijden door het fabricageproces sequentieel uit te voeren.

Verklein het risico   

Zoek manieren om de waarschijnlijkheid van een risico te verkleinen. U zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om een eenvoudiger en vertrouwder fabricageproces te gebruiken als de installatie van een nieuwer en duurder proces te lang duurt.

Verplaats het risico   

Beheers risico’s door deze over te dragen aan een externe leverancier. Bijvoorbeeld, als de documentatie van een computersubsysteem voor interne resources te omvangrijk is om deze op tijd te voltooien, geef een gedeelte daarvan dan uit handen aan een externe leverancier.

Leer van het risico   

Niet alle risico’s zijn verkeerd. Risico’s kunnen ook nieuwe mogelijkheden bieden. Na een risicoanalyse van uw project beseft u bijvoorbeeld dat het softwaresubsysteem dat wordt ontwikkeld als onderdeel van een groter productieproces op zichzelf een verkoopbaar product is en u besluit uw beste engineers van het project af te halen en in te zetten op verdere ontwikkeling van het subsysteem. Door ervaren engineers van het project af te halen verhoogt u het risico, maar in dit geval kan dat worden gecompenseerd door de nieuwe kansen die u creëert.

Risico's beheren

Een basislijnplanning of een tussentijdse planning maken of bijwerken

Als u de voortgang van uw planning wilt bijhouden om taken aan het licht te brengen die een risico vormen, moet u meer informatie krijgen over het instellen van basislijnen voor uw project.

De werkbelasting en beschikbaarheid van resources weergeven

Bekijk hoe efficiënt uw resources worden gebruikt in uw project en of u wijzigingen moet aanbrengen in overbesteede of onderbestelde resources.

De voortgang van uw planning bijhouden

Bekijk taakupdates van teamleden om te achterhalen waar de risico’s zich voordoen. U kunt de voortgang snel volgen via het Gantt-diagram of u kunt een geavanceerde analyse van verdiende waarde gebruiken.

Het kritieke pad van uw project weergeven

Geef de taken weer die het grootste effect hebben op de einddatum van het project. Bekijk deze taken eerst, om risico’s in uw planning op te sporen.

De juiste weergave van uw projectplanning kiezen

Het is niet mogelijk om de risico’s in een project in slechts één weergave te bekijken. Verken de projectrisico’s rustig door middel van diverse weergaven.

Problemen zoeken met analyse van verdiende waarde

Met een analyse van verdiende waarde kunt u voortgangsrisico's herkennen door vragen te stellen als: 'Als u kijkt naar de hoeveelheid werk die tot nu toe in dit project is gedaan, hoeveel geld hadden we moeten uitgeven?' of 'Zijn we op tijd klaar?'

Begrijpen welke compromissen nodig zijn bij het beheren van een project

Wanneer u een project met risico’s beheert, gaat u taken in de planning verschuiven. Elke wijziging in een project gaat ten koste van tijd, geld of omvang.

Leren hoe u taken plant in Project

Wanneer u van plan bent voor risico's en uw planning aanpast, Project taken mogelijk onverwacht verplaatsen. Begrijp de grote 'Waarom?' achter Project krachtige plannings-engine.

Kostengerelateerde risico’s zoeken

Bestudeer de projectkosten nadat u ze hebt ingevoerd, om te controleren of u uw budget niet in gevaar hebt gebracht.

Ga terug naar de routekaart voor projectbeheer.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×