Draaitabel compatibiliteitsproblemen

Tijdens de compatibiliteitscontrole zijn een of meer compatibiliteitsproblemen met betrekking tot draaitabellen gevonden.

Belangrijk: Los problemen die tot een aanzienlijk verlies van functionaliteit leiden op voordat u verdergaat met het opslaan van de werkmap in een eerdere bestandsindeling, zodat u permanent gegevensverlies of onjuiste functionaliteit kunt voorkomen.

Problemen die tot gering kwaliteitsverlies leiden moeten mogelijk worden opgelost voordat u de werkmapgegevens opslaat. Er gaan door deze problemen geen gegevens verloren en de functionaliteit blijft gelijk, maar wanneer u de werkmap in een eerdere versie van Microsoft Excel opent, ziet deze er mogelijk niet hetzelfde uit of werkt deze niet op dezelfde manier.

In dit artikel

Problemen die tot een aanzienlijk verlies van functionaliteit leiden

Probleem

Oplossing

Een draaitabel in deze werkmap overschrijdt de vroegere grenzen, en zal verloren gaan als de draaitabel wordt opgeslagen in eerdere bestandsindelingen. Alleen draaitabellen die zijn gemaakt in de compatibiliteitsmodus, werken in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    In Excel 2007 en hoger ondersteunt een draaitabel 1.048.576 unieke items per veld, maar in Excel 97-2003 worden alleen 32.500 items per veld ondersteund.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op zoeken om de draaitabel te zoeken waarvan de vorige limieten worden overschreden. Sla de werkmap op in de indeling van 97-2003 in Excel en maak deze draaitabel opnieuw in de compatibiliteitsmodus.

Een draaitabel in deze werkmap bevat voorwaardelijke opmaakregels die zijn toegepast op cellen in samengevouwen rijen of kolommen. Als u deze regels niet wilt kwijtraken in eerdere versies van Excel, moet u de rijen of kolommen uitvouwen.

Wat betekent dit?    Regels voor voorwaardelijke opmaak die zijn toegepast op cellen in samengevouwen rijen of kolommen, gaan in Excel 97-2003 verloren.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de samengevouwen rijen of kolommen met regels voor voorwaardelijke opmaak te zoeken, en vouw deze rijen of kolommen uit voordat u de werkmap in de bestandsindeling van een eerdere versie van Excel opslaat.

Deze werkmap bevat benoemde sets die niet zijn gekoppeld aan een draaitabel. Deze benoemde sets worden niet opgeslagen

Wat betekent dit?    Benoemde sets die niet aan een draaitabel zijn gekoppeld, worden verwijderd in Excel 97-2007.

Wat moet u doen?    Om dit probleem te voorkomen moet u ervoor zorgen dat u een draaitabel maakt met behulp van een verbinding.

Voor een draaitabel in deze werkmap is een wat-als-analyse ingeschakeld. Niet-gepubliceerde wat-als-wijzigingen gaan verloren in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    Wat-als-wijzigingen die niet op de server zijn gepubliceerd, gaan verloren in eerdere versies van Excel.

Wat moet u doen?    Publiceer de wijzigingen van de wat-als-analyse voordat u de werkmap in een eerdere versie van Excel opent (Hulpmiddelen voor draaitabellen, tabblad Analyseren, groep Berekeningen, knop Hulpmiddelen voor OLAP, Wat-als-analyse).

Een draaitabel in deze werkmap bevat een gegevensas waarop dezelfde eenheid meerdere malen wordt weergegeven. Deze draaitabel wordt niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    In Excel 2010 en hoger kunt u een meting dupliceren in een draaitabel die is verbonden met een OLAP-gegevensbron (Online Analytical Processing). De draaitabel kan niet worden weergegeven in Excel 97-2007.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op zoeken om de draaitabel te zoeken met een gegevens-as waarop meerdere waarden voorkomen en verwijder vervolgens alle dubbele waarden, zodat slechts één meting behouden blijft.

Een draaitabel of gegevensverbinding in deze werkmap bevat serverinstellingen die niet aanwezig zijn in eerdere versies van Excel. Bepaalde serverinstellingen van de draaitabel of gegevensverbinding worden niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    Sommige serverinstellingen voor de draaitabel of gegevensverbinding die niet beschikbaar zijn in Excel 97-2007, gaan verloren.

Wat moet u doen?    Controleer of de gebruikte serverinstellingen compatibel zijn met eerdere versies van Excel en breng zo nodig wijzigingen aan (Hulpmiddelen voor draaitabellen, tabblad Analyseren, groep Gegevens, knop Gegevensbron wijzigen, opdracht Eigenschappen van de verbinding).

Een draaitabel in deze werkmap bevat gegevens die worden vertegenwoordigd met de functie Waarden weergeven als. Deze aangepaste uitvoer wordt niet opgeslagen en wordt vervangen door de oorspronkelijke waarden uit de gegevensbron.

Wat betekent dit?    De functie waarden weergeven als wordt niet ondersteund in Excel 97-2007 en aangepaste waarden die u hebt ingevoerd (zoals % van het totaal van de bovenliggende rij, % van totaal van bovenliggende kolomof % voorlopig totaal in) kan niet worden weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de draaitabellen te zoeken die uitvoer van aangepaste waarden bevatten en verwijder vervolgens deze uitvoer (klik met de rechtermuisknop op het veld, klik op Waarden weergeven als, Geen berekening).

Deze werkmap bevat aangepaste ingesloten gegevens. Deze gegevens worden niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    Ingesloten aangepaste gegevens, zoals Power Pivot gegevens, worden niet ondersteund in Excel 97-2007. De gegevens gaan verloren.

Wat moet u doen?    Verwijder de Power Pivot-gegevens uit een werkmap waarmee u in een eerdere versie van Excel wilt werken.

Deze werkmap bevat slicers die kunnen worden gebruikt om draaitabellen en kubusfuncties binnen de werkmap te filteren. Slicers werken niet in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    Slicers zijn niet beschikbaar in Excel 97-2007, maar blijven beschikbaar voor gebruik in Excel 2010 of later.

Wat moet u doen?    In eerdere versie van Excel kunt u gegevens filteren met behulp van draaitabelfilters.

Deze werkmap bevat slicers die kunnen worden gebruikt voor het filteren van draaitabellen en kubusfuncties in de werkmap. Slicers worden niet opgeslagen. Voor formules die naar slicers verwijzen, wordt de fout #NAAM? geretourneerd.

Wat betekent dit?    Slicers worden niet ondersteund in eerdere versies van Excel. Ze kunnen niet worden weergegeven en gaan verloren.

Bij het vernieuwen van verbindingen die OLAP-functies bevatten die naar slicers verwijzen, wordt in plaats van de verwachte resultaten de fout #NAAM? geretourneerd.

Wat moet u doen?    Gebruik geen slicers maar draaitabelfilters om de gegevens te filteren.

Naar boven

Problemen die tot gering kwaliteitsverlies leiden

Probleem

Oplossing

Deze werkmap bevat een draaitabel waarop een draaitabelstijl is toegepast. Opmaak met draaitabelstijlen kan niet worden weergegeven in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    Themastijlen voor draaitabellen zijn niet beschikbaar in Excel 97-2003 en kunnen niet worden weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op zoeken om de draaitabel te zoeken waarop de stijl van de draaitabel is toegepast, verwijder die draaitabelstijl en pas handmatig de opmaak van een draaitabel toe die wordt ondersteund in eerdere versies van Excel.

Een draaitabel in deze werkmap werkt niet in eerdere versies dan Excel 2007. Alleen draaitabellen die zijn gemaakt in de compatibiliteitsmodus, werken in eerdere versies van Excel.

Wat betekent dit?    Een draaitabel die u in Excel 2007 of hoger maakt, kan niet worden vernieuwd in Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op zoeken om de draaitabel te zoeken die is gemaakt in de huidige bestandsindeling. Sla de werkmap op in de indeling van 97-2003 in Excel en maak deze draaitabel opnieuw in de compatibiliteitsmodus, zodat u deze kunt openen in Excel 97-2003 zonder functionaliteit verlies.

Een draaitabel in deze werkmap heeft velden in compacte vorm. In eerdere versies van Excel wordt deze indeling gewijzigd in tabelindeling.

Wat betekent dit?    Compacte formulier (alleen of in combinatie met tabelvorm en overzichtsformulier) om verwante gegevens niet horizontaal uit het scherm te spreiden, en om het schuiven te minimaliseren is niet beschikbaar in Excel 97-2003, en velden worden in tabelvorm weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op zoeken om de draaitabel te zoeken met velden in een compact formulier, en wijzig de gewenste indeling zo nodig in een overzichtsformulier of tabelvorm door het selectievakje cellen samenvoegen en centreren met etiketten uit te schakelen (hulpmiddelen voor draaitabellen, tabbladanalyseren , indeling & tabblad Opmaak ).

Een draaitabel in deze werkmap bevat instellingen die niet voorkomen in eerdere versies van Excel. Sommige draaitabelinstellingen worden niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    Sommige draaitabelinstellingen worden niet ondersteund in Excel 97-2007. Deze instellingen gaan verloren.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op Zoeken om de draaitabel te zoeken waarvan de instellingen niet worden ondersteund, en breng vervolgens de vereiste wijzigingen aan.

Voor een draaigrafiek in deze werkmap zijn specifieke veldknoppen ingeschakeld of uitgeschakeld. Alle veldknoppen worden opgeslagen als ingeschakeld.

Wat betekent dit?    Veldknoppen die niet in een draaigrafiek worden weergegeven, worden opgeslagen als ingeschakeld als u de werkmap in een eerdere versie van Excel opent en opslaat.

Wat moet u doen?    Als u een werkmap opnieuw opent nadat u deze hebt opgeslagen in een bestandsindeling van een eerdere versie van Excel, moet u de veldknoppen mogelijk in- en uitschakelen om de gewenste veldknoppen weer te geven (Hulpmiddelen voor draaigrafieken, tabblad Analyse, groep Weergeven/verbergen, knop Veldknoppen).

Een draaitabel in deze werkmap bevat een of meer benoemde sets. Sommige eigenschappen van de benoemde sets worden mogelijk niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    Een of meer benoemde sets hebben niet-standaard eigenschapsinstellingen die mogelijk niet worden opgeslagen wanneer u de werkmap opslaat in de bestandsindeling van Excel 97-2003.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op zoeken om de draaitabel te zoeken met de benoemde eigenschappen die zijn gewijzigd en breng de benodigde wijzigingen aan in het dialoogvenster Veldinstellingen . Klik met de rechtermuisknop op een onderdeel van de benoemde set en selecteer vervolgens Veldinstellingen. Ga naar het tabblad Indeling & afdrukken en controleer of het selectievakje Items van verschillende niveaus weergeven in afzonderlijke velden is uitgeschakeld (de standaardinstelling) en het selectievakje Automatisch rangschikken en dubbele verwijderen uit de set is ingeschakeld (de standaardinstelling).

Een verbinding in deze werkmap bevat een of meer benoemde sets of berekende onderdelen. Sommige eigenschappen van de benoemde sets of berekende onderdelen kunnen niet worden opgeslagen.

Wat betekent dit?    Benoemde sets of berekende leden hebben eigenschappen die niet worden ondersteund in Excel 2007 en Excel 97 -2003. deze eigenschappen worden mogelijk niet opgeslagen.

Wat moet u doen?    Klik met de rechtermuisknop op een lid van de benoemde sets en klik op Veldinstellingen of Waardeveldinstellingen en breng de gewenste wijzigingen aan.

Er is een slicerstijl aanwezig in deze werkmap en deze wordt niet ondersteund in eerdere versies van Excel. Deze slicerstijl wordt niet opgeslagen.

Wat betekent dit?    Een aangepaste slicerstijl gaat verloren als u de werkmap opslaat in een bestandsindeling van een eerdere versie van Excel.

Wat moet u doen?    Omdat slicers niet worden ondersteund in eerdere versies van Excel, kunt u niets doen om een aangepaste slicerstijl te behouden. In eerdere versie van Excel kunt u de gegevens filteren met behulp van draaitabelfilters.

Een draaitabel in deze werkmap bevat een of meer velden die herhaalde labels bevatten. Deze labels gaan verloren als de draaitabel wordt vernieuwd.

Wat betekent dit?    Herhaalde labels worden niet ondersteund in Excel 97-2007, en de labels gaan verloren wanneer u de draaitabel vernieuwt in de eerdere versie van Excel.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op zoeken om de draaitabel te zoeken die herhaald etiketten bevat, en stop herhalende labels (hulpmiddelen voor draaitabellen, tabblad ontwerpen , groep indeling , knop rapportindeling , geen opdracht itemlabels herhalen ).

Er is alternatieve tekst toegepast op een draaitabel in deze werkmap. Alternatieve tekst in draaitabellen wordt verwijderd in versies van vóór Excel 2007.

Wat betekent dit?    Alternatieve tekst is niet beschikbaar in Excel 97-2007 en kan niet in deze eerdere versies van Excel worden weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op zoeken om de draaitabel te zoeken die alternatieve tekst bevat. Als u de alternatieve tekst wilt weergeven in de eerdere versie van Excel, kunt u deze kopiëren in een lege cel in het werkblad of kunt u een opmerking invoegen die de tekst bevat.

Klik met de rechtermuisknop in de draaitabel en selecteer Opties voor draaitabel. Klik op het tabblad Alt-tekst, selecteer in het vak Beschrijving de alternatieve tekst en druk op Ctrl+C om deze te kopiëren.

Er is alternatieve tekst toegepast op een draaitabel in deze werkmap. Alternatieve tekst kan niet worden weergegeven in Excel 2007.

Wat betekent dit?    Alternatieve tekst is niet beschikbaar in Excel 97-2007 en kan niet worden weergegeven.

Wat moet u doen?    Klik in de compatibiliteitscontrole op zoeken om de draaitabel te zoeken die alternatieve tekst bevat. Als u de alternatieve tekst wilt weergeven in de eerdere versie van Excel, kunt u deze kopiëren in een lege cel in het werkblad of kunt u een opmerking invoegen die de tekst bevat.

Klik met de rechtermuisknop in de draaitabel en selecteer Opties voor draaitabel. Klik op het tabblad Alt-tekst, selecteer in het vak Beschrijving de alternatieve tekst en druk op Ctrl+C om deze te kopiëren.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×