Echo, macroactie

U kunt de macroactie Echo gebruiken om op te geven of echo is ingeschakeld in Access-bureaubladdatabases. U kunt deze actie bijvoorbeeld gebruiken om de resultaten van een macro die wordt uitgevoerd, te verbergen of weer te geven.

Opmerking: Deze actie is niet toegestaan als de database niet wordt vertrouwd.

Opmerking: De macroactie Echo is niet beschikbaar in Access-webapps.

Instelling

De macroactie Echo heeft de volgende argumenten.

Actieargument

Beschrijving

Echo aan

Klik op Ja (echo inschakelen) of Nee (echo uitschakelen) in het vak Echo aan in de sectie Actieargumenten van het venster van de opbouwfunctie voor macro's. De standaardwaarde is Ja.

Statusbalkbericht

De tekst die moet worden weergegeven op de statusbalk wanneer echo is uitgeschakeld. U kunt bijvoorbeeld instellen dat de tekst 'De macro wordt uitgevoerd' wordt weergegeven op de statusbalk wanneer echo is uitgeschakeld.

Opmerkingen

Wanneer in Access een macro wordt uitgevoerd, wordt het scherm bijgewerkt met informatie die vaak niet essentieel is voor de werking van de macro. Wanneer u het argument Echo aan op Nee instelt, wordt de macro uitgevoerd zonder dat het scherm wordt bijgewerkt. Wanneer de macro is voltooid, schakelt Access echo automatisch weer in en wordt het venster bijgewerkt. De instelling Nee voor het argument Echo aan heeft geen invloed op de functionaliteit van de macro of de resultaten.

De actie Echo onderdrukt niet de weergave van modaal-dialoogvensters, zoals foutberichten, of pop-upformulieren, zoals het eigenschappenvenster. U kunt dialoogvensters en pop-upformulieren gebruiken om informatie te verzamelen of weer te geven, ook als echo is uitgeschakeld. Als u alle berichten en dialoogvensters wilt onderdrukken met uitzondering van foutmeldingen en dialoogvensters waarin de gebruiker gegevens moet invoeren, gebruikt u de actie BerichtenInstellen.

U kunt de actie Echo meerdere keren in een macro uitvoeren. Daarmee kunt u de tekst wijzigen die op de statusbalk wordt weergegeven terwijl de macro wordt uitgevoerd.

Als u echo uitschakelt, kunt u de actie Zandloper gebruiken om de muisaanwijzer te veranderen in een zandloper (of een ander pictogram dat u hebt ingesteld voor 'Bezet') om een visuele indicatie te geven dat de macro wordt uitgevoerd.

Als u de actie Echo wilt uitvoeren in een VBA-module (Visual Basic for Applications), gebruikt u de methode Echo van het object DoCmd.

Voorbeelden

De waarde van een besturingselement instellen met een macro

De volgende macro opent het formulier Producten toevoegen met een knop op het formulier Leveranciers. Dit toont het gebruik van de acties Echo, SluitenFormulierOpenen, WaardeInstellen, en NaarBesturingselementGaan. Met de actie WaardeInstellen stelt u het besturingselement Leverancier-id in het formulier Producten in op de huidige leverancier op het formulier Leveranciers. Met de actie NaarBesturingselementGaan verplaatst u daarna de focus naar het veld Categorie-id, waar u gegevens voor het nieuwe product kunt gaan invoeren. Deze macro moet worden gekoppeld aan de knop Producten toevoegen in het formulier Leveranciers.

Actie

Argumenten: instelling

Opmerking

Echo

Echo ingeschakeld: nee

Bijwerken van scherm stoppen tijdens het uitvoeren van de macro.

Sluiten

Objecttype: Formulier

Objectnaam: Productlijst

Opslaan: nee

Sluit het formulier Productlijst.

FormulierOpenen

Formuliernaam: Producten

Weergave: Formulier

Gegevensmodus: Toevoegen

Venstermodus: Normaal

Open het formulier Producten.

WaardeInstellen

Item: [Formulieren]![Producten]![Leverancier-id]

Expressie: Leverancier-id

Stel het besturingselement Leverancier-id in op de huidige leverancier in het formulier Leveranciers.

NaarBesturingselementGaan

Naam van besturingselement: Categorie-id

Ga naar het besturingselement Categorie-id.

Formulieren synchroniseren met een macro

Met de volgende macro wordt in de rechterbenedenhoek van het formulier Leveranciers een formulier met een productlijst geopend, waarin de producten van de huidige leverancier worden weergegeven. U ziet hoe de acties Echo, Berichtvak, NaarBesturingselementGaan, MacroStoppen, FormulierOpenen en FormaatVerplaatsen worden gebruikt. Daarnaast ziet u het gebruik van een voorwaardelijke expressie met de acties Berichtvak, NaarBesturingselementGaan en MacroStoppen. Deze macro moet worden gekoppeld aan de knop Producten beoordelen in het formulier Leveranciers.

Voorwaarde

Actie

Argumenten: instelling

Opmerking

Echo

Echo ingeschakeld: nee

Bijwerken van scherm stoppen tijdens het uitvoeren van de macro.

IsNull([Leveranciers-id])

Berichtvak

Bericht: Ga naar het record van de leverancier van wie u de producten wilt bekijken en klik vervolgens nogmaals op de knop Producten beoordelen.

Pieptoon: Ja

Type: Geen

Titel: Een leverancier selecteren

Een bericht weergeven als het formulier Leveranciers momenteel geen leverancier bevat.

...

NaarBesturingselementGaan

Naam van besturingselement: NaamBedrijf

De focus verplaatsen naar het besturingselement NaamBedrijf.

...

MacroStoppen

De macro stoppen.

FormulierOpenen

Formuliernaam: Productlijst

Weergave: Gegevensblad

Filternaam:

WHERE-voorwaarde: [Leveranciers-id] = [Formulieren]! [Leveranciers]! [Leveranciers-id]

Gegevensmodus: Alleen lezen

Venstermodus: Normaal

Het formulier Productlijst openen en de producten van de huidige leverancier weergeven.

FormaatVerplaatsen

Rechts: 0,7799"

Omlaag: 1,8"

Het formulier Productlijst in de rechterbenedenhoek van het formulier Leveranciers plaatsen.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×