Beheer afspraken, plannen, budgetten en eenvoudig met Microsoft 365.

Een 3D-verwijzing maken naar hetzelfde cellenbereik op meerdere werkbladen

Een verwijzing die verwijst naar dezelfde cel of een bereik op meerdere bladen, wordt een 3D-verwijzing genoemd. Een 3D-verwijzing is handige en gemakkelijke manier om te verwijzen naar verschillende werkbladen die op elk werkblad hetzelfde type gegevens bevatten, bijvoorbeeld bij het samenvoegen van budgetgegevens van verschillende afdelingen in uw organisatie.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over een 3D-refererence

Meer informatie over hoe 3D-verwijzingen veranderen wanneer u werkbladen verplaatst, kopieert, invoegt of verwijdert

Een 3D-verwijzing maken

Een naam voor een 3D-verwijzing maken

Meer informatie over een 3D-refererence

Met behulp van een 3D-verwijzing kunt u budgettoewijzingen toevoegen tussen drie afdelingen, verkoop, HR en marketing, elk op een ander werkblad, met behulp van de volgende 3D-verwijzing:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

U kunt zelfs nog een werkblad toevoegen en dit vervolgens verplaatsen naar het bereik waarnaar de formule verwijst. Als u bijvoorbeeld een verwijzing naar cel B3 wilt toevoegen aan het werkblad faciliteiten , verplaatst u het werkblad faciliteiten tussen de werkbladenverkoop en werkbladen, zoals in het volgende voorbeeld wordt weergegeven.

Een werkblad aan een samenvoeging toevoegen

Omdat uw formule een 3D-verwijzing bevat naar een reeks werkbladnamen, verkoop: marketing. B3, alle werkbladen in het bereik worden opgenomen in de nieuwe berekening.

Naar boven

Meer informatie over hoe 3D-verwijzingen veranderen wanneer u werkbladen verplaatst, kopieert, invoegt of verwijdert

In de volgende voorbeelden wordt uitgelegd wat er gebeurt wanneer u werkbladen invoegt, kopieert, verwijdert of verplaatst die deel uitmaken van een 3D-verwijzing. In de voorbeelden worden met de formule =SOM(Blad2:Blad6!A2:A5) de waarden in cel A2 tot en met A5 op werkblad 2 tot en met 6 opgeteld.

Invoegen of kopiëren     Als u werkbladen tussen Blad2 en Blad6 (de eindpunten in dit voorbeeld) invoegt of kopieert, worden in Excel alle waarden in cel A2 tot en met A5 van de toegevoegde werkbladen in de berekeningen opgenomen.

Verwijderen     Als u werkbladen tussen Blad2 en Blad6 verwijdert, worden de waarden in die bladen niet meer in de berekening opgenomen.

Bladeren     Als u werkbladen tussen Blad2 en Blad6 verplaatst naar een locatie buiten het werkbladbereik waarnaar wordt verwezen, worden de waarden niet meer in de berekening opgenomen.

Een eindpunt verplaatsen     Als u Blad2 of Blad6 naar een andere locatie in dezelfde werkmap verplaatst, wordt de berekening door Excel op de gewenste manier opgenomen, tenzij u de volgorde van de eindpunten in de werkmap omkeert. Als u de eindpunten omkeert, wordt met de 3D-verwijzing het eindpunt werkblad gewijzigd. Stel dat u een verwijzing naar Blad2: Blad6 hebt: als u Blad2 plaatst na Blad6 in de werkmap, verwijst de formule naar Blad3: Blad6. Als u Blad6 voor Blad2 verschuift, wordt de formule aangepast aan de plaats van Blad2: Sheet5.

Een eindpunt verwijderen     Als u Blad2 of Blad6 verwijdert, worden de waarden in dat blad niet meer in de berekening opgenomen.

Naar boven

Een 3D-verwijzing maken

 1. Klik op de cel waarin u de functie wilt invoeren.

 2. Typ = (gelijkteken), voer de naam van de functie in en typ vervolgens een haakje openen.

  U kunt de volgende functies gebruiken in een 3D-verwijzing:

Functie

Beschrijving

SOM

Telt getallen op.

GEMIDDELDE

Berekent het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) van de getallen.

GEMIDDELDEA

Berekent het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) van de getallen. inclusief tekst en logische operatoren.

AANTAL

Telt de cellen met getallen.

AANTALARG

Telt cellen die niet leeg zijn.

MAX

Vindt de grootste waarde in een verzameling waarden.

MAXA

Vindt de grootste waarde in een verzameling waarden. inclusief tekst en logische operatoren.

MIN

Hiermee wordt de kleinste waarde in een verzameling waarden opgezocht.

MINA

Hiermee wordt de kleinste waarde in een verzameling waarden opgezocht; inclusief tekst en logische operatoren.

PRODUCT

Vermenigvuldigt getallen.

STDEV

Berekent de standaarddeviatie op basis van een steekproef.

STDEVA

Berekent de standaarddeviatie op basis van een steekproef. inclusief tekst en logische operatoren.

STDEVP

Berekent de standaarddeviatie van een volledige populatie.

STDEVPA

Berekent de standaarddeviatie van een volledige populatie inclusief tekst en logische operatoren.

VAR

Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef.

VARA

Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef. inclusief tekst en logische operatoren.

VARP

Berekent de variantie voor een volledige populatie.

VARPA

Berekent de variantie voor een volledige populatie. inclusief tekst en logische operatoren.

 1. Klik op de tab van het eerste werkblad waarnaar u wilt verwijzen.

 2. Houd SHIFT ingedrukt en klik op de tab voor het laatste werkblad waarnaar u wilt verwijzen.

 3. Selecteer de cel of het cellenbereik waarnaar u wilt verwijzen.

 4. Voltooi de formule en druk op ENTER.

Naar boven

Een naam voor een 3D-verwijzing maken

 1. Ga naar het tabblad Formules en klik in de groep Gedefinieerde namen op Naam bepalen.

 2. Typ in het vak naam in het dialoogvenster nieuwe naam de naam die u wilt gebruiken voor uw verwijzing. Namen kunnen tot 255 tekens lang zijn.

 3. Selecteer in het vak verwijst naar het gelijkteken (=) en de verwijzing en druk vervolgens op BACKSPACE.

 4. Klik op de tab van het eerste werkblad waarnaar u wilt verwijzen.

 5. Houd SHIFT ingedrukt en klik op de tab voor het laatste werkblad waarnaar u wilt verwijzen.

 6. Selecteer de cel of het celbereik waarnaar u wilt verwijzen.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×