Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Select a different account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Een back-up maken van e-mailberichten, contactpersonen en agenda in een .pst-bestand van Outlook of deze naar een .pst-bestand exporteren

Als een Outlook-app op uw computer is geïnstalleerd, kunt u deze gebruiken om e-mail, contactpersonen en agenda-items van het ene naar het andere e-mailaccount te verplaatsen.

Stel dat u een Microsoft 365-postvak en een Gmail-account hebt. U kunt deze beide toevoegen aan Outlook. Vervolgens kunt u Outlook gebruiken om items uit uw Gmail-account te exporteren en ze te importeren in uw Microsoft 365-postvak.

Exporteer items door een PST-bestand te maken. Dit Outlook-gegevensbestand bevat uw berichten en andere Outlook-items, en wordt opgeslagen op uw computer. Zie E-mail, contactpersonen en agenda importeren uit een PST-bestand van Outlook voor meer informatie over het importeren van items nadat u ze hebt geëxporteerd.

E-mail, contactpersonen en agenda exporteren uit een PST-bestand van Outlook

Kies een van de exportinstructies uit de volgende lijst.

U kunt uw Microsoft 365-e-mailaccount toevoegen aan een Outlook-app, zoals Outlook voor Microsoft 365, Outlook 2016 of 2013. Vervolgens kunt u Outlook gebruiken om e-mailberichten, contactpersonen en agenda-items naar uw Microsoft 365-postvak te verplaatsen. 

 1. Voeg uw bron-e-mailaccount toe aan Outlook. U kunt bijvoorbeeld uw Gmail-account aan Outlook 2016 toevoegen. Wacht even tot al uw e-mailberichten en contactpersonen worden weergegeven.

 2. Voeg uw Microsoft 365e-mailaccount toe aan Outlook. Nadat u dit hebt gedaan, wordt Outlook automatisch gesynchroniseerd met Microsoft 365. U ziet de inhoud van uw Microsoft 365-postvak weergegeven in Outlook.

 3. Kies een van de exportinstructies om uw e-mail vanuit het bronaccount naar een PST-bestand te exporteren.

  Als u bijvoorbeeld Outlook 2016 hebt, kiest u Outlook 2013 en Outlook 2016: Outlook-items exporteren uit een PST-bestand.

 4. Als u bijvoorbeeld Outlook 2010 hebt, kiest u Outlook 2010: Outlook-items exporteren naar een .pst-bestand.

Nadat uw e-mailgegevens zijn geëxporteerd naar een PST-bestand, zijn deze draagbaar! U kunt het PST-bestand importeren in andere e-mailaccounts. Als u dit wilt doen met behulp van Outlook, raadpleegt u E-mail, contactpersonen en agenda importeren uit een PST-bestand van Outlook.

 1. Kies Bestand boven aan het lint van Outlook.

  Als het lint geen optie Bestand bevat in de linkerbovenhoek, raadpleegt u Welke versie van Outlook heb ik? om te achterhalen welke versie van Outlook u hebt en om de geschikte exportinstructies te vinden.

  Zo ziet het lint eruit in Outlook 2016.
 2. Kies Openen en exporteren > Importeren/exporteren.

  Kies Openen en exporteren, en kies vervolgens Importeren/exporteren.

 3. Kies Exporteren naar een bestand.

  Kies Exporteren naar een bestand.

 4. Klik op Outlook-gegevensbestand (.pst) > Volgende.

 5. Selecteer de naam van het e-mailaccount dat u wilt exporteren, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. U kunt maar voor één account per keer gegevens exporteren.

  Zorg dat het selectievakje Inclusief submappen is ingeschakeld. Zo worden alle accountgegevens geëxporteerd: Agenda, Contactpersonen en Postvak IN. Kies Volgende.

  Kies het e-mailaccount dat u wilt exporteren.

 6. Klik op Bladeren om de locatie voor het Outlook-gegevensbestand (.pst) te selecteren. Voer een bestandsnaam in en kies OK om door te gaan.

  Opmerking: Als u de exportfunctie eerder hebt gebruikt, worden de vorige maplocatie en bestandsnaam weergegeven. Typ in dat geval een andere bestandsnaam voordat u OK kiest.

 7. Als u naar een bestaand Outlook-gegevensbestand (.pst) exporteert, geeft u onder Opties aan wat er moet gebeuren met de export van items die al in het bestand aanwezig zijn.

 8. Kies Voltooien.

 9. De export wordt direct gestart in Outlook, tenzij er een nieuw Outlook-gegevensbestand (.pst) wordt gemaakt of een bestand wordt gebruikt dat met een wachtwoord is beveiligd.

  • Als u een Outlook-gegevensbestand (.pst) maakt, kunt u het bestand desgewenst met een wachtwoord beveiligen. Wanneer het dialoogvenster Outlook-gegevensbestand maken wordt weergegeven, typt u het wachtwoord in de vakken Wachtwoord en Bevestig uw wachtwoord, en kiest u vervolgens OK. Geef het wachtwoord op in het dialoogvenster Wachtwoord voor Outlook-gegevensbestand en kies OK.

  • Als u exporteert naar een bestaand Outlook-gegevensbestand (.pst) dat met een wachtwoord is beveiligd, voert u in het dialoogvenster Wachtwoord voor Outlook-gegevensbestand het wachtwoord in en kiest u OK.

Nu uw Outlook-gegevens zijn opgenomen in een PST-bestand, kunt u deze verplaatsen. U kunt het PST-bestand opslaan in OneDrive en het vervolgens op uw nieuwe computer downloaden. U kunt het bestand ook opslaan op een draagbare schijf en vervolgens uw e-mail, contactpersonen en agenda importeren in Outlook.

 1. Kies boven aan het lint van Outlook het tabblad Bestand.

  Als het lint geen optie Bestand bevat in de linkerbovenhoek, raadpleegt u Welke versie van Outlook heb ik? om te achterhalen welke versie van Outlook u hebt en om de geschikte exportinstructies te krijgen.

  Kies in Outlook 2010 het tabblad Bestand.

 2. Kies Opties.

  Kies Opties.

 3. Kies Geavanceerd in het dialoogvenster Opties voor Outlook.

  Kies Geavanceerd.

 4. Kies Exporteren onder de sectie Exporteren.

  Kies Exporteren op de pagina Geavanceerd

 5. Kies Naar een bestand exporteren en vervolgens Volgende.

 6. Kies Outlook-gegevensbestand (.pst) en vervolgens Volgende.

 7. Selecteer de naam van het e-mailaccount dat u wilt exporteren, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. U kunt maar voor één account per keer gegevens exporteren.

  Zorg dat het selectievakje Inclusief submappen is ingeschakeld. Zo wordt alles geëxporteerd: agenda, contactpersonen en Postvak IN. Kies Volgende.

  Kies het e-mailaccount dat u wilt exporteren.

 8. Kies Bladeren om te selecteren waar u het Outlook-gegevensbestand (.pst) wilt opslaan en om een bestandsnaam op te geven. Selecteer OK om door te gaan.

  Opmerking: Als u de exportfunctie eerder hebt gebruikt, worden de vorige maplocatie en bestandsnaam weergegeven. Wijzig de bestandsnaam als u een nieuw bestand wilt maken en niet het bestaande bestand wilt gebruiken.

 9. Als u naar een bestaand Outlook-gegevensbestand (.pst) exporteert, geeft u onder Opties aan wat er moet gebeuren met de export van items die al in het bestand aanwezig zijn.

 10. Kies Voltooien.

 11. De export wordt direct gestart, tenzij een nieuw Outlook-gegevensbestand (.pst) wordt gemaakt of een bestaand bestand wordt gebruikt dat met een wachtwoord is beveiligd.

  • Als u een nieuw Outlook-gegevensbestand (.pst) maakt, kunt u het bestand desgewenst met een wachtwoord beveiligen. Wanneer het dialoogvenster Outlook-gegevensbestand maken wordt weergegeven, typt u het wachtwoord in de vakken Wachtwoord en Bevestig uw wachtwoord, en kiest u vervolgens OK. Geef het wachtwoord op in het dialoogvenster Wachtwoord voor Outlook-gegevensbestand en kies vervolgens OK.

  • Als u exporteert naar een bestaand Outlook-gegevensbestand (.pst) dat met een wachtwoord is beveiligd, voert u in het dialoogvenster Wachtwoord voor Outlook-gegevensbestand het wachtwoord in en kiest u OK.

Nu uw Outlook-gegevens zijn opgenomen in een PST-bestand, kunt u deze verplaatsen. Sla het PST-bestand op in OneDrive en download dit vervolgens op uw nieuwe computer. Sla het bestand op op een draagbare schijf. U kunt vervolgens uw e-mail, contactpersonen en agenda importeren in Outlook.

 1. Kies in Outlook 2007 bovenaan het lint de optie Bestand.

  Als het lint geen optie Bestand bevat in de linkerbovenhoek, raadpleegt u Welke versie van Outlook heb ik? om te achterhalen welke versie van Outlook u hebt en om de geschikte exportinstructies te krijgen.

  Kies in Outlook 2007 het tabblad Bestand.

 2. Kies Importeren en exporteren.

  Kies Importeren en exporteren.

 3. Selecteer Naar een bestand exporteren en kies vervolgens Volgende.

  Kies Naar een bestand exporteren en kies Volgende.

 4. Klik op Persoonlijke bestandsmap (.pst) > Volgende.

 5. Selecteer de naam van het e-mailaccount dat u wilt exporteren, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. U kunt maar voor één account per keer gegevens exporteren.

  Zorg dat het selectievakje Inclusief submappen is ingeschakeld. Zo worden alle accountgegevens geëxporteerd: Agenda, Contactpersonen en Postvak IN. Kies Volgende.

  Kies het e-mailaccount dat u wilt exporteren.

 6. Kies Bladeren om te selecteren waar u het Outlook-gegevensbestand (.pst) wilt opslaan en om een bestandsnaam op te geven. Selecteer OK om door te gaan.

  Opmerking: Als u de exportfunctie eerder hebt gebruikt, worden de vorige maplocatie en bestandsnaam weergegeven. Wijzig de bestandsnaam als u een nieuw bestand wilt maken en niet het bestaande bestand wilt gebruiken.

 7. Als u naar een bestaand Outlook-gegevensbestand (.pst) exporteert, geeft u onder Opties aan wat er moet gebeuren met de export van items die al in het bestand aanwezig zijn.

 8. Klik op Voltooien.

 9. De export wordt direct gestart, tenzij u een nieuw Outlook-gegevensbestand (.pst) maakt of als u exporteert naar een bestaand PST-bestand dat met een wachtwoord is beveiligd. In dit geval wordt het volgende dialoogvenster weergegeven:

  Kies OK als u het .pst-bestand niet met een wachtwoord wilt beveiligen.

  Kies OK als u het bestand niet met een wachtwoord wilt beveiligen. Anders:

  • Als u uw PST-bestand met een wachtwoord wilt beveiligen: geef het wachtwoord op in de vakken Wachtwoord en Bevestig uw wachtwoord en kies OK. Geef het wachtwoord op in het dialoogvenster Wachtwoord voor Outlook-gegevensbestand en kies OK.

  • Als u exporteert naar een bestaande Persoonlijke bestandsmap (.pst) die met een wachtwoord is beveiligd, voert u in het dialoogvenster Wachtwoord voor Outlook-gegevensbestand het wachtwoord in en kiest u OK.

Nu uw Outlook-gegevens zijn opgenomen in een PST-bestand, kunt u deze verplaatsen. Sla het PST-bestand op in OneDrive en download dit vervolgens op uw nieuwe computer. Sla het bestand op op een draagbare schijf. U kunt vervolgens uw e-mail, contactpersonen en agenda importeren in Outlook.

Welke gegevens worden geëxporteerd?

 • Wanneer Outlook e-mailberichten, contactpersonen en agenda-informatie naar een PST-bestand exporteert, wordt een kopie van de informatie gemaakt. Er wordt niets uit Outlook verwijderd. U kunt uw e-mailberichten, contactpersonen en agenda nog steeds weergeven en openen in Outlook.

 • Wanneer Outlook e-mails exporteert, bevat de export ook alle bijlagen van de e-mails.

 • Er worden geen metagegevens geëxporteerd, zoals mapeigenschappen (weergaven, machtigingen en instellingen voor AutoArchiveren), berichtregels en lijsten met geblokkeerde afzenders.

Belangrijk: Als u de Exchange-modus met cache gebruikt, zal Outlook alleen de items in de huidige cache exporteren. Standaard bevat de cache items van de afgelopen 12 maanden. Als u meer dan de afgelopen 12 maanden aan gegevens wilt exporteren, schakel dan eerst de Exchange-modus met cache uit. Zie voor meer informatie Exchange-modus met cache in- of uitschakelen.

Wanneer moet ik een PST-bestand exporteren (back-up maken)/importeren?

 • U wilt e-mail van één e-mailaccount naar een ander e-mailaccount verplaatsen:

  Stel dat u een oud e-mailaccount van Yahoo hebt, bijvoorbeeld joep77@yahoo.com. U wilt uw e-mail verplaatsen naar joep78@contoso.com, een nieuw Microsoft 365 e-mailaccount.

  Met Outlook op uw bureaublad kunt u beide accounts aan Outlook toevoegen. Wacht totdat al uw e-mails worden weergegeven (dit kan enige tijd duren als u veel e-mails hebt). Vervolgens gebruikt u Outlook om de e-mails vanuit uw Yahoo-account naar een PST-bestand te exporteren. Ten slotte importeert u het PST-bestand in uw Office 365-account.

 • U gaat een andere pc gebruiken: U verplaatst uw e-mail van de ene computer met Outlook naar een andere computer met Outlook. Stel, uw oude computer bevat Outlook 2007 en u hebt een nieuwe computer aangeschaft waarop Outlook 2016 is geïnstalleerd. Exporteer dan uw e-mailgegevens vanuit Outlook 2007 (zoals in dit artikel wordt beschreven) en importeer ze in Outlook 2016.

 • U stapt over van een pc op een Mac: Zet e-mails van Outlook op een pc over door deze in Outlook 2016 op een Mac te importeren.

 • U wilt periodieke back-ups maken: U kunt van al uw e-mailberichten, contactpersonen en agenda-items een periodieke back-up maken op een veilige plaats. Nadat u het PST-bestand hebt gemaakt, kopieert u het naar een veilige locatie, zoals een USB-flashstation, een andere harde schijf of opslag in de cloud zoals OneDrive of Dropbox.

  Er is geen manier om van alle (oude en nieuwe) gegevens automatisch een periodieke back-up te maken. AutoArchiveren maakt alleen een back-up van oude items. In feite worden de items alleen verplaatst in plaats van gekopieerd.

 • Als u alleen een back-up wilt maken van uw contactpersonen, raadpleegt u Contactpersonen exporteren uit Outlook voor uitleg over hoe u uw contactpersonen kopieert naar een .csv-bestand.

Zie ook

Import and export Outlook email, contacts, and calendar (Outlook-e-mail, -contactpersonen en -agenda importeren en exporteren)

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek

Vragen aan de community >

Ondersteuning krijgen

CONTACT MET ONS OPNEMEN >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×