Een databaseobject exporteren naar een andere Access-database

Een databaseobject exporteren naar een andere Access-database

In Access zijn er een aantal manieren om een object zoals een tabel of formulier van de ene database naar de andere te kopiëren. Een object kopiëren en plakken is het eenvoudigst, maar als u een object exporteert, hebt u meer opties. U kunt bijvoorbeeld de tabeldefinitie en de gegevens in de tabel exporteren of alleen de tabeldefinitie (een lege kopie van de tabel) exporteren. U kunt ook de details van de bewerking opslaan als een exportspecificatie voor toekomstig gebruik.

Overzicht

U kunt een tabel, query, formulier, rapport, macro of module van de ene Access-database naar een andere exporteren. Als u een object exporteert, wordt in Access een kopie van het object in de doeldatabase gemaakt.

U kunt databaseobjecten exporteren wanneer u de volgende taken moet uitvoeren:

 • De structuur van een tabel kopiëren naar een andere database als een snelkoppeling voor het maken van een nieuwe tabel.

 • Het ontwerp en de indeling van een formulier of rapport kopiëren naar een andere database als een snelle manier om een nieuw formulier of rapport te maken.

 • De meest recente versie van een tabel of formulier met regelmatige tussenpozen kopiëren naar een andere database. U kunt hiervoor een exportspecificatie maken als u het object de eerste keer exporteert en vervolgens de specificatie gebruiken om de bewerking later te herhalen.

Let op: het exporteren van een object naar een andere database verschilt weinig van het openen van een tweede database en het vervolgens importeren van het object uit de eerste database. De twee belangrijkste verschillen tussen het importeren en exporteren van objecten tussen Access-databases zijn de volgende:

 • U kunt meerdere objecten in één bewerking importeren, maar u kunt niet meerdere objecten in één bewerking exporteren. Als u meerdere objecten naar een andere database wilt exporteren, is het eenvoudiger om de doeldatabase te openen en vervolgens een importbewerking in die database uit te voeren.

 • Naast database-objecten kunt u relaties tussen tabellen, plus eventuele import- en exportspecificaties, en menubalken en werkbalken importeren. U kunt een query ook als een tabel importeren. Met exporteren hebt u deze opties niet.

Zoekt u informatie over het importeren van objecten in een Access-database? Zie Databaseobjecten importeren in de huidige Access-database.

De export voorbereiden

 1. Open de brondatabase, als deze nog niet is geopend. De bestandsindeling kan MDB of ACCDB zijn. Als het bestand de indeling MDE of ACCDE heeft, moet het bronobject een tabel, een query of een macro zijn. U kunt geen formulieren, rapporten en modules exporteren vanuit een MDE- of ACCDE-bestand.

  Opmerking: Als de database alleen-lezen is of als u niet bent gemachtigd om wijzigingen in de database aan te brengen, kunt u de exportbewerking voltooien, maar kunt u de exportspecificatie niet opslaan.

 2. Identificeer het object dat u wilt exporteren. Als dit de eerste keer is dat u gegevens naar een Access-database exporteert, moet u aan het volgende denken:

  Element

  Beschrijving

  Eén object per bewerking

  U kunt slechts één object tegelijk exporteren. Als u meerdere objecten wilt exporteren, herhaalt u de exportbewerking voor elk object of voert u een importbewerking uit vanuit de doeldatabase.

  Nieuwe tabel

  Met elke exportbewerking wordt een nieuw object in de doeldatabase gemaakt. Als er al een object met dezelfde naam bestaat, kunt u het bestaande object overschrijven of een andere naam opgeven voor het nieuwe object.

  Opmerking: Met een exportbewerking kunnen geen records aan een bestaande tabel worden toegevoegd. Als u records wilt toevoegen, kunt u een toevoegquery maken. Zie het artikel Records toevoegen aan een tabel door een toevoegquery te gebruiken voor meer informatie.

  Een gekoppelde tabel exporteren

  Als de tabel die u wilt exporteren een gekoppelde tabel is, wordt met de exportbewerking een gekoppelde tabel in de doeldatabase gemaakt. De nieuwe gekoppelde tabel is gekoppeld aan de oorspronkelijke brontabel.

  Als u bijvoorbeeld een gekoppelde tabel met de naam Werknemers1 exporteert in de database Verkoop die is gekoppeld aan de tabel Werknemers in de database Salaris, wordt met de exportbewerking een gekoppelde tabel in de doeldatabase gemaakt. De nieuwe gekoppelde tabel is rechtstreeks gekoppeld aan de tabel Werknemers in de database Salaris.

  Gedeeltelijke export

  U kunt niet een deel van een object of slechts enkele geselecteerde records exporteren.

  Relaties

  Aangezien u slechts één tabel tegelijk kunt exporteren, worden met de exportbewerking geen relaties gekopieerd. Als u meerdere tabellen en hun onderlinge relaties wilt importeren, opent u de doeldatabase en importeert u de objecten.

  Tabeldefinitie

  U kunt een hele tabel of alleen de tabeldefinitie exporteren. Als u de definitie exporteert, wordt een lege kopie van de tabel in de doeldatabase gemaakt.

  Recordbron

  Als u een query, formulier of rapport exporteert, worden de onderliggende recordbronnen niet automatisch geëxporteerd. U moet de onderliggende recordbronnen exporteren, anders werkt de query, het formulier of het rapport niet.

  Opzoekvelden

  Als met een veld in de brontabel waarden in een andere tabel of query worden opgezocht, moet u de gerelateerde tabel of query exporteren als u wilt dat in het doelveld opzoekwaarden worden weergegeven. Als u de gerelateerde tabel of query niet exporteert, worden in het doelveld alleen de opzoek-id's weergegeven.

  Subformulieren en subrapporten

  Als u een formulier of rapport exporteert, worden subformulieren en subrapporten die in het formulier of rapport zijn opgenomen niet automatisch geëxporteerd. U moet elk subformulier of subrapport en de bijbehorende onderliggende recordbron afzonderlijk exporteren.

 3. Open de doeldatabase. De bestandsindeling kan MDB of ACCDB zijn. Het kan ook een MDE- of ACCDE-bestand zijn. Zorg ervoor dat het bestand niet alleen-lezen is en dat u bent gemachtigd om het te wijzigen.

  Notities: 

  • Als u de database niet kunt openen, heeft een andere gebruiker de database mogelijk in exclusieve modus geopend. Doorgaans moet u die gebruiker zoeken en vragen of deze de database wil sluiten en opnieuw wil openen in de normale modus (voor meerdere gebruikers).

  • Als de database met een wachtwoord is beveiligd, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren, elke keer dat u de wizard Exporteren of de opgeslagen specificatie uitvoert.

  • Als u het object naar een nieuwe database wilt exporteren, moet u een lege database maken (die geen tabellen, formulieren of rapporten bevat) voordat u de exportbewerking start.

 4. Als er al een object met dezelfde naam als het bronobject bestaat in de doeldatabase, moet u beslissen of u de bestaande versie wilt overschrijven of een andere naam wilt opgeven voor het nieuwe object.

  U bent nu klaar om de exportbewerking te starten. Ga naar de volgende reeks stappen.

Een databaseobject exporteren naar een andere Access-database

 1. Klik op het tabblad Externe gegevens in de groep Exporteren op Access

  Tip: U kunt het exportproces ook starten door met de rechtermuisknop op het object te klikken in het navigatievenster en vervolgens te klikken op Exporteren > Access.

 2. Het dialoogvenster Exporteren - Access-database wordt geopend in Access.

 3. Geef in het vak Bestandsnaam van het dialoogvenster Exporteren - Access-database de naam van de doeldatabase op en klik vervolgens op OK.

 4. Wijzig in het dialoogvenster Exporteren de naam van het nieuwe object als u een bestaand object met dezelfde naam in de doeldatabase niet wilt overschrijven.

 5. Als het geselecteerde object een tabel is, geeft u op of u de definitie en gegevens van de tabel wilt exporteren of alleen de definitie.

 6. Klik op OK om de bewerking te voltooien.

  Als er al een object met dezelfde naam in de doeldatabase bestaat, wordt u gevraagd om het object te overschrijven of een andere naam op te geven. Klik op Ja om te overschrijven of klik op Nee om terug te keren naar het dialoogvenster Exporteren. Geef een naam op die niet al in de doeldatabase wordt gebruikt en klik vervolgens op OK.

  Access exporteert de objecten. Als een fout is opgetreden, geeft Access een foutbericht weer. Anders wordt het laatste scherm van de wizard weergegeven. U gebruikt dat scherm als u een specificatie wilt maken waarin de details van de exportbewerking worden opgeslagen.

Wat moet ik nog meer weten?

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×